Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 24.NOVEMBRĪ
PROTOKOLS NR.27
PIEŅEMTIE LĒMUMI

1. Informācija par siltumapgādes nodrošināšanu Cēsu pilsētā 2005./2006. apkures sezonā.

Informē : J.Siņelobovs, SIA „Cēsu būvnieks” ģenerāldirektors
2. Par Cēsu pilsētas domes lēmumu atzīšanu par spēkā neesošiem.

3. Par dzīvokļu privatizācijas pirkuma līgumu noslēgšanu.
4. Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem.
5. Par nekustamā īpašuma Ābolu ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem .
6. Par nekustamā īpašuma Lapsu ielā 26, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem .
7. Par nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 14, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem .
8. Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem . 

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

9.Par uzņemšanu pilsētas dzīvokļu pieprasītāju uzskaitē.
10. Par pagaidu dzīvojamās telpas Lenču ielā 40, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu.
11. Par pagaidu dzīvojamās telpas Caunas ielā 8, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu.
12. Par pagaidu dzīvojamās telpas Saules ielā 23, Cēsīs, īres līguma termiņa pagarināšanu. 
13. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu pagaidu dzīvojamā fondā Saules ielā 23, Cēsīs.
14. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Vītolu ielā 9, Cēsīs. 

Ziņo: J.Gruntmanis, domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas priekšsēdētājs

15. Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu.
16. Par Cēsu 1.pamatskolas attīstības programmas apstiprināšanu. 

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

17. Par zemes nomu Rožu laukumā.
18. Par autoostu Cēsīs. 

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

19.Par individuālā darba reģistrāciju.
20. Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai.
21.Par saskaņojuma izdošanu licencēm alkoholisko dzērienu un tabakas tirdzniecībai.
22. Par pirmpirkuma tiesībām.
23. Par grozījumiem Grāmatvedības nodaļas amata vienību sarakstā.
24. Par jaunas amata vienības izveidošanu Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā.
25. Par amatiermākslas kolektīvu dalības maksu Cēsu Kultūras centrā.
26.Par Cēsu pilsētas domes finansējuma sadalījumu Cēsu kultūras centra amatiermāksalas kolektīvu vadītāju darba samaksai.
27. Par Cēsu pilsētas domes finansējuma piešķiršanu Cēsu kultūras centra amatiermākslas kolektīvu darbības atbalstam.
28. Noteikumu „Par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” apstiprināšanu.
29. „Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”” apstiprināšanu. 

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

30. Par būvniecības ieceres Piebalgas ielā 20, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem.

Ziņo : D.Bernovska, Publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre

31. Par teritorijas plānojuma grozījumiem Lāču ielā 22, Cēsīs
32.Par zemes gabala Piebalgas ielā 31, Cēsīs, sadalīšanu.
33.Par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu.
34.Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu.
35. Par zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu.
36. Par telpu grupu numerācijas likvidēšanu Jāņa ielā 4, Cēsīs.

Ziņo : Z. Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

35. Par projekta pieteikumu „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”. 

Ziņo : S.Capare, domes projektu vadītāja

Par nekustamā īpašuma Ausekļa ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Ausekļa ielā 10, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku Mirdzas Zariņas, Jāņa un Birutas Štālmanes, Gintas Veģeres un Lioudmilas Skoutanes 2005. gada 9. novembra iesniegumu un 2005. gada 17. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11(A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no 2267,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010031215, un 4 (četru) dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010031215 - 001, un 4 (četrām) palīgceltnēm, kadastra apzīmējumi nr. 42010031215 - 002, nr. 42010031215 – 003, nr. 42010031215 – 004, nr. 42010031215 – 005, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Ausekļa ielā 10 no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Ausekļa ielā 10, Cēsīs, 11.02.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1415, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašniekiem Mirdzai ZARIŅAI, Jānim ŠTĀLMANIM, Irinai ŠTĀLMANEI, Gintai VEĢEREI, un Lioudmilai SKOUTANEI.

Par nekustamā īpašuma Ābolu ielā 10, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Ābolu ielā 10, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Annas Krasņickas 2005.gada 2. novembra iesniegumu un 2005. gada 17. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Ābolu ielā 10, Cēsīs, kas sastāv no 2870,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010030206, un 7 (septiņu) dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010030206 - 001, un 2 (divām) palīgceltnēm, kadastra apzīmējumi nr. 42010030206 - 002, nr. 42010030206 – 003, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Ābolu ielā 10 no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Ābolu ielā 10, Cēsīs, 04.11.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1273, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotajai personai Annai KRASŅICKAI.

Par nekustamā īpašuma Lapsu ielā 26, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lapsu ielā 26, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Gundegas Ikeras 2005. gada 3. novembra iesniegumu un 2005. gada 17. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Lapsu ielā 26, Cēsīs, kas sastāv no 2532,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010090305, un 24 (divdesmit četru) dzīvokļu īpašumu vienas dzīvojamās mājas, kadastra apzīmējums nr. 42010090305 - 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Lapsu ielā 26 no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Lapsu ielā 26, Cēsīs, 11.03.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 294, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotajai personai Gundegai IKERAI.

Par nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 14, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

______________

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Priekuļu ielā 14, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Jāņa Lapsiņa 2005. gada 4. novembra iesniegumu un 2005. gada 17. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Priekuļu ielā 14, Cēsīs, kas sastāv no 5202,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010030308, 2 (divām) dzīvojamām mājām ar 8 (astoņiem) dzīvokļu īpašumiem, kadastra apzīmējumi nr. 42010030308 – 001 un 42010030308 – 002, un 4 (četrām) palīgceltnēm, kadastra apzīmējumi nr. 42010030308 – 003, nr. 42010030308 – 004, nr. 42010030308 – 005, nr. 42010030308 – 006, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Priekuļu ielā 14 no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Priekuļu ielā 14, Cēsīs, 27.09.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1695, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotajai personai Jānim LAPSIŅAM.

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 21, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

_

Ziņo: A.Mihaļovs, dzīvojamo māju privatizācijas komisijas priekšsēdētājs

Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 21, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ivetas Maksimivas 2005. gada 7. novembra iesniegumu un 2005. gada 17. novembra Cēsu pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 13), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

1. Ar 2005. gada 1. decembri nodot nekustamo īpašumu Saules ielā 21, Cēsīs, kas sastāv no 2348,0 m2 liela zemes gabala, kadastra numurs 42010040717, 1 (viena) dzīvojamā māja ar 22 (divdesmit diviem) dzīvokļu īpašumiem, kadastra apzīmējums nr. 42010040717 – 001, dzīvokļu īpašnieku apsaimniekošanā.

2. Izslēgt nekustamo īpašumu Saules ielā 21 no Cēsu pilsētas domes bilances.

3. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma, Saules ielā 21, Cēsīs, 20.05.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 560, uz pilsētas pašvaldības vārda, nodošanas aktu tā īpašnieku pilnvarotajai personai Ivetai MAKSIMIVAI.

Par Cēsu 1.pamatskolas nolikuma apstiprināšanu

_______________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (7.11.2005.,prot.Nr.21) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas nolikumu saskaņā ar pielikumu Nr. 6.
  2. Uzdot Cēsu 1.pamatskolas direktorei atbilstoši normatīvo aktu prasībām informēt Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības iestāžu reģistru par izmaiņām nolikumā.

Par Cēsu 1.pamatskolas attīstības programmas apstiprināšanu

_______________

Ziņo: J.Beikmanis, Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs 

Pamatojoties uz Cēsu 1.pamatskolas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (7.11.2005.,prot.Nr.21) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :
Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas attīstības programmu saskaņā ar pielikumu Nr.7.   

Par zemes nomu Rožu laukumā

________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

SIA “SOLAIJA“ 2004. un 2005.gada vasaras sezonā iznomāja daļu no Rožu laukuma vasaras terases novietošanai, nomas līguma termiņš beidzies 2005.gada 1.oktobrī.

Izskatot SIA “Solaija” iesniegumu (reģ.Nr.2365/1-23; 04.11.2005.) par zemes nomu arī ziemas mēnešos, līdz Rožu laukuma rekonstrukcijas uzsākšanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2005. atzinumu (prot.Nr.2...), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Pagarināt nomas līgumu ar SIA “SOLAIJA”, reģ.Nr.950300368, jurid. adrese Rīgas iela 25, Cēsis, par zemes gabala Rožu laukums, Cēsīs, daļas nomu uz nenoteiktu laiku līdz Rožu laukuma rekonstrukcijas uzsākšanai;
 2. Iznomājamās zemes gabala daļas platība 84 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. Zemes nomu noteikt 10% no zemes vērtību zonas zemes bāzes vērtības;
 5. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) sagatavot iepriekšējam nomas līgumam atbilstošu līguma pagarinājumu.

18. Par autoostu Cēsīs

________

Ziņo: A.Mihaļovs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs

Izskatot AS “CATA” iesniegumu ar lūgumu pieņemt lēmumu par autoostas izvietojumu pilsētā (reģ.Nr.2408/1-23; 09.11.2005.), pamatojoties uz Autopārvadājumu likuma 33.panta 3.daļu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2005.atzinumu (prot.Nr.2...), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Noteikt, ka Cēsu pilsētā ir viena autoosta;
 2. Noteikt Cēsu pilsētas autoostai sekojošu atrašanās vietu:
  1. Autoostas funkcionēšanai nepieciešamās telpas - namīpašumā Stacijas laukumā 5, Cēsīs;
  2. Pasažieru apkalpošanai nepieciešamās ārtelpas būves - Stacijas laukumā;
  3. Autobusu stāvvietas atrodas ārpus autoostas teritorijas - Uzvaras bulvārī 24, Cēsīs, vai citā vietā, savstarpēji vienojoties Cēsu pilsētas pašvaldībai un autoostas valdītājam.

Par jaunas amata vienības izveidošanu
Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā

__________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.11.2005. (protokols Nr.21) un Finanšu komitejas 17.11.2005. (protokols Nr. 21) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Izveidot ar 2005.gada 1.decembri Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālajā nodaļā jaunu amata vienību – tehniskā sekretāre, kods pēc profesiju klasifikatora 41105 05
  2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt atbilstošus grozījumus budžetā.
  3. Papildināt 14.02.2002. lēmumu „Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu jautājumu struktūrvienības likvidēšanu un Dzīvokļu un komunālās nodaļas izveidošanu” (prot. Nr. 4; § 77) ar punktu 3.8. šādā redakcijā : „ tehniskā sekretāre – 1 vienība.
  4. Papildināt Dzīvokļu un komunālās nodaļas nolikuma V nodaļas „Organizatoriskā struktūra” 5.2. punktu : „ – tehniskā sekretāre”.

Par amatiermākslas kolektīvu dalības maksu Cēsu Kultūras centrā

_________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2005. (prot. Nr.21) un Finanšu komitejas 17.11.2005.(prot. Nr.21) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atcel Cēsu pilsētas domes 2000.gada lēmumu Nr. 28 &23 „Par Cēsu Kultūras centra kolektīvu dalības maksām”.
2. Ar 2006.gada 1.janvāri noteikt ikmēneša dalības maksu no personas interešu izglītības kolektīviem:
2.1. popgrupai „Hey”- Ls 1,50 mēnesī;
2.2. estrādes deju grupai „Stils” – Ls 1,50 mēnesī.
3. 2. punktā noteiktās dalības maksas iekasējamas laika periodā no septembra līdz maijam (ieskaitot).
3. kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai.  

Par Cēsu pilsētas domes finansējuma sadalījumu Cēsu kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai

_______________

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 17.11.2005. (prot. Nr.21) un Finanšu komitejas 17.11.2005.(prot. Nr.21) atzinumiem,

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj :

1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2001.gada 25.oktobra sēdes prot. Nr.15, #30 lēmumu „Par Nolikuma apstiprināšanu „Par Cēsu pilsētas domes finansējuma sadalījumu Cēsu kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai”.
2. Apstiprināt Nolikumu Par Cēsu Kultūras centra amatiermākslas kolektīvu vadītāju darba algas noteikšanu 2006.gadā” saskaņā ar pielikumu Nr. 8.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centra direktorei I. Grozai.

„Noteikumu par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām „ apstiprināšanu

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs

Pamatojoties uz 2004.gada 28.septembra LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem”, Cēsu pilsētas domes komisijas pilsētas izglītības iestāžu medicīnas māsu kategoriju noteikšanai (2005.gada 7.oktobra rīkojums Nr.708-r) priekšlikumiem, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.11.2005., prot.Nr.21) un Finanšu komitejas (17.11.2005., prot.Nr.21 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj :

 1. Apstiprināt „Noteikumus par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām” saskaņā ar pielikumu Nr.10.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) veikt kontroli par lēmuma izpildi.

„Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību”” apstiprināšanu

_

Ziņo: G.Šķenders, Finanšu komitejas priekšsēdētājs
Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.11.2005., prot.Nr.21) un Finanšu komitejas (17.11.2005., prot.Nr.21) atzinumiem,

Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj :

 1. Atcelt 2005.gada 25.augusta Cēsu pilsētas domes lēmumu „”Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību „apstiprināšanu” (prot.Nr.20, 30.).
 2. Apstiprināt „Instrukciju par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību „ saskaņā ar pielikumu.
 3. Uzdot vispārējās izglītības iestāžu direktoriem brīdināt darbiniekus par izmaiņām amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtībā ar 2006.gada 1.janvāri.

Par būvniecības ieceres Piebalgas ielā 20 , Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_____________

Ziņo: D.Bernovska, publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāre

Pamatojoties uz LR MK noteikumiem Nr.309 ’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāres Daigas Bernovskas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj :

  1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 20, Cēsīs (domes lēmums 2005.gada 22.septembra prot. Nr. 22).
  2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums Nr.12).
  3. Apstiprināt SIA ‘’A TELPA’’(reģ. Nr. 44103026678, juridiskā adrese Piebalgas iela 20, Cēsis, korespondences adrese Līgatnes iela 26C, Cēsis ) būvniecības ieceri objektam Piebalgas ielā 20, Cēsīs.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA ‘’A TELPA’’ Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Piebalgas 20 projektēšanas darbu uzsākšanai.

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.1 apstiprināšanu  un saistošo noteikumu Nr.17
“Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” apstiprināšanu

_______________

Ziņo : Zaiga Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu izstrādes vadītājas Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotājas Zaigas Jēkabsones ziņojumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 7 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, A.Rasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret – 4 (V.Vaivods, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Šķēle) , atturas - nav, nolemj :

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumus Nr.1 Cēsu pilsētas teritorijas daļai, kura ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs;
 2. Apstiprināt saistošos noteikumus Nr.17 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1” (pielikums Nr.1);
 3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas saistošo noteikumu Nr.9 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017” kartogrāfisko pielikumu lapā Nr.34 “Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana 2005.-2017.” noteikto teritorijas daļas, kas ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, izmantošanu.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 31, Cēsīs, sadalīšanu

____

Ziņo : Zaiga Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 31, Cēsīs, īpašnieces Smaidas Mudrītes Strazdiņas, iesniegumu par zemes gabala Piebalgas ielā 31, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2157/1-23; 07.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.novembra atzinumu Nr.134 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj :

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 31, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0812), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Piebalgas iela 29A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1840 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Piebalgas iela 31, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2204 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

Par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu

____

Ziņo : Zaiga Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Izskatot nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, īpašnieku Ritas Zilas, un Jāņa Elmāra Siliņa, iesniegumu par nekustamā īpašuma Pļavas ielā 4, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2223/1-23; 21.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.novembra atzinumu Nr.135 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Sadalīt nekustamo īpašumu Pļavas ielā 4, Cēsīs (kad.nr.4201-005-2503), divos atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam zemes gabalam ar piekļūšanas joslu gar zemes gabala Pļavas ielā 6, Cēsīs, robežu, un uz atdalītā zemes gabala esošajām ēkām ar kad.apz. 4201 005 2503 002 un 4201 005 2503 003 (saskaņā ar 16.11.2004. tehniskās inventarizācijas lietu) piešķirt adresi Pļavas iela 4A, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - nodrošināt piekļūšanu ēkām Pļavas ielā 4, Cēsīs, kad.apz.4201 005 2503 001 un 4201 005 2503 004; zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0701);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Pļavas iela 4, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - daļu no zemes gabala aizņem Cēsu 4.arodvidusskolas teritorija ar ēkām, uz zemes gabala atrodas elektrosadales skapis, zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļi, zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis;
  3. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Telpu grupu numerāciju ēkā ar jauno adresi Pļavas iela 4A, Cēsis, mainīt sekojoši:
  1. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-4 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-1;
  2. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-5 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-2;
  3. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-7 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-5;
  4. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-8 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-3;
  5. dzīvoklim ar līdzšinējo adresi Pļavas iela 4-10 jaunā adrese ir Pļavas iela 4A-4;
 5. Likvidēt reāli nepastāvošas telpu grupas adresi - dzīvoklis Nr.1A ēkā Pļavas ielā 4, Cēsīs.

Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

____

Ziņo : Zaiga Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 25.augusta lēmuma 17.punktu (prot.Nr.20) “Par zemes gabala Valmieras ielā 6, Cēsīs, daļas maiņu pret zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, daļu”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.novembra atzinumu Nr.136 (prot.nr.23), ), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 balsīm – par (A.Mihaļovs, G.Bērziņa, M.Šķēle, V.V aivods, A.Rasmanis, J.Žagars, R.Sijāts, D.Vasmanis, M.Niklass, J.Beikmanis, G.Šķenders), pret - nav , atturas - nav , nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Valmieras ielā 6, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1202), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam zemes gabalam pie Dzintara ielas un būvei uz tā - tenisa laukumam, kadastra apzīmējums 42010051202053, piešķirt adresi Dzintara iela 2C, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso sakaru kabelis gruntī un elektropārvades kabeļi;
  3. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un ēkām un būvēm saglabāt adresi Valmieras iela 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 25724 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi - zemes gabalu šķērso sakaru kabeļu kanalizācija, elektropārvades kabeļi un siltumtrase, zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis gruntī un sakaru gaisa kabelis;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
 4. Inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu apjomu reģistrēt saskaņā ar kadastrāli uzmērīto atsevišķo zemes gabalu plānos uzrādīto aizsargjoslu platību.

Par zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu

____

Ziņo : Zaiga Jēkabsone, Būvniecības, teritorijas plānošanas un neklustamā īpašuma nodaļas plānotāja

Izskatot nekustamā īpašuma Aldaru ielā 6, Cēsīs, īpašnieka SIA “LAUKUMS”, reģ.Nr.49503000561, jurid.adrese Lenču ielā 6A, Cēsīs, iesniegumu par zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, sadalīšanu (reģ.Nr.2497/1-23; 21.11.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.novembra atzinumu Nr.137 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Sadalīt zemes gabalu Aldaru ielā 6, Cēsīs (kad.nr.4201-005-1011), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici (pielikums Nr.1);
 2. Atdalītajam neapbūvētajam zemes gabalam piešķirt adresi Aldaru iela 8, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 2259 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti - atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas (1107);
 3. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Aldaru iela 6, Cēsis;
  1. Zemes gabala platība 1624 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

Par projekta pieteikumu  „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai”

Ziņo ; S.Capare, domes projektu vadītāja

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju un Domes sēdes (28.07.2005. protokols Nr. 18) lēmumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Projekta „Cēsu pils kompleksa revitalizācija tūrisma attīstībai” īstenošanai nodrošināt finansējumu 1 070 449,09 LVL apmērā, tai skaitā:

  1. Cēsu pilsētas domei un Cēsu rajona padomei paredzēt finansējumu 25% (kopā) apmērā - attiecīgi 25 449,09 LVL no Cēsu pilsētas domes budžeta un 45 000,00 LVL no Cēsu rajona padomes budžeta;
  2. Projekta priekšfinansējuma nodrošināšanai Cēsu pilsētas domei piesaistīt kredītu 1 000 000 LVL apmērā.

Par dalību Eiropas Vēstures notikumu Rekonstrukcijas tīkla ģenerālkonferncē

Ziņo : I.Malceniece, domes ārējo sakaru organizatore
Deputātiem jautājumu nav un sēdes vadītājs lūdz deputātus balsot par iesniegto lēmuma projektu

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas dalību Eiropas Vēstures notikumu Rekonstrukcijas tīklā (EVRT) un Slavkov u Brna (Čehijas) mēra ielūgumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot ar 11 (A.Mihaļovs, J.Beikmanis, G.Bērziņa, J.Žagars, M.Šķēle, V.Vaivods, M.Niklass, A.Rasmanis, D.Vasmanis, R.Sijāts, G.Šķenders) balsīm – par, pret - nav , atturas - nav, nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes delegāciju dalībai EVRT ģenerālkonferencē Slavkov u Brna pilsētā (Čehija), kas notiks no 2005.gada 1.decembra līdz 4.decembrim, šādā sastāvā:

 2. Gints Šķenders, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs;
  Ieva Malceniece, Cēsu pilsētas domes ārējo sakaru organizatore;
  Mārtiņš Malcenieks, VVTC Aģentūras direktors
 3. Domes priekšsēdētaja pienākumus, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Andris MIHAĻOVS.

Pielkums
Cēsu 1. pamatskolas

NOLIKUMS

I Vispārīgie noteikumi

 1. Cēsu 1. pamatskola (turpmāk tekstā – Skola) ir Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā – Dibinātājs) dibināta izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības izglītības programmu (mūzika) un interešu izglītības programmas.
 2. Skolas darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums un šis nolikums, kurš izdots, pamatojoties uz Izglītības likuma 22. panta pirmo daļu un Vispārējās izglītības likuma 8. un 9. pantu un citi normatīvie akti, kas saistīti ar izglītības jautājumiem.
 3. Skolai ir divi zīmogi. Viens zīmogs ar vidējo valsts ģerboni, otrs zīmogs ar Cēsu pilsētas mazo ģerboni, kā arī noteikta parauga veidlapas.
 4. Skolai ir norēķinu konti bankā.
 5. Skolai ir sava simbolika - karogs un logo.
 6. Skolas juridiskā adrese: Gaujas ielā 17, Cēsis, LV-4101

tālr./fakss 4120467

e – pasts: cesis1sk@cesis.edu.lv

II Darbības mērķis, pamatvirziens un uzdevumi 

7. Skolas darbības mērķis ir:

7.1. organizēt un īstenot izglītības procesu, kas nodrošina valsts vispārējās pamatizglītības standartā noteikto mērķu sasniegšanu;
7.2. sekmēt skolēna atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, līdzcilvēkiem, Tēvzemi un augstākajām morāles vērtībām

8. Skolas darbības pamatvirziens ir izglītojošā darbība.
9. Skolas galvenie uzdevumi ir:

9.1. īstenot licencētās vispārējās pamatizglītības programmu;
9.2. nodrošināt iespēju izglītojamiem (turpmāk tekstā – skolēniem) iegūt zināšanas, prasmes un attieksmes, sagatavot viņus aktīvai līdzdalībai sabiedrības dzīvē, sekmēt lēmumu pieņemšanas prasmju attīstību un spēju uzņemties atbildību;
9.3. izvēlēties mācību un audzināšanas darba metodes un formas, kas nodrošina skolēna personības vispusīgu, harmonisku attīstību;
9.4. racionāli izmantot finanšu, materiālos, personāla un informācijas resursus;
9.5. sadarboties ar skolēnu vecākiem (personām, kas realizē vecāku varu, turpmāk tekstā - vecākiem), lai nodrošinātu obligātās pamatizglītības ieguvi visiem Skolas skolēniem;
9.6. sadarboties ar pašvaldības institūcijām un nevalstiskajām organizācijām;
9.7. savā darbā ievērot demokrātijas, humānisma, zinātniskuma, individuālās pieejas, diferenciācijas, sistēmiskuma principus mācību un audzināšanas procesā.

III Īstenojamās izglītības programmas

 1. Mācību un audzināšanas darbību reglamentējošs dokuments ir izglītības programma. Skola īsteno Vispārējās pamatizglītības (1.-9.) izglītības programmu (mūzika) kods 2101111.
 2. .Skola izstrādā savas mācību priekšmetu programmas likumdošanā noteiktā kārtībā.
 1. Pedagogi ir tiesīgi izmantot IZM vai pašu izstrādātās mācību priekšmetu autorprogrammas. Pedagogu realizētās mācību priekšmetu programmas izvērtē Skolas Metodiskā padome un apstiprina direktors.
 2. Skolas mācību priekšmetu un stundu plāns tiek veidots saskaņā ar Skolas izglītības programmu, pamatojoties uz normatīvajos aktos apstiprinātiem pamatizglītības programmu mācību priekšmetu un stundu paraugplāniem. Tos apstiprina direktors.
 3. Skola izstrādā interešu izglītības programmas, ko apstiprina direktors.
 4. Skola var izstrādāt un īstenot speciālās programmas, to saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi.

IV Izglītības procesa organizācija

16. Skolēnu uzņemšana Skolā un pārcelšana nākamajā klasē notiek Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
17. Mācību gada ilgumu nosaka Vispārējās izglītības likums. Mācību gada, semestra sākuma un beigu laikus nosaka Ministru kabinets.
18. Papildu brīvdienas februārī 1. klasei (1 nedēļu) nosaka skolas direktors pēc saskaņošanas ar Cēsu pilsētas domi.

19. Saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi, direktors nosaka mācību gada pagarinājumu 1. – 8.kl., ja mācību gada laikā radušies īpaši izglītības procesu kavējoši apstākļi.

20. Pamatojoties uz Ministru kabineta noteikto kārtību par izglītojamo uzņemšanu un pārcelšanu nākamajā klasē un skolas Pedagoģiskās padomes sēdes lēmumu, direktors nosaka pēcpārbaudījumus un papildus mācību pasākumus (konsultācijas) skolēniem, kuru mācību sasniegumu vērtējums:

20.1. 1.-4.klasē neatbilst mācību priekšmetu programmās noteiktajiem sasniedzamajiem rezultātiem vai atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”;

20.2. 5.-8.klasē atsevišķos mācību priekšmetos gadā ir zemāks par 4 ballēm vai “neieskaitīts”, vai “nav vērtējuma”.

21. Skolas Pedagoģiskās padomes lēmumu par pēcpārbaudījumu un papildus mācību pasākumu noteikšanu skolēniem direktors apstiprina ar rīkojumu un par to tiek izdarīts attiecīgs ieraksts skolēna liecībā.

 1. Skolēnu skaitu klasē un maksimālo dienas un nedēļas mācību stundu slodzi nosaka Vispārējās izglītības likums un citi normatīvie akti.

23. Mācību stundu slodzes sadalījumu skolēniem pa nedēļas dienām nosaka direktora apstiprināts mācību stundu saraksts.

  1. Mācību stundu saraksts ietver licencēto un akreditēto vispārējās pamatizglītības programmas mācību plānā paredzētos mācību priekšmetus un klases audzinātāja stundu.
  2. Mācību stundu saraksts, kā arī interešu izglītības u.c. nodarbību saraksts ir pastāvīgi visu semestri, operatīvas izmaiņas tajos var izdarīt direktors vai direktora vietnieks mācību darbā.Pedagogi un skolēni par izmaiņām stundu sarakstā tiek informēti iepriekšējā dienā .
  3. Pamatizglītības programmā noteiktās fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, ievērojot brīvprātības principu. Fakultatīvās nodarbības tiek organizētas, balstoties uz skolēnu vēlmēm, vecāku iesniegumiem un Skolas iespējām.
  4. Skolēnu papildizglītošanu (interešu izglītības nodarbības u.c. nodarbības ārpus izglītības programmām) Skola veic pēc mācību stundām, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem.
  5. Skola piedāvā konsultācijas un individuālās nodarbības īpaši talantīgiem skolēniem un skolēniem, kuriem nepieciešama palīdzība mācību priekšmeta apguvē.
  6. Skola strādā vienā maiņā. Mācību nedēļas ilgums ir 5 darba dienas. Mācību stundas garums no 1.-9.klasei ir 40 minūtes.
  7. Ne vairāk kā 15 dienas mācību gada laikā katra klase var izmantot mācību ekskursijām, projektiem un citiem ar izglītības procesu saistītiem pasākumiem.
  8. Projektu nedēļas laiku un norises kārtību nosaka Metodiskā padome, tā tiek plānota Skolas gada darba plānā.
  9. 1. – 4.klašu skolēniem, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem, tiek organizētas pagarinātās darba dienas grupas (turpmāk – PG). PG darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
  10. Skolēniem, kuriem pēc sertificēta ģimenes ārsta vai Ārstu konsultatīvās komisijas (ĀKK) slēdziena nepieciešama izglītošanās ārpus izglītības iestādes , tā tiek nodrošināta atbilstoši Ministru kabineta noteiktā kārtībā.
  11. Skolēnu mācību sasniegumus vērtē saskaņā ar Valsts pamatizglītības standarta un Valsts vispārējās vidējās izglītības standarta prasībām:
   1. 1. – 4. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē:
   2. *) 1.klasē – aprakstoši;
    *) 2.-3.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā un matemātikā, pārējos priekšmetos – aprakstoši;
    *) 4.klasē – 10 ballu skalā latviešu valodā, matemātikā, dabaszinībās, pārējos priekšmetos – aprakstoši;

   3. 5. – 9. klasēs skolēnu mācību sasniegumus vērtē 10 ballu skalā; sociālajās zinībās - ieskaitīts vai neieskaitīts.

    

  12. 1.-8.klašu skolēni katra semestra beigās saņem normatīvajos aktos apstiprināta parauga liecību. Liecību izsniedz divas reizes gadā katra mācību semestra pēdējā dienā. Otrajā semestrī, izsniedzot liecību, tajā tiek ierakstīts Pedagoģiskās padomes lēmums par skolēna pārcelšanu nākošajā klasē, pēcpārbaudījumiem vai atstāšanu uz otru gadu.
  13. 9. klases skolēniem liecību izsniedz pirmā semestra pēdējā mācību dienā un mācību pēdējā dienā.
  14. Ja 9. klases skolēns nav ieguvis vērtējumu kādā no mācību priekšmetiem gadā vai vairāk kā 3 mācību priekšmetos ir saņēmis vērtējumu gadā zemāku par 4 ballēm, viņam izsniedz liecību ar ierakstu „pamatizglītības apguve turpināma”.

V Metodiskās komisijas

38. Valsts pamatizglītības standartā un mācību priekšmetu standartos noteikto prasību izpildei, mācību priekšmetu un pedagogu pieredzes popularizēšanai, pasākumu un projektu īstenošanai Skola izveido radniecīgo mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodiskās komisijas (turpmāk – Komisija). Komisiju skaitu, sastāvu un vadītājus apstiprina direktors. Komisiju darbs tiek organizēts, pamatojoties uz Komisiju nolikumu, Komisiju darbu vada direktora vietnieks mācību darbā un koordinē Metodiskā padome.

39. Metodisko komisiju uzdevumi:

39.1. izvērtēt pedagogu izstrādātās mācību priekšmetu un audzināšanas programmas un ierosināt direktoram tās apstiprināt;

39.2. apspriest pedagogu izstrādātos tematiskos plānus un saskaņot ar katrai klasei veicamo pārbaudes darbu: domrakstu, tematisko kontroldarbu, ieskaišu, referātu, zinātnisko darbu u.c. grafiku mācību gadam;

39.3. izstrādāt rekomendācijas starppriekšmetu saiknes nodrošināšanai starp atsevišķiem mācību priekšmetiem vai tēmām un audzināšanas pasākumiem;

39.4. analizēt skolēnu mācību sasniegumu un pedagogu darba rezultātus;

39.5. risināt jautājumus, kas ir saistīti ar mācību saturu, mācību līdzekļu pielietošanu, skolas inovatīvo darbību;

39.6. organizēt mācību priekšmetu olimpiādes, projektu nedēļas, pieredzes apmaiņas pasākumus, savstarpēju stundu hospitāciju, analizēt to rezultātus u.tml.;

39.7. izvērtēt mācību literatūru, saskaņot un iesniegt direktoram apstiprināšanai izmantojamo mācību grāmatu un mācību līdzekļu sarakstu.

VI Metodiskā padome

40. Metodisko padomi (turpmāk – Padome) veido: direktors, Komisiju vadītāji, Skolas bibliotekārs, psihologs, direktora vietnieki mācību un audzināšanas darbā.
41. Padomes darbu nosaka direktora apstiprināts nolikums.
42. Padomes uzdevumi:

42.1. koordinēt metodisko komisiju darbu;
42.2. noteikt prioritāros metodiskā darba un skolotāju tālākizglītības virzienus;
42.3. sagatavot priekšlikumus Skolas izglītības programmu satura pilnveidošanai.

VII Pedagoģiskā padome

43. Pedagoģiskā padome ir izveidota dažādu ar mācību un audzināšanas procesu saistītu jautājumu risināšanai, tās darbību nosaka direktora apstiprināts nolikums.
44. Pedagoģisko padomi vada direktors, tās sastāvā ietilpst visi pedagogi un Skolas medmāsa.
45. Pedagoģiskās padomes sēdes notiek ne retāk kā reizi semestrī, to norisi protokolē. Lēmumus pieņem ar balsu vairākumu.
46. Pedagoģiskā padome:

46.1. veic pedagoģiskā procesa analīzi un izstrādā priekšlikumus tā rezultātu uzlabošanai;
46.2. apspriež pedagoģiskā procesa organizācijas jautājumus un pedagoģisko pieredzi;
46.3. veido vienotu pedagoģisko pozīciju pedagoģiskā procesa organizācijas pamatjautājumos;
46.4. ierosina pedagoģiskās un sociālās korekcijas programmu uzsākšanu izglītības iestādē;
46.5. izstrādā izglītības iestādes darbības plāna projektu

VIII Skolas vadība

47. Skolu vada direktors, kuru ieceļ amatā un atbrīvo no amata Dibinātājs.
48. Direktora kompetenci nosaka Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, darba līgums un Skolas nolikums.
49. Skolas direktora vispārīgie pienākumi:

49.1. vadīt Skolas darbu un atbildēt par Skolas darba rezultātiem;
49.2. nodrošināt likumu, Ministru kabineta noteikumu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Dibinātāja un tā institūciju izstrādāto normatīvo aktu un šī Nolikuma ievērošanu un izpildi Skolā;
49.3. organizēt un vadīt Skolas darbību reglamentējošu iekšējo normatīvo aktu izstrādāšanu un kontrolēt to izpildi;
49.4. nodrošināt Skolas datu bāzes izveidi un uzturēšanu;
49.5. nodrošināt Skolu ar amatam atbilstošas kvalifikācijas pedagogiem un darbiniekiem, pieņemt un atbrīvot no darba pedagogus un darbiniekus saskaņā ar Darba likumu un atbilstoši likumdošanā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām;
49.6. noteikt katra pedagoga un darbinieka tiesības un pienākumus;
49.7. nodrošināt sistemātisku pedagogu tālākizglītību un apstākļus izglītības procesa kvalitatīvai īstenošanai;
49.8. noteikt darbiniekiem darba samaksu saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
49.9. vadīt Pedagoģiskās padomes darbu;
49.10. nodrošināt Skolas domes un Skolēnu padomes darbu.
49.11. informēt darbiniekus, skolēnus un viņu vecākus par Skolas domē un Pedagoģiskajā padomē pieņemtajiem lēmumiem;
49.12. izstrādāt gada budžeta tāmi;
49.13. nodrošināt apstiprināto budžeta līdzekļu izlietošanu atbilstoši izdevumu tāmei, kā arī speciālo līdzekļu racionālu izmantošanu;
49.14. nodrošināt lietvedību un arhīva kārtošanu ;
49.15. dibinātāja noteiktā kārtībā pieprasīt un atskaitīties par stingrās uzskaites dokumentiem (apliecībām par pamatizglītību).
49.16. bez īpaša pilnvarojuma pārstāvēt Skolu valsts, pašvaldību un nevalstiskajās institūcijās;
49.17. nodrošināt skolēnu veselību un dzīvību laikā, kad skolēns atrodas Skolā vai Skolas organizētajos pasākumos ārpus tās;
49.18. organizēt skolēnu ēdināšanu;
49.19. informēt valsts un pašvaldības institūcijas, kuru funkcijās ietilpst bērna tiesību aizsardzības jautājumu risināšana, gadījumos, kad tiek konstatēta pret bērnu vērsta vardarbība Skolā vai ārpus tās;
49.20. nodrošināt savlaicīgu un precīzi pārskatu, atskaišu un informācijas iesniegšanu Dibinātājam, Valsts statistikas pārvaldei, Skolas darbību kontrolējošām institūcijām;
49.21. nodrošināt Skolas un tās apkārtnes uzturēšanu kārtībā.
49.22. ievērot normatīvos aktus izglītības iestādes darbībā

50. Skolas direktora vispārīgās tiesības:

50.1. savas kompetences ietvaros lemt par Skolas intelektuālo, finanšu un materiālo līdzekļu racionālu izlietošanu;
50.2. saņemt konsultācijas un informāciju par izglītības procesa un izglītības vadības jautājumiem;
50.3. iesniegt priekšlikumus darba problēmu risināšanai augstākstāvošajās institūcijās;
50.4. deleģēt pedagogiem un darbiniekiem konkrētu uzdevumu, funkciju veikšanu;
50.5. slēgt līgumus ar fiziskām un juridiskām personām Skolas nolikumā paredzētajos darbības virzienos;
50.6. apbalvot un ieteikt apbalvošanai, kā arī prēmēt pedagogus u.c. darbiniekus, disciplināri sodīt savas kompetences ietvaros;
50.7. apstiprināt Skolas darbību reglamentējošos dokumentus.

51. Direktora vietnieku mācību un audzināšanas jautājumos vispārīgie pienākumi:

51.1. organizēt kvalitatīvu izglītošanas procesu;
51.2. atbildēt par mācību un audzināšanas procesa vienotību;
51.3. nodrošināt licencētās pamatizglītības programmas īstenošanas procesu Skolā;
51.4. nodrošināt skolēnu zināšanu, prasmju, iemaņu un personības izaugsmes iespējas, izglītības procesā ievērojot valsts izglītības standartu un
humānās izglītības pamatprincipus;
51.5. apstiprināt katrai klasei veicamo pārbaudes darbu grafiku mācību gadam;
51.6. nodrošināt metodiskā darba vadību;
51.7. nodrošināt mācību un audzināšanas procesa kontroli;
51.8. koordinēt audzināšanas darbu Skolā;
51.9. veicināt Skolas tradīciju izkopšanu un popularizēšanu;
51.10. organizēt sociāli tiesisko un pedagoģisko palīdzību skolēniem;
51.11. organizēt, vadīt, koordinēt Skolas organizētos pasākumus;
51.12. direktora prombūtnes laikā pieņemt operatīvus lēmumus Skolas darba organizācijā, ārpusklases darba organizācijā, saimnieciskajā darbā;
51.13. organizēt normatīvajos aktos noteiktos pārbaudes darbus;
51.14. sekot 1., 5. klases skolēnu adaptācijas gaitai, risināt pēctecības problēmas;
51.15. veidot interešu izglītības pulciņu, fakultatīvo nodarbību norises sarakstu;
51.16. nodrošināt metodisko palīdzību pedagogiem;
51.17. plānot un organizēt pedagogu tālākizglītību, veidot pedagogu tālākizglītības reģistru;
51.18. apkopot un analizēt skolēnu sasniegumus un skolas mācību gada darba rezultātus;
51.19. veikt citus pienākumus, kas noteikti darba kārtības noteikumos un darba līgumā;
51.20. detalizēti skolas direktora vietnieku pienākumi un tiesības noteikti darba līgumos.

IX Skolas darbības tiesiskuma nodrošināšana

52. Skolas darbības tiesiskumu nodrošina direktors.
53. Direktora pieņemtos lēmumus un faktisko rīcību var apstrīdēt normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
54. Skolas darbinieku faktisko rīcību var apstrīdēt direktors.
 

X Skolas dome

55. Skolas dome tiek izveidota sadarbības nodrošināšanai starp Skolu, vecākiem un sabiedrību. Tā darbojas saskaņā ar domes nolikumu.
56. Skolas domes sastāvā ir:

56.1. skolēnu vecāki (no katras klases viens), kuri vienlaicīgi nav Skolas darbinieki;
56.2. 3 pedagogi, kuri vienlaicīgi nav skolēnu vecāki;
56.3. direktors;
56.4.
2 skolēnu pārstāvji.

57. Skolas domes darbu plāno un vada domes priekšsēdētājs – no vecāku vidus ievēlēts pārstāvis;
58. Skolas domes izveidošanas kārtība: vecākus – padomes locekļus ievēl atklātā balsošanā Skolas vecāku kopsapulcē (ievērojot visu vecumu skolēnu grupu intereses), pedagogus ievēl, atklāti balsojot, Pedagoģiskās padomes sēdē. Vecāku un skolotāju darbības laiks Skolas domē – 2 gadi. Vecāku pārstāvjiem izglītības domes sastāvā ir jābūt vairākumā.
59. Skolas domes uzdevumi:

59.1. pārraudzīt Skolas izglītības procesa organizāciju un tās rezultātus, izglītības programmu attīstību, izglītībai paredzēto līdzekļu izlietojumu, veicināt sadarbību ar vecākiem un sabiedrību, atbalstīt skolēnu un viņu vecāku pašpārvalžu darbību Skolā;
59.2. izstrādāt priekšlikumus Skolas attīstības plānam un plānā izvirzīto mērķu sasniegšanai, saskaņot Skolas attīstības plānu;
59.3. piedalīties Skolas darbu pamatjomu vispārīgajā izvērtēšanā, izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu un interešu izglītības programmu pilnveidošanai;
59.4. sadarbojoties ar direktoru, pašvaldību, fiziskajām un juridiskajām personām, veicināt Skolas saimnieciski finansiālās patstāvības nostiprināšanos, sekmēt ziedojumu līdzekļu piesaisti vai Skolas atbalsta fonda izveidi, lemt par šo līdzekļu izlietojumu un par to atskaitīties Skolas vecāku sapulcei;
59.5. akceptēt Skolas nolikumu, saskaņot iekšējās kārtības noteikumus skolēniem un vecākiem, saskaņot Skolēnu pašpārvaldes nolikumu. Iesniegt priekšlikumus šo dokumentu labojumiem, grozījumiem;
59.6. sniegt nepieciešamo palīdzību Skolas un klašu skolēnu un vecāku pašpārvalžu darbībā;
59.7. piedalīties Skolas sabiedrisko pasākumu organizēšanā, ar tiem saistīto finansiālo jautājumu risināšanā;
59.8. Skolas domes locekļi var piedalīties ar padomdevēja tiesībām Skolas Pedagoģiskās padomes sēdēs un Skolas vadības sanāksmēs;
59.9. Skolas dome ir tiesīga iesniegt savus priekšlikumus IZM, Cēsu pilsētas domei un tās institūcijām un saņemt rakstisku atbildi;
59.10. Skolas dome ir tiesīga izteikt priekšlikumus direktoram un dibinātājam visos ar Skolu saistītajos jautājumos, bet nav tiesīga mainīt direktora rīkojumus un lēmumus;

60. Skolas domes sēdes notiek ne retāk kā 2 reizes gadā. Skolas dome ir tiesīga pieņemt lēmumu, ja tajā piedalās 2/3 padomes locekļu. Balss tiesības ir visiem Skolas domes locekļiem, lēmumu pieņem ar balsu vairākumu;

61. Sēdes tiek protokolētas, lēmumi nosūtīti attiecīgajām institūcijām. Lēmumu izpildes kontrole tiek plānota.
62. Ja kāds no Skolas domes locekļiem pārtrauc darbību padomē, viņš par to paziņo rakstiski, un viņa vietu 1 mēneša laikā ieņem nākošais kandidāts ar lielāko balsu skaitu.

XI Skolēnu pašpārvalde

63. Skolēnu pašpārvalde (turpmāk tekstā – Pašpārvalde) ir sabiedriska skolēnu institūcija. Pašpārvaldi ar Skolas vadības un direktora atbalstu veido skolēni pēc savas iniciatīvas. Tā ir demokrātiska skolēnu kolektīva pašregulācijas un pašizteiksmes forma, kas savas kompetences ietvaros organizē un vada skolēnu sabiedrisko dzīvi Skolā, aizstāv skolēnu tiesības, intereses, piedalās Skolas pārvaldē;
64. Pašpārvalde darbojas saskaņā ar nolikumu, kuru izstrādā pati pašpārvalde, saskaņo Skolas dome un apstiprina direktors;
65. Pašpārvaldes izveidošanas un darbības mērķis ir panākt skolēnu un Skolas administrācijas interešu un darbības saskaņošanu, kā arī skolēnu aktīvu iesaistīšanos audzināšanas darbā, mācību procesā, sabiedriskā darba un brīvā laika organizēšanas iemaņu apgūšanā;
66. Pašpārvalde sastāv no 5. - 9. klašu pārstāvjiem;
67. Pašpārvaldes locekļu skaits nav noteikts, tajā jābūt pa vienam pārstāvim no katras klases;
68. Vienu un to pašu skolēnu par Pašpārvaldes locekli var ievēlēt vairākas reizes;
69. Pašpārvaldes sēdes notiek vienu reizi mēnesī (izņemot brīvlaiku un svētku laiku), un tās sasauc un vada Pašpārvaldes prezidents (vai priekšsēdētājs);
70. Pašpārvaldes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā puse no pārstāvjiem, lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse klātesošo. Ja balsojot balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir prezidenta (priekšsēdētāja) balss;
71. Pašpārvaldes sēdes tiek protokolētas, protokolā ieraksta sēdes norises laiku, darba kārtību, dalībniekus, lēmumus, būtiskākos izteikumus un priekšlikumus;
72. Pašpārvaldes galvenie uzdevumi ir:

72.1. izstrādāt Skolēnu pašpārvaldes nolikumu;
72.2. pārstāvēt skolēnu viedokli Skolas domē;
72.3. saskaņot Iekšējās kārtības noteikumus;
72.4. veicināt skolēnu savstarpējo sadarbību un sadarbību starp skolotājiem un skolēniem;
72.5. organizēt sabiedrisko dzīvi Skolā;
72.6. veicināt sadarbību ar citām skolām un iestādēm;
72.7. piedalīties kārtības uzturēšanā skolā;
72.8. sadarbojoties ar Skolas vadību, veikt darbības, kas veicina Skolas attīstību un augšupeju;
72.9. piedalīties Skolas normatīvo dokumentu izstrādē;
72.10. piedalīties Skolas darbības plānošanā;
72.11. izteikt priekšlikumus izskatīšanai, kas saistoši visiem skolēniem;
72.12. izteikt ierosinājumus Skolas vadībai izglītības procesa un ārpusstundu darba pilnveidošanai;
72.13. izteikt priekšlikumus par pamudinājumiem, apbalvojumiem un sodiem, atbilstoši Iekšējās kārtības noteikumiem;
72.14. informēt skolēnus par Pašpārvaldes darbību;
72.15. piedalīties Cēsu pilsētas skolēnu domes darbā un tās organizētajos pasākumos.

XII Pedagogu un citu darbinieku vispārīgās tiesības un pienākumi

73. Pedagogu vispārīgās tiesības:

73.1. izteikt priekšlikumus un tikt uzklausītam Skolas attīstības, iekšējās kārtības nodrošināšanas u.c. jautājumos;
73.2 tikt ievēlētam un darboties Skolas domē, pedagogu darba vērtēšanas komisijā u.c. komisijās;
73.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu;
73.4. saglabājot pamatalgu, 36 stundas 3 gadu laikā izmantot savas izglītības un profesionālās meistarības pilnveidei saskaņā ar Skolas attīstības programmas īstenošanu;
73.5. saņemt pedagoga darbam nepieciešamo līdzekļu un materiālu nodrošinājumu atbilstoši pašvaldības apstiprinātajam finansējumam, iesniegt motivētus priekšlikumus mācību līdzekļu klāsta papildināšanai;
73.6. pārsūdzēt direktora pieņemtos lēmumus normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

74. Pedagogu vispārīgie pienākumi:

74.1. radoši un atbildīgi īstenot izglītības programmas;
74.2. veikt klases audzinātāja pienākumus;
74.3. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību, piedalīties Skolas Pedagoģiskās padomes, mācību priekšmetu un klašu audzinātāju metodisko komisiju darbā;
74.4. ievērot pedagoga profesionālās ētikas pamatprasības;
74.5. nodrošināt iespējas īstenot skolēnu tiesības;
74.6. sadarboties ar skolēnu vecākiem;
74.7. atbildēt par skolēnu veselību un dzīvību mācību stundās, pedagoga organizētajos un vadītajos pasākumos;
74.8. veikt dežūras Skolā un tās sarīkojumos un pasākumos saskaņā ar darba kārtības noteikumiem
74.9. ievērot skolēnu individuālās vajadzības, pieredzi, domāšanas veidu, spējas. Respektēt viņu uzskatus, viedokli, argumentus;
74.10. motivēt skolēnus mācīties, piedalīties interešu izglītības programmās un pasākumos, ārpusskolas aktivitātēs;
74.11. laicīgi apzināt skolēnus, kuriem ir īpašas vajadzības, sniegt īpašu atbalstu skolēniem, kuriem ir mācību grūtības, sadarboties ar šo skolēnu vecākiem, sociālo pedagogu un citiem speciālistiem, likumos un normatīvajos dokumentos noteiktajā laikā un kārtībā sagatavot visu nepieciešamo informāciju skolēna izglītības apguves traucējumu izskatīšanai attiecīgajās medicīniskajās vai pedagoģiskajās komisijās;
74.12. ievērot bērnu tiesības, nekavējoties ziņot par bērna tiesību pārkāpumiem Skolas administrācijai vai citai kompetentai iestādei;
74.13. atbildēt par savu darbu, metodēm un rezultātiem. Tiešo darba pienākumu veikšanai pieņemt savā atbildībā telpu, tās inventāru un mācību līdzekļus. Organizējot mācību un audzināšanas procesu, mācību stundās vai citās nodarbībās un pasākumos atbildēt par darba drošības, higiēnas un veselības aizsardzības noteikumu ievērošanu. Normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un laikā veikt skolēnu instruktāžu darba drošības, veselības aizsardzības, satiksmes drošības u.c. jautājumos;
74.14. skolēnu brīvdienās vai citā no mācībām brīvajā laikā veikt atbildībā saņemto klašu telpu un mācību kabinetu sakārtošanu un mācību līdzekļu pilnveidošanu.
74.15. Pildīt Skolas darba kārtības noteikumus, darba līguma prasības.

75. Skolas tehniskie darbinieki:

75.1. Skolas tehnisko darbinieku amata vienību sarakstu apstiprina Cēsu pilsētas Dome ;
75.2. Tehnisko darbinieku pienākumi un tiesības ir noteiktas darba līgumos sadaļā “Darba pienākumi un tiesības”.

XIII Skolēnu vispārīgās tiesības un pienākumi

76. Skolēnu vispārīgās tiesības:

76.1. iegūt bezmaksas vispārējo pamatizglītību;
76.2. izglītības procesā brīvi izteikt savas domas un uzskatus, kas neaizskar cilvēku godu un cieņu;
76.3. atbilstoši Skolas noteiktai kārtībai piedalīties Iekšējās kārtības noteikumu izstrādāšanā;
76.4. izveidot Skolēnu pašpārvaldi, piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolēnu pašpārvaldes nolikumam;
76.5. darboties organizācijās un apvienoties interešu grupās, ievēlēšanas gadījumā darboties Cēsu pilsētas skolēnu domē;
76.6. pārstāvēt Skolu atbilstoši savām spējām un interesēm;
76.7. saņemt savu zināšanu un uzvedības novērtējuma argumentētu pamatojumu;
76.8. saņemt valsts un pašvaldības apmaksātu profilaktisko veselības aprūpi un neatliekamo medicīnisko palīdzību;
76.9. izrādīt iniciatīvu zināšanu un prasmju apguvē;
76.10. saņemt pedagogu palīdzību mācību vielas apguvē;
76.11. izglītošanās procesā izmantot Skolas telpas, sporta zāli, bibliotēku, lasītavu u.c. informācijas krātuves, kā arī Skolā esošos mācību līdzekļus ;
76.12. saņemt psihologa konsultācijas un palīdzību;
76.13. skolēniem ir tiesības uz personiskās mantas vai lietojumā esošās mantas aizsardzību Skolā.

77. Skolēnu vispārīgie pienākumi:

77.1. obligāti apmeklēt mācību stundas atbilstoši stundu sarakstam;
77.2. mācībām paredzēto laiku izmantot lietderīgi, sistemātiski gatavojoties nodarbībām, lai iegūtu pamatizglītību un vidējo izglītību;
77.3. uzņemties atbildību par savām mācībām un uzvedību Skolā un ārpus skolas;
77.4. ar cieņu izturēties pret valsts un Skolas simboliku;
77.5. ar cieņu izturēties pret valsti, ģimeni un sabiedrību, dažādām tautām un to pārstāvjiem;
77.6. ar vārdiem vai uzvedību neaizskart cilvēkus saistībā ar to izskatu, rasi, tautību, reliģisko pārliecību, uzskatiem;
77.7. ievērot Skolas nolikumu un Iekšējās kārtības noteikumus;
77.8. uzvesties un darboties saskaņā ar sabiedrībā pieņemtajām morāles un ētikas normām;
77.9. ar cieņu izturēties pret pedagogiem, darbiniekiem, skolēniem un viņu vecākiem;
77.10. censties iepazīt, izprast un savā darbībā ievērot demokrātisma, humānisma, tiesiskas valsts un pilsoniskas sabiedrības pamatprincipus;
77.11. rūpēties par Skolas autoritāti, atbalstīt un pilnveidot tās tradīcijas, atbilstoši savām spējām un interesēm pārstāvēt Skolu;
77.12. rūpēties par Skolas vidi, inventāra saglabāšanu, kārtību un tīrību;

78. Skolēniem, kuri pārkāpj Iekšējās kārtības noteikumus, var izteikt piezīmi, aizrādījumu, rājienu, par to informējot vecākus.

XIV Skolēnu vecāku (personu, kas realizē vecāku varu) vispārīgās tiesības un pienākumi

79. Skolēnu vecāku vispārīgās tiesības:

79.1. ierosināt izveidot Skola domi un piedalīties tās darbībā atbilstoši Skolas nolikumam un Skolas domes nolikumam;
79.2. saņemt informāciju jautājumos, kas saistīti ar bērnu izglītošanu;
79.3. ierosināt veikt pārbaudes Skolā;
79.4. ierosināt mainīt pedagogu, ja viņš nepilda Izglītības likumā noteiktos pedagogu vispārīgos pienākumus;

80. Skolēnu vecāku vispārīgie pienākumi:

80.1. savu spēju un finansiālo iespēju robežās nodrošināt ģimenē bērna izglītošanai, veselībai, attīstībai un sadzīvei nepieciešamos apstākļus;
80.2. sadarboties ar Skolu un bērna pedagogiem;
80.3. ievērot un īstenot bērna tiesības, t.sk. uz obligāto izglītību;
80.4. ievērot Iekšējās kārtības noteikumus.

XV Skolas iekšējo normatīvo aktu pieņemšanas kārtība

81. Skolas attīstības plānu un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome, saskaņojot ar Skolas domi.
82. Skolas izglītības programmu, ko apstiprina Cēsu pilsētas dome un licencē Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.
83. Darba kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas domi un arodbiedrības vietējo komiteju;
84. Iekšējās kārtības noteikumus un grozījumus tajos apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas domi un Skolēnu pašpārvaldi;
85. Skolas domes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas domi;
86. Pedagoģiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
87. Skolēnu pašpārvaldes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Skolas domi;
88. Metodiskās padomes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
89. Metodisko komisiju nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
90. Nolikumu par pedagogu darba vērtēšanas kritērijiem un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi;
91. Skolas bibliotēkas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
92. Nolikumu par arhīvu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
93. Mācību priekšmetu autorprogrammas izstrādā Skolas pedagogi un apstiprina direktors;
94. Gada darba plānu un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Pedagoģisko padomi un Cēsu pilsētas domi.
95. Mācību stundu un nodarbību sarakstus, grozījumus tajā apstiprina direktors;
96. Pagarinātās darba dienas grupas nolikumu un grozījumus tajā apstiprina direktors;
97. Skolas lietvedības kārtību un grozījumus tajos apstiprina direktors;
98. Skolas lietu nomenklatūru un grozījumus tajā apstiprina direktors, saskaņojot ar Arhīvu pārvaldi.
99. Izglītības iestādes nolikumu un grozījumus tajā apstiprina Cēsu pilsētas dome.

Izglītības iestādes izstrādātos administratīvos aktus var apstrīdēt likumdošanas noteiktā kārtībā, iesniedzot pretenziju skolas direktorei vai Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam.

XVI Skolas finansēšanas kārtība un avoti

100. Skolas finanšu līdzekļus veido:

100.1. valsts mērķdotācija pedagogu darba samaksai;
100.2. pašvaldības budžeta līdzekļi;
100.3. citi finanšu līdzekļi;

101. Citus finanšu līdzekļus veido:

101.1. fizisko un juridisko personu ziedojumi un dāvinājumi;
101.2. maksas pakalpojumi;
101.3 ieņēmumi par nomu un īri;

102. Interešu izglītības programmu „Pūtēju orķestris„ finansē Cēsu pilsētas dome.
103. Valsts budžets nodrošina:

103.1. pedagogu darba algas;
103.2. 10% kvalitātes piemaksu pie darba algas;
103.3. mācību grāmatu iegādi.

104. Cēsu pilsētas domes budžets nodrošina Skolas uzturēšanas un saimnieciskos izdevumus, kā arī nosaka kārtību, kādā skola sniedz pārskatus par skolas funkciju pildīšanu un līdzekļu izmantošanu.
105. Papildu finansu līdzekļi izmantojami tikai Skolas materiālās bāzes uzturēšanai, Skolas attīstībai, mācību līdzekļu iegādei, Skolas aprīkojuma iegādei, pedagogu un skolēnu materiālai stimulēšanai. Par papildu līdzekļu izmantošanu direktors atskaitās Skolas padomei.
106. Piemaksas par darba kvalitāti no valsts mērķdotācijas, piemaksas pie darba algas no pašvaldības budžeta sadala direktora apstiprināta Pedagogu darba vērtēšanas komisija, pamatojoties uz izstrādātiem un ar Pedagoģisko padomi saskaņotiem kritērijiem.
107. Skolas direktors ir atbildīgs par to, lai ziedojumi būtu brīvprātīgi..

108. Skolas pamatbudžeta un speciālā budžeta tāmes apstiprina Cēsu pilsētas Dome.
109. Visu finanšu līdzekļu uzskaite tiek veikta centralizēti.

XVII Skolas saimnieciskā darbība

110. Saskaņā ar Izglītības likumu Skola var veikt saimniecisko darbību.
111. Skolas direktors ir tiesīgs:

111.1. slēgt īres un nomas līgumus;
111.2. slēgt līgumus ar fiziskām vai juridiskām personām par dažādu Skolai nepieciešamo darbu veikšanu.

112. Skolas saimnieciskās darbības rezultātā gūtie ienākumi ieņēmumi īpašiem mērķiem neietekmē pašvaldības budžeta gadskārtējo asignējumu apmēru. Šie līdzekļi, kā arī ziedojumu un dāvinājumu līdzekļi ieskaitāmi iestādes speciālā budžeta līdzekļu kontā un izmantojami tikai:

112.1. īpašo mērķu īstenošanai;
112.2. ziedotāja noteikto mērķu īstenošanai;

113. Kontroli par Skolas finansiāli saimniecisko darbību veic Cēsu pilsētas Dome.
114. Skolā tiek organizēta skolēnu ēdināšana. Skolas ēdnīcas darbu kontrolē normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
115. Skolas bibliotēkas fondu komplektē, uzskaita, izmanto un saglabā pamatojoties uz Skolas bibliotēkas nolikumu, kuru apstiprina direktors. Skolas bibliotēkas darbu vada bibliotēkas vadītājs.
116. Skolā lietvedību un arhīvu kārto atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
117. Atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteikto pārskatu formām, Skola noteiktā laikā un pēc noteiktas formas sagatavo atskaites un iesniedz Cēsu pilsētas domē, Izglītības un zinātnes ministriju un Cēsu rajona padomē.
118. Lai nodrošinātu skolēnu pirmās palīdzības sniegšanu, skolā darbojas medicīnas kabinets, kura darbu organizē un vada medicīnas māsa.
119. Skola izveido un uztur datorizētu uzskaiti atbilstoši Latvijas izglītības informatizācijas sistēmas izstrādātajai programmatūrai.

XVII Skolas reorganizēšanas un likvidācijas kārtība

120. Skolu reorganizē vai likvidē Cēsu pilsētas Dome, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

XVIII Grozījumi Skolas nolikumā

121. Grozījumus skolas nolikumā veic Cēsu pilsētas dome pēc skolas direktora ierosinājuma.

Cēsu 1.pamatskolas nolikums saskaņots ar Pedagoģisko padomi 2005.gada
30. augustā (lēmums Nr. 1 un ar Skolas padomi 2005.gada 19.septembrī (lēmums Nr. 1).

Direktore A.Būre

__ . ___ . 200__.

Pielikums

Noteikumi par darba samaksas sistēmu Cēsu pilsētas izglītības iestādēs nodarbinātām ārstniecības personām.

 1. Noteikumi nosaka Cēsu pilsētas izglītības iestādēs strādājošo ārstniecības personu (turpmāk-darbinieki) darba samaksu (amatalga, piemaksas) un tās noteikšanas kārtību.
 2. Ar izglītības iestādes vadītāja izdotu rīkojumu izveidota vērtēšanas komisija nosaka kvalifikācijas kategoriju darbiniekam atbilstošo tabulai Nr.2.1.
 3. Tabula 2.1.

  Ārstniecības persona

  Kvalifikācijas kategorija

  Kritēriji

  Medicīnas māsa

  7.

  - 1.līmeņa augstākā izglītība māsu specialitātē;

  - sertifikāts -skolu un pirmskolu iestāžu medicīnas māsa

   

  8.

  - profesionālā vidējā izglītība vai augstākā izglītība jebkurā citā ārstniecības specialitātē

  - sertifikāts – skolu un pirmskolu iestāžu medicīnas māsa

   

  9.

  - profesionālā vidējā izglītība;

  - sertifikāts – medicīnas māsas vai citās ārstniecības personas specialitātē

  Masieris

  8.

  - 1.līmeņa augstākā izglītība medicīnā;

  - sertifikāts –masieris

   

  9.

  - profesionālā vidējā izglītība medicīnā;

  - sertifikāts – masieris

  Ārsts

  4.

  - augstākā akadēmiskā izglītība medicīnā;

  - sertifikāts- specialitātē (atbilstoši izglītības iestādes specifikai ,t.i., sporta skolā – sporta ārsts, speciālā pirmsskolas izglītības iestādē – acu ārsts);

   

  5.

  -augstākā profesionālā izglītība medicīnā;

  - sertifikāts- specialitātē (atbilstoši izglītības iestādes specifikai ,t.i., sporta skolā – sporta ārsts, speciālā pirmsskolas izglītības iestādē – acu ārsts);

   

  6.

  - augstākā profesionālā izglītība medicīnā;

  - sertifikāts – jebkurā ārsta specialitātē

 4. Darbinieka amatalgas konkrēto apmēru nosaka atbilstoši noteiktai kvalifikācijas kategorijai un Ministru kabineta noteikumiem Nr.804 „Noteikumi par darba samaksas sistēmu no valsts budžeta finansējamo institūciju ārstniecības personām un sociālā darba speciālistiem”.
 5. Darbiniekam tiek noteikta ikmēneša piemaksa par darba stāžu ārstniecības pakalpojumu jomā šādā apmērā:
 • ja darba stāžs ārstniecības pakalpojumu jomā ir no 10-15 gadiem (ieskaitot), - līdz 20 % no darbiniekam noteiktās amatalgas šādi:

Darba stāžs (gados)

11

12

13

14

15

Piemaksa, %

4

8

12

16

20

 • ja darba stāžs ārstniecības pakalpojumu jomā ir no 15-20 gadiem (ieskaitot), -līdz 30% no darbiniekam noteiktās amatalgas šādi:

Darba stāžs (gados)

16

17

18

19

20

Piemaksa, %

22

24

26

28

30

 • ja darba stāžs ārstniecības pakalpojumu jomā ir vairāk nekā 20 gadu, - līdz 40% no darbiniekam noteiktās amatalgas šādi:

Darba stāžs (gados)

21

22

23

24

25 un vairāk

Piemaksa, %

32

34

36

38

40

 1. Darbiniekiem, kuri strādā Cēsu pilsētas speciālā pirmsskolas izglītības iestādē, tiek noteikta ikmēneša piemaksa par darbu īpašos apstākļos 10% apmērā no darbiniekam noteiktās amatalgas.
 2. Noteikumi stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri
 3. .Atzīt par spēku zaudējušu 2005.gada 22.septembra Cēsu pilsētas domes lēmumu „Par Cēsu pilsētas izglītības iestāžu medicīnas māsu amatalgu un piemaksām” (prot.Nr.22, p.22).

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes
24.11.2005.,prot.Nr.27, 29.punkts

Instrukcija
par vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību skaita, amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtību.

Instrukcijā lietotie termini:
Amats –
pienākumu, atbildību un prasību kopums, kas nodrošina konkrētas funkcijas izpildi iestādē.
Darbinieks – indivīds, kura zināšanas, prasmes un pieredze ļauj pildīt konkrēto amatu.
Pamatalga – atalgojums amata vienībai mēnesī par noteiktu amata pienākumu veikšanu.
Amatalga – atalgojums darbiniekam mēnesī par noteikto amata pienākumu veikšanu, ņemot vērā skolēnu skaitu un citus izglītības iestādi raksturojošus rādītājus.
Darba samaksa – darbiniekam regulāri izmaksājamā atlīdzība par darbu un jebkura cita atlīdzība saistībā ar darbu
Darba samaksas fonds – visa plānotā atlīdzība par darbu darbiniekiem finansu gadā, ietverot amatalgas, piemaksas, prēmijas, pabalstus. 

Vispārīgie noteikumi

1. Instrukcija nosaka kārtību kā no pašvaldības budžeta finansētajās pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs tiek noteikts saimniecisko darbinieku (turpmāk – darbinieku) amata vienību skaits, amatalgas un piemaksas.

2. Darbinieka mēneša amatalgas konkrēto apmēru nosaka atbilstoši pamatalgai (1.pielikums), kura tiek koriģēta ar koeficientu atbilstoši skolēnu skaitam un citiem izglītības iestādi raksturojošiem rādītājiem (2.pielikums).

3. Darbinieka mēneša darba algas noteikšanā tiek izmantota pamatalga, kura tiek koriģēta ar koeficientu:

3.1. Pamatalgu darbiniekiem apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu (1.pielikums).
3.2. Pamatalgas apmērs var tikt pārskatīts, ja mainās valstī noteiktā minimālā mēneša darba alga vai ir cits būtisks iemesls.
2.3. Pamatalga tiek koriģēta ar koeficientu, lai izteiktu amatalgu katras konkrētas vispārējās izglītības iestādes darbiniekiem. Koeficients izsaka veicamā darba apjomu, atkarībā no skolēnu skaita un citiem izglītības iestādi raksturojošiem rādītājiem. Atsevišķām amata vienībām pamatalga ir vienāda ar amatalgu , ja koeficients ir 1.

4. Piemaksu noteikšanas kārtība.

Darbinieks var saņemt piemaksu:

4.1. Par papildu darbu (par amatu apvienošanu, darba zonas paplašināšanu, darba apjoma palielināšanu, uz laiku prombūtnē esoša darbinieka pienākumu pildīšanu) līdz 50% no viņam noteiktās mēneša amatalgas. Ja darbiniekam noteiktas vairākas piemaksas attiecīgi par dažādiem papildus veicamajiem darbiem, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 50% no viņam noteiktās mēneša amatalgas. Konkrēto piemaksas apjomu nosaka iestādes direktors, saskaņā koplīgumu un veicamā darba apjomu.

Lietvedei var tikt noteikta ikmēneša piemaksa pie amatalgas saskaņā ar 2.pielikuma 2.3.punktu.

4.2. par nakts darbu no plkst.22 līdz pulksten 6 – 50% apmērā no attiecīgajiem darbiniekiem noteiktās stundas amatalgas pēc šādas formulas:

(A : 168,7) x 0,5 x 242

A –amatalga konkrētai amata vienībai Ls;
168,7 – vidējais stundu skaits gada laikā vienā mēnesī;
0,5 – 50% izteikti decimāldaiļskaitlī;
242 – vidējais nakts darba stundu skaits mēnesī konkrētā amata izpildītājiem kopā.

4.3. par nakts darbu darbiniekiem, kuri nakts laikā strādā tikai atsevišķas stundas, piemaksu 50% apmērā aprēķina no attiecīgajam darbiniekam noteiktās amatalgas pēc šādas formulas:

(A : 168,7) x 0,5 x 42

A –amatalga konkrētai amata vienībai LVL;
168,7 – vidējais stundu skaits gada laikā vienā mēnesī;
0,5 – 50% izteikti decimāldaiļskaitlī;
242 – vidējais darba stundu skaits nakts laikā vienā mēnesī vienam darbiniekam.

4.4. Piemaksa par virsstundu darbu, darbu nedēļas atpūtas dienu laikā vai svētku dienu laikā – ne mazāka kā 100% apmērā no darbiniekam noteiktas amatalgas par uzskaitītu virsstundu darba veikšanu, darbu nedēļas atpūtas dienu laikā vai svētku dienā.

5. Instrukcijas izpilde finansējama vispārējās izglītības iestādes budžetā attiecīgajam gadam paredzētā darba samaksas fonda ietvaros.
6. Instrukcija stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvāri.  

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

1.pielikums
pie Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata vienību skaita,
amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtība

Vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību mēneša pamatalgas.

Nr.p.k.

Amata vienības nosaukums

Pamatalga, Ls

1.

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

205

2.

Lietvede

135

3.

Kopēšanas mašīnu operators

92

4.

Laborants

95

5.

Dispečers

98

6.

Kurinātājs

90

7.

Dežurants

90

8.

Remontstrādnieks

101

9.

Sētnieks

90

10.

Garderobists

90

11.

Sargs

90

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
25.11.2005.,Cēsīs

 

2.pielikums
pie Instrukcijas par vispārējās izglītības iestāžu
saimniecisko darbinieku amata vienību skaita,
amatalgas un piemaksu noteikšanas kārtība

Vispārējās izglītības iestāžu saimniecisko darbinieku amata vienību, amatalgu un piemaksu noteikšanas kārtība.

1. Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā profesijas kods 1319 29

  1. Katrā vispārējās izglītības iestādē tiek noteikta viena amata vienība – direktora vietnieks saimnieciskajā darbā, izņemot Cēsu pilsētas vakara vidusskolu – 0,85 amata vienības.
  2. Direktora vietnieka saimnieciskajā darbā amatalga tiek noteikta atkarībā no skolēnu skaita izglītības iestādē, pamatalgu koriģējot ar koeficientu saskaņā ar tabulu Nr.1.2.1.

Tabula Nr.1.2.1.

Skolēnu skaits izglītības iestādē

Līdz 300

301 līdz 600

Vairāk kā 601

Koeficients

0,85

1

1,15

 1. Lietvede profesijas kods 4115 07
  1. Katrā vispārējās izglītības iestādē tiek noteikta viena amata vienība – lietvede.
  2. Lietvedes amatalga tiek noteikta atkarībā no skolēnu skaita izglītības iestādē, pamatalgu koriģējot ar koeficientu saskaņā ar tabulu Nr.2.2.1.
  3. Tabula Nr.2.2.1.

   Skolēnu skaits izglītības iestādē

   Līdz 300

   301-350

   351-400

   401-450

   451-500

   501-550

   551-600

   601-650

   651-700

   701-750

   751-800

   801-850

   851-900

   Vairāk kā 901

   Koeficients

   0,85

   1

   1,025

   1,05

   1,075

   1,1

   1,125

   1,15

   1,175

   1,2

   1,225

   1,25

   1,275

   1,3

  4. Lietvedei par papildu darbu var tikt noteikta ikmēneša piemaksa pie amatalgas par šādiem pienākumiem:

  - kasiera darba pienākumu veikšanu - Ls 10,00 (desmit lati);
  - dokumentu kārtošanu arhīva apstrādei – Ls 10,00 (desmit lati);
  - skolas datu bāzes izveidošanu un aktualizēšanu. Piemaksa tiek noteikta atkarība no skolēnu skaita (tabula Nr.2.3.1 un darbinieku skaita (tabula Nr.2.3.2.).

  Tabula Nr.2.3.1.

  Skolēnu skaits izglītības iestādē

  Līdz 250

  251- 300

  301-350

  351-400

  401-450

  451-500

  501-550

  551-600

  601-650

  651-700

  701-750

  751-800

  801-850

  851-900

  Vairāk kā 901

  Piemaksa, Ls

  9

  10,50

  12

  13,50

  15

  16,50

  18

  19,50

  21

  22,50

  24

  25,50

  27

  28,50

  30

  Tabula Nr.2.3.2.

  Darbinieku skaits

  1-10

  11-20

  21-30

  31-40

  41-50

  51-60

  61-70

  71-80

  81-90

  91-100

  101-110

  111-120

  121-130

  131-140

  141-150

  Piemaksa, Ls

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

 2. Laborants profesijas kods 311 08

 3. Laboranta amata vienību skaits tiek noteikts šādi:

  3.1. 0,5 amata vienības uz katru:
  - ķīmijas kabinetu (tikai pamatskolās);
  - fizikas kabinetu;
  - amatu mācības zēniem kabinetu;
  - mājturības kabinetu meitenēm;
  - datorkabinetu, ja nav direktora vietnieka informātikā.

  3.2. Viena amata vienība uz katru ķīmijas kabinetu vidusskolās.

 4. Dispečers profesijas kods 3437 87
 5. Vispārējās izglītības iestādēs tiek noteiktas 0,5 amata vienības dispečers, ja:
  - kopējais klašu komplektu skaits ir vienāds vai lielāks par 30;
  - vidusskolas klašu komplektu skaits ir vienāds vai lielāks par 12
  .

   

 6. Kopēšanas mašīnas operatorsprofesijas kods 4141 05
 7. Kopēšanas mašīnas operatora amata vienība tiek noteikta, tad ja vispārējā izglītības iestādē ir viena vai vairākas kopējamās mašīnas. Amata vienību skaits tiek izvērtēts atbilstoši kopēšanas intensivitātei.

 8. Sētnieks profesijas kods 9162 01
 9. Sētnieka viena amata vienība tiek noteikta vispārējā izglītības iestādē katriem 3000 līdz 3500 kvadrātmetriem apkopjamās teritorijas.

 10. Sargs profesijas kods 9152 05
  1. Sarga amata vienību skaits tiek noteikts vispārējā izglītības iestādē tā, lai nodrošinātu nepārtrauktu objektu apsargāšanu.
  2. Sarga amata vienībai tiek noteikta piemaksa par nakts darbu no plkst. 22 līdz 6.
 11. Dežurants profesijas kods 9152 04

Dežuranta amata vienību skaits tiek noteikts vispārējā izglītības iestādē atbilstoši ēkas ieeju un garderobes izvietojumam, nepieciešamību katrā gadījumā izvērtējot atsevišķi.

9. Garderobists profesijas kods 9152 03
Garderobista amata vienību skaits tiek noteikts atbilstoši garderobju izvietojumam vispārējā izglītības iestādē, nepieciešamību katrā gadījumā izvērtējot atsevišķi.

 1. Remontstrādnieks profesijas kods 7129 06

 2. Remontstrādnieka amata vienība vispārējā izglītības iestādē tiek noteikta atkarībā no katras konkrētās izglītības iestādes ēkas kopējās platības saskaņā ar tabulu Nr.10.1.

  Tabula Nr.10.1

  Skolas kopējā platība, m2

  Līdz 1000

  1001-2000

  2001-3000

  3001-4000

  Vairāk kā 4001

  Amata vienības skaits

  0,5

  1

  1,5

  2

  2,5

 3. Medicīnas māsa profesijas kods 3231 15
  1. Medicīnas māsas amata vienību skaits katrā vispārējā izglītības iestādē tiek noteikts pamatojoties uz skolēnu skaitu vispārējā izglītības iestādē, saskaņā ar tabulu Nr.11.1.1, izņemot Cēsu pilsētas vakara vidusskolu – 0,5 amata vienības.
  2. Tabula Nr.11.1.1.

   Skolēnu skaits

   Līdz 300

   301-450

   451-600

   601-750

   751-900

   Vairāk kā 901

   Amata vienību skaits

   0,75

   1

   1,25

   1,5

   1,75

   2

  3. Medicīnas māsai jābūt sertificētai un reģistrētai ārstniecības personu māsu reģistrā.

12. Kurinātājs profesiju kods 8162 07
Ja izglītības iestādē ir krāšņu apkure, tad katru desmitu krāšņu kurināšanai tiek noteikta viena amata vienība. 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
25.11.2005.,Cēsīs

Pielikums

Publiskās apspriešanas par apbūvi
Piebalgas ielā 20, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Piebalgas ielā 20, Cēsīs’’ pieņemts 22.09.2005. sēdes protokols Nr. 22 & 15.
 2. Zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 20, raksturojums:
 3. 2.1. zemes lietošanas veids – sabiedriskā apbūve un komercapbūve, kas pieļauj tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūvi ( Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 2.un 3.nodaļa).

  2.2. zemes gabala platība kopējā platība 7514 m2.

 4. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre Daiga Bernovska.
 5. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 21.10.2005. un 22.10.2005., nosaucot apspriešanas termiņu līdz 19.11.2005.
 6. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

5.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;
5.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv
5.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgās sekretāres, pa telefonu 4123642, e-pastu daiga.bernovska@dome.cesis.lv

6.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
6.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
6.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
6.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.
7.Konceptuāli skaņojumi ( Būvvaldes atzinuma Nr. 151 prasība) par zemes gabala Cēsīs, Piebalgas ielā 20, apbūves iespējām saņemti no:
7.1. LR VKPAI Cēsu rajona galvenās inspektores D.ĶIBILDAS ( 20.10.2005., Nr. 109);
7.2.VAS ‘’Latvijas Valsts Ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļas vadītāja A.KAZAKA ( skaņojums 22.11.2005.).

REZULTĀTI.
8.Pavisam kopā saņemti 11 (9 derīgi) viedokļi no
8.1.domes mājas lapas
Saņemti 10 viedokļi, no kuriem
7 -pozitīvi

1-negatīvi;
2 – ievietoti divas reizes;

_

derīgi 8
8.2. atbildīgā sekretāra pastā nav saņemts viedoklis;
8.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām - viens derīgs negatīvs viedoklis.  

SECINĀJUMI

9.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 20, Cēsīs.
10.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
11.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Piebalgas ielā 20 , Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

7 pozitīvi – 78 %
2 negatīvi – 22 %

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretāre:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre D.BERNOVSKA

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
24.11.2005.,prot.Nr.27, 31.punkts

Saistošie noteikumi Nr.17
“Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1”
.
I.daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, un ietver tikai tās normas, kas ir individuālas vai atšķirīgas no 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.
 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši to galvenajai izmantošanai, zonā “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G1, kurā atšķiras prasības apbūvei, labiekārtojumam un zemes gabalu platībai.
 3. Pieguļošo ielu platumi sarkanajās līnijās tiek noteikti sekojoši:
 4. Piebalgas iela – 20 m;

  Ata Kronvalda iela – 18 m;

  Lāču iela - 10 m.

 5. Zemes gabala tālāka sadalīšana ir aizliegta, robežas pārkārtojamas tikai ielas teritorijas sarkanajās līnijās atsavināšanas gadījumā.
 6. Prasības apbūvei:
 7. Apbūves blīvums – līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;
  Apbūves intensitāte – līdz 75 % no zemes gabala kopējās platības;
  Maksimālais stāvu skaits – divi pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi;

  Minimālā brīvā teritorija – 20 % no zemes gabala kopējās platības.

 8. Robežžogs ar blakus esošo apbūves zemes gabalu drīkst būt necaurskatāms, ne augstāks par 2.0 m.
 9. Ēku un būvju arhitektoniskajam veidolam un pielietotajiem apdares materiāliem jābūt atbilstošiem pilsētas maģistrālo ielu pievilcīga vizuālā tēla veidošanai.
 10. Prasības apzaļumošanai:
 11. Apzaļumošana veicama tikai saskaņā ar Cēsu pilsētas ainavu arhitekta norādījumiem, iekļaujoties Piebalgas ielas ainavas veidošanas koncepcijā, uz saskaņota projekta pamata;

  Gar robežu ar blakus esošo apbūves zemes gabalu veidojama stādījumu josla, kuras platums nosakāms plānošanas un arhitektūras uzdevumā konkrētam objektam.

 12. Virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu projektēšana un izbūve veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzsākot konkrēta objekta projektēšanu un izbūvi.
 13. Komerciāla rakstura objektu apbūvei pirms tehniskā projekta izstrādes jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums.

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas domes
priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS
IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
25.11.2005.,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv