Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 28.APRĪLĪ PROTOKOLS NR.11
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabala Līgatnes ielā 62, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________________

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 62, Cēsīs, īpašnieces Zintas Kareles, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr.732/1-23; 15.04.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 15.aprīļa atzinumu Nr.48 (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 62, Cēsīs (kad.Nr.4201-007-1608), divos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
2. Atdalītajam zemes gabalam bez apbūves, kurš robežojas ar Atpūtas un Sīļu ielu, piešķirt adresi Atpūtas iela 26, Cēsis (kad.Nr.4201-007-1675);

2.1. Zemes gabala platība 2450 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
2.2. Apgrūtinājums – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija;
2.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601)

 1. Atlikušajam zemes gabalam un namīpašumam saglabāt adresi Līgatnes iela 62, Cēsis (kad.Nr.4201-007-1608);
  1. Zemes gabala platība 41562 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas un sakaru līnijas;

  3.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

  Par zemes gabala Glūdas ielā 9, Cēsīs, sadalīšanu

  _________________________________________

  Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā ierakstīts nekustamais īpašums – zemes gabals Glūdas ielā 9, Cēsīs (nodalījuma Nr.1000 0012 7453; 20.02.2004.). Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 13.aprīļa atzinumu (prot.Nr.11) par zemes gabala sadalīšanu un nodošanu atsavināšanai, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 15.aprīļa atzinumu Nr.50 (prot.Nr.6), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

  1. Sadalīt zemes gabalu Glūdas ielā 9, Cēsīs (kad.Nr.4201-006-0701), trīs atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
  2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar Glūdas ielu un Viestura ielu, piešķirt adresi Viestura iela 9, Cēsis (kad.Nr.4201-006-0714);
  2.1. Zemes gabala platība 3400 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2.2. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektropārvades līnija;
  2.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Viestura ielas piešķirt adresi Viestura iela 7, Cēsis (kad.Nr.4201-006-0713);
  3.1. Zemes gabala platība 2800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  3.2. Apgrūtinājums – zemes gabala robežās atrodas elektropārvades līnija;
  3.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Glūdas iela 9, Cēsis (kad.Nr.4201-006-0701);
  1. Zemes gabala platība 19382 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas;
  3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti - 0908 (īpaši aizsargājamās dabas teritorijas, parku, skvēru, meža parku, aleju, pludmaļu, krastmalu un citu koplietošanas un rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikatorā norādīta lietošanas mērķa ).

Par zemes gabala Līgatnes ielā 83, Cēsīs, sadalīšanu

_________________________________________________________________

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 83, Cēsīs, īpašnieces SIA “SONIPS”, reģ.Nr.LV44103023506, jurid. adrese Rīgas ielā 93, Cēsīs, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 682/1-23; 14.04.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 15.aprīļa atzinumu Nr.49 (prot.nr.6), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 83, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1605), deviņos atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem piešķirt sekojošas adreses, kadastra numurus un noteikt platības, kuras precizējamas, zemes gabalus iemērot dabā:
  1. Līgatnes iela 85, Cēsis, kad.nr.4201-007-1676, platība 1824 m2;
  2. Līgatnes iela 87, Cēsis, kad.nr.4201-007-1677, platība 1735 m2;
  3. Līgatnes iela 89, Cēsis, kad.nr.4201-007-1678, platība 1143 m2;
  4. Līgatnes iela 91, Cēsis, kad.nr.4201-007-1679, platība 1143 m2;
  5. Līgatnes iela 93, Cēsis, kad.nr.4201-007-1680, platība 1584 m2;
  6. Līgatnes iela 95, Cēsis, kad.nr.4201-007-1681, platība 1495 m2;
  7. Līgatnes iela 97, Cēsis, kad.nr.4201-007-1682, platība 1530 m2;
 3. Zemes lietošanas mērķis 3.punktā minētajiem jaunizveidotajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 4. Atdalītajai 7 m platajai zemes gabala joslai starp zemes gabaliem Līgatnes ielā 83 un Līgatnes ielā 89, Cēsīs, noteikt piebraucamā ceļa (Līgatnes iela) statusu un piešķirt kadastra numuru.4201-007-1683;
  1. Zemes gabala platība 396 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  3. Pieņemt zināšanai, ka caur šo zemes gabalu piekļūst zemes gabaliem Līgatnes ielā 83, Līgatnes ielā 85 un Līgatnes ielā 87, Cēsīs, un, atsavinot minētos zemes gabalus, līdz ar tiem atsavināms arī piebraucamais ceļš domājamās daļās;
 5. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Līgatnes iela 83, Cēsis, kad.nr.4201-007-1605;
  1. Zemes gabala platība 1985 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
  3. Pieņemt zināšanai, ka iebrauktuve zemes gabalā veidojama no piebraucamā ceļa (Līgatnes iela), kad.nr.4201-007-1683;
 6. Zemes gabaliem Līgatnes ielā 83 un Līgatnes ielā 85, Cēsīs, ir sekojoši apgrūtinājumi – zemes gabalus šķērso 20 kV elektropārvades līnijas (apgrūtinājuma apjoms nosakāms kadastrāli uzmērot), zemes gabalu daļa gar Pētera ielu perspektīvā ietilps Pētera ielas sarkanajās līnijās (to atrašanās vietu precizēs, izstrādājot Pētera ielas rekonstrukcijas tehnisko projektu);
 7. Zemes gabaliem noteikt sekojošus apbūves ierobežojumus:
  1. Būvlaide gar Pētera ielu – 30m no ielas ass;
  2. Būvlaide gar Līgatnes ielu – 10m no zemes gabalu robežas ar Līgatnes ielu;
  3. Zemes gabaliem Līgatnes ielā 85, Līgatnes ielā 87, Līgatnes ielā 93, Līgatnes ielā 95 un Līgatnes ielā 97, Cēsīs, noteikt 5m platu neapbūvējamu joslu gar robežu ar Amatas novada zemēm iespējamai virsūdeņu novadīšanas grāvja un fekālās kanalizācijas vada izbūvei.

Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs atsavināšanu

_______________________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 13.aprīļa protokola Nr. 11 punktu 4 , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atsavināt atklātā izsolē nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 680,00 kv.m., kadastra Nr. 4201-005-2693, un divām palīgēkām, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam Ls 8450,00 (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit lati) un ēkām Ls 3550,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus.
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

Par kultūras padomes sastāvu un Nolikuma apstiprināšanu

Pamatojoties uz Kultūras padomes priekšlikumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005.prot.Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 28.10.1999.lēmumu nr.798, prot.19. “Par Cēsu pilsētas Kultūras padomes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu”.
2.Apstiprināt Kultūras padomes Nolikumu saskaņā ar pielikumu .
3.Apstiprināt Kultūras padomi uz vienu gadu šādā sastāvā:

Jolanta Borīte ,Cēsu 800gades organizatore
Ilze Kalniņa ,Valsts kultūras inspektore Cēsu rajonā
Lolita Kokina, Izglītības nodaļas vadītāja
Ija Groza, Cēsu Kultūras centra direktore
Natālija Krama, Cēsu Centrālās bibliotēkas direktore
Elīna Kalniņa , VVTC Attīstības nodaļas vadītāja
Dace Tabūne, Cēsu pašvaldības aģentūras “VVTC”, Vēstures un mākslas muzeja vadītāja
Dzidra Olengoviča, Kultūras biedrības Harmonija vadītāja
Vilnis Kļaviņš , Mākslas skolas direktors
Aivars Tomiņš , A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors
Nata Livonska, Cēsu pašvaldības aģentūra “VVTC”, Cēsu Izstāžu nama vadītāja
Jānis Beikmanis, Cēsu pilsētas domes deputāts
Raitis Sijāts, Cēsu pilsētas domes deputāts

4.Par Kultūras padomes priekšsēdētāju apstiprināt Jolantu Borīti, Cēsu 800gades organizatori.

Par Cēsu 800gades jubilejas notikumu iekļaušanu 2006.gada Latvijas kultūras notikumu kalendārā

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu 800gades organizatores Jolantas Borītes priekšlikumu , Izglītības , kultūras un sporta komitejas ( 22.04.2005. prot.nr.8 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt LR Kultūras ministrijai Cēsu 800gades jubilejas notikumus 2006.gadā iekļaut valsts nozīmes kultūras notikumu kalendārā.
 2. Uzaicināt LR kultūras ministri/u kļūt par Cēsu 800gades jubilejas atzīmēšanas pasākumu patronu/patronesi.

Par Cēsu 800gades jubilejai veltītas izstādes organizēšanu

UNESCO galvenajā mītnē Parīzē

________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra Rolanda Ozola vēstuli(13.04.2005.nr.676/1-25)un UNESCO ģenerāldirektora Ahmeda Saida vēstules kopiju pielikumā, Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 22.04.2005. prot.nr.8 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Piekrist organizēt Cēsu 800gades jubilejas veltītu izstādi UNESCO galvenajā mītnē Parīzē 2006.gada jūnijā.
2.Aicināt LR kultūras ministri pavadīt Cēsu domes oficiālo delegāciju un piedalīties izstādes atklāšanā Parīzē 2006.gada jūnijā.
3.Uzdot Cēsu 800gades organizatorei J.Borītei saskaņot izstādes laiku un rezervēt telpas izstādes organizēšanai un sagatavot priekšlikumu LR Kultūras ministrijai.

„ Par kondensāta novēršanu dūmenim katlu mājā Bērzaines ielā 38, Cēsīs

Izskatot 13. 04.2005. SIA „ Cēsu būvnieks” iesniegumu ( Nr. 04/05-271), noklausoties SIA „ Cēsu būvnieks” siltumtīklu uzņēmuma direktora J.Blaua informāciju, pamatojoties uz 2001. gada 27. februāra līgumu „ Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu „2.1., 4.1., 4.4., 3.3.2.8.punktiem, nomas līguma 4.3.punktu, kā arī konkursa nolikuma 5.punktu, Cēsu siltumapgādes attīstības koncepciju 2004.-2009. gadam (Siltumsistēmas tehniskās pilnveidošanas perspektīvas. Siltumavoti.” 5.lpp. 5. punkts) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu ( 21.04.2005., prot. Nr. 8) , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Uzdot SIA” Cēsu būvnieks” :
  1. veikt siltumtīklu saimniecības apsaimniekošanu, rekonstrukciju, modernizāciju un atjaunošanu (kas ir arī nepieciešamie izdevumi). Lai turpmāk novērstu strīdus starp līdzējiem par rekonstrukcijas, modernizācijas un atjaunošanas apjomu un kārtību, katru gadu izstrādāt attiecīgu nolikumu, kā tas noteikts 2001. gada 27. februāra līguma „ Par Cēsu pilsētas siltumtīkla saimniecības modernizāciju un atjaunošanu” 4.1. un 4.4.punktos. Tā kā uzdevumi ir noteikti Cēsu siltumapgādes attīstības koncepcijā 2004.-2009. gadam, nolikumā konkretizēt šos uzdevumus un noteikt to izpildes termiņus;
  2. uzdot SIA „ Cēsu būvnieks” iebūvēt nerūsējošā tērauda čaulu DN 700 mm esošā dūmeņa dūmkanālā ( Eksperta –SIA „ Būvprojekts” ieteiktais problēmas risinājuma variants);
 2. Būvniecības darbus katlu mājas dūmenim Bērzaines ielā 38, Cēsīs pabeigt līdz 2005./2006. gada apkures sezonas sākumam.

Par konkursa “Sakārtotākā fasāde Cēsu vecpilsētā” komisijas izveidošanu

___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 21.aprīļa sēdes atzinumu (prot. nr.8) Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:

 2. Komisijas priekšsēdētājs – Andris MIHAĻOVS, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks;
  Komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis ZLAUGOTNIS, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs
  Komisijas locekļi:
  Jānis ROZENBERGS, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors;
  Viesturs KRASTIŅŠ, Cēsu pilsētas būvinspektors;
  Zaiga JĒKABSONE, Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāja.
  Komisijas sekretāre Daiga BERNOVSKA Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre.
 3. Komisijai izstrādāt konkursa nolikumu, izsludināt konkursu un iesniegt Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai konkursa rezultātus.
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim MIHAĻOVAM.

Par zemes nomu Cēsīs, Rožu laukumā

________________________________________

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 08.jūlija sēdes lēmumu “Par zemes nomu Rožu laukumā, Cēsīs” (prot.Nr. 15, paragr. Nr. 21) un 2004.gada 01.jūlijā noslēgtā zemes nomas līguma 2.3.punktu (Nomnieka pirmtiesības uz turpmāko zemesgabala nomu), izskatot SIA “Solaija” (Reģ. Nr. 950300368, juri.adrese Cēsis, Rīgas iela 25) iesniegumu, ievērojot Cēsu pilsētā spēkā esošos zemes nomas maksas aprēķināšanas kārtību, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 21.aprīļa Tautsaimniecības komitejas sēdes atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Noslēgt zemes nomas līgumu ar SIA “Solaija” (Reģ. Nr. 950300368, juri.adrese Cēsis, Rīgas iela 25) par zemes gabala daļas (84 kv.m.) nomu Cēsīs, Rožu laukumā.
 2. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G.Šķenderu parakstīt zemes nomas līgumu (saskaņā ar pielikumu ).
 3. Līdz rekonstrukcijas darbu uzsākšanai Cēsīs, Rožu laukumā paredzēt SIA “Solaija” pirmtiesības uz zemes gabala Cēsīs, Rožu laukumā nomu, pie nosacījuma, ka SIA “Solaija” nav konstatēti akcīzes preču tirdzniecības noteikumu pārkāpumi, kā arī pārkāpumi tirdzniecības vietas kārtības uzturēšanā.

Par darba uzdevuma apstiprināšanu  brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijas detālplānojumam

____________________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 21.aprīļa atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome,

n o l e m j:

 1. Uzsākt detālplānojuma izstrādi brīvdabas estrādes Cēsīs un ar to saistīto objektu teritorijai.
 2. Apstiprināt par detālplānojuma izstrādes vadītāju Cēsu pilsētas domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas plānotāju Zaigu JĒKABSONI.
 3. Apstiprināt darba uzdevumu brīvdabas estrādes Cēsīs un ar to saistīto objektu teritorijas detālplānojumam saskaņā ar pielikumu .
 4. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 16.maiju.

Par Rīgas ielas posma ieseguma maiņu

_________________________________________________

  1. Veikt ielas rekonstrukcijas darbus Rīgas ielā posmā no Vienības laukuma līdz Kases ielai, saskaņā ar pievienotajām tāmēm.
  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt nepieciešamo finansējumu, saskaņā ar iesniegtajām tāmēm.

“Par izmaiņām Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” pakalpojumu cenrādī”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu (sēdes prot. Nr.8; 21. 05. 2005.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Apstiprināt izmaiņas Cēsu pilsētas domes apstiprinātajā SIA “Cēsu tirgus” pakalpojumu cenrādī (sēdes prot. Nr.31, &12 no 24.12. 2002.) punktos 3.1. un 3.2. un izteikt tos šādā redakcijā :
“ 3.1. Tirdzniecības inventāra noma par vienu dienu (tajā skaitā PVN 18 %):
3.1.1. galda svari, iznomāšanai tirdzniecības vietās paviljonos – Ls 0.25;
3.1.2. galda svari, iznomāšanai ārpus paviljoniem - Ls 0.35;
3.1.3. paplātes produktiem - Ls 0.10.
3.2. Svaigas gaļas sadalīšana - Ls 0.0826 par 1 kg.”
 

Par projektu

“Radošā izstāde – konkurss “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu””

___________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas jauniešu domes iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas 07.04.2005.,prot.Nr.7 un Finansu komitejas 21.04.2005. (prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:
Apstiprināt projektu “Radošā izstāde – konkurss “Dzīvot šodienai, neaizmirstot par rītdienu””, saskaņā ar pielikumu.
 

Nolikuma

„Par plakātu konkursa apstiprināšanu”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005. prot.Nr. 8) un Finansu komitejas (21.04.2005. prot.Nr. 8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Apstiprināt nolikumu par plakātu konkursu, saskaņā ar pielikumu.

Par finansējumu

ES Phare projektam Nr.2002/000-590-08-02/0014  „Cēsu pilsētas siltumapgādes modernizācijas projektēšana”

_______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes „Pašvaldības īpašuma privatizācijas fonda līdzekļu izlietojuma nolikumu” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (21.04.2005. protokols Nr.8) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Piešķirt no privatizācijas fonda līdzekļiem ES Phare projektam Nr.2002/000-590-08-02/0014 „Cēsu pilsētas siltumapgādes modernizācijas projektēšana” pēcapmaksas finansējuma daļu projekta realizācijas pabeigšanai līdz EUR 40 000.00 (Četrdesmit tūkstoši eiro), nosakot, ka finansējums atgriežams šajā fondā divu mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas un projekta izdevumu un gala atskaites apstiprināšanas.

Par izmaiņām Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes amata vienību sarakstā

_______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas D.Zavadskas iesniegumu Nr.664/1-24 12.04.2005.un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005., prot.Nr.8) un Finansu komitejas (21.04.2005.prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Ar 2005.gada 1.aprīli likvidēt Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestādē veļas mazgātājas amata vienību – 1,5 likmes.
  2. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par finansiālu atbalstu dalībai Eiropas komandu čempionātā tenisā

_________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005., prot.Nr.8) un Finansu komitejas (21.04.2005.prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Atbalstīt Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņa Miķeļa Lībieša un trenera Valda Lībieša dalību Eiropas komandu čempionātā tenisā piešķirot no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem Ls 50,00 (piecdesmit lati) (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120)

 

Par hokeja komandas „Cēsis” dalību Vidzemes zonas čempionātā

_____________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu, Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005., prot.Nr.8) un Finansu komitejas (21.04.2005.prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Finansiāli neatbalstīt hokeja komandas „Cēsis” dalību Vidzemes zonas čempionātā.

Par autotransporta ekipējuma iegādi

______________________________________________________

(Ziņo: G.Šķenders, Finansu komitejas priekšsēdētājs)

(izsakās: )

Pamatojoties uz Bruno Leimaņa iesniegumu, Cēsu pilsētas sporta padomes lēmumu.un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (21.04.2005., prot.Nr.8) un Finansu komitejas (21.04.2005.prot.Nr.8) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Finansiāli neatbalstīt Bruno Leimani autotransporta ekipējuma iegādē.

Par zemes gabala Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs, sadalīšanu

___________________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0009 9447 (02.05.2003.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals (41182m²) Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.decembra lēmumu (prot.Nr.24, §4) daļa no zemes gabala piešķirta BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka projektēšanai.

Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmumu (prot.Nr.17, 28.punkts) “Par jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības ierosināšanu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs”, ierosināta jaunas pirmskolas izglītības iestādes (252 vietām) būvniecība. Ir izstrādāts un apstiprināts pirmskolas izglītības iestādes skiču projekts (11.03.05.; šifrs S – 21).

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 20.08.04. atzinumu Nr.92(prot.nr.16) un SIA ”LATīpašums – Mērniecības birojs” izgatavotajiem dalījuma plāniem, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 37, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0722), divos atsevišķos zemes gabalos;
 2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš pieguļ Ata Kronvalda ielai un Vaives ielai un kurš paredzēts jaunas pirmsskolas izglītības iestādes celtniecībai, piešķirt jaunu adresi Ata Kronvalda iela 35, Cēsis (kadastra Nr.4201-004-0751);
  1. Zemes gabala platība - 19625m2, noteikta kadastrāli uzmērot un izgatavojot zemes robežu plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0901);
  3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0506ha; aizsargjosla gar lietus kanalizācijas vadu – 0.0138ha; aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju – 0.0312ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0239ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0238ha; aizsargjosla gar siltumtrasi kanālā – 0.0369ha; aizsargjosla gar vidējā spiediena gāzes vadu – 0.0603ha
 3. Atlikušajam zemes gabalam, kurš paredzēts BMX trases un bērnu un jauniešu atpūtas parka izveidei, saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 37, Cēsis (kadastra Nr.4201-004-0722);
  1. Zemes gabala platība - 21558 m2, noteikta kadastrāli uzmērot un izgatavojot zemes robežu plānu;
  2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910);
  3. Zemes gabala apgrūtinājumi - aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.2037ha; aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.1086ha; aizsargjosla gar pazemes kabeļu telekomunikāciju līniju – 0.0893ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu gaisvadu līniju ar nominālo spriegumu 0.4kV – 0.0609ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0256ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0073ha;

Pielikums Nr.1
APSTIPRINĀTS
ar Cēsu pilsētas domes
28.04.2005. lēmumu
(prot. Nr. 11, punkts Nr. 13)

NEKUSTMĀ ĪPAŠUMA VAĻŅU IELĀ 18, CĒSIS,  IZSOLES NOTEIKUMI

 1. Vispārīgie noteikumi

 2.  
  1. Nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles noteikumi nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole atbilstoši Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.
  2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.
  3. Izsole notiek Raunas ielā 4, Cēsīs 2.stāvā sēžu zālē, 2005.gada 1.jūlijā, plkst.10.00.
  4. Izsoles veids – mutiska izsole ar augšupejošu soli.
  5. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 12 000,00 (divpadsmit tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam Ls 8450,00 (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit lati) un ēkām Ls 3550,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit lati).
  6. Maksāšanas līdzekļi – 100% apmērā no pirkuma cenas lati.
  7. Izsoles solis – Ls 500,00 (pieci simti lati), t.sk., Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati) zemes gabaliem, Ls 250,00 (divi simti piecdesmit lati) ēkām.
  8. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1200,00 (viens tūkstotis divi simti lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.
  9. Reģistrācijas nauda – LVL 50,00 (piecdesmit lati).
  10. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ un Cēsu rajona laikrakstā – ‘’Druva’’. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.
  11. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.
  12. Noteikumos var izdarīt grozījumus ne vēlāk kā līdz Noteikumu 3.2.punktā noteiktajam termiņa.
  13. Personai, kas vēlas piedalīties izsolē, jāsedz visas izmaksas, kas saistītas ar viņa dalību izsolē, t.sk., dokumentu sagatavošana.
  14. Personām, kuras saņēmušas konkursa nolikumu, ir tiesības iesniegt pretenzijas un ierosinājumus šo noteikumu grozījumiem ne vēlā kā 6 darba dienas pirms izsoles dienas.
  15. Pirkuma līguma noteikumi var tikt grozīti un papildināti pirms tā parakstīšanas.

  16.  
 3. Nekustamā īpašuma raksturojums
  1. Nekustamais īpašums Vaļņu ielā 18, Cēsīs, sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 680,00 kv.m., kadastra Nr. 4201-005-2693, un divām palīgēkām
  2. Zemes gabalu lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902), t.i., ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, - 50%; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 50%. Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā paredzēts – jauktas apbūves teritorija, kurā galvenie izmantošanas viedi – daudzdzīvokļu māju apbūve, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve un sabiedriskas nozīmes objekti.
  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2005.gada 28.februārī, nodalījuma Nr. 1000 0016 8464, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.
  4. Nekustamam īpašumam ir šādi apgrūtinājumi – tas atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības un arheoloģijas pieminekļa Cēsu pilsētas vēsturiskā centra un senpilsētas teritorijā; aizsargjoslas gar elektrotīklu kabeļu līniju 0,0062 ha; servitūts – tiesības uz kājceļu 0,0060 ha.
  5. Nekustamā īpašuma apbūvi veido divas savstarpēji bloķētas saimniecības ēka.
 • Saimniecības ēka: apbūves laukums 142,3 kv.m.; kopējā grīdu platība 85,2 kv.m. Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Galvenie konstrukcijas raksturojošie elementi: pamati – lentveida, akmenmūra; ārsienas – akmenmūra; pārsegums – koka; jumta segums – viļņotās azbestcementa loksnes; logi – koka, verami; durvis – koka; grīdas – dēļu, betona.
 • Šķūnis: apbūves laukums 42,3 kv.m.; kopējā grīdu platība 37,4 kv.m.; Ēka ir sliktā tehniskā stāvoklī. Galvenie konstrukcijas raksturojošie elementi: pamati – lentveida, akmenmūra; ārsienas – koka; pārsegums – koka; jumta segums – viļņotās azbestcementa loksnes; durvis – koka.
  1. Nekustamais īpašums atrodas Cēsu pilsētā, vecpilsētas teritorijā, īpašumam pieeja no Vaļņu ielas un no Rīgas ielas, blakus atrodas kafejnīcas ‘’Laterna’’ āra terase – vasaras kafejnīca. Apkārtnē sabiedriska rakstura būves un vēsturiskas daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas. Zemes gabala reljefs – stāvs kritums Vaļņu ielas virzienā, kas daļēji apgrūtina zemes gabala izmantošanu.
  2. Nekustamo īpašumu un tā dokumentus var apskatīt darba dienās, iepriekš piezvanot pa tālruni 4122161.

  3.  
 1. Izsoles priekšnoteikumi

 2.  
  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un ir izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā.
  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2005.gada 30.jūnija plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 305. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:
   1. fiziskai personai:
 3. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;
 4. jāuzrāda pase;
 5. izziņa par dzīvesvietu.
   1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:
 6. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;
 7. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;
 8. nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;
 9. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;
 10. bankas uzziņa par norēķinu kontu;
 11. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 12. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;
 13. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls) par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus;
 14. Ārvalstu juridiskai personai jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;
 15. Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  1. Ja persona ir izpildījusi šo noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.
  2. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:
   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;
   2. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;
   3. ja vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.

   4.  
 1. Izsoles process

 2.  
  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras ir reģistrēta Noteikumos noteiktajā kārtībā un tām ir izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.
  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.
  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:
   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;
   2. noteikt, ka izsole nenotiek.
  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju, ja ir pārsolījis sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.
  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.
  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 6.1.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.
  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.
  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.
  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.
  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.
  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.
  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.
  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.
  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.
  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.
  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.
  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim
  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.
  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.
  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.
  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.
  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu
  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.
  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.5.punktam.
  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.
  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

  28.  
 3. Samaksas kārtība

 4.  
  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2005.gada 1.augustam.
  2. Ja nosolītājs līdz 2005.gada 1.augustam nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.
  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

  4.  
 5. Nenotikusi izsole

 6.  
  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:
   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;
   2. sākumcena nav pārsolīta;
   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

   4.  
 7. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

 8.  
  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome tuvākajā sēdē pēc pirkuma maksas samaksas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.
  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

  3.  
 9. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

 10.  
  1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no izsoles dienas.
  2. Ja kāds no Komisijas lēmumiem tiek pārsūdzēts, attiecīgi pagarinās Noteikumos minētie termiņi.

Pielikums Nr.2
Cēsu pilsētas domes sēdes
28.04.2005.,prot.Nr.11, punkts Nr.13

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA PIRKUMA LĪGUMS

Cēsīs 2005. gada ‘’__’’___________

Cēsu pilsētas pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar likumu ‘’Par pašvaldībām’’ rīkojas Cēsu pilsētas dome, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, (turpmāk tekstā - PĀRDEVĒJS), tās priekšsēdētāja Ginta Šķendera personā, un

____________________________________________________________,

pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2005.gada ‘’__’’_______________ lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Vaļņu ielā 18, Cēsīs, atsavināšanu’’ (prot. Nr. ___, punkts ____),

noslēdz šo Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, turpmāk tekstā – Līgums, par tālāk norādīto:

1.Līguma priekšmets

  1. PĀRDEVĒJS pārdod un nodod PIRCĒJAM, bet PIRCĒJS pērk un pieņem no PĀRDEVĒJA īpašumā nekustamo īpašumu Vaļņu ielā 18, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 680,00 kv.m., kadastra Nr. 4201-005-2693, un divām palīgēkām, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
  2. Nekustamais īpašums reģistrēts uz PĀRDEVĒJA vārda Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, 2005.gada 28.februārī, nodalījuma Nr. 1000 0016 8464.
  3. PĀRDEVĒJS garantē, ka nekustamais īpašums nav atsavināts, nav ieķīlāts, nav apgrūtināts ar parādiem un saistībām un par to nav tiesas strīdu.
  4. Šī Līguma parakstīšanas brīdī PIRCĒJAM ir zināms nekustamā īpašuma stāvoklis, dabā ar to ir iepazinies, ir zināmas zemes gabala robežas, un pret to šai sakarā viņam nav nekādu pretenziju.
  5. Īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu PIRCĒJAM pāriet ar šī Līguma abpusējas parakstīšanas brīdi.
  6. Zemes gabala lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (0902), t.i., ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, - 50%; vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 50%..

2.Pirkuma maksa

  1. Saskaņā ar Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada ‘’13.’’ aprīļa protokolu Nr. 11 un Cēsu pilsētas domes 200___.gada ‘’__’’_____________ lēmumu (prot. Nr. __, punkts ___), un, pusēm savstarpēji vienojoties, nekustamā īpašuma pārdošanas cena ir Ls 12 000, 00 (divpadsmit tūkstoši lati), t.sk., zemes gabalam Ls 8450,00 (astoņi tūkstoši četri simti piecdesmit), ēkām Ls 3550,00 (trīs tūkstoši pieci simti piecdesmit). Maksāšanas līdzekļi – 100% lati.
  2. Puses nekustamā īpašuma cenu uzskata par atbilstošu un apliecina, ka nākotnē necels nekādas pretenzijas par to otrai pusei.
  3. Līdz šī Līguma parakstīšanai PIRCĒJS ir samaksājis PĀRDEVĒJAM visu Līguma 2.1.punktā noteikto pirkuma maksu.
 1. Pušu tiesības un pienākumi

 2.  
  1. PIRCĒJAM, lietojot un apsaimniekojot nekustamo īpašumu, jāievēro Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, pašvaldības saistošie noteikumi, teritorijas attīstības plāns, ģenerālplāns, zemes ierīcības projekti, apbūves un vides aizsardzības noteikumi.
  2. No šī Līguma parakstīšanas brīža PIRCĒJS maksā visus nekustamam īpašumam piekrītošos nodokļus un nodevas.
 1. Nobeiguma noteikumi

 2.  
  1. PIRCĒJS maksā visus izdevumus, kas saistīti ar šī līguma noslēgšanu un reģistrāciju Zemesgrāmatā.
  2. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pušu saistību pilnīgai izpildei.
  3. Visas izmaiņas un papildinājumi Līgumā var tikt izdarīti tikai rakstveidā, pusēm savstarpēji vienojoties, un tie būs šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
  4. Strīdus, kuri radušies šī Līguma izpildes laikā, puses risina pārrunu ceļā. Ja puses savstarpēji nevar vienoties, strīds jānodod izskatīšanai LR tiesu iestādēs.
  5. Līgums sastādīts 4 (četros) eksemplāros, divi - PĀRDEVĒJAM, viens - PIRCĒJAM, viens reģistrēšanai Zemesgrāmatā. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

PĀRDEVĒJS PIRCĒJS

________________ __________________

(G.ŠĶENDERS) (_________________) 

Pielikums  

KULTŪRAS PADOMES NOLIKUMS
1.Vispārīgie noteikumi

1.Cēsu pašvaldības Kultūras padome ir Cēsu domes izveidota sabiedriska padome, kas apspriež svarīgus pilsētas kultūras dzīves jautājumus, sniedz konsultācijas Izglītības, kultūras un sporta komitejai un Cēsu domei kultūras jautājumos, sniedz atzinumu par pašvaldības piešķirtās dotācijas sadali kultūras pasākumiem un tautas mākslas kolektīvu atbalstam.

2.Kultūras padomes mērķis un uzdevumi

2.Kultūras padomes mērķis ir objektīvi izvērtēt kultūras procesu norisi un pieņemt rekomendējošus lēmumus budžeta dotācijas sadalei kultūras aktivitātēm Cēsu pilsētā.
3.Kultūras padomes darbs notiek sēdēs, kuras sasauc vienu reizi mēnesī.
4.Kultūras padomes uzdevumi:
4.1. atbalstīt kultūras procesus
4.2.lemt par paredzamo sarīkojumu iederību pilsētas kultūrvidē
4.3. izstrādā t gada kultūras pasākumu plānu un iesniegt apstiprināšanai
Izglītības, kultūras un sporta komitejai
4.4.spriest un pieņemt rekomendējoša rakstura lēmumus par kultūras budžeta
dotācijas sadalījumu kultūras pasākumiem budžeta gadam
4.5.noteikt kārtību, kādā tiek sadalīta budžeta dotācija kultūras pasākumiem,
noteikt kultūras pasākumu prioritātes katram budžeta gadam
4.6.lemt par budžeta līdzekļu sadalījumu tautas mākslas kolektīviem saskaņā
ar Nolikumu .
4.7.apspriest valsts mērķdotācijas sadalījumu tautas mākslas kolektīvu
vadītājiem
4.8. apspriest un sniegt konsultācijas Izglītības, kultūras un sporta komitejai
par svarīgiem pilsētas kultūras dzīves jautājumiem

3. Organizatoriskā struktūra

5.Kultūras padomes sastāvā ir
5.1.Cēsu 800 gades pasākumu organizators
5.2. Valsts kultūras inspektors Cēsu rajonā
5.3. Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļas vadītājs
5.4. Cēsu kultūras centra direktors
5.5. Cēsu Centrālās bibliotēkas direktors
5.6. Vidzemes vēstures un tūrisma centra Attīstības nodaļas vadītājs
5.7. Izstāžu nama vadītājs
5.8. Cēsu vēstures un mākslas muzeja vadītājs
5.9. NVO pārstāvis
5.10.Mākslas skolas direktors
5.11. A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas direktors
5.12. Pieaicināti speciālisti, saskaņā ar izskatāmo jautājumu: menedžmentā, tautas mākslas jomā, darbā ar jaunatni, mākslinieciski radošajā darbā, kultūrtūrismā un darbā ar kultūrvēsturisko mantojumu .

Pielikums

DARBA UZDEVUMS

BRĪVDABAS ESTRĀDES UN AR TO SAISTĪTO OBJEKTU TERITORIJAS DETĀLPLĀNOJUMAM.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:

Cēsu pilsētas attīstības programma 2004.-2011. gadam nosaka Cēsis kā tūrisma un kultūras pilsētu, kurā plašu kultūras pasākumu organizēšanai nepieciešama jaunas brīvdabas estrādes celtniecība.

Detālplānojuma robežas:

Detālplānojums izstrādājams teritorijai, kura ietver Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošus zemes gabalus Glūdas ielā 9, Viestura ielā 3, Mazā Lenču ielā 3 un Palasta ielā 27.

Detālplānojuma mērķis:

Radīt priekšnosacījumus brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai, nosakot funkcionālo shēmu, optimālu būvju, infrastruktūras un labiekārtojuma elementu apjomu un izvietojumu kopumā.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:

 1. Detālplānojumā risināt:
  • teritorijas zonējumu;
  • brīvdabas estrādes xxxx skatītāju vietām optimālu izvietojumu dotajā teritorijā;
  • nepieciešamo palīgobjektu (būvju un labiekārtojuma) sastāvu un izvietojumu;
  • ielu, celiņu tīkla struktūru (transporta un gājēju kustības organizāciju);
  • inženierkomunikāciju shēmu;
  • ainavisko risinājumu;
  • apzaļumošanas koncepciju;
  • nepieciešamās zemes gabalu robežu izmaiņas;
 1. Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:
  • Valmieras reģionālā vides pārvalde;
  • VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
  • VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;
  • Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
  • SIA “Lattelekom”;
  • SIA “Vinda”;
  • Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
  • VAS “Latvijas valsts ceļi”;
  • SIA firmas “Cēsu būvnieks” siltumtīkli;
  • AS “Latvijas gāze”;
 1. Realizēt detālplānojuma sabiedrisko apspriešanu saskaņā ar sekojošu laika grafiku:
  • paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana - 2005.gada maijā;
  • sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2005.gada 16.maija līdz 2005.gada 30.maijam;
  • detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana – no 2005.gada 6.jūnija līdz 2005.gada 30.septembrim;
  • pilsētas domes lēmuma pieņemšana par detālplānojuma pirmās redakcijas nodošanu sabiedriskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai – 2005.gada 13.oktobrī;
  • paziņojuma par detālplānojuma sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana - 2005.gada oktobrī;
  • sabiedrības iepazīstināšana ar detālplānojuma pirmās redakcijas materiāliem, sabiedrības viedokļu uzklausīšana, rakstisko atsauksmju un institūciju atzinumu saņemšana – no 2005.gada 31.oktobra līdz 2005.gada 28.novembrim;
  • detālplānojuma pirmās redakcijas sabiedriskās apspriešanas pārskata sagatavošana, rezultātu apstiprināšana – 2005.gada decembris.

Pielikums
Cēsu pilsētas dome,
aicinot sabiedrību vērsties
pret pusaudžu alkoholismu, narkomāniju un smēķēšanu,

izsludina plakātu konkursu

MĒRĶIS:

 • Pastiprināt pilngadīgo jauniešu un pieaugušo atbildību par tabakas izstrādājumu un alkohola neiegādāšanos nepilngadīgajiem
 • Izgatavot plakātu, kas aicina sabiedrību vērsties pret pusaudžu alkoholismu, narkomāniju un smēķēšanu

ORGANIZATORI - Cēsu pilsētas dome
DALĪBNIEKI : skolēni, pedagogi, mākslinieki un citi interesenti.

NORISE UN NOSACĪJUMI:

 • Plakāts nepārprotami aicina pieaugušos un pilngadīgos iedzīvotājus nepirkt un nenodot nepilngadīgajiem alkoholu un cigaretes, kā arī nesmēķēt un nelietot alkoholu kopā ar nepilngadīgajiem.
 • Darbs izpildāms A3 formā . Iespējama arī fotogrāfija .
 • Darbā var būt arī teksts.
 • Darbi jāiesniedz līdz 31.maijam Cēsu pilsētas domē Cēsīs, Raunas ielā 4, iedzīvotāju apkalpošanas centrā.
 • Pirmās vietas ieguvēja darbs tiks izdots 50 x 70 cm plakāta formā un izvietots Cēsu pilsētā.
 • Pārējie godalgoto vietu ieguvēju darbi paliek Cēsu pilsētas domes īpašumā līdz atrod finansējumu arī šo darbu izdošanai plakāta formā.
 • Pirms plakāta izdošanas izdevējs konsultējas ar darba autoru par nepieciešamajām korekcijām.
 • Darbi, kuri nav godalgoti, saņemami Cēsu pilsētas domes 302.kabinetā 9.un 10.jūnijā.
 • Organizators ir tiesīgs godalgotos oriģināldarbus poligrāfiski izdot un izmantot bez autorhonorāra izmaksas.

DARBU NOFORMĒŠANA:

Katra iesniedzamā darba aizmugurē jābūt norādītam autora pseidonīmam. Darbam pievienota aizlīmēta aploksne.Uz aploksnes uzrakstīts tas pats pseidonīms, kas darba otrā pusē, bet aploksnē ielikta sekojoša informācija:
-autora vārds, uzvārds, mācību vai darba vieta, kontakttālrunis.
VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI:

 • atbilstība plakāta žanram- lakonisms un domas skaidrība,
 • oriģinalitāte,
 • atbilstība tēmai

DARBUS VĒRTĒS Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināta žūrijas komisija 5 cilvēku sastāvā. Žūrija patur tiesības lemt par godalgu skaitu un balvas lielumu konkrētiem darbiem.

FINANSĒJUMS :
Balvu fonds 1.-3. vietas ieguvējiem kopā Ls100.
Plakāta izdošanu finansē Cēsu pilsētas dome.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv