Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs


SIA”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29 Cēsīs. Ar publiskās apspriešanas materiāliem par ieceri var iepazīties Cēsīs, Raunas ielā 4, Cēsu pilsētas domē, 2.stāvā un Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv. Būvniecības ieceres publiskās apspriešanas laiks no 2005.gada 12.februāra līdz 12. martam. Atsauksmes par publisko apspriešanu iesniedzamas Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs, iedzīvotāju apkalpošanas centrā ar norādi ”Par publisko apspriešanu būvniecības iecerei Gaujas ielā 29, Cēsīs”, Cēsu pilsētas mājas lapā, nosūtot elektroniski publiskās apspriešanas atbildīgajam sekretāram J.Zlaugotnim: e-pasts janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv . Par derīgiem balsojumiem tiks uzskatīti tie, kuros būs norādīts balsotāja vārds, uzvārds un dzīvesvietas adrese. Publiskās apspriešanas gala ziņojums tiks paziņots un lēmums par būvniecības ieceri tiks pieņemts Cēsu pilsētas domes sēdē 31.03.2005.

Fasādes Pirmā stāva plāns Karte

Diskusijas:

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Prieks ko vel var teikt. Saja gala jau sen vajadzeja kadu normalu veikalu. Ari daļu no Gaujas ielas un Cirulisu ielas tiks vismaz noasvaltētas
        
  Ivars Cerins     2005-02-28 19:30:04

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Kaut kādas šausmas!!! Vai tad bez "skārda" nav citu materiālu uz šīs pasaules? Izskatās pēc siena šķūņa. (slikta siena šķūņa)
        
  Konrāds     2005-03-02 13:03:01

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         aiziet! Cēsīs piedāvāta kārtējā būve, kurai arhitektoniskā kvalitāte 10 baļļu sistēmā aizvelk līdz knapam 3-niekam. nu ko - priecājamies par jaunām darbavietām, noasfaltētiem krustojumiem, vēl vienu "paikas bodi". bet bēdājamies par telpiskās vides izķēmošanu. vai tas kādu satrauc? jā, mani. esmu PRET šo būvi šādā noformējumā.
        
  maija brice     2005-03-02 18:49:51

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ceesis ir jau pietekosi lielveikalus!!!!Laj tie pasi pastav,kuri jau ira.
        
  Zanna     2005-03-02 21:30:14

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ceesis ir jau pietekosi lielveikalus!!!!Laj tie pasi pastav,kuri jau ira.Esmu PRET so buuvi!!!
        
  Zanna     2005-03-02 21:32:54

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Gaujas un Cīrulīšu ielu rajonā jau sen vajadzēja kādu modernu tirgotavu. Fasādi uz Gaujas ielu gribētu vairāk individuālu Cēsīm.
        
  Guntars Kazaks     2005-03-03 14:19:34

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Kārtējais kantainais monstrs ,arī ELVI veikals L.Paegles ielā nav no labākajiem un apmeklētākajiem .Kvalitāte tur tiek aizstāta ar kvantitāti. Nevajag!!!
        
  Mārtiņš     2005-03-05 11:53:18

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Mjaa...iisteniibaa tur vajag veikalu...un man prieks, ja tas buutu Elvi. Tieshaam forss veicis!!!!
        
  Es     2005-03-05 12:56:05

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         veikals šajā rajonā tiešām ir nepieciešams,arī ELVI piedāvājums apmierina,par arhitektūru-varētu vēlēties ko interesantāku,bet tā ir mūsdienu lielveikalu kopējā "slimība"
        
  Iveta     2005-03-06 19:09:36

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Manuprāt tajā rajonā jauns veikals nenāktu par ļaunu. (Nav jau tā kā Supernetto, kurš ielikts vēsturiskajā centrā, un izskatās daudz sliktāk, nekā apspriešanas laikā piedāvātjos zīmējumos.) Varētu piekrist, ka nav neko diži skaists, parasta kaste. Bet attiecīgajā Cēsu teritorija arī neizceļās ar dižām vēsturiskām celtnēm. Par veikalu kā tādu esmu par, par izsktu - jāuzlabo
        
  Andis Malejs     2005-03-07 09:46:18

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Zlaugotna kungs vai Jusos nekas vairs nav palicis pari no arhitekta un Cesu patriota, ka pielausiet atkal kartejas konservu karbas buvi bijusaja Vidzemes Sveice? Vai tad patiesam nevar atrast kadu arhitektu, kas varetu ieprojektet sini loti pateicigaja vieta blakus Auskapa namam buvapjomu, kas Cesis rotatu, nevis veidotu par parasto Livanu ciematu ar standarta kastitem. Par to, ka seit grib buvet veikalu es esmu ar abam rokam par!
        
  Janis Berzainietis     2005-03-07 17:03:45

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ideja par veikalu īpaši apsveicama,jo šis pilsētas nostūris atstāts it kā novārtā.Tiks sakopts vēl viens "aizaugušais lauks"un veikals tur tiešām būs noderīgs.
        
  Ingrida     2005-03-08 17:41:54

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ideja apbūvēt šo rajonu ir apsveicama,bet pliku veikalu-kārbu,kas tur tiek plānota gan neder.Šajā vietā derētu vesels komplekts,kas sevī ietvertu gan veikalu,gan kafejnīcu ,gan dažādu pakalpojumu sniegšanas vietas apkopojumu.Lielvekalu kā tādu Cēsīs ir gana.Par to sakoptu kārtējo stūrīti gan nāk smiekli.Lai uzceltu lielveikalu vajag tik kādu laiku saimniekam atļsut to nesakopt un lieta darīta.Es esmu pret šada tipa veikalu.
        
  Edīte Zariņa     2005-03-09 20:04:15

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ērts, liels veikals šajā pusē IR vajadzīgs. Ir jābūvē! Ēkas izskatu šajā vietā gribētos Cēsīm nozīmīgu Izskatīgākus materiālus fasādēm. Arhitektūra varētu akcentēt Gaujas un Cīrulīšu ielas stūri, priekšlikumā skats no Gaujas ielas ir gauži neizteiksmīgs.
        
  Juris Rudzītis     2005-03-10 08:48:43

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Ērts, liels veikals šajā pusē IR vajadzīgs. Ir jābūvē! Ēkas izskatu šajā vietā gribētos Cēsīm nozīmīgu Izskatīgākus materiālus fasādēm. Arhitektūra varētu akcentēt Gaujas un Cīrulīšu ielas stūri, priekšlikumā skats no Gaujas ielas ir gauži neizteiksmīgs.
        
  Juris Rudzītis     2005-03-10 08:49:42

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Manuprat, šajā vietā veikals nav nepieciešams to jau ir pietiekoši pilsētā! Esmu pret "Elvi" veikala celtniecību Cēsīs!
        
  Sanita     2005-03-11 13:55:26

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Esmu par veikalu kā tādu, bet neizpratni izraisa projektētā izskats. Iespaids, ka tas radies vienā elpas vilcienā uz nodošanas termiņa beigām un ideju trūkumā. Biju iedomājusies veikalu ar savu "rozīnīti". Laikam naivi.
        
  Anda Asme     2005-03-11 17:26:46

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Sveicināti, šis projekts nav no tiem sliktākajiem, bet negribu teikt, ka tas ir labs. varbūt var kautkādu pievilcīgāku arhitektūtu, ne tikai 4 sienas? Cēsis- tūrisma pilsēta, smieklīgi. pie viena gribētu teikt to, ka tas veikals pie poliklīnikas ir pats stulbākais, ko Cēsu vadība ir pielāvusi (izdarījusi). tā vietā varēja būt šis ELVI- vismaz negrauj arhitektūrisko kopskatu! paldies. Lai veicas jaunajai Cēsu vadībai.
        
  armands     2005-03-11 19:48:39

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Lai nu kā, bet veikālu Cēsis nav par daudz.Īpaši lielveikalu. Nedēļas nogalēs un it svišķi pirmsvētku dinās visi pārpildīti. Es to uzskatu par vietējo tirgoņu teroru pret iedzivotājiem. Nelaidīsim. Nedosim. Ēdiet viena veida vecu desu. Kurzemes pilsētas visās ir Rimi, Mego, VP marketa veikāli un visiem pircēju pietiek. Mums totis ir kliedzēji, veikalu nevajag, luksaforu nevajag, vecu koku zāģet nevajag, Zlaugotni nevajag utt. Es protams par vikalu un pilsētas attīstibu. Jānis B.
        
  Jānis 'Bērziņš     2005-03-12 07:48:49

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Gribu oponēt tiem, kas iebilst pret šo veikalu tikai tāpēc, ka Cēsīs lielveikalu esot jau daudz. Šinī pilsētas daļā lielveikalu nav, un ne katram iedzīvotājam zem dibens ir braucamais. Cīrulīšos un Bērzainē dzīvo tūkstošiem cilvēku, un viniem ir vajadzīga civilizēta iepirkšanās vieta, līdz kurai varētu aiziet arī ar kājām. Tikpat ērts šis veikals būtu ari lauceniekiem, kuri dzīvo Raiskuma un Stalbes virzienā. Esmu par šo veikalu. Bet aicinu arhitektus nomainīt skārda sienu pret kaut ko citu. Tas šo celtni daudz nesadardzinās, jo runā ir tikai par vienu vai divām sienām no četrām. Varētu skārda vietā izmantot plestos betona klučus vai ari kaut ko Siguldas "Raibā suņa" stilā.
        
  Aleksandrs Grunte     2005-03-14 16:00:51

 • Atbilde: SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
         Gribu oponēt tiem, kas iebilst pret šo veikalu tikai tāpēc, ka Cēsīs lielveikalu esot jau daudz. Šinī pilsētas daļā lielveikalu nav, un ne katram iedzīvotājam zem dibens ir braucamais. Cīrulīšos un Bērzainē dzīvo tūkstošiem cilvēku, un viniem ir vajadzīga civilizēta iepirkšanās vieta, līdz kurai varētu aiziet arī ar kājām. Tikpat ērts šis veikals būtu ari lauceniekiem, kuri dzīvo Raiskuma un Stalbes virzienā. Esmu par šo veikalu. Bet aicinu arhitektus nomainīt skārda sienu pret kaut ko citu. Tas šo celtni daudz nesadardzinās, jo runā ir tikai par vienu vai divām sienām no četrām. Varētu skārda vietā izmantot plestos betona klučus vai ari kaut ko Siguldas "Raibā suņa" stilā.
        
  Aleksandrs Grunte     2005-03-14 16:01:46
 •  
  © Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv