Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.


Savu viedokli aicinām izteikt šeit.

Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12
. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par ieceri var iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4,Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā un Cēsu pilsētas domes mājas lapā
www.cesis.lv. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 2005.gada 08.februāra līdz 08.martam.Atsauksmes par publisko apspriešanu iesniedzamas Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi ”Par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Cēsīs, Maija ielā 12”, Cēsu pilsētas mājas lapā  , nosūtot elektroniski publiskās apspriešanas atbildīgajam sekretāram J.Zlaugotnim: e-pasts: janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv. Par derīgiem balsojumiem tiks uzskatīti tie, kuros būs norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese. Publiskās apspriešanas gala ziņojums tiks paziņots un lēmums par būvniecības ieceri tiks pieņemts Cēsu pilsētas domes sēdē 10.03.2005.

  
 

  
Dzīvojamās un viesu mājas ideju skices ir priekšlikums Maija un Dzintara ielu stūra apbūvei un ir paredzētas izskatīšanai būvvaldē.

PASKAIDROJUMA RAKSTS

Projekts

Dzīvojamās un viesu mājas ideju skices ir priekšlikums Maija un Dzintara ielu stūra apbūvei un ir paredzētas izskatīšanai būvvaldē.

Esošās mazstāvu dzīvojamās ēkas vietā ir piedāvāta trīs stāvu ēka ar kombinētu funkciju - no pilna ēkas apjoma 24% dzīvojamā un 76% viesu māja.

· Apbūves laukums- 281kvm

· gruntsgabala platība- 756 kvm

· apbūves blīvums- 37,2%

Piedāvātā apbūves koncepcija iekļaujas esošās apbūves funkcionālajā struktūrā un telpiski noslēdz Maija un Dzintara ielu stūri.

Viesu mājas apkalpošana tiks uzticēta ģimenes locekļiem un papildus tiks nodrošinātas 10 darba vietas.

 

Arhitektūra. Funkcionālais risinājums

Ēkas apjoms orientēts uz Maija un Dzintara ielām.

Ir ievērotas būvlaides no abām ielām.

Jumts paredzēts vienslīpju, četrslīpju un terases formā ar plakanā skārda slīpajām plaknēm un hidroizolācijas klāju terasei.

Ēkas plānojumā paredzēti 2- un 4- vietīgi numuriņi un koplietošanas telpas.

Ēkai paredzēts pagrabs- brokastu telpai , saunai , trenažieru telpai un tehniskajām telpām.

Fasādes noformējumā paredzēts stikls un krāsots apmetums.

Ēkai paredzēta III ugunsdrošības kategorija.

Ieejas mezgls viesu mājā paredzēts no Maija un Dzintara ielu stūra , dzīvojamā blokā - no Dzintara ielas puses.

Paredzēts saglabāt esošās iebrauktuves.

Inženiertīklu risinājumi

· Elektroapgāde. Ūdensapgāde un kanalizācija.Gāzes apgāde.

Paredzēts izmantot pilsētas komunikācijas, tai skaitā gāzes apkurei.

Arhitekte Sarmīte Bumbiere

  

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv