Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 24.FEBRUĀRĪ
PROTOKOLS Nr.4
PIEŅEMTIE LĒMUMI

 

Par zemes gabala Egļu ielā 15, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Egļu ielā 15, Cēsīs, īpašnieka IVARA MARKOVSKA iesniegumu (reģ.Nr.360/1-23; 16.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.22 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Egļu ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201-006-1902), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici .
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar zemes gabalu Egļu ielā 17, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Egļu iela 15A, Cēsis (kad.nr.4201-006-1909);
  1. Zemes gabala platība 3969 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Egļu iela 15, Cēsis (kad.nr.4201-006-1902);
  1. Zemes gabala platība 3735 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par jaunas ielas izveidošanu un

zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0008 5788; 27.11.2002.).

Izskatot zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomnieka SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, reģ.Nr.44103024323, jurid. adrese “Žagarkalns”, Drabešu pag., Cēsu raj., iesniegumu (reģ.Nr.2657/1-23; 15.12.2004.) par zemes gabala daļas, uz kuras atrodas tai piederošas ēkas un būves, privatizāciju, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 9.februāra atzinumu (prot.Nr.3) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.24 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Dabā pastāvošam ceļam, kurš sākas pie zemes gabala Cīrulīšu ielā 68, Cēsīs, noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Dzidravota iela;
  1. Ielas posmam gar zemes gabalu Cīrulīšu ielā 68, Cēsīs, apstiprināt kadastra numuru 4201-007-0230, platība 557 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Cīrulīšu ielas posmu ar kadastra numuru 4201-007-0224, kura platībā līdz šim bija ieskaitīts minētais Dzidravota ielas posms, līdz kadastrālajai uzmērīšanai reģistrēt ar platību 680 m2;

 2. Sadalīt zemes gabalu Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0205), trīs atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici .
 3. Atdalītajai zemes gabala daļai – Dzidravota ielas posmam - apstiprināt kadastra numuru 4201-007-0229;
  1. Ielas platums 9 m, kopējā platība 6480 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);

 4. Atdalītajai zemes gabala daļai, uz kuras atrodas SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” piederošas zemesgrāmatā reģistrētas ēkas un būves un kuru pilnībā aizņem tai iznomāta zemes gabala ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/1, daļa (nomas tiesības nostiprinātas zemesgrāmatā), piešķirt jaunu adresi Dzidravota iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-007-0228);
  1. Zemes gabala platība 115858 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

 5. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0205);
  1. Zemes gabala platība 430316 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – nomas tiesības SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze” uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/1 - platība 8081 m2, un uz zemes gabalu ar pagaidu adresi Cēsīs, Cīrulīšu ielā 68A/2 - platība 36950 m2;
  3. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 6. Mainīt adresi zemesgrāmatā reģistrētām ēkām un būvēm Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs (īpašnieks SIA “Cīruļkalns – atpūtas bāze”, kadastra numurs 4201-507-0020, zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0014 8664), un piešķirt tām jaunu adresi Dzidravota iela 5, Cēsis;
 7. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. visi iepriekšminētie zemes gabali atrodas Gaujas nacionālā parka Gaujas dabas lieguma teritorijā;
  2. zemes gabala Dzidravota ielā 5, Cēsīs, privatizācijas gadījumā izdarāmas izmaiņas Cēsu pilsētas domes 2003.gada 27.februāra lēmuma §3 (prot.Nr.4) “Par zemes gabala Cīrulīšu ielā 68A, Cēsīs, daļas nomu”.

 

 

 

 

Par jaunas ielas izveidošanu un

zemes gabala Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Cēsu pilsētas pašvaldībai pieder zemes gabals Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs (zemesgrāmatas nod. Nr.1000 0004 6701; 03.12.2001.).

Ievērojot to, ka Cēsu iedzīvotāji vairākkārt ir izteikuši interesi par šī zemes gabala daļu privatizāciju, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2004.gada 12.maija atzinumu (prot.Nr.9) un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.25 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0810), desmit atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici .
 2. Ielas izbūvei nepieciešamajai atdalītajai zemes gabala daļai noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Indriķa iela (kad.nr.4201-003-0819);
  1. Ielas platums 9 m, kopējā platība 1707 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);

 3. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem apstiprināt sekojošas adreses un platības, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:
  1. Ausekļa iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-003-0811), platība 1832 m2;
  2. Indriķa iela 3, Cēsis (kad.nr.4201-003-0812), platība 2010 m2;
  3. Indriķa iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-003-0814), platība 1901 m2;
  4. Indriķa iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-003-0813), platība 2000 m2;
  5. Indriķa iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-003-0815), platība 1340 m2;
  6. Indriķa iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-003-0816), platība 1756 m2;
  7. Indriķa iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-003-0817), platība 1382 m2;
  8. Indriķa iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-003-0818), platība 1694 m2;

 4. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Ata Kronvalda ielā 18, Cēsīs (kad.nr.4201-003-0810);
  1. Zemes gabala platība 1973 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabala atrodas artēziskā aka, kuru paredzēts likvidēt;

 5. Visiem 3. un 4. punktā minētajiem zemes gabaliem zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

 

Par jaunu ielu izveidošanu un

zemes gabala Rīgas ielā 104, Cēsīs, sadalīšanu

__________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 104, Cēsīs, īpašnieka GINTA IESALNIEKA, iesniegumu (reģ.Nr.363/1-23; 16.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, ievērojot Cēsu pilsētas teritorijas plāna galīgās redakcijas priekšlikumā iekļautos nosacījumus, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.26 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Krūmiņu ielā 7, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1105) joslai gar zemes gabala Rīgas ielā 104, Cēsīs, robežu, kur teritorijas plānojumā paredzēta iela, piešķirt nosaukumu Katrīnkalna iela;
  1. Ielas platums 12 m;
  2. Pieņemt zināšanai, ka Katrīnkalna ielas kā atsevišķa zemes gabala nodalīšana veicama vienlaicīgi ar Ata Kronvalda ielas trases turpinājuma atdalīšanu;

 2. Sadalīt zemes gabalu Rīgas ielā 104, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1107), divdesmit sešās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici .
 3. Ielas izbūvei nepieciešamajai atdalītajai zemes gabala daļai noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Sila iela (kad.nr.4201-008-1136);
  1. Ielas platums 12 m, kopējā platība 5112 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);

 4. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem apstiprināt sekojošas adreses un platības, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:
  1. Katrīnkalna iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-008-1130), platība 2369 m2;
  2. Katrīnkalna iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-008-1131), platība 3267 m2;
  3. Katrīnkalna iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-008-1132), platība 3454 m2;
  4. Katrīnkalna iela 11, Cēsis (kad.nr.4201-008-1133), platība 2956 m2;
  5. Katrīnkalna iela 15, Cēsis (kad.nr.4201-008-1134), platība 3570 m2;
  6. Katrīnkalna iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-008-1135), platība 4242 m2;
  7. Sila iela 3, Cēsis (kad.nr.4201-008-1114), platība 2506 m2;
  8. Sila iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-008-1129), platība 2593 m2;
  9. Sila iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-008-1115), platība 2016 m2;
  10. Sila iela 6, Cēsis (kad.nr.4201-008-1128), platība 2868 m2;
  11. Sila iela 7, Cēsis (kad.nr.4201-008-1116), platība 2688 m2;
  12. Sila iela 8, Cēsis (kad.nr.4201-008-1127), platība 2579 m2;
  13. Sila iela 9, Cēsis (kad.nr.4201-008-1117), platība 2114 m2;
  14. Sila iela 10, Cēsis (kad.nr.4201-008-1126), platība 3356 m2;
  15. Sila iela 11, Cēsis (kad.nr.4201-008-1118), platība 2138 m2;
  16. Sila iela 12, Cēsis (kad.nr.4201-008-1125), platība 3200 m2;
  17. Sila iela 13, Cēsis (kad.nr.4201-008-1119), platība 2045 m2;
  18. Sila iela 15, Cēsis (kad.nr.4201-008-1120), platība 2330 m2;
  19. Sila iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-008-1121), platība 2399 m2;
  20. Krūmiņu iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-008-1124), platība 3022 m2;
  21. Krūmiņu iela 21, Cēsis (kad.nr.4201-008-1123), platība 2883 m2;
  22. Krūmiņu iela 23, Cēsis (kad.nr.4201-008-1122), platība 2584 m2;
  23. Pētera iela 91, Cēsis (kad.nr.4201-008-1113), platība 2350 m2;
  24. Pētera iela 93, Cēsis (kad.nr.4201-008-1112), platība 2015 m2;

 5. Zemes lietošanas mērķis 4.punktā minētajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Rīgas ielā 104, Cēsīs (kad.nr.4201-008-1107);
  1. Zemes gabala platība 10300 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

 7. Mainīt adresi namīpašumam ar līdzšinējo adresi Rīgas iela 104, Cēsis un piešķirt tam jaunu adresi Katrīnkalna iela 9, Cēsis;
 8. Pieņemt zināšanai, ka:
  1. Piekļūšana zemes gabaliem pie Sila ielas pa privātīpašumā esošu ielu;
  2. Atsavinot zemes gabalus Sila ielā 3, Sila ielā 4, Sila ielā 5, Sila ielā 6, Sila ielā 7, Sila ielā 8, Sila ielā 9, Sila ielā 10, Sila ielā 11, Sila ielā 12, Sila ielā 13, Sila ielā 15 un Sila ielā 17, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala Sila iela (kad.nr.4201-008-1136) domājamā daļa, kas vienāda ar attiecību starp apbūves zemes gabala platību un visu ielai piegulošo apbūves zemes gabalu kopplatību;
  3. Veicot apbūvi pie Katrīnkalna ielas līdz ielas izbūvei par pašvaldības līdzekļiem, iela un inženierkomunikācijas izbūvējamas par dzīvojamās apbūves veicēju līdzekļiem;
  4. Lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

 

 

Par Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmuma

”Par zemes gabala Kalna ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.21, 9.punkts)

atzīšanu par spēku zaudējušu

__________________________________________________

Saskaņā ar nekustamā īpašuma Kalna ielā 8, Cēsīs, īpašnieka Aivara Matveja iesniegumu ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmumu (prot.Nr.21, 9.punkts) zemes gabals Kalna ielā 8, Cēsīs, tika sadalīts divos atsevišķos zemes gabalos – Kalna ielā 8 (1300 m2) un Kalna ielā 8B (1371m2).

2004.gada 27.oktobrī nekustamais īpašums - zemes gabals ar platību 2671 m2 (nesadalītais) un namīpašums Kalna ielā 8, Cēsīs, pārdots un 2004.gada 5.novembrī reģistrēts Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1518 uz Valdas Veilandes vārda.

Izskatot nekustamā īpašuma Kalna ielā 8, Cēsīs, īpašnieces Valdas Veilandes 2005.gada 15.februāra iesniegumu (reģ.Nr.358/1-23), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.27 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmumu “Par zemes gabala Kalna ielā 8, Cēsīs, sadalīšanu” (prot.Nr.21, 9.punkts).

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumā Nr.462

(prot.Nr.11) ”Par vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, robežu noteikšanu un jaunu adresu piešķiršanu”

__________________________________________________

(Ziņo: J.Pētersons, Zemes komisijas priekšsēdētājs)

(izsakās: )

Ar Cēsu pilsētas domes 1995.gada 12.oktobra lēmumu Nr.475 (prot.Nr.21) uz vēsturisko zemes gabalu Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, īpašuma tiesības atjaunotas Elzai Matvejai. Ar Cēsu rajona tiesas lēmumu lietā Nr.C11013501 (22.04.2002.) par Elzas Lonijas Matvejas (mirusi 2000.gada 17.februārī) likumisko mantinieci apstiprināta Lidija Ķibermane.

Ar Cēsu pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmumu Nr.462 (prot.Nr.11) ”Par vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, robežu noteikšanu un jaunu adresu piešķiršanu” noteikts, ka vēsturiskais zemes gabals Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, sastāv no divpadsmit jaunizveidotiem zemes gabaliem vai to daļām. Uzmērot jaunizveidoto zemes gabalu Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, dabā, tā platība atšķiras no iepriekš minētājā lēmumā noteiktās platības, kā arī precizēti zemes gabala apgrūtinājumi.

Ņemot vērā iepriekš minēto, saskaņā ar Valsts zemes dienesta Vidzemes reģionālās nodaļas Pasūtījumu izpildes pārvaldes Mērniecības un topogrāfijas daļas veikto zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes gabala robežu plānu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.28 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

Grozīt Cēsu pilsētas domes 1999.gada 27.maija lēmuma Nr.462 (prot.Nr.11) ”Par vēsturiskā zemes gabala Cēsīs, Leona Paegles ielā 16, robežu noteikšanu un jaunu adresu piešķiršanu” 1.punkta 1.2. apakšpunktu, izsakot to šādā redakcijā:

“1.2. Cēsīs, Leona Paegles ielā 16;

1.2.1. Zemes gabala platība, kadastrāli uzmērot, noteikta 938 m2;

   1. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektrisko tīklu gaisvadu līnija ar nominālo spriegumu 0.22 kV (aizsargjoslas platība 41 m2).”

 

Par zemes gabala Liepu ielā 5, Cēsīs,

lietošanas mērķi

__________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2003.gada 21.novembra lēmumu Nr.66 (prot.Nr.23, 5.punkts) zemes gabalam Liepu ielā 5, Cēsīs, noteikts zemes lietošanas mērķis- daudzdzīvokļu māju apbūve (0701).

2005.gada 3.februārī Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Liepu ielā 5, Cēsīs, īpašnieces SIA “LAPEKS” iesniegums par lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Liepu ielā 5, Cēsīs. Minēto zemes gabalu īpašnieks vēlas izmantot tūrisma un atpūtas vajadzībām - esošās ēkas pārprojektēt par viesu māju, kā arī rekonstruēt bijušo dīķu sistēmu.

Izskatot SIA “LAPEKS”, vienotais reģistrācijas Nr.49502002160, juridiskā adrese Uzvaras bulvāris 30, Cēsis, iesniegumu (reģ.Nr.200/1-23; 03.02.2005.) par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Liepu ielā 5, Cēsīs, ievērojot to, ka pašreiz publiskajai apspriešanai nodotajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā zemes gabals Liepu ielā 5, Cēsīs, ietilpst zonā, kurā atļauti iesniegumā minētie zemes izmantošanas veidi, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.31 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Zemes gabalam Liepu ielā 5, Cēsīs (kadastra Nr.4201-006-1205), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).
 2. Pieņemt zināšanai, ka pieļaujamā komercdarbība uz zemes gabala Liepu ielā 5, Cēsīs, saskaņā ar SIA “LAPEKS” iesniegumu ir ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, sporta un atpūtas būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu, bāru apbūve, kā arī bijušās dīķu sistēmas rekonstrukcija.

 

 

Par nekustamo īpašumu Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs

__________________________________________________

2003.gada 17.martā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 5207 ierakstīts nekustamais īpašums Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs (kad.Nr.4201-005-2804), kas sastāv no zemes gabala ar platību 416 m² un namīpašuma- vienas dzīvojamās mājas un vienas palīgēkas. Saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” nekustamais īpašums Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, tika sagatavots un nodots vispārējai privatizācijai. Dzīvokļa īpašumu Nr.1 un neapdzīvojamo telpu Nr.601 ar kopīpašuma domājamām daļām no mājas, palīgceltnes un zemes Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, privatizējusi Sarmīte Bumbiere. Minētie īpašumi 2005.gada 10.februārī reģistrēti Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumos Nr.1000 0009 5207-1 un Nr.1000 0009 5207-601. Līdz ar to visas namīpašumā ietilpstošās telpu grupas un tām piekrītošās kopīpašuma domājamās daļas ir privatizētas un ierakstītas zemesgrāmatā.

2005.gada 16.februārī Cēsu pilsētas domē saņemts Sarmītes Bumbieres iesniegums ar lūgumu atļaut reģistrēt viņai piederošo dzīvokļa īpašumu Nr.1 un neapdzīvojamo telpu Nr.601 ar kopīpašuma domājamām daļām no mājas, palīgceltnes un zemes Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, kā vienotu īpašumu Cēsu pilsētas zemesgrāmatā.

Izskatot Sarmītes Bumbieres iesniegumu (reģ.Nr.359/1-23; 16.02.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.34 (prot.Nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

  1. Neiebilst vienota nekustamā īpašuma Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs (kad. Nr.4201-005-2804), kas sastāv no zemes gabala ar kopplatību 416 m² un namīpašuma - vienas dzīvojamās ēkas un vienas palīgceltnes, reģistrācijai zemesgrāmatā uz Sarmītes Bumbieres vārda.
  2. Lūgt Cēsu zemesgrāmatu nodaļai slēgt Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 5207 dzīvokļa īpašuma Nr.1 un neapdzīvojamās telpas Nr.601 Lielā Katrīnas ielā 19, Cēsīs, nodalījumus.

 

Par zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, izveidošanu un

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

__________________________________________________

1998.gadā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un LR Finansu ministriju ir saskaņota zemes gabala Gaujas ielā 87, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0105), kā pilsētas rekreācijas zonas ierakstīšana zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 20.decembra lēmuma §9 (prot.Nr.20) ir izveidota Kvēpenes iela, kura šķērso minēto zemes gabalu un atdala atsevišķu zemes gabalu - joslu gar Gauju, kuram piešķirama patstāvīga adrese.

Ievērojot iepriekš minēto, saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu, pamatojoties uz SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622, LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 18.februāra atzinumu Nr.35 (prot.nr.3), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Zemes gabalam starp Kvēpenes ielu un Gauju piešķirt adresi Kvēpenes iela 1, Cēsis (kad.nr.4201-007-0110);
  1. Zemes gabala platība kadastrāli uzmērot noteikta 2738 m2;
  2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0908);

 2. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Kvēpenes ielā 1, Cēsīs (kad.nr.4201-007-0110), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.2738 ha (2738 m2) kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā un Gaujas aizsargjoslā, aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0100 ha, aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4 kV – 0.0385 ha, tauvas josla gar Gauju – 0.1240 ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka zemes gabals Kvēpenes ielā 1, Cēsīs, ir daļa no pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai rezervētā zemes gabala Gaujas ielā 87, Cēsīs.

 

 

 

Par nekustamā īpašuma Kvēpenes ielā 4, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Kvēpenes ielā 4, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu, saskaņā ar LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 1998.gada 24.februāra rakstu Nr.1-07/622 un LR Finansu ministrijas 1998.gada 17.augusta rakstu Nr.03-1/7392 un Cēsu pilsētas zemes komisijas 18.02.2005.gada atzinumu Nr.36 (prot.nr.3) Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Kvēpenes ielā 4, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 007 0111), kas sastāv no zemes gabala ar platību 1.8880ha (18880m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti ( 0908 );
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar gaisvadu sakaru līniju – 0.0628ha; aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0222ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0,4kV – 0.1031ha; aizsargjosla gar kanalizācijas spiedvadu – 0.0862ha; Gaujas aizsargjosla – 1.8880ha; atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā 1.8880ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka saskaņā ar 2001.gada 20.decembra Cēsu pilsētas domes sēdes protokola Nr. 20, §9, 2. punktu izveidots zemes gabals Kvēpenes ielā 4, Cēsīs, kurš aizņem daļu no pilsētas pašvaldības funkciju realizēšanai rezervētā zemes gabala Gaujas ielā 87, Cēsīs.

 

 

Par nekustamā īpašuma Gaujas ielā 30, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr. 286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Gaujas ielā 30, Cēsīs, dzīvokļu un nedzīvojamās telpas īpašnieku 2005. gada 16. februāra iesniegumu un 2005. gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nekustamo īpašumu Gaujas ielā 30, Cēsīs, kas sastāv no 6 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašumu divām mājām (kadastra apzīmējuma nr. 42010060514-001 un 42010060514-002) un 1511,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010060514), nodot dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot īpašnieku apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Gaujas ielā 30, Cēsīs, 07.01.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1353, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekiem Ilonai LUSTEI, Vijai MISIŅAI, Gaļinai SMIRNOVAI, Aivaram PURIŅAM, Maritai TIMOFEJEVAI, Baibai BEBREI, un A.Meržejevska privātfirmai “ARM”, reģ. nr. 950200028.

 

Par nekustamā īpašuma Jāņa Poruka ielā 17, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Jāņa Poruka ielā 17, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2005. gada 16. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. martu nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 17, Cēsīs, kas sastāv no 4 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010031312-001), trim palīgceltnēm un 2283,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010031312), nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Jāņa Poruka ielā 17, Cēsīs, 12.10.1998. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 688, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekiem Aivaram TOLOČKO, Intai PĒTERSONEI, un Marijai EGLONEI.

 

 

Par nekustamā īpašuma Lāču ielā 13, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Lāču ielā 13, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Valentīna LAZDĀNA 2005. gada 15. februāra iesniegumu un 2005. gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Lāču ielā 13, Cēsīs, kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējuma nr. 42015040015-001) uz citai personai piederoša zemes gabala, dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Lāču ielā 13, Cēsīs, 17.09.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1197, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Valentīnam LAZDĀNAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Maija ielā 2, Cēsīs, nodošanu tā īpašniekiem

__________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Maija ielā 2, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Dainas ZITMANES 2005. gada 7. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Maija ielā 2, Cēsīs, kadastra apzīmējums nr. 42015050011-001, kas sastāv no 33 dzīvokļu īpašumu vienas mājas, kura atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Maija ielā 2, Cēsīs, 25.08.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1141, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotai personai Dainai ZITMANEI.

 

 

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 4, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Piebalgas ielā 4, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2005. gada 11. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj :

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 4, Cēsīs, kas sastāv no 4 dzīvokļu īpašumu mājas (kadastra apzīmējums nr. 42010053302-001), šķūņa (kadastra apzīmējums nr. 42010053302-003) un 1081,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053302), dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 4, Cēsīs, 27.02.2002. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1000 0003 7989, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekiem Mārai ZELČAI, un Pēterim ZELČAM, Velgai Vitai ŠĶĒLEI, Maritai KRŪMIŅAI, un Austrai PRŪSEI.

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 71, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Rīgas ielā 71, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Aleksandra MŪHINA 2005. gada 11. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 71, Cēsīs, kas sastāv no 36 dzīvokļu īpašumu vienas mājas un 2436,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010080212), dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 71, Cēsīs, 24.10.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1748, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Aleksandram MŪHINAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Rīgas ielā 53, Cēsīs, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku pilnvarotās personas Jura OZOLIŅA 2005. gada 10. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 53, Cēsīs, kas sastāv no 7 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašumiem divām mājām, vienas palīgceltnes un 694,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053307), dzīvokļu un neapdzīvojamo telpu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 53, Cēsīs, 13.08.1997. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 399, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Jurim OZOLIŅAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 43, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Rīgas ielā 43, Cēsīs, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku 2005. gada 10. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 43, Cēsīs, kas sastāv no 4 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašumu vienas mājas, 2 palīgēkām un 326,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053206), īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 43, Cēsīs, 15.09.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 1469, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekiem Dainai ELEKSEI, Laurai KERLIŅAI, Dzintaram VINKLERAM, Aleksandram KOSOLAPOVAM, un Kultūras sabiedrībai “S.N”, reģ. nr. 41030107.

 

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 16, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16, Cēsīs, dzīvokļu un nedzīvojamo telpu īpašnieku 2005. gada 10. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1. martu nodot nekustamo īpašumu Rīgas ielā 16, Cēsīs, kas sastāv no 3 dzīvokļu un 1 nedzīvojamo telpu īpašumu vienas mājas un 266,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010052104), īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 16, Cēsīs, 21.03.2000. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 223, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašniekiem Jānim Modriņam BALODIM, Mārim MEŅĢELIM, Ritvaram KĻAVIŅAM, un SIA “ROTA”, reģ. nr. 410301072.

 

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 6, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 6, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Arņa KUBLIŅA 2005. gada 12. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nekustamo īpašumu Saules ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no 11 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42015040008-001), kura atrodas uz citai personai piederoša zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Saules ielā 6, Cēsīs, 29.04.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 978, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Arnim KUBLIŅAM.

 

Par nekustamā īpašuma Saules ielā 8, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Saules ielā 8, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Ivara ELPERA 2005. gada 15. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nekustamo īpašumu Saules ielā 8, Cēsīs, kas sastāv no 18 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējums nr. 42015040007-001), nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Saules ielā 8, Cēsīs, 29.04.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 976, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Ivaram ELPERAM.

 

 

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 19, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999.gada 8.aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 19, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku 2005. gada 9. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Ar 2005.gada 1 .martu nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 19, Cēsīs, kas sastāv no 11 dzīvokļu un 1 neapdzīvojamo telpu īpašumu divām mājām (kadastra apzīmējumi nr. 42010053318-001 un 42010053318-002), šķūņa (kadastra apzīmējums nr. 42010053318-003) un 1564,0 m2 liela zemes gabala (kadastra nr. 42010053318), nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 19, Cēsīs, 07.05.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 986, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā 12 īpašniekiem.

 

 

Par nekustamā īpašuma Zaķu ielā 12a, Cēsīs,

nodošanu tā īpašniekiem

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 1999. gada 8. aprīļa lēmumu nr.286 “Par Cēsu pilsētas domes dzīvojamo māju nodošanas kārtību dzīvokļu īpašniekiem apsaimniekošanā”, dzīvojamās mājas Zaķu ielā 12a, Cēsīs, dzīvokļu īpašnieku pilnvarotās personas Zitas PELSES 2005. gada 12. februāra iesniegumu un 2005.gada 17. februāra pilsētas dzīvojamo māju privatizācijas komisijas atzinumu (protokols nr. 2), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j :

1. Ar 2005.gada 1. martu nekustamo īpašumu Zaķu ielā 12a, Cēsīs, kas sastāv no 4 dzīvokļu īpašumu vienas mājas (kadastra apzīmējuma nr. 420150600001-001) uz citai personai piederoša zemes gabala, nodot dzīvokļu īpašniekiem un izslēgt no Cēsu pilsētas domes bilances.

2. Domes dzīvokļu un komunālai nodaļai (vadītājs I.MERCS) sagatavot nekustamā īpašuma nodošanas aktu un dzīvojamo māju nodošanas komisijai nodot apsaimniekošanā nekustamo īpašumu Zaķu ielā 12a, Cēsīs, 11.03.1999. reģistrētu zemesgrāmatu nodaļā, nodalījums nr. 895, uz pilsētas pašvaldības vārda, tā īpašnieku pilnvarotajai personai Zitai PELSEI.

 

 

Par sadarbību Cēsu Sv.Jāņa baznīcas

rekonstrukcijas projekta izstrādē un realizēšanā

__________________________________________________

Pamatojoties uz darba grupas sanāksmes protokolu (09.02.2005.) un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.02.2005.,prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Uzdot Cēsu pilsētas domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S.Zvirbule) sagatavot četrpusēju sadarbības līgumu starp Cēsu pilsētas domi, Cēsu Sv.Jāņa baznīcas draudzi, SO “Cēsnieku klubs” un Latvijas Evaņģēliski luterisko baznīcu “Par sadarbību Cēsu Sv.Jāņa baznīcas rekonstrukcijas projekta izstrādē un realizēšanā”.

 

 

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 28.11.2002.gada lēmumā (protokols Nr.29, paragrāfs Nr.26)

„Par dokumentu paketes „Noteikumi bērnu uzņemšanai Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs” apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.02.2005.,prot.Nr.4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

1.Papildināt „Noteikumu par bērnu uzņemšanu Cēsu pilsētas vispārējās pirmsskolas izglītības iestādēs”

13.Ārpus kārtas virs grupā noteiktā bērnu skaita ir tiesības uzņemt:

13.4.bērnunamā- patversmē „Gaujaslīči” ievietotos attiecīgā vecuma bērnus.

2.Grozīt 5.pielikuma Iesnieguma-uzskaites kartītes saturu un apstiprināt jaunu veidlapu, saskaņā ar pielikumu.

 

 

Par izmaiņām Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma (prot.Nr.13)

16.punktā “Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs”

__________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma (prot.Nr.13)16.punktu “Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” pagarināts zemes nomas līgums ar Romānu Turu par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/21 domājamām daļām.

Šajā domes lēmumā tehniskas kļūdas rezultātā norādīts nepareizs domājamās daļas lielums, jo Romānam Turam pieder 5/21 domājamās daļas no ēkas Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, un arī iepriekšējais nomas līgums pastāvēja uz 5/21 domājamām daļām no zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 17.februāra atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izteikt Cēsu pilsētas domes 2004.gada 10.jūnija lēmuma (prot.nr.13) 16.punkta “Par zemes gabala daļas nomu Tirgoņu ielā 3, Cēsīs” 1.punktu sekojošā redakcijā:
 2. “1. Pagarināt zemes nomas līgumu ar ROMĀNU TURU, par zemes gabala Tirgoņu ielā 3, Cēsīs, 5/21 domājamām daļām uz 5 gadiem, sākot ar 2004.gada 1.jūliju;”.

 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne):
  1. Sagatavot atbilstošu nomas līgumu;
  2. Veikt nomas maksas pārrēķinu par 2004.gada otro pusgadu.

   

Par zemes nomas līguma izbeigšanu Loka ielā 5, Cēsīs

_______________________________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.5) 20.punktu “Par zemes gabala nomu Loka ielā 5, Cēsīs”, noslēgts zemes nomas līgums ar SIA “KURMIS” par zemes gabalu Loka ielā 5, Cēsīs, uz 3 gadiem.

Zemes gabals Loka ielā 5, Cēsīs, 2004.gada 3.decembrī ierakstīts zemesgrāmatā kā Latvijas valsts Latvijas Republikas Finanšu ministrijas īpašums, līdz ar to pārtraucams Cēsu pilsētas pašvaldības nomas līgums ar SIA “KURMIS”.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 17.februāra atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Atzīt par spēku zaudējušu ar 2005.gada 1.janvāri Cēsu pilsētas domes 2004.gada 26.februāra lēmuma (prot.Nr.5) 20.punktu “Par zemes gabala nomu Loka ielā 5, Cēsīs” .

 

 

Par nekustamā īpašuma daļu maiņu Gaujas ielā 56A, Cēsīs

_______________________________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstīts nekustamais īpašums – daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ar nomas telpām Gaujas ielā 56A, Cēsīs (nod.Nr.438, 13.11.1997.). Ēkā kopumā ir 16 telpu grupas, no kurām 15 ir privatizētas, 1 nav privatizēta (iznomāta SIA “Lattelekom”).

Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 28.augusta lēmuma §16 (prot.Nr.16) “Par nekustamo īpašumu Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu un adreses maiņu namīpašuma daļai” , atdalot telpu grupu Nr.604 – noliktavu (platība 64,2 m2, īpašnieks SIA “REGANTS”) kā atsevišķu īpašumu. Līdz ar to mainās ēkas Gaujas ielā 56A, Cēsīs, kopējā lietderīgā platība (no 910,9 m2 uz 846,7 m2). Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā atlikusī ēkas Gaujas ielā 56A, Cēsīs, domājamā daļa (telpu grupa Nr.14) mainās no 339/9109 uz 339/ 8467.

Ievērojot iepriekš minēto, izskatot SIA “REGANTS” direktores Sandras Putānes iesniegumu (reģ.Nr.221/1-23; 08.02.2005.) par vienošanās nepieciešamību ar Cēsu pilsētas domi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 17.februāra atzinumu (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Piekrist, ka Cēsu pilsētas pašvaldības daļa nekustamajā īpašumā – ēkā Gaujas ielā 56A, Cēsīs, pēc ēkas reālās daļas ar adresi Gaujas ielā 56C, Cēsīs, atdalīšanas, palielinās un tā ir 339/8467 domājamās daļas;
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.ŠĶENDERU parakstīt vienošanos ar SIA “REGANTS” par namīpašuma Gaujas ielā 56A, Cēsīs, sadalīšanu.

 

 

Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu
par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūvi
______________________________________________________

Zemes gabals Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (kad.nr.4201-001-0103) ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 14.oktobra lēmuma 4.punktu (prot.Nr.22) “Par zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, sadalīšanu un jaunas ielas izveidošanu” sadalīts 21 atsevišķa zemes gabalā, no kuriem vienam piešķirts ielas statuss un nosaukums Čiekuru iela, 19 no tiem ir vienģimenes dzīvojamo ēku apbūves zemes gabali, bet atlikušais zemes gabals Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (platība 1057 m2) paredzēts inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem. Cēsu pilsētas būvvalde 2004.gada 16.decembrī izsniegusi plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.226 “Čiekuru ielas un maģistrālo ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un elektroapgādes tīklu un to nodrošinājuma ēku jaunbūve Čiekuru ielā un Dzirnavu ielā 58, Cēsīs”, kurā ietverts nosacījums pieprasīt tehniskos noteikumus Valmieras reģionālajā vides pārvaldē.

Ievērojot to, ka Valmieras reģionālā vides pārvalde pieprasa būvniecības publisko apspriešanu (Valmieras RVP raksts Nr.8.5.-6./172; 21.01.2005.), pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, Cēsu pilsētas būvvaldes 11.02.2005. atzinumu (prot. Nr. 6) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2005. atzinumu (prot. Nr.4), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Izsludināt būvniecības publisko apspriešanu par bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs (tagad Čiekuru iela, vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei paredzēti zemes gabali Dzirnavu ielā 60 un 62, Čiekuru ielā 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 20 un 22 un inženiertehniskās apgādes tīkliem un objektiem paredzēts zemes gabals Dzirnavu ielā 58) apbūvi.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.Zlaugotnis):
  1. pieprasīt būvniecības ierosinātājam Pēterim EGLĪTIM, LR MK Noteikumu Nr. 309 “Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;
  2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 10.punktā norādītās darbības.

 3. Noteikt, ka Pēteris EGLĪTIS būvniecības publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

 

 

Par Cēsu pilsētas Uzņēmēju padomes

nodibināšanu un nolikuma apstiprināšanu

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 17.02.2005. sēdes (prot. Nr. 4) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

1. Apstiprināt izveidoto Cēsu pilsētas Uzņēmēju padomi šādā sastāvā :

  • padomes priekšsēdētājs – Sergejs GOROVENKO
  • padomes priekšsēdētāja vietnieks – Andris VASINS

Uzņēmēju padomes locekļi :

  • Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
  • Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs;
  • Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs;
  • Normunds KAŽOKS;
  • Gvido SABULIS;
  • Uldis KVANTS;
  • Gints VĀRTIŅŠ;
  • Juris ĶESA;
  • Māris GAILIS;
  • Eva SIETIŅSONE

Uzņēmēju padomes sekretāre – Ieva MALCENIECE .

2. Apstiprināt Uzņēmēju padomes nolikumu .

 

 

Nolikuma

“Par Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2005.gada vasaras nometņu

organizēšanas konkursa” apstiprināšanu

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.02.2005.,prot.Nr.4 ) un Finansu komitejas (17.02.2005.,prot.Nr. 4 ) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt nolikumu “Par Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2005.gada vasaras nometņu organizēšanas konkursu”, saskaņā ar pielikumu .

 

 

Par instrukciju apstiprināšanu

__________________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 17.02.2005.,prot.Nr.4 ) lēmumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt Instrukciju “ Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžeta, tā grozījumu izstrādāšanu un apstiprināšanu”.

Apstiprināt Instrukciju “ Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu ( struktūrvienību, programmu ) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu”.

 

Par būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs,

publiskās apspriešanas rezultātiem

__________________________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

  1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs (2004.gada 9.decembra prot. Nr. 26, punkts Nr.36).
  2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus .
  3. Apstiprināt SIA ‘’OGUS’’(reģ. nr. 49503002454, juridiskā adrese Dzintara iela 6, Cēsis) būvniecības ieceri objektam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt SIA ‘’OGUS’’ Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Uzvaras bulvārī 40 projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

 

Par būvniecības ieceres Raiņa ielā 26/28, Cēsīs,

publiskās apspriešanas rezultātiem

____________________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma 12.pantu un pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK 02.09.1997. noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu par būvniecības ieceres Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 

 1. Noslēgt 2004.gada 28.oktobra (prot.Nr.23, punkts Nr.15) izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Raiņa ielā 26/28, Cēsīs.
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus.
 3. Apstiprināt SIA ‘’ILGA –SIGULDA’’ (reģ. nr. 40103128832, juridiskā adrese Ventas iela 1, Siguldas novads, Rīgas raj.) būvniecības ieceri objektam Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, ar šādiem nosacījumiem :
 4. 3.1.izstrādāt augstvērtīgāku objekta arhitektonisko risinājumu;

  3.2.izstrādāt un saskaņot ar BO VAS “Latvijas ceļi” Cēsu nodaļu drošu satiksmes plūsmas risinājumu (t.sk. ja nepieciešams luksaforu risinājumu, vai to pārprogrammēšanu);

  3.3.atrisināt nepieciešamo automašīnu stāvvietu skaitu atbilstoši Latvijas valsts standartu un Cēsu pilsētas apbūves noteikumu pēc to spēkā stāšanās brīža prasībām.

 5. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) pēc 3.punktā minēto prasību izpildes izsniegt SIA ‘’ILGA SIGULDA’’ Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Raiņa ielā 26/28 projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

 

Pielikums

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Raiņa ielā 26/28, Cēsīs’’ pieņemts 28.10.2004. sēdes protokols Nr. 23 & 15.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 21.01.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 22.02.2005.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

 

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 51 (46 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

Andris Vasins

Maija Brice 2x

Aivars Ozoliņš

Iveta Druva Druvaskalne

Ingars Mīļais

Mareks Ruska

Māris Ķimens

Inga Baltiņa

Anderjs Miškurins – Valmiera

Ivars Ceriņš,

Dace Baikova

Saņemti 14 viedokļi, no kuriem

4 -pozitīvi

0-negatīvi;

1 – vairāk pozitīvi nekā negatīvi;

4 -vairāk negatīvi nekā pozitīvi;

2 – ievietoti divas reizes;

1- ievietots gan e-pastā , gan mājas lapā;

 

1- Valmieras iedzīvotājs;

1- nav parakstījis

__________________

derīgi 9

6.2. atbildīgā sekretāra pastā 2 viedokļi

Andris Vasins

Ivars Ceriņš

2 – vairāk negatīvi nekā pozitīvi

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām 35 viedokļi

Piebalgas ielas 9, 11;

Krišjāņa Valdemāra ielas 15,17,19

namu iedzīvotājiem 35 – pozitīvi

SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Raiņa ielā 26/28, Cēsīs.

8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas republikas likumdošanai.

9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Raiņa ielā 26/28, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

40 pozitīvi un vairāk pozitīvi nekā negatīvi – 86,96%

6 negatīvi un vairāk negatīvi nekā pozitīvi - 14,04%

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības , teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

 

 

Pielikums

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, rezultāti

 

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs’’ pieņemts 09.12.2004. sēdes protokols Nr. 26 & 36.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 22.01.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 22.02.2005.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

 

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

 

REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 18 (15 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

Gints Kuzņecovs

Jānis Teteris

Ivata Druva Druvaskalne

Jānis Upens

Saņemti 6 viedokļi, no kuriem

2 -pozitīvi

2-negatīvi;

1 – ievietoti divas reizes un nav pilnībā parakstīts;

1- nav pilnībā parakstīts ;

__________________

derīgi 4

6.2. atbildīgā sekretāra pastā 1 viedoklis

Cimbuļu ģimene 1 –pozitīvis

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām 10 viedokļi

Tija Rūsa

Ilgvars Auziņš

Velta Zaķe

Dzintra Nolberga

Maksimivas kundze

Tālivaldis Fricis Teteris

Aldis Izajs

Skaidrīte Ozoliņa

Nora Melbārne

Ruta Auziņa

10 – pozitīvi

 

SECINĀJUMI

 

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs.

8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

13 pozitīvi – 86,67%

2 negatīvi – 13,334%

 

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības , teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

 

 

 

Pielikums

IESNIEGUMS- UZSKAITES KARTE

par uzņemšanu rindā bērna ievietošanai pirmsskolas izglītības iestādē

Bērna vārds, uzvārds................................................................................

Bērna personas kods............................-............................

Dzīves vietas adrese.......................................................................tālr........

(norādīt adresi, kur nosūtīt atbildi par uzņemšanu rindā)

Mātes vai aizbildņa vārds, uzvārds.............................................................

Darba vieta..........................................................tālr................................

Tēva vai aizbildņa vārds, uzvārds................................................................

Darba vieta.................................................................tālr.........................

Ģimenes ārsta vārds, uzvārds........................................................tālr.........

Vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde, pamatojums ( ja attiecīgo iestādi apmeklē brāļi vai māsas, norādīt viņu vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu)........................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Vēlos, lai bērns bērnudārzu apmeklē no ............................gada 1.septembra

Piezīmes-informācija, kuru vēl vēlaties sniegt...................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

................................................................................................................

 • Lai nodrošinātu rindas atklātu pieejamību,(apvelciet atbildi, kurai piekrītat)

neiebilstu / iebilstu

ka bērna kārtas numurs rindā, iesnieguma rakstīšanas datums, bērna vārds un uzvārda pirmais burts, dzimšanas datums, vēlamā pirmsskolas izglītības iestāde tiek ievietoti publiski pieejamā datu bāzē Cēsu pilsētas domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā.

 • Esmu informēts/a, ka par izmaiņām augstākminētajās ziņās jāinformē Cēsu pilsētas domes izglītības nodaļa.

Kartes aizpildītāja vārds un uzvārds- salasāmi........................................................

Paraksts.............................................Kartes aizpildīšanas datums........................

 

 

Pielikums

 

Cēsu pilsētas domes Uzņēmēju padomes nolikums

 

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Cēsu Uzņēmēju padome (turpmāk tekstā - Padome) tiek veidota pēc Cēsu pilsētas domes (turpmāk tekstā - Dome) un vietējo uzņēmēju iniciatīvas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības vides attīstību Cēsu pilsētā.

  1. Padome ir aktīvu cilvēku grupa, kas pārstāv uzņēmēju intereses Cēsu pilsētā un darbojas uz šī Nolikuma pamata, kā arī kalpo kā sabiedriskās domas veidošanas instruments.

1.3. Padomes sēdes ir atklātas, un sēžu protokoli pieejami pilsētas domes Administratīvajā nodaļā, pie Padomes sekretāres un Cēsu pilsētas mājas lapā Internetā.

  1. Padomē izskatāmos jautājumus sagatavo un iesniedz Padomes sekretāre sadarbībā ar Domes speciālistiem un Padomes priekšsēdētāju vai priekšsēdētāja vietnieku. Padomes sekretāre četras dienas pirms sēdes elektroniski nosūta darba kartību.
  2. Padomes locekļi paši finansē savu darbu.

2. Padomes darbības mērķi un uzdevumi

2.1. Padomes darbības mērķis ir sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Cēsu pilsētā un aktivizēt dialogu starp Cēsu pilsētas domi un vietējiem uzņēmējiem, veicinot viedokļu apmaiņu un lēmumu pieņemšanu saskaņā ar pastāvošo likumdošanu, pozitīvi ietekmējot uzņēmējdarbības vidi pilsētā.

2.2. Padomes galvenais uzdevums ir priekšlikumu izskatīšana un iesniegšana Cēsu pilsētas domei sekojošu jautājumu risināšanai:

2.2.1 pilsētas Attīstības plānu, koncepciju un citu stratēģiski svarīgu dokumentu izstrādei;

2.2.2. pasākumi labvēlīgākas uzņēmējdarbības vides veidošanai;

2.2.3. nozīmīgu attīstības un investīciju projektu ietekme uz sociāli ekonomiskās attīstības gaitu pilsētā un atbilstība pilsētas Attīstības plānā noteiktajām attīstības prioritātēm;

2.2.4. kopīgu projektu īstenošana sadarbībā ar domes struktūrvienībām ar mērķi veicināt pilsētas sociāli ekonomisko attīstību;

2.2.5. uzņēmēju līdzdalība pilsētas tēla veidošanas pasākumos;

2.2.6. citi uzņēmējiem aktuāli jautājumi.

2.4. Citi Padomes uzdevumi:

2.4.1. noskaidrot pilsētas uzņēmēju viedokli par dažādiem jautājumiem un sagatavot priekšlikumus to risināšanai;

2.4.2. sekmēt pilsētas uzņēmēju informēšanu par pašvaldības lēmumiem;

2.4.3. apzināt un apkopot ar uzņēmējdarbību saistītās aktuālās problēmas un iespēju robežās veicināt savstarpējo informācijas apmaiņu starp uzņēmējiem;

2.4.4. kompetences robežās sagatavot lēmumprojektus un iesniegt tos izskatīšanai domes komitejās, komisijās un patstāvīgi darbojošās padomēs.

3. Padomes tiesības un pienākumi

3.1. Padomes tiesības ir:

3.1.1. izmantot Domes telpas Padomes sanāksmju rīkošanai, iepriekš saskaņojot laiku ar domes Tehniskā nodrošinājuma nodaļu

3.1.2. saņemt Padomes darbam nepieciešamo informāciju no Cēsu pilsētas domes nodaļām, ievērojot Personas datu aizsardzības likumu un citus normatīvos aktus, kā arī pašvaldības institūcijām;

3.1.3. Padomes vārdā veidot attiecības ar līdzīgām organizācijām citās Latvijas pilsētās, kā arī ārvalstīs;

3.1.4. nepieciešamības gadījumā uzaicināt uz Padomes sanāksmēm Cēsu pilsētas domes pārstāvjus noteiktu jautājumu risināšanai Padomes sēdes laikā;

3.1.5. Padomes priekšsēdētājs vai vietnieks ir tiesīgs paust informāciju par pieņemtajiem Padomes lēmumiem un to izpildi.

3.1.6. iesniegt Domei priekšlikumus par jaunu padomes locekļu apstiprināšanu.

3.2. Padomes pienākumi ir:

3.2.1. regulāri informēt sabiedrību un pašvaldību par Padomes darbību, pieņemtajiem lēmumiem un to izpildi;

3.2.2. analizēt un izstrādāt priekšlikumus uzņēmējdarbības vides attīstības veicināšanai u.c. uzņēmējiem aktuālu jautājumu risināšanai Cēsu pilsētā un iesniegt tos izskatīšanai Domes vadībai;

3.2.3. apkopot un paust Domes vadībai pilsētas uzņēmēju viedokli ar uzņēmējdarbību saistītos jautājumos.

4. Padomes izveide, sastāvs un darba organizācija

4.1 Padomes sastāvu veido ne vairāk kā 12 pilsētas uzņēmumu, iestāžu pārstāvji, katrs pārstāvot kādu noteiktu uzņēmējdarbības nozari Cēsu pilsētā, kā arī Cēsu pilsētas domes izpilddirektors, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs, Tautsaimniecības komitejas priekšsēdētājs.

4.2. Padomes sēde var notikt, ja tajā piedalās vismaz septiņi Padomes locekļi.

4.3. Padomes locekļus apstiprina ar Cēsu pilsētas domes lēmumu, uz vienu gadu.

4.4. Padomes locekļi no sava vidus ar balsu vairākumu ievēl Padomes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru uz vienu gadu ar tiesībām būt pārvēlētiem, bet ne ilgāk kā uz diviem termiņiem pēc kārtas.

4.5. Padomes priekšsēdētāju, vietnieku un sekretāru no pienākumu pildīšanas atbrīvo pēc pašu vai kāda no Padomes locekļa iniciatīvas. Lēmums ir pieņemts, ja par to ir saņemts balsu vairākums.

4.6. Padomes darbu organizē un vada Padomes priekšsēdētājs, viņa prombūtnes laikā - priekšsēdētāja vietnieks.

4.7. Padomes lēmumiem ir rekomendējošs un informējošs statuss, un tie tiek pieņemti, Padomes locekļiem balsojot ar vienkāršu balsu vairākumu. Vienāda balsu skaita gadījumā izšķirošā balss pieder Padomes priekšsēdētājam vai 4.6.punktā noteiktajos gadījumos priekšsēdētāja vietniekam.

4.8. Padomes sēdes sasauc Padomes priekšsēdētājs ne retāk kā reizi mēnesī, katra mēneša pirmajā otrdienā plkst. 17.00 Domes telpās, izņemot gadījumus, kad Padome vienojas par citiem termiņiem, vai arī, ja to pieprasa vismaz 3 Padomes locekļi.

4.9. Lai nodrošinātu visu ieinteresēto pušu līdzdalību jautājumu apspriešanā, uz Padomes sēdi var tikt aicināti arī dažādu sabiedrisko organizāciju, uzņēmumu, partiju vai pašvaldības pārstāvji, kas pārstāv noteiktu sabiedrības grupu intereses.

4.10. Padomes sēdes jāprotokolē un to veic Padomes ievēlētais sekretārs. Protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un sekretārs.

4.11. Protokolā ierakstāms:

4.11.1. kur, kurā gadā, mēnesī, dienā sēde notiek;

4.11.3. sēdes vadītāja un protokolētāja vārds un uzvārds, amats;

4.11.4. sēdē klātesošo Padomes locekļu skaits, vārds un uzvārds;

4.11.5. sēdes darba kārtība;

4.11.6. to personu vārds, uzvārds, kam tiek dots vārds;

4.11.7. iesniegtie priekšlikumi, lēmumprojekti un pieprasījumi;

4.11.8. ar cik balsīm pieņemts lēmums;

4.11.9. pieņemtais lēmums;

4.11.10. cita informācija pēc sanāksmes dalībnieku pieprasījuma.

4.11.11. Padomes sēžu protokoli tiek apkopoti un tos glabāšanā pieņem Padomes priekšsēdētājs.

4.12. Padomes priekšsēdētājs pārstāv padomi savas kompetences ietvaros.

5. Padomes darbības pārtraukšana

5.1. Padome tiek izveidota, reorganizēta un likvidēta ar Domes lēmumu.

5.2. Padomes locekli no pienākumu pildīšanas var atbrīvot ar Domes lēmumu, ja to pieprasa:

5.2.1. pats Padomes loceklis;

5.2.2. vismaz 1/3 Padomes locekļu.

 

 

Pielikums

 

Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu 2005.gada vasaras nometņu

organizēšanas konkursa

NOLIKUMS

 

 

1. Konkursa organizētājs

Cēsu pilsētas dome

2. Konkursa mērķis

Veicināt Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu nodarbinātību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu vasaras mēnešos, organizējot vasaras nometnes.

3. Konkursa dalībnieki

Cēsu rajona un Cēsu pilsētas vispārizglītojošās skolas

4. Konkursa noteikumi

* Nometnes vadītājs : persona, kas apguvusi Izglītības un Zinātnes ministrijas akreditētu nometņu vadītāju kursu programmu un saņēmusi attiecīgu apliecību.

* Organizējot nometni jāievēro Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība”.

* Nometnes dalībnieki : Cēsu pilsētas skolēni no 7 – 18 gadu vecumam.

Ja nometnē piedalās skolēni no citas pašvaldības, tad Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu saņem tikai par Cēsu pilsētas pašvaldībā pierakstītiem bērniem.

* Nometnes darbības laiks : no 2.jūnija līdz 24.augustam (vienas vai vairāku nedēļu nometnes, dienas vai diennakts nometnes).

* Nometnes veids : jaunrades, sporta un tūrisma, darba un atpūtas, atpūtas un piedzīvojumu u.c. saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.447 “Bērnu nometņu organizēšana un darbības kārtība”.

* Dalības maksa obligāta katram nometnes dalībniekam.

5. Projekta pieteikums.

Projekta pieteikums sastāv no :

* Vasaras nometņu konkursa pieteikuma (veidlapa pielikumā).

* Projekta apraksta, budžeta tāmes un tās pamatojuma, norādot finansu avotus.

* Nometnes vadītāja un projektā iesaistīto personu CV.

* Nometnes vadītāja kursu apliecības kopija.

Projekta aprakstā nepieciešams ietver šādu informāciju :

* Nometnes mērķi un uzdevumi.

* Nometnes darbības programma.

* Paredzamie rezultāti,

* Nometnes izdevumu un ieņēmumu tāme

6. Pieteikumu iesniegšana

Pieteikumi jāiesniedz Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, Cēsīs Iedzīvotāju apkalpošanas centrā līdz 2005.gada 1.aprīlim.

7. Konkursa pieteikumu izskatīšanu veic komisija, kura izveidota ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu.

Pieteikumi tiks izskatīti 10 dienu laikā pēc iesniegšanas termiņa beigām.

Informācija pa tālruni 4121009.

 

Pielikums Nr.1

Cēsu pilsētas bērnu un jauniešu

2005.gada vasaras nometņu

organizēšanas konkursa nolikumam

VASARAS NOMETŅU KONKURSA PIETEIKUMS

 1. Nometnes nosaukums
 2. Nometnes organizatora pilns nosaukums
 3.  

 4. Nometnes vadītājs – vārds, uzvārds, personas kods, dzīves vietas adrese, tālrunis, e-pasts
 5.  

 6. Nometnes vadītāja pieredze
 7. Nometnes vadītāja apliecības izdošanas gads
 8. Nometnes norises laiks (konkrēti datumi)
 9. Nometnes norises vieta
 10. Plānotais dalībnieku skaits nometnē
 11. Mērķauditorija / norādīt arī dalībnieku vecumu/
 12. Dalības maksa vienam dalībniekam par visu nometnes laiku
 13. Nometnes veids /norādīt dienas vai diennakts/

 

 

 

Pielikums

Instrukcija Nr. 1

(protokols Nr. 4 , 43.punkts)

2005.gada __. _______ Izdoti saskaņā ar LR likumiem

Cēsīs “Par budžetu un finansu vadību”,

“Par pašvaldībām”, “Par pašvaldību budžetiem”,

“Par pašvaldību finansu izlīdzināšanu”,

 

Par Cēsu pilsētas budžeta , tā grozījumu izstrādāšanu un apstiprināšanu

Instrukcijā lietotie termini

Apropriācija – pašvaldības domes lēmums veikt maksājumus pašvaldības mērķiem no pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

 

1. Vispārīgie noteikumi

  1. Cēsu pilsētas budžets (tālāk tekstā BUDŽETS) sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta.
  2. BUDŽETS tiek sastādīts saimnieciskajam gadam, kas sākas katra gada 1.janvārī un beidzas 31.decembrī.
  3. BUDŽETAM jāiekļaujas pašvaldības stratēģiskajā plānā.
  4. Pamatbudžets tiek veidots kā funkciju, struktūrvienību un programmu budžetu apvienojums.
  5. Pēc aprēķināšanas veida BUDŽETS tiek veidots par pamatu ņemot iepriekšējā gada (bāzes gada) rezultātus, pašvaldībai pirms kārtējā budžeta nosakot finansējuma bāzes līmeni – kontrolskaitli budžeta izpildītājiem.
  6. DOME pirms kārtēja BUDŽETA izstrādāšanas nosaka prioritātes mērķi līdzekļiem, kuri tiks iedalīti papildus finansējuma bāzes līmenim.
  7. PamatBUDŽETS sastāv no trim sadaļām :
  8. Ieņēmumiem, izdevumiem un finansēšanas daļas.

  9. Speciālais BUDŽETS ietver apropriācijas izdevumu segšanai no īpaši iezīmētiem ieņēmumu avotiem ( privatizācijas fonds, dabas resursu nodoklis, autoceļu fonds, citi mērķa maksājumi ), kā arī dāvinājumus un ziedojumus ar norādītu mērķi.

 

2.BUDŽETA sastādīšanas vadība

2.1. BUDŽETA projekta izstrādāšanu organizē domes Finansu nodaļa.

2.2. PamatBUDŽETA sastādīšanā tiek iesaistītas visas pašvaldības struktūrvienības (iestādes, nodaļas un citu programmu izpildītāji) .

2.3.Speciālā BUDŽETA sastādīšanā tiek iesaistītas attiecīgās pašvaldības struktūrvienības saskaņā ar citiem domes lēmumiem par speciālā budžeta līdzekļu izlietošanu .

2.4. Atzinumu par budžeta projektu, grozījumiem, prioritātēm līdzekļu sadalījumā, ja netiek izpildīta vai pārpildīta ieņēmumu daļa, dod Finansu komiteja.

 

3. PamatBUDŽETA sastādīšanas gaita

  1. Domes Finansu komiteja ne vēlāk kā līdz 30.septembrim izskata domes Finansu nodaļas izstrādāto pamatBUDŽETA ieņēmumu prognozi un nosaka finansējuma bāzes līmeni – kontrolskaitli budžeta izpildītājiem, pieprasījumu iesniegšanas termiņu.
  2. BUDŽETA sastādīšanas process notiek divos virzienos :

   1. Pašvaldības struktūrvienības (iestādes, nodaļas un citi programmu izpildītāji) apzina savas iespējas un nepieciešamos finansu resursus, ievērojot noteikto bāzes līmeni un norādījumus par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu (struktūrvienību, programmu) ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu, sagatavo sākotnējos tāmju projektus BUDŽETA projektam un noteiktajos termiņos iesniedz Finansu nodaļai, pievienojot attiecīgos aprēķinus un citus pamatojuma materiālus.
   2. Finansu nodaļas ekonomisti, pieaicinot budžeta (tāmes) izpildītājus , analizē un izvērtē virs noteiktā bāzes līmeņa pieprasītos līdzekļus pa konkrētām budžeta sadaļām, kā arī iesniegtos investīciju projektus.
   3. Ievērojot plānoto budžeta apjomu, Finansu nodaļa koriģē finansu pieprasījumus (tāmju projektus) atbilstoši pašvaldības prioritātēm.
   4. Gadījumos, kad finansu pieprasījums neatbilst p.3.2.1. prasībām, Finansu nodaļai ir tiesības nesaskaņot un atgriezt tāmju projektus koriģēšanai.

  1. Koriģētos finansu pieprasījumus budžeta (tāmes) izpildītāji, ja nepieciešams vēlreiz detalizē, pievienojot attiecīgos aprēķinus un citus pamatojuma materiālus, un iesniedz domes Finansu nodaļai .
  2. Finansu nodaļa pārbauda un apkopo pieprasījumus un noteiktajā termiņā iesniedz Finansu komitejai atzinumu par finansu pieprasījumu iekļaušanu BUDŽETA projektā.
  3. Apstiprināto pamatBUDŽETU Adminstratīvā nodaļa izsniedz Finansu nodaļai, Grāmatvedības nodaļai un Domes revidentam.
  4. Pēc BUDŽETA apstiprināšanas domes sēdē, nedēļas laikā Finansu nodaļa sagatavo pašvaldības struktūrvienību precizētās tāmes .
  5. Tāmes apstiprina galvenais budžeta izpildītājs un Finansu nodaļas ekonomists. Apstiprinātie tāmju eksemplāri tiek nodoti– budžeta (tāmes) izpildītājiem ( 2 eks. ) un Finansu nodaļas ekonomistam.

 

4. Speciālā BUDŽETA sastādīšanas gaita

4.1. Speciālā budžeta (tāmes) izpildītāji iesniedz Finansu nodaļai plānoto ieņēmumu un izdevumu projektu , pievienojot paskaidrojošos dokumentus – projektus, pasākumu plānus, utt.

4.2. Finansu nodaļa , pieaicinot tāmes izpildītājus , analizē un izvērtē līdzekļu plānoto izlietojumu pa konkrētām speciālā budžeta sadaļām un dod atzinumu par to iekļaušanu budžeta projektā un nodod Finansu komitejai.

4.3. Finansu komiteja akceptē speciālā BUDŽETA projektu un iesniedz domē apstiprināšanai.

  1. Apstiprināto speciālo BUDŽETU izsniedz Finansu nodaļai ,Grāmatvedības nodaļai un Domes revidentam.
  2. Pēc speciālā BUDŽETA apstiprināšanas domes sēdē , nedēļas laikā Finansu nodaļa sagatavo pašvaldības struktūrvienību precizētās tāmes .

4.6. Tāmes apstiprina galvenais budžeta izpildītājs un Finansu nodaļas ekonomists. Apstiprinātie tāmju eksemplāri tiek nodoti– budžeta (tāmes) izpildītājiem ( 2 eks. ) un Finansu nodaļas ekonomistam.

 

5. BUDŽETA grozījumu veikšanas gaita

5.1. BUDŽETS var tikt grozīts, ja

5.1.1. izmaiņu ikgadējā valsts budžetā vai likumdošanā rezultātā palielinās vai samazinās BUDŽETA apjoms;

5.1.2. notikusi ieņēmumu daļas pārpilde vai neizpilde, kad nepieciešams pārskatīt iepriekš pieņemtos lēmumus un noteikt prioritātes , kādām programmām palielināt vai samazināt finansējumu;

5.1.3. paredzētas novirzes no budžeta iestāžu (nodaļu , programmu) tāmēm, ieņēmumu un izdevumu prognozēm, kad nepieciešams precizēt sadalījumu pa ekonomiskās klasifikācijas kodiem.

5.2. BUDŽETA un tāmju grozījumi nedrīkst pasliktināt iespēju nodrošināt funkciju (programmu) realizāciju ( izņemot 5.1.2. punktā minētos gadījumus ). Par grozījumu atbilstību minētiem nosacījumiem atbildīgs tāmes izpildītājs.

5.3. Ja tāmes iekšējie grozījumi nepalielina vai nesamazina pašvaldības budžetā apstiprinātās programmu kopsummas, BUDŽETA grozījumi netiek veikti.

5.4. BUDŽETA grozījumus ( vai tikai tāmes iekšējos grozījumus) var ierosināt tāmes izpildītāji, deputāti, domes galvenie speciālisti.

5.5. Tāmes iekšējos grozījumus tāmes izpildītājs, pievienojot paskaidrojošos dokumentus , kuros norādīts grozījumu iemesli (apstākļu izmaiņas, kļūdas sākotnējā plānošanā, papildus programmu ieviešana), iesniedz Finansu nodaļai, kas dod atzinumu par grozījumu pamatotību un iesniedz to akceptēšanai Finansu komitejai.

5.6. Akceptētos tāmes iekšējos grozījumus ( 3 eksemplāros) paraksta Finansu nodaļas ekonomists un galvenais tāmes izpildītājs .

5.7. Parakstītos tāmes iekšējos grozījumus izsniedz pa 1 eksemplāram galvenajam tāmes izpildītājam, Finansu nodaļai un Domes grāmatvedībai.

5.8. BUDŽETA grozījumus un tāmju grozījumus, kad tiek mainīta apstiprinātā tāmes kopsumma, kā arī papildus finansējuma pieprasījumus tāmes izpildītājs pievienojot paskaidrojošos dokumentus, kuros norādīts grozījumu iemesli (apstākļu izmaiņas, kļūdas sākotnējā plānošanā, papildus programmu ieviešana), iesniedz Finansu nodaļai, kas dod atzinumu par grozījumu pamatotību un iesniedz to akceptēšanai Finansu komitejai.

5.9. BUDŽETA grozījumus apstiprina dome.

6. BUDŽETA sastādīšanas kontroles sistēma

  1. Plānojot BUDŽETU jāpielieto pamatoti izcenojumi, apstiprinātas normas , algu aprēķinos – apstiprinātos amata vienību sarakstus , amatalgas , samaksas nolikuma nosacījumus, lai jau sākotnēji netiktu radīta iespēja gan piešķirt, gan izlietot nelietderīgi līdzekļus.
  2. Pašvaldības institūciju iesniegtajiem BUDŽETA projekta aprēķiniem, prognozēm , paskaidrojumiem jābūt precīziem , kvalitatīviem.
  3. Saimniecisko un finansu speciālistu atzinumiem par iesniegtiem projektiem jābūt saprotamiem, precīziem.

 

 

Pielikums

Instrukcija Nr. 2

(protokols Nr. 4, 43.punkts)

2005.gada __ . _____ Izdoti saskaņā ar LR likumiem

Cēsīs “Par budžetu un finansu vadību”, “Par pašvaldību budžetiem”, LR Finansu ministrijas apstiprināto budžeta ieņēmumu, izdevumu un valdības funkciju klasifikāciju, rīkojumu “Metodiskie norādījumi par izdevumu tāmju izstrādāšanas, izskatīšanas ,apstiprināšanas kārtību ” kārtējam budžeta gadam

 

 

Par Cēsu pilsētas budžeta iestāžu (struktūrvienību, programmu)

ieņēmumu un izdevumu tāmju izstrādāšanu un apstiprināšanu

1. Instrukcijā lietotie termini

Asignējums – veikt no pašvaldības budžeta līdzekļiem maksājumus noteiktam mērķim, pamatojoties uz apropriāciju.

Apropriācija – pašvaldības domes lēmums veikt maksājumus pašvaldības mērķiem no pašvaldības budžeta ieņēmumiem.

Budžeta programma – savstarpēji saistītu, uz kopēju mērķi orientētu pasākumu vai pakalpojumu kopums, kurš tiek plānots, izpildīts, uzskaitīts un kontrolēts no budžeta finansētās institūcijās saskaņā ar šo instrukciju un par kura izpildi atbild budžeta izpildītāji. Budžeta programma var būt sadalīta apakšprogrammās.

 1. Cēsu pilsētas budžeta iestāžu ( struktūrvienību, programmu )

tāmju sagatavošana, iesniegšana un pieņemšana

 1. Iestādes, nodaļas, programmas, pasākuma un kopsavilkuma izdevumu tāme (turpmāk -tāme) ir dokuments, uz kura pamata tiek veikta budžeta iestādes, nodaļas, programmas, vai pasākuma finansēšana no pamatbudžeta vai speciālā budžeta, kā arī notiek atbilstošo iestāžu, nodaļu, programmu, pasākumu finansiālo rādītāju izpildes periodiska analīze. Tāme ir iestādes, nodaļas, programmas un pasākuma plānoto ieņēmumu un izdevumu detalizēts izvērsums saskaņā ar spēkā esošo klasifikāciju kodiem.
 2. Tāmes izmanto, lai iestāžu, nodaļu un citu domes izpildinstitūciju vadītāji, to pakļautībā, pārraudzībā un uzraudzībā esošās no pašvaldības budžeta finansētās institūcijas, kā arī par programmu un pasākumu atbildīgās personas (turpmāk –budžeta (tāmes) izpildītāji) varētu plānot racionālu budžeta līdzekļu izlietojumu, veikt ieņēmumu un izdevumu izpildes analīzi saistībā ar iestāžu, programmu finansiālajiem rādītājiem, kā arī izstrādāt budžeta projektu.
 3. Līdzekļu asignēšana izdarāma tāmes apstiprināto summu ietvaros. Nav pieļaujama budžeta līdzekļu izlietošana bez apstiprinātas tāmes, kā arī tāmē paredzētā finansējuma pārsniegšana.
 4. Par tāmi atbildīgās personas, t.i. budžeta (tāmes) izpildītāji, ir pašvaldības pakļautībā , pārraudzībā vai uzraudzībā esošās iestādes, organizācijas, kapitālsabiedrību vadītāji, domes speciālisti. Budžeta (tāmes) izpildītāji piedalās tāmes projekta katrai programmai, iestādei vai pasākumam sastādīšanā,
 5. Budžeta (tāmes) izpildītājs, kuram ir piešķirts budžeta asignējums vairākām programmām,apstiprina tāmi katrai programmai, iestādei vai pasākumam, kā arī veic to pakļautībā, pārraudzībā un uzraudzībā esošo institūciju budžeta līdzekļu izlietošanas kontroli.
 6. Finansu nodaļa veic iesniegto tāmju pārbaudi, izvērtē to atbilstību budžetā paredzētās attiecīgās programmas ieņēmumiem un izdevumiem.
 7. Tāmes sastāda atbilstoši pašvaldības izstrādātajām veidlapām:
  1. pamatbudžeta programmas (struktūrvienības/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāme- izpilda visas budžeta institūcijas ,kuras izpilda pamatbudžeta programmas (veidlapa T-1 (pamatbudžets), t.sk. izglītības iestāžu pamatbudžeta programmas izdevumu tāmi ( ekonomiskās klasifikācijas kodiem: 1300, 1411, 1443, 1446, 1511, 1512, 1514, 1540, 1551, 1552, 1570, 1610 ) aprēķina, pamatojoties uz Finansu nodaļas izstrādātajiem normatīviem ( veidlapa T – 1.1. ));
  2. speciālā budžeta programmas (struktūrvienības/pasākuma) ieņēmumu un izdevumu tāme- izpilda visas budžeta institūcijas, kuras izpilda speciālā budžeta programmas (veidlapa T-2 un T - 3 (specbudžets)).

 8. Tāmes rādītāji (maksas pakalpojumi un citi saņemtie ieņēmumi, īpašiem mērķiem iezīmēti ieņēmumi, tranzīta pārskaitījumi, izdevumi un līdzekļu atmaksas) aizpildāmi, ievērojot LR Ministru kabineta un Finansu ministrijas normatīvajos aktos noteikto valdības funkciju, ieņēmumu, izdevumu un finansēšanas klasifikāciju.
 9. Tāmē jānorāda iestādes vai programmas nosaukums un adrese, valdības funkciju klasifikāciju kods un galvenais budžeta izpildītājs.
 10. Budžeta (tāmes) izpildītāji iepriekšējā saimnieciskajā gadā neizlietoto līdzekļu atlikumus, ja attiecīgajā programmā nosegti visi iepriekšējā gada izdevumi , pēc izskatīšanas pašvaldības Finansu komitejās , var novirzīt tās pašas gadskārtējā budžetā paredzētās programmas un tās pašas institūcijas izdevumu papildu finansēšanai, palielinot par šo summu budžeta programmas apjomu un iekļaujot attiecīgās programmas ieņēmumu un izdevumu tāmē, ja par to pieņemts Finansu komitejas (FK) lēmums. FK var pieņemt lēmumu neizlietoto līdzekļu atlikumu nenovirzīt konkrētas iestādes finansēšanai, bet novirzīt kopējā atlikuma summā izdevumu pārsnieguma par ieņēmumiem segšanai.
 11. Budžeta (tāmes) izpildītājam ir tiesības apstiprinātā budžeta ietvaros izdarīt grozījumus tāmēs ne biežāk kā reizi mēnesī, ja šīs izmaiņas nepasliktina iespēju nodrošināt programmu realizāciju un neizraisa valsts nodokļu un maksājumu, komunālo maksājumu vai citu parādu veidošanos.
 12.  

 13. Budžeta (tāmes) izpildītāji iesniedz priekšlikumus tāmju grozījumiem gadījumos un kārtībā, kādā to paredz INSTRUKCIJA “Par Cēsu pilsētas budžeta, tā grozījumu izstrādāšanu un apstiprināšanu” .
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv