Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads> 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14


Izraksts

no Cēsu pilsētas domes sēdes

prot.Nr.14, 19.p.

 

Cēsīs

 

2007. gada 23.augustā

LĒMUMS

Nr.498

 

Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu

_____________________________________________________________

Ziņo: A.Mihaļovs, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas

un izsoles komisijas priekšsēdētājs

 

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 76., 79, un 80.pantu un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 (prot. Nr.6, 18.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu” un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. 343 (prot. Nr.9, 11.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 02.08.2007.gada (prot.Nr.27) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome atklāti balsojot, ar 7 balsīm – par (V.Vaivods, G.Bērziņa, J.Beikmanis, G.Šķenders, M.Niklass, D.Vasmanis, M.Šķēle), pret – nav, atturas – nav, nolemj:

 

  1. Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr.4201 003 0221, platība 126 800 kv.m., 2007.gada 02.augusta izsoli.
  2. Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē neapbūvētu zemes gabalu Priekuļu ielā 21, Cēsīs.
  3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, sākumcenu                  Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100%lati.
  4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu Nr.1.
  5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
  6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam                      G. Šķenderam.

 

 

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas

domes priekšsēdētājs

 

/paraksts/

 

Gints ŠĶENDERS

 

 

 

IZRAKSTS PAREIZS

Cēsu pilsētas domes

Administratīvās nodaļas vadītājas p.i.

 

 

 

Sandra GRANTIŅA

27.08.2007., Cēsīs

 

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv