Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 15.augusts   Vārda dienu svin: Zenta, Dzelde, Zelda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 10. martā protokols Nr. 5


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 10.MARTĀ
PROTOKOLS NR.5
PIEŅEMTIE LĒMUMI
Darba kārtība

Par būvniecības ieceres Stacijas laukumā 1, Cēsīs

publiskās apspriešanas rezultātiem

______________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Stacijas laukumā 1, Cēsīs (2004.gada 9.decembra prot. Nr. 26, punkts Nr.22).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).
 3. Apstiprināt Guntim SPROGAM būvniecības ieceri objektam Stacijas laukumā 1, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Guntim SPROGAM Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Stacijas laukumā 1, projektēšanas darbu uzsākšanai.


Par būvniecības ieceres Maija ielā 12 , Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem
______________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Maija ielā 12, Cēsīs (2005.gada 27.janvāra prot. Nr. 2, punkts Nr.56).
  2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).
  3. Apstiprināt Birutai Bikarei un Gintam Bikaram būvniecības ieceri objektam Maija ielā 12, Cēsīs.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Birutai Bikarei un Gintam Bikaram Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Maija ielā 12 projektēšanas darbu uzsākšanai.

Par publiskās apspriešanas

„Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijastajumi nakosaja nedela!jat akajiem aretu veidot Vidzemes regiona ” rezultātiem

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu un publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas ieceri;
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).;
 3. Apstiprināt SIA „Cēsu Būvnieks” (reģ. Nr. 40003001934, juridiskā adrese Kalnciema ielā 41a, Rīga, LV 1046) būvniecības ieceri Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijai.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs,

sadalīšanu un adrešu maiņu

_________

(Ziņo: J.Pētersons, Zemes komisijas priekšsēdētājs)

(izsakās: )

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, īpašnieces VALENTĪNAS ZINOVSKAS, iesniegumu (reģ.Nr.366/1-23; 16.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.novembra lēmuma 14.punku (prot.Nr.25) “Par viesu nama būvniecības ieceres Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.37 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0520), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Bebru ielu, Cēsīs, un saimniecības un pirts ēkai uz tā (kad.apz.4201 009 0520 001) piešķirt jaunu adresi Bebru iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-009-0546);
  1. Zemes gabala platība 1667 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 43A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0520);
  1. Zemes gabala platība 1129 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. VZD kadastra reģistrā līdz šim ar adresi Bebru iela 14, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0526), reģistrētam zemes gabalam noteikt jaunu adresi Bebru iela 16, Cēsis;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 34, Cēsīs, sadalīšanu

___

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 34, Cēsīs, īpašnieces LĪGAS KRASTIŅAS, iesniegumu (reģ.Nr.401/1-23; 22.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.38 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 34, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0222), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Bebru ielu, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Bebru iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-009-0242);
  1. Zemes gabala platība 1217 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Piebalgas iela 34, Cēsis (kad.nr.4201-009-0222);
  1. Zemes gabala platība 2675 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Līgatnes ielā 52, Cēsīs, sadalīšanu

un jaunas ielas izveidošanu

___

Zemesgrāmatā reģistrētam zemes gabalam Līgatnes ielā 38, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.697), ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 15.punktu (prot.Nr.10) “Par zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, sadalīšanu un adrešu maiņu” piešķirta jauna adrese Līgatnes iela 52, Cēsis. Zemesgrāmatā adreses maiņa nav reģistrēta.

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 52, Cēsīs, īpašnieces DAINAS LUKSTIŅAS, iesniegumu (reģ.Nr.442/1-23; 28.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.39 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 52, Cēsīs (agrāk Līgatnes ielā 38, Cēsīs, kad.nr.4201-007-1607), vienpadsmit atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai 10 m platai joslai gar zemes gabala ziemeļrietumu robežu noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Svīres iela;
  1. Atdalītā zemes gabala platība 1283 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Svīres ielā 2 un Svīres ielā 4, Cēsīs, kā arī zemes gabaliem, kuri varētu veidoties, sadalot blakus esošo zemes gabalu Atpūtas ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201- 007- 1630);
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
 3. Atdalītajai 8 m platajai joslai ar 12x12 m lielu apgriešanās laukumu galā - piebraucamajam ceļam (Atpūtas iela) - piešķirt ielas statusu un apstiprināt kadastra numuru 4201-007-1666);
  1. Atdalītā zemes gabala platība 688 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Atpūtas ielā 37, Atpūtas ielā 39, Atpūtas ielā 41 un Atpūtas ielā 43, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  4. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Atpūtas ielā 37, Atpūtas ielā 39, Atpūtas ielā 41 un Atpūtas ielā 43, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala - piebraucamais ceļš (Atpūtas iela) - domājamā daļa;
 4. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem apstiprināt sekojošas adreses un platības, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:
  1. Atpūtas iela 33, Cēsis (kad.nr.4201-007-1670), platība 1151 m2;
  2. Atpūtas iela 35, Cēsis (kad.nr.4201-007-1669), platība 1547 m2;
  3. Atpūtas iela 37, Cēsis (kad.nr.4201-007-1668), platība 1504 m2;
  4. Atpūtas iela 39, Cēsis (kad.nr.4201-007-1667), platība 1528 m2;
  5. Atpūtas iela 43, Cēsis (kad.nr.4201-007-1665), platība 1587 m2;
  6. Atpūtas iela 45, Cēsis (kad.nr.4201-007-1664), platība 1656 m2;
  7. Svīres iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-007-1671), platība 1569 m2;
  8. Svīres iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-007-1672), platība 1537 m2;
 5. Zemes lietošanas mērķis 4.punktā minētajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atlikušajai zemes gabala daļai mainīt adresi un piešķirt jaunu adresi Atpūtas iela 41, Cēsis (kad.nr.4201-007-1607);
  1. Zemes gabala platība 1834 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 7. Svīres ielas posmam - turpinājumam līdz Griezes ielai (platums 10 m) apstiprināt kadastra numuru 4201-007-1674, zemes gabals ir Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošs;
  1. Zemes gabala platība 808 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
  3. Zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1631), no kura tiek izdalīts zemes gabals jaunizveidotās Svīres ielas posmam, platību līdz zemes gabala kadastrālajai uzmērīšanai noteikt 4292 m2;
 8. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs,

lietošanas mērķi

______

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0003 3876 uz SIA “OGUS”, reģistrācijas Nr.49503002454, juridiskā adrese Dzintara iela 6, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis - rūpniecības objektu apbūves teritorija (1001).

2005.gada 4.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, īpašnieces SIA “OGUS” iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, lietošanas mērķi no rūpniecības objektu apbūves teritorijas uz darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves teritoriju. Uz minētā zemes gabala plānota vieglo automašīnu apkalpes centra un veikala būvniecība.

Izskatot SIA “OGUS” iesniegumu (reģ.Nr.430/1-23; 04.03.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 46.punkts) “Par būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, ar kuru apstiprināta SIA “OGUS” būvniecības iecere objektam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.41 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1320), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmuma Nr.99

“Par pārtikas veikala “100 sīkumi” ierīkošanu Cēsīs, Līgatnes ielā 18”

un Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmuma (prot.Nr.17, 6.punkts)

atzīšanu par spēku zaudējušiem un par zemes gabala

Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi

_____

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Laimoņa Pāžes, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Līgatnes ielā 18, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmumu Nr.99 namīpašumā Līgatnes ielā 18 saskaņota pārtikas preču veikala funkcija, kas arī šajā namīpašumā tika realizēta. Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmumu “Par zemes gabala Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi” (prot.Nr.17, 6.punkts) zemes gabalam noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2063 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801)- 229 m².

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu Nr.2 (24.02.2005.), kurā ir norādīts, ka namīpašumā Līgatnes ielā 18, Cēsīs, komercdarbība vairs nenotiek, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.40 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmumu Nr.99 “Par pārtikas veikala “100 sīkumi” ierīkošanu Cēsīs, Līgatnes ielā 18”.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmumu “Par zemes gabala Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi” (prot.Nr.17, 6.punkts).
 3. Zemes gabalam Līgatnes ielā 18, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0926), noteikt zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par būvju Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra sēdes protokolu Nr. 3; 4. punktu Cēsu pilsētas pašvaldības nepabeigtās celtniecības objektam būvēm, kuras projektētas un būvniecība uzsākta ar nosaukumu “Cēsu pilsētas peldētava (Gaujas labais krasts)” piešķirta adrese Pārgaujas ielā 2, Cēsīs.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36. panta 7.punktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.03.2005. atzinumu Nr.42 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no divām nepabeigtām jaunbūvēm - tirdzniecības kiosks ar pārģērbšanās kabīnēm un ateja, kuras atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Pārgaujas ielā 2, Cēsīs (kad.Nr. 4201 001 0121), īpašnieks Gunārs Klezbergs, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, izveidošanu

_______________

Saskaņā ar tehnisko projektu sporta kompleksam Piebalgas ielā 18, Cēsīs (sākotnējā adrese Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, akceptēts 28.08.2002.), tas atrodas uz četru vēsturisko zemes gabalu daļām.

Zemes gabals Leona Paegles ielā 1 (vēsturiskais zemes gabals 540F ar adresēm Jaunā ielā 18, Brieža ielā 2, Lakstīgalas ielā 2 un Patversmes ielā 1), Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0005 2761; 03.01.2002.) un no tā atdalīts zemes gabals Piebalgas ielā 18, Cēsīs, sporta kompleksa būvniecības vajadzībām (nod.Nr.100 0008 7584; 16.12.2002.).

Zemes gabals Leona Paegles ielā 2C (daļa no vēsturiskā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederējušā zemes gabala 500F ar adresēm Kaļķu ielā 2, Patversmes ielā 2, Vāveres ielā 10), Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0009 1828; 07.02.2003.) un no tā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmuma 6.punktu (prot.Nr.21) atdalīts zemes gabals Leona Paegles ielā 2E, Cēsīs, uz kura atrodas daļa no sporta kompleksa autostāvvietām.

Daļa no sporta kompleksa autostāvvietām atrodas uz zemes gabala, uz kura atrodas Leona Paegles iela (agrāk Patversmes iela). Ielas daļa ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 26.jūnija lēmuma §21 (prot.Nr.13) slēgta sporta kompleksa būvniecības vajadzībām.

Daļa no sporta kompleksa autostāvvietām atrodas uz bijušās dzelzceļa atsavinātās joslas zemes gabala daļas, no kuras lietošanas tiesībām VAS “Latvijas Dzelzceļš” atteikusies ar 2002.gada 28.oktobra valdes lēmumu Nr.16/171.

Ievērojot to, ka sporta kompleksa ēka un būves daļēji atrodas uz zemesgrāmatā nereģistrētām zemēm, kuras sastāv no divu vēsturisko zemes gabalu daļām, kuras pēc apbūves veikšanas ir funkcionāli nedalāmas, šīs zemes perspektīvā reģistrējamas zemesgrāmatā kā vienots zemes gabals.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 29.10.04. atzinumu Nr.118(prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izveidot jaunu zemes gabalu, uz kura atrodas daļa no sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, ēkām un būvēm, kurš sastāv no Leona Paegles ielas slēgtā posma un daļas no dzelzceļa atsavinātās joslas, no kuras lietošanas atteikusies VAS “Latvijas Dzelzceļš”, un piešķirt tam adresi Piebalgas iela 18A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0132);
 2. 1.1. Zemes gabala platība 3500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  1.2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

 3. Rekomendēt Cēsu pilsētas domei izslēgt no ielu bilances Leona Paegles ielas posmu no Piebalgas ielas līdz gājēju pārejai pret ieeju Cēsu pilsētas ģimnāzijā (posma garums 125 m);
 4. VZD zemju masveida kadastrālās vērtēšanas reģistrā Leona Paegles ielas posma ar kad.nr.4201-009-0124 platību (līdz galīgajai precizēšanai kadastrāli uzmērot) noteikt 7100 m2;
 5. Pieņemt zināšanai, ka:

4.1.dzelzceļa joslas platība tiks precizēta ar atsevišķu lēmumu;

  1. zemes gabali Piebalgas ielā 18, Piebalgas ielā 18A un Leona Paegles ielā 2E, Cēsīs, perspektīvā apvienojami vienā zemes gabalā, vienoti ar ēkām un būvēm uz tā, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu.

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 18A, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_______________

Saskaņā ar 29.10.2004. zemes komisijas atzinumu Nr.118(prot.nr.21), tika izveidots jauns zemes gabals Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, uz kura atrodas daļa no zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēta (nodalījums Nr. 1000 0016 3218) sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, ēkām un būvēm.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 21.01.2005. atzinumu Nr. 15 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 009 0132), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.3380ha (3380 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti ( 0910 );
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0032ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0013ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0105ha; aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0634ha; aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.1342ha; aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.0067ha; aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0718ha; aizsargjosla gar pašteces lietus kanalizācijas vadu – 0.1138ha; aizsargjosla gar gāzes vadu - 0.0092ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, perspektīvā apvienojams ar nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18, Cēsīs.

Par nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18, Piebalgas ielā 18A un Leona Paegles iela 2E, Cēsīs, apvienošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā kā vienotu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ievērojot to, ka Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs ēkas un būves, kā nedalāms objekts, reģistrētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījums Nr.1000 0016 3218, 17.01.2005).

Saskaņā ar sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs (sākotnējā adrese Leona Paegles ielā 1,Cēsīs) tehnisko projektu, tās atrodas uz trīs zemes gabaliem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 29.10.2004. atzinumu Nr.118 (prot.nr.21) un 21.01.2005. atzinumu Nr. 15 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Zemesgrāmatā reģistrētie zemes gabali Piebalgas iela 18, Piebalgas iela 18A, Leona Paegles iela 2E, Cēsīs apvienojami vienā zemes gabalā, vienoti ar zemesgrāmatā reģistrētām sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsis, ēkām un būvēm uz tā, apvienojot vienā zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0008 7584;
 2. Apvienotajam zemes gabalam noteikt adresi Piebalgas iela 18, Cēsis (kadastra Nr.4201 009 0129), zemes gabala platība 1,2999ha (12999 m2), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes robežu plānu;
 3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti ( 0910 );
 4. Pieņemt zināšanai, ka apvienotajam zemes gabalam Piebalgas iela 18, Cēsis inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu sastāvs un apjoms nosakāms pēc apvienotā zemes robežu plāna izgatavošanas.

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā

_______________

Pamatojoties uz akciju sabiedrības ‘’CATA’’ 2005.gada 12.janvāra iesniegumu Nr. 01-J-23/01 (saņemts 2005.gada 13.janvārī, reģ. Nr. 64/1-25) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 2.marta priekšlikumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs, privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, privatizācijas projekta apstiprināšanu’’, protokols Nr. 26, paragrāfs Nr. 23) 11.punktu, nosakot, ka autobusu stacijas ēkas un pasažieru iekāpšanas laukuma no Noliktavas ielas līdz Raunas ielai, Cēsīs, projektēšana un izbūve jāveic līdz 2006.gada 31.decembrim.
 2. Grozīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs, pirkuma līguma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 28.decembra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, pirkuma līguma apstiprināšanu, protokols Nr. 28, paragrāfs Nr. 4) 4.2.punktu, nosakot atpakaļpirkuma tiesību izmantošanas termiņu līdz 2007.gada 31.decembrim.

Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

_______________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām’’, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu pārdošanu’’ (prot. Nr. 26, punkts Nr. 11), 2004.gada 23.decembra lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (prot. Nr. 27, punkts Nr. 12), 2005.gada 13.janvāra lēmumu ‘’Par papildinājumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (prot. Nr. 1, punkts Nr. 46) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2005.gada 24.februāra un 2.marta priekšlikumiem (prot. Nr. 6,7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, reģ. Nr. 40003007848, turpmāk tekstā – Sabiedrība, kapitāla daļu atsavināšanas 2005.gada 24.februāra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem Sabiedrības 8708 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņas) kapitāla daļas ir nosolījusi SIA ‘’Cēsu būvnieks’’, reģ. Nr. 40003001934, par Ls 620,00 (seši simti divdesmit latiem).
 2. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim J.BEIKMANIM ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci un pilnvarot pieņemt attiecīgus lēmumu, kā arī parakstīt dokumentus (t.sk., dalībnieku sapulces protokolu), kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu Sabiedrības dalībnieku maiņu.
 3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS)

Par finansiālu atbalstu Cēsu pils korim koru konkursā Francijā

_

Pamatojoties uz Cēsu pils kora prezidentes iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Atbalstīt Cēsu pils kora dalību starptautiskajā koru konkursā Francijā Tūrā, piešķirt no kultūras pasākumiem plānotiem līdzekļiem finansējumu. 

Par izmaiņām kultūras notikumu kalendārā

_______________

 

Pamatojoties uz Valsts aģentūras tautas mākslas centrs iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 03.02.2005. prot.Nr. 5 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Akceptēt valsts aģentūras Tautas mākslas centrs priekšlikumu 2005.gada 17.jūlijā Cēsīs organizēt 6.Starptautisko tautas deju festivālu „Sudmaliņas”

2.Izdarīt izmaiņas Kultūras notikumu kalendārā 2005.gadam, atceļot 2005.gada 16.jūlijā plānoto tautas deju festivāla „Sudmaliņas” Novadu dienas koncertu.

 

Par Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7

„Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības

pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

______________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2005. (protokols Nr. 4) un Finansu komitejas 04.03.2005. (protokols Nr. 5) sēžu lēmumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 7 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā”. (noteikumi pielikumā ).
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem 26.02.2004., Cēsu pilsētas domes sēdes protokols Nr.5, punkts12, „Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem”

Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošanu

________________

Lai nodrošinātu efektīvāku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Cēsu pilsētā, pamatojoties uz Publisko aģentūras likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot. Nr. 5) un Finansu komitejas 2005.gada 4.marta atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra’’ (turpmāk tekstā –Aģentūra), reorganizējot Cēsu pilsētas domes struktūru.
 2. Apstiprināt Aģentūras nolikumu
 3. Apstiprināt Aģentūras struktūru
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) izstrādāt Aģentūras budžetu.
 5. Aģentūras darbības uzsākšanas laiku, Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizācijas un Aģentūrai nododamās mantas sarakstu un nodošanas termiņus un kārtību noteikt ar atsevišķu Cēsu pilsētas domes lēmumu pēc Aģentūras budžeta izstrādāšanas un apstiprināšanas.

Par finansiālu atbalstu līdzdalībai

2. Transnacionālās pieredzes apmaiņas programmas

Sociālās izstumtības mazināšanai projektā

“Personu ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgo

nodarbinātību veicinošo pakalpojumu sistēmas modeļa izstrāde”

________________

 

Pamatojoties uz Vidzemes attīstības aģentūras piedāvājumu un domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2005. (prot.Nr.4) un Finansu komitejas 04.03.2005. (prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Cēsu pilsētas domes piedalīšanos projektā “Personu ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgo nodarbinātību veicinošo pakalpojumu sistēmas modeļa izstrāde”, paredzot līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 450 par vienu pieredzes apmaiņas pasākuma iesaistīto dalībnieku.

Par Cēsu pilsētas domes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

17 660 237

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

3 548 743

2.2.

speciālais budžets

- LVL

471 487

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

44 437

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

2 091 062

3.2.

speciālais budžets

- LVL

262 674

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

35 916

4.

Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi:

4.1.

izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

- LVL

-89 840

4.2.

pašvaldības ielu un laukumu novērtējums

- LVL

5 413 678

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

39 440

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

113 875

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

98

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

84 013

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

123 806

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

214 154

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

30

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

191 851

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

30

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

76 890

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

182 891

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

154 931

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda”

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

6 077

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

62 388

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

62 500

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

79 511

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

182 698

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

163

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

150 687

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

59

Par Cēsu 1.pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

124 051

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

297 019

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 584

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

260 878

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

595

Par Cēsu 2.pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

139 987

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

222 525

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

205

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

194 874

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

205

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

100 810

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

200 292

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

330

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

153 562

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

461

Par Cēsu pilsētas pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

46 537

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

326 444

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 713

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

329 269

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3 816

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

391 833

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

349 822

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

18 035

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

324 098

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

13 556

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

102 519

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

241 022

2.2.

speciālais budžets

- LVL

4 866

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 294

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

236 321

3.2.

speciālais budžets

- LVL

2 182

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

794

 

Par Cēsu 2.vidusskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

107 062

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

202 815

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

389

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

184 127

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

389

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

32 898

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

152 591

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

84

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

134 651

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

84

 

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

30 094

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

84 740

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

80

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

62 847

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

460

 

Par Cēsu pilsētas sporta skolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

56 094

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

242 405

2.2.

speciālais budžets

- LVL

7 750

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 807

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

253 769

3.2.

speciālais budžets

- LVL

8 433

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 210

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

24 830

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

189 243

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 000

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

181 352

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 000

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

123 950

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

122 792

2.2.

speciālais budžets

- LVL

3 030

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3 151

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

123 350

3.2.

speciālais budžets

- LVL

2 595

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 007

 

Par Cēsu Kultūra Centra

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Kultūras Centra 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

235 905

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

128 557

2.2.

speciālais budžets

- LVL

16 224

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

660

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

128 021

3.2.

speciālais budžets

- LVL

15 223

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

970

 

Par Cēsu pašvaldību aģentūras

„Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

124 784

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

Pamatbudžets

- LVL

283 310

2.2.

speciālais budžets

- LVL

34 283

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 423

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

Pamatbudžets

- LVL

233 169

3.2.

speciālais budžets

- LVL

35 006

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 294

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada pārskatu:

 

1.1.

Bilances aktīvi

- LVL

19 630 043

1.2.

Faktiskie ieņēmumi:

1.2.1.

pamatbudžets

- LVL

7 363 438

1.2.2.

speciālais budžets

- LVL

537 640

1.2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

86 483

1.3.

Faktiskie izdevumi:

1.3.1.

pamatbudžets

- LVL

5 550 861

1.3.2.

speciālais budžets

- LVL

326 113

1.3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

67 849

1.4.

Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi:

1.4.1.

izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

- LVL

-89 840

1.4.2.

pašvaldības ielu un laukumu novērtējums

- LVL

5 413 678

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos” (sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.54), Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada pārskatā iekļauti sekojoši aģentūras finansu dati:

 

2.1.

Bilances aktīvi

- LVL

2 728

2.2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.2.1.

pamatbudžets

- LVL

15 112

2.3.

Faktiskie izdevumi:

2.3.1.

pamatbudžets

- LVL

15 536

 

“Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”

 

Saskaņā ar 14.10.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu” (protokols Nr. 22, paragrāfs Nr.32), ņemot vērā, ka kreditoru prasījumu aizsardzībai noteiktajā 3 mēnešu termiņā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī neviens kreditors nav iesniedzis pretenziju, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.03.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piekrist Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanai no LVL193 410,- (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši četri simts desmit lati 00 santīmi) uz LVL 167 970,- (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit lati 00 santīmi).
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus
 3. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” Statūtu 5. un 6.punktā
 4. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” statūtus jaunajā redakcijā
 5. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” (valdes priekšsēdētājs M.Bērziņš) reģistrēt grozījumus statūtos LR Uzņēmumu reģistrā.

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Vilku ielā 12, Cēsīs

____________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1781 uz JURA PLAŽIO vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Vilku ielā 12, Cēsīs. Zemes gabala platība 6077 m2. Zemes gabalam ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.220 (prot.nr.18) “Par zemes gabalu Cēsīs, Vilku ielā 12” noteikts zemes lietošanas mērķis pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, izbūve – neapgūta teritorija (saskaņā ar pašreiz spēkā esošo zemes lietošanas mērķu klasifikatoru – sabiedriskas nozīmes objekti – grupa 09). Pašreizējais zemes īpašnieks Juris Plažio vēlas zemes gabalu izmantot daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā, kuras sabiedriskā apspriešana ir beigusies, zemes gabals iekļauts zemes lietošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”, kas neparedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, augstāku par diviem stāviem, apbūvi. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.11 (prot.nr.1) “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs” noraidīts Jura Plažio lūgums mainīt zemes gabalam lietošanas mērķi uz daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūvi.

Izskatot zemes gabala Vilku ielā 12, Cēsīs, īpašnieka JURA PLAŽIO iesniegumu (reģ.Nr.409/1-23; 23.02.2005) par Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinuma Nr.11 “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs” atcelšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu minētajam zemes gabalam, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.11 (prot.nr.1) “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs”;
 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Vilku ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0704), nosakot tam zemes lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Koriģēt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju atbilstoši šim lēmumam, iekļaujot zemes gabalu Vilku ielā 12, Cēsīs, zemes lietošanas veidu zonā “daudzstāvu dzīvojamā apbūve”.

 

Par A/S „CATA” 2005.gada 4.marta iesniegumu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. izstrādes darba grupas vadītāja Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas domes nolemj:

  1. Iekļaut Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. galējā redakcijā A/S „CATA” 2005.gada 4.marta iesniegumā nr. 01-7-98/01 (reģ. 2005.gada 7.martā, nr. 438/1-23) minētos priekšlikumus.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. izstrādes darba grupai (vadītājs Jānis Rozenbergs).

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt ar domes sēdē izteiktajām korekcijām Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. kā galīgo redakciju.
 2. Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. apstiprināto galējo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

 

Par nolikuma

“Par audzēkņu maksu iekasēšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”

apstiprināšanu

_________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5) un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Apstiprināt nolikumu “Par audzēkņu maksu iekasēšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

Par papildinājumiem 2005.gada 13.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam”

_

 

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (Nr.375/1-25 28.02.2005.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5) un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Papildināt 2005.gada 13.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam”(prot.Nr.1, 39.) pielikuma 5.punktu sekojoši:

 • A4 formāta lapas kopēšana no abām pusēm - Ls 0,07
 • A3 formāta lapas kopēšana no abām pusēm - Ls 0,15.

 

Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma

“Dzīvokļu pārvalde” 2004. gada pārskata apstiprināšanu

________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.03.2005. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma
 2. “Dzīvokļu pārvalde” 2004. gada finansu pārskatu

  1.1. bilances aktīvi - 555364,- Ls;

  1.2. ieņēmumi - 379527,- Ls;

  1.3. izdevumi - 362491,- Ls;

  1.4. peļņa - 17036,- Ls;

 3. Peļņu 17036,- Ls / septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit seši lati/ novirzīt uz

rezervēm.

 

Par nepieciešamo finansējumu vētras postījumu seku likvidēšanai

Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā

___

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 2005.gada 01.februāra vēstuli Nr.1-06/630 “ Par līdzekļu piešķiršanas kārtību vētras radīto seku novēršanai “, Cēsu pilsētas būvvaldes 2005.gada 4.marta (prot.Nr.9) sēdes un domes Finansu komitejas 2005.gada 4.marta (prot.Nr.5) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt SIA “Cēsu Dzīvokļu pārvalde” tāmi būves “Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 35, Cēsīs jumta remonts” par kopējo summu Ls 3261,31, tajā skaitā PVN 18% Ls 497,49. Piešķirt valsts dotāciju vētras radīto zaudējumu novēršanai Ls 3111.62.
  2. Apstiprināt SIA “Cēsu Dzīvokļu pārvalde” tāmi būves “Dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs jumta remonts” par kopējo summu Ls 20854,16 tajā skaitā PVN 18% Ls 3181,14.Piešķirt valsts dotāciju vētras radīto zaudējumu novēršanai Ls 19 898.38.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

Par finansiālu atbalstu Lienei Gruzītei

__

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes priekšsēdētāja M.Niklasa iesniegumu un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Piešķirt no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu Lienes Gruzītes sagatavošanai Eiropas 2.čempionātam vieglatlētikā invalīdiem.

 

Par Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai

_________________

Izskatot Latvija Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 2005.gada 8.februāra iesniegumu Nr. 1-11/15 (11.02.2005. Nr. 242/1-24) un Cēsu pilsētas SIA ‘’VINDA’’ 2005.gada 15.februāra iesniegumu Nr. 01-03/57 (15.02.2005. Nr. 257/1-25), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 17.punktu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību’’ 35.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par Cēsu rajona, Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai’’ (protokols Nr. 10, punkts Nr. 1).
  2. Jautājumu par Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai izskatīt pēc zemes gabalu, uz kuriem un kuros atrodas šie tīkli, īpašuma tiesību noskaidrošanas.

 

Par grozījumu

Telpu nomas līgumā ar SIA „M& I Plus”

CĒSĪS RAUNAS IELĀ 12

______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas ( 03.03.2005., prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Veikt labojumu telpu nomas līgumā starp Cēsu Kultūras centru un SIA „M&I Plus” Cēsīs Raunas ielā 12, (Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.13 prot.nr.1. no 13.01.2005) izsakot 5.1. punktu šādā redakcijā:

5.1.. „Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2,50 ( divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 242, 00 (divi simti četrdesmit divi lati) + PVN 18% Ls 43,56 ( četrdesmit trīs lati 56 sant.), pavisam kopā Ls 285,56 ( divi simti astoņdesmit pieci lati 56 sant.), t. sk. PVN 18% mēnesī.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I. Groza).

 

Par nomas līguma apstiprināšanu

ar Andi Kalniņu Cēsīs, Rīgas ielā 7

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 03.03.2005.g.sēdes atzinumu / protokols Nr.5/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nomas līgumu ar Andi Kalniņu par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7 ar kopējo platību 40,3 m2 ; Līguma termiņš viens gads;
 2. Pirms darbības uzsākšanas Cēsu pilsētas domē izņemt telpu reģistrācijas apliecību.
 3. Pilnvarot SIA “Cēsu dzīvokļu pārvalde” (reģ.Nr.49503000909, valdes loceklis Ģ.Beikmanis) Cēsu pilsētas domes vārdā parakstīt telpu nomas līgumu.

 

 

Par jaunas katoļu baznīcas ēkas celtniecību

uz zemes gabaliem Bērzaines ielā 1 un Palasta ielā 11, Cēsīs

___________

 

2003.gada 2.septembrī Cēsu pilsētas domē saņemts Cēsu Romas katoļu draudzes prāvesta Bernarda Kublinska iesniegums (ar pievienotu apbūves izvietojuma priekšlikuma skici) par zemes platības iedalīšanu jaunas katoļu baznīcas būvei Cēsīs. Ēka bija plānota daļēji uz zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kura īpašuma tiesības nebija nostiprinātas zemesgrāmatā, daļēji uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Palasta ielā 11, Cēsīs, un daļēji uz Cēsu Romas katoļu draudzei piederoša zemes gabala Palasta ielā 7, Cēsīs.

2004.gada 22.aprīlī zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums nostiprināts zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0013 4194).

2005.gada 18.februārī saņemts atkārtots Cēsu Romas katoļu draudzes prāvesta Bernarda Kublinska iesniegums ar lūgumu iznomāt vai pārdot katoļu draudzei zemes gabalu baznīcas celtniecībai.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 2.marta atzinumu (prot.Nr.7) un Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Neiebilst jaunas Cēsu Romas katoļu draudzes baznīcas būvniecībai daļēji uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, un Palasta ielā 11, Cēsīs, daļām.
 2. Zemes gabalu reālu atdalīšanu un iznomāšanu ar apbūves tiesībām veikt pēc sekojošu nosacījumu izpildīšanas:
  1. tiek izstrādāts baznīcas apbūves priekšlikums skiču stadijā;
  2. tas ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;
  3. apbūves publiskās apspriešanas pozitīva rezultāta gadījumā.

 

Par nekustamā īpašuma A.Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu

 

 

Izskatot SIA „ Kapitālo Investīciju Kompānija” iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja J.Rozenberga ziņojumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadiem, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.03. 2005. sēdes ( prot. Nr. 5) atzinumu Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Rīkot konkursu par nekustamā īpašuma A. Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomas tiesībām.
 2. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:
 • komisijas priekšsēdētājs- Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Rozenbergs, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs
 • komisijas locekļi- Jānis Zlaugotnis- Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

-Viesturs Krastiņš- Cēsu pilsētas būvinspektors

-Gints Gārša- IT nodaļas vadītājs

- Sigita Zvirbule-Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja

-Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras pārstāvis

-Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras pārstāvis

-Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas pārstāvis

- komisijas sekretāre- Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

3. Komisijai izstrādāt konkursa nolikumu, izsludināt konkursu un iesniegt Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai konkursa rezultātus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.

Par Cēsu pilsētas domes 13.01.2005. lēmuma

„ Par ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs, atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Izskatot 22.02.205. DZĪKS „ Dārziņkalns” iesniegumu, noklausoties Cēsu pilsētas domes izpilddirektora A.Mihaļova un SIA „ Cēsu būvnieks” siltumtīklu uzņēmuma direktora J.Blausa informāciju un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu ( 03.03.2005., prot. Nr. 5) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu ( 13.01.2005., prot. Nr.1, 16. punkts) „ Par ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs, atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas”

 

Par Saistošo noteikumu Nr.8

”Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”

apstiprināšanu

_____________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta (prot.Nr.5) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 ”Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”, saskaņā ar pielikumu.

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma

“ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”

2004.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_______________

Pamatojoties uz likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt likvidējamā Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” 2004.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu.

 

Par domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera iesniegumu un Latvijas Republikas Darba likuma 149.panta 2.daļu, 151.panta 2.daļu Cēsu pilsētas domes darbinieku darba koplīgumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam no 2005.gada 14.marta līdz 2005.gada 5.aprīlim ikgadējo atvaļinājumu.
  2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Beikmanis.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes sēžu 10.02.2005. (prot. Nr.3; 24.p. un 25.p) un 24.02.2005. (prot. Nr.4.; 44.p.un 45.p) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” un “Par individuālā darba reģistrāciju” punktu atzīšanu par spēku zaudējušiem

_________________

 

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 10.daļas 7.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
   1. Cēsu pilsētas domes sēdes 10.02.2005. lēmuma (prot. Nr. 3, 24.punkts) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” šādus punktus - 1., 3., 5.
   2. Cēsu pilsētas domes sēdes 10.02.2005. lēmuma (prot. Nr.3, 25.punkts) “Par individuālā darba reģistrāciju” šādus punktus – 12.;13.;14.;15.;16.;17.;18.;19.;20.;21.;22.;23.;25.
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem :
   1. Cēsu pilsētas domes sēdes 24.02.2005. lēmuma (prot. Nr.4., 44.punkts) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” 1.punktu;
   2. Cēsu pilsētas domes sēdes 24.02.2005. lēmuma (prot. Nr.4., 45.punkts) “Par individuālā darba reģistrāciju” šādus punktus – 4.;5.;6.;7.;8.

 

 

Pielikums

 

Gala ziņojums par publiskās apspriešanas

„Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas iecere” rezultātiem

Cēsu pilsētas dome 2005.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu (protokola Nr.1, §12) „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas iecerei”.

Publiskās apspriešanas laiks: 2005.gada 7.februāris – 7.marts.

Publiskās apspriešanas gala ziņojuma nolasīšana: Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 10.martā.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Cēsu pilsētas mājas lapā (www.cesis.lv).

Publiskās apspriešanas sapulce: 2005.gada 24.februārī plkst.17.00 Cēsu pilsētas domes zālē.

Komentārus un ierosinājumus varēja iesūtīt pēc adreses: Cēsu pilsētas dome, Raunas ielā 4, LV 4100, Cēsīs, ar norādi „Publiskā apspriešana par siltumapgādes rekonstrukciju”.

Papildus informāciju un skaidrojumus darba dienās varēja saņemt SIA „Cēsu Būvnieks” Siltumtīklu birojā: Cēsīs, Dzintara ielā 7.

 

Rezultāti

2005.gada 24.februārī publiskās apspriešanas ietvaros tika organizēta tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem. Piedalījās 26 cilvēki. Ziņojums sniedza Jānis Rozenbergs (Cēsu pilsētas dome - par apspriešanas norisi), Jēkabs Blauss (SIA „Cēsu Būvnieks” - par nomaināmajiem siltumtrašu posmiem) un Andris Rudzītis (SIA „Tex” pārstāvis – par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Cēsu pilsētas centralizētā siltumtīklu nomaiņai). Sapulces laikā netika saņemtas ne mutiskas, ne rakstiskas pretenzijas pret veicamajiem siltumtīklu modernizācijas un rekonstrukcijas darbiem, līdz ar to uzskatāms, ka minētā iecere tiek atbalstīta no iedzīvotāju un namu apsaimniekotāju puses.

Cēsu pilsētas mājas lapā ir saņemts viens komentārs, kurš atbalsta būvniecības ieceri.

Cita veida rakstiski iesniegumi minētās publiskās apspriešanas ietvaros nav saņemti.

 

Gala ziņojums

Cēsu pilsētas iedzīvotāji atbalsta būvniecības ieceri, līdz ar to uzskatāms, ka publiskās apspriešanas rezultāts ir pozitīvs un ir pieļaujama tālāka projekta realizācija.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums

 

Saistošie noteikumi Nr. 7

 

2005.gada 10.martā

Cēsīs

 

 

 

Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības

pabalstiem Cēsu pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma ``Par pašvaldībām`` 15.panta 8.punktu, 21. panta 16.punktu, 43.panta 13.punktu’;

Likumu ``Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā``;

Likumu ``Par sociālo drošību``;

Likumu ``Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums``;

likuma ``Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām`` 3. panta 2.daļu, 4.panta 1.daļu, 12.pantu;

Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr.693 ``Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai``;

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 96 ``Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai``;

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.97 ``Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu``;

Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumi Nr. 592 ``Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis``;

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.278 ``Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība``;

Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumi Nr. 254 ``Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem`` 24. un 25. pantu;

Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 32 ``Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām``;

Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr.174 ``Audžuģimeņu noteikumi``35. pantu.

1.Vispārīgie noteikumi

  1. Noteikumos lietotie termini
   1. Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa (SN) – Cēsu pilsētas domes izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
   2. Pašvaldības iedzīvotāji – Cēsu pilsētas teritorijā pamata dzīves vietu deklarējušas personas.
   3. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopēji izdevumi uzturam un kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī un tml.), kuras uzturēšanu veic kopīgi.
   4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – naudas vai mantisks pabalsts, ko piešķir mājsaimniecībām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram mājsaimniecības loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
   5. Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
   6. Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
   7. Klients – persona, kas saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
   8. Bērns – persona vecumā līdz 18 gadiem.
   9. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērnu.
   10. Apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem.
   11. Bezpajumtnieks – persona, kurai nav noteiktas dzīvesvietas.
   12. Pabalsta pieprasītājs – persona, kura pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību, iesniegusi pašvaldības institūcijai rakstveida pieprasījumu piešķirt materiālo palīdzību.
   13. Pabalsta saņēmējs – persona, kurai piešķirts prasītais pabalsts.
   14. Apbedīšanas pabalsts – pabalsts, kuru piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
   15. Audžuģimene – ģimene, kas nodrošina bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, īpašu valsts un pašvaldības palīdzību un aizsardzību līdz brīdim, kamēr bērns nav atgriezies savā ģimenē, vai ja tas tiek adoptēts, viņam nodrošināta aizbildnība, vai bērns ir iekārtots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.
   16. Sociālā aprūpe – aprūpes pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības sevis aprūpēšanā.
   17. Sociālā rehabilitācija – pasākumu komplekss, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā.
   18. Līdzdarbības pasākumi – ziņu sniegšana, personiska ierašanās, medicīniskā izmeklēšana, pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos, piedalīšanās sabiedriski derīgos darbos.
  2. Šie noteikumi nosaka Cēsu pilsētas trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
  3. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja – klienta paša vai ar mutiski vai rakstiski pilnvarotas personas starpniecību iesniegts motivēts rakstveida pieprasījums, noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija, ienākumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, citi dokumenti pēc SN darbinieka pieprasījuma.
  4. Ja mājsaimniecībā (ģimenē) ir nestrādājoša, darbspējīgā vecumā esoša persona, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas.

 

2.Sociālās palīdzības pabalstu veidi

2.1. Likumos noteiktie pašvaldību izmaksājami sociālie pabalsti:

   1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
   2. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniedzot bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
   3. Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai.
  1. Cēsu pilsētas pašvaldības pabalsti, ja ir apmierināts pamatots Cēsu pilsētas trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums, pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai:
   1. Dzīvokļa pabalsts – daļēja maksa par apkuri un ūdens uzsildīšanu, ja māja tiek apsildīta centralizēti un pabalsts kurināmā iegādei, ja mājā ir lokālā vai krāsns apkure;
   2. Pabalsti ģimenei:
  • ēdināšanas izdevumu apmaksa,
  • ceļa izdevumu apmaksa skolēniem, kuri mācās citas pašvaldības administratīvās teritorijas skolā,
  • mācību līdzekļu iegāde skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošajā skolā,
  • pabalsts audžuģimenēm,
  • pabalsts veselības aprūpei,
  • pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem,
  • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri nav sasnieguši pilngadību un mācās vidusskolā,
   1. Apbedīšanas pabalsts;
   2. Pabalsts ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumi).

Ja iespējama punktos 2.2 minēto pabalstu izmaksa, prioritāte pabalstu izmaksā ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

 1. Pabalstu piešķiršanas kritēriji
  1. Garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru, GMI līmeņa nodrošināšanai, nosaka un katru gadu saistībā ar valsts budžeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.
  2. Ģimene (persona) var pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību, ja tā noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu.
  3. Ja ģimenē dzīvo tikai pensionārs vai pensionāru pāris, kuru vienīgais ienākums ir tikai pensija un viņiem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene), ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 85% no attiecīgā gada pirmajā janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī.
  4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:
   1. ik pa trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona;
   2. ik pa sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi (pensijas un sociālo pabalstu saņēmēji).
  5. Pabalstu ģimenei (personai) var piešķirt ja;
   1. tai nepieder īpašums, kura vērtība pārsniedz 3000 latus, izņemot ģimenes māju vai privatizētu dzīvokli, kurā ģimene (persona) dzīvo;
   2. tai nav apgādnieku, kuri spēj dot uzturu;
   3. tā nav noslēgusi uztura līgumu.

 

4. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana.

  1. Mājsaimniecības ienākumus un atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam novērtē un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa Cēsu pilsētā pamata dzīves vietu deklarējušām personām, kuras iesniedz rakstveida iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju.

4.2. Deklarācijas pieprasītājs norāda visu mājsaimniecības locekļu:

4.2.1. ienākumus no darba algas, saimnieciskās darbības (uzņēmēja ienākumi vai ienākumi no individuālā darba) par pēdējiem trim mēnešiem;

   1. autoratlīdzību vai honorārus par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   2. pensijas, pabalstus (arī sociālos pabalstus), stipendijas un uzturnaudas par pēdējiem trim mēnešiem;
   3. ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   4. ienākumus no kustamās mantas nomas par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   5. ienākumus no palīgsaimniecības par pēdējiem trim mēnešiem;
   6. pēdējo divpadsmit mēnešu laikā saņemtos mantojumus un dāvinājumus;
   7. pēdējo divpadsmit mēnešu laikā saņemtos laimestus un dividendes;
   8. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
  1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu – ja tās ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada pirmajā janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī un ja:
   1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums kredītiestādēs;
   2. tai nepieder vērtspapīri, izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikāti;
   3. tai nav parādsaistību;
   4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
   5. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;
   6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
   7. tā nav izsniegusi aizdevumu;
   8. attiecībā uz visiem tās atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem ir spēkā noteikumi:

4.3.8.1.apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas;

4.3.8.2.apgādnieka ieņēmumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

4.3.8.3.apgādnieks ārzemēs mācās vai strādā.

  1. Par naudas uzkrājumiem nav uzskatāmi bezskaidras naudas uzkrājumi algas, sociālās apdrošināšanas izmaksu un valsts pabalstu izmaksu kontos kredītiestādēs, kas nepārsniedz trīs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērus.
  2. Par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju kredīti un kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem, komunālajiem pakalpojumiem.
  3. Par īpašumu nav uzskatāmi:
   1. dzīvokļa iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, kas pieprasītājam pieder trūcīgas ģimenes statusa noteikšanas brīdī;
   2. nekustamais īpašums vai tā daļa, vai kustamā manta, kas tiek izmantota mājsaimniecības pamatvajadzību – uztura, mitekļa un apģērba nodrošināšanai;
   3. viens transporta līdzeklis, kas tiek izmantots mājsaimniecības ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai uz darbu vai izglītības iestādi) un ir vecāks par desmit gadiem.
  4. Nekustamo īpašumu, to daļu un kustamo mantu, kas netiek izmantota mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai, novērtēšanai par pamatu izmanto tā tirgus vērtību attiecīgajā teritorijā.
  5. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie mājsaimniecības locekļi dod atļauju pašvaldības darbiniekam iepazīties ar viņa konta stāvokli un īpašumiem. Pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
  6. SN darbinieks deklarācijā sniegtās ziņas pārbauda izlases veidā, novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām.SN darbiniekam ir tiesības saņemt ziņas no institūcijām bez maksas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
  7. Atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli novērtē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā apgādnieks ir reģistrējis savu dzīvesvietu.
  8. SN ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā, bet gadījumos, kad nepieciešama papildus pārbaude, objektīvu iemeslu dēļ var šo termiņu pagarināt par piecām dienām, pēc visu dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pieprasītāja atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes statusam, SN speciālisti pieprasītājam izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.
  9. Ja ģimene (persona) neatbilst trūcīgas ģimenes statusam, SN pieprasītājam izsniedz rakstisku atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes statusu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
  10. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz trim mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem mēnešiem. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties pašvaldībā ar lūgumu noteikt tās atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

4.14. SN iekārto personas lietu un glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

5.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

  1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir Cēsu pilsētas pamata dzīves vietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuru ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta vai Cēsu pilsētas domes noteikto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.
  2. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksājams ne vairāk kā deviņus mēnešus kalendārā gada laikā. Ģimenei izmaksājamais pabalsta maksimālais apmērs nevar pārsniegt trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.
  3. GMI pabalsta saņemšanai viens no ģimenes locekļiem iesniedz rakstisku iesniegumu, aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju un mājsaimniecības locekļu ienākumus apliecinošas izziņas.
  4. SN speciālists pēc ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ar pabalsta pieprasītāju noslēdz vienošanos, kura paredz pieprasītājam un viņa darbspējīgajiem ģimenes locekļiem pildāmos līdzdarbības pienākumus. Atzīmes par līdzdarbības pienākumu pildīšanu vai pārkāpumiem, SN speciālists ieraksta vienošanās dokumentos.
  5. Pabalstu piešķir no dienas, kad pabalsts pieprasīts un to piešķir uz trīs mēnešiem. Pēc šī perioda beigām, pabalstu var pieprasīt atkārtoti.
  6. Ja ģimene GMI pabalstu pieprasa ne vēlāk kā mēnesi pēc trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanas, pabalstu aprēķina, pamatojoties uz ziņām, kas sniegtas trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanai. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, uz kuru ģimenei (personai) piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet ne vairāk kā uz trīs mēnešiem.
  7. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai Cēsu pilsētas domes noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes kopējiem ienākumiem pēc formulas:
  8. P = GMIxn – I, kur

   P – pabalsta apmērs,

   GMI – ģimenes kopējais GMI līmenis mēnesī,

   I - ģimenes ienākumi mēnesī,

   n - ģimenes locekļu skaits

  9. Ja kāds no ģimenes locekļiem nepilda līdzdarbības pienākumus, pabalsta apmēru samazina par to personu skaitu, kuras nepilda līdzdarbības pienākumus.

5.9. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai samazina par bērniem paredzēto daļu ģimenei, ja:

   1. vecākiem atņemtas aprūpes tiesības;
   2. ģimenes valsts pabalstu par bērnu valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajā kārtībā saņem cita persona;
   3. bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, nodots aprūpē audžu ģimenē vai aizbildnībā un atrodas tās apgādībā;
   4. skolas vecuma bērns neapmeklē vispārizglītojošo mācību iestādi.
  1. GMI pabalstu izmaksā katru mēnesi.
  2. SN speciālists un pabalsta pieprasītājs vienojas par pabalsta izmaksas kārtību un veidu. Ja pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem, pabalsta izmaksu skaidrā naudā var aizvietot ar mantisku pabalstu vai pakalpojumu apmaksu, sākot ar nākošo mēnesi.
  3. SN lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā desmit dienu laikā kopš visu dokumentu saņemšanas.
  4. SN iekārto pabalsta saņēmēja lietu un glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

6. Pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem.

  1. Tiesības saņemt pabalstu sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei ir pilngadību sasniegušiem bāreņiem vai bez vecāku gādības palikušiem bērniem, par kuru ārpusģimenes aprūpi lēmumu ir pieņēmusi bāriņtiesa, un, kuru deklarētā dzīves vieta pirms lēmuma pieņemšanas ir bijusi Cēsu pilsētā.
  2. Pabalsts ir vienreizējs. Tā apmērs ir Ls 100,00. To var izmaksāt naudā vai mantiskā veidā.
  3. Lai saņemtu pabalstu, personai SN jāiesniedz dokumenti:
   1. iesniegums;
   2. bāriņtiesas lēmums par ārpus ģimenes aprūpes noteikšanu bērnam;
   3. bāriņtiesas lēmums par aizbildņa pienākumu pildīšanu.

6.4. Lēmumu par pabalsta piešķiršanu SN pieņem piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas.

6.5. Pabalstu izmaksā 10 (desmit) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas.

 1. Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai.
 2. 7.1. Ģimenei (personai), kura dzīvo sociālajā dzīvoklī (istabā) apmaksā:

   1. divas trešdaļas izdevumu par īres maksu un 70% no izdevumiem par apkuri un ūdens uzsildīšanu saskaņā ar normatīviem mājokļa pabalsta piešķiršanai, ja dzīvoklis (istaba) ir mājā ar centralizēto siltumapgādi;
   2. divas trešdaļas no izdevumiem par īres maksu un izsniedz vienreizēju pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājā ar vietējo apkuri.
  1. Ģimenei (personai), kura dzīvo sociālajā dzīvoklī apmaksā izdevumus par ūdens skaitītāju pārbaudi saskaņā ar tāmi un rēķinu.
 3. Dzīvokļa pabalsts.
  1. Tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu ir ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām (turpmāk- palīdzības pieprasītājs), kuras atbilst trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam.
  2. Palīdzības pieprasītājam jāpierāda tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu, deklarējot ienākumus un materiālo stāvokli par šādu periodu:
   1. par trijiem mēnešiem, ja ģimenē kaut viens no palīdzības pieprasītājiem ir darbaspējīgs;
   2. par apkures sezonas laiku, ja ģimenē neviens no palīdzības pieprasītājiem nav darbaspējīgs vai ir nestrādājošs vecuma pensionārs.
  3. Dzīvokļa pabalstu aprēķina, ņemot vērā palīdzības pieprasītāja ienākumus un Cēsu pilsētas domes noteikto garantēto minimālo ienākumu līmeni un normatīvos izdevumus (1.pielikums ``Dzīvokļa pabalsta aprēķināšana un normatīvie izdevumi``), kas nevar būt lielāki par īres un pakalpojumu, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, rēķina faktiski norādīto maksu.
  4. Ja palīdzības pieprasītājs saņēmis pabalstu garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, tā apmēru pieskaita palīdzības pieprasītāja rīcībā esošajiem ienākumiem attiecīgajā mēnesī.
  5. Dzīvokļa pabalstu palīdzības pieprasītājam piešķir ar mēnesi, kurā tas pieprasīts un iesniegta iztikas līdzekļu deklarācija, ja tas izdarīts līdz tekošā mēneša 20.datumam.
  6. Dzīvokļa pabalstu piešķir apkures sezonai (oktobris- aprīlis).
  7. Pabalsti ir netieši, t.i. līdzekļi tiek pārskaitīti namu apsaimniekotājam, kurš par piešķirtā pabalsta summu samazina ģimenei (personai) maksu par apkuri un ūdens uzsildīšanu.
  8. Ja palīdzības pieprasītājs katru mēnesi nesamaksā par dzīvokli savu maksājumu daļu vai sniedz nepatiesas ziņas, SN var atteikt piešķirt dzīvokļa pabalstu – pilnībā vai daļēji.
  9. Ja ģimene (persona) pēc savas iniciatīvas, uzlabojot savus dzīves apstākļus, ir palielinājusi izdevumus par dzīvokli, pabalstu piešķir iepriekšējo normatīvu apmērā, ja iepriekš bijis dzīvokļa pabalsts. Ja pabalsts nav bijis, to nepiešķir vienu apkures sezonu.
  10. Pabalstu var pārtraukt pirms termiņa:
   1. ja izbeigts attiecīgais īres apsaimniekošanas līgums;
   2. ja pabalsta pieprasītājs sniedzis nepatiesas ziņas;
   3. ja privatizētais dzīvoklis ir pārdots vai izīrēts citai personai, ar kuru dzīvokļa apsaimniekotājam nav noslēgts līgums par šī dzīvokļa izīrēšanu;
   4. ja netiek veikti līdzdarbības pasākumi.
 4. Pabalsti ģimenei

9.1. Ēdināšanas izdevumi skolās skolēniem un pensionāriem:

9.1.1. tiesības saņemt brīvpusdienas Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušo

ģimeņu (mājsaimniecību) bērniem un bērniem, kuri nodoti aizbildniecībā vai

audžuģimenes audzināšanā:

9.1.1.1.kurās ir divas vai vairāk darbspējīgā vecumā esošas personas (izņemot gadījumus, ja darbspējīgā vecumā esoša persona mācās vispārizglītojošā iestādē vai studē klātienē pilna laika studijās),un kuru ienākumi uz vienu ģimenes (mājsaimniecības) locekli nepārsniedz 50% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī;

9.1.1.2.kurās ir viena darbspējīgā vecumā esoša persona un arī gadījumos, kad ģimenē (mājsaimniecībā) divas vai vairāk darbspējīgā vecumā esošas personas studē pilna laika studijās un, kuru ģimenes (mājsaimniecības) ienākumi nepārsniedz 60% no attiecīgā gada1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

9.1.2. tiesības saņemt brīvpusdienas no oktobra līdz maijam attiecīgajā mācību gada laikā vientuļiem pensionāriem, kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, ja viņu vienīgais ienākums ir tikai pensija, kura nepārsniedz 90% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī valstī un, kuri objektīvu (veselības stāvoklis) iemeslu dēļ nevar pagatavot sev ēdienu.

Pensionāri brīvpusdienas saņem savai dzīvesvietai tuvākajā skolu ēdināšanas iestādē.

. Sākoties jaunam mācību pusgadam, ģimenei atkārtoti jāiesniedz dokumenti, lai izvērtētu tiesības atkārtoti saņemt brīvpusdienas;

   1. brīvpusdienām piešķirtie līdzekļi tiek pārskaitīti pakalpojumu sniedzējam, kas realizē ēdināšanu katrā konkrētā skolā, saskaņā ar pakalpojumu sniedzēja rēķinu un pakalpojumu saņēmēju sarakstu.

9.2. Ceļa izdevumu apmaksa vispārizglītojošo skolu skolēniem:

   1. tiesības saņemt palīdzību ceļa izdevumu apmaksai ir Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušo trūcīgo ģimeņu bērniem (piešķirts trūcīgas ģimenes statuss), kuri mācās citas Cēsu rajona pašvaldības administratīvās teritorijas skolā.
   2. lēmumu par ceļa izdevumu apmaksu SN pieņem desmit darba dienu laikā no dienas, kad saņemti visi nepieciešamie dokumenti. SN darbinieks auto transporta apvienībā iegādājas braukšanas biļetes mācību semestrim (ceturksnim);
   3. iepriekšējā semestra beigās ģimene iesniedz lūgumu un nepieciešamos dokumentus atkārtotai palīdzības saņemšanai nākošajā mācību semestrī (ceturksnī).

9.3. Pabalsts mācību līdzekļu iegādei skolēniem:

9.3.1. tiesības saņemt pabalstu ir Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušam ģimenēm:

9.3.1.1. kurām ir piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, ja nepilngadīgie bērni apmeklē:

  • vispārizglītojošās izglītības iestādes;
  • vidējās profesionālās izglītības iestādes;

9.3.1.2. kurās ir viena darbspējīgā vecumā esoša persona un arī gadījumos, kurās ir viena darbspējīgā vecumā esoša persona un arī gadījumos, kad ģimenē (mājsaimniecībā) divas vai vairāk darbspējīgā vecumā esošas personas studē pilna laika studijās un, kuru ģimenes (mājsaimniecības) ienākumi nepārsniedz 60% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

   1. pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir 25% no attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī bērnam, kurš uzsāk mācības 1.klasē, 15% no attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī pārējiem bērniem;
   2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem piecu darba dienu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas dienas;
   3. pabalsts tiek izmaksāts trīs darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas.
  1. Pabalsts audžuģimenām:
   1. atlīdzību par audžuģimenes pienākumu pildīšanu piešķir personai, kura Ministru kabineta noteiktajā kārtībā ieguvusi audžuģimenes statusu un kurai saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu un pašvaldības un audžuģimenes līgumu, audzināšanā nodots bērns uz laiku, kas ilgāks par 1 mēnesi;
   2. audžuģimenes personai, kas noslēgusi līgumu ar pašvaldību, ir tiesības saņemt atlīdzību no dienas, kad bērns nodots aprūpē audžuģimenē;
   3. šīs atlīdzības izmaksu pārtrauc, kad izbeidzas līgumā noteiktais termiņš, kā arī tad, ja bērna uzturēšanās audžuģimenē tiek izbeigta pirms termiņa;
   4. bērnu nodot audžuģimenē uz laiku, kas mazāks par vienu mēnesi, atlīdzības apmēru nosaka proporcionāli dienu skaitam, par pamatu ņemot atlīdzību Ls.70,00 mēnesī. Šī atlīdzība tiek izmaksāta no pašvaldības budžeta līdzekļiem;
   5. audžuģimenei pabalstu bērna uzturam mēnesī no pašvaldības līdzekļiem izmaksā 40% apmērā no attiecīgā gadā spēkā esošās minimālās darba algas valstī, pabalstu apģērba un mīkstā inventāra iegādei, izmaksā izvērtējot individuāli konkrēto situāciju, bet ne vairāk kā Ls. 50,00 kā vienreizēju pabalstu.
  1. Pabalsts veselības aprūpei:
   1. pabalsts medicīnisko izdevumu apmaksai ir:
  • pabalsts daļējai ārstēšanās izdevumu apmaksai stacionārā;
  • pabalsts veselības apdrošināšanas polišu iegādei;
  • pabalsts zobu protezēšanas izdevumu apmaksai;
  • pabalsts endoprotezēšanas izdevumu apmaksai;
  • pabalsts ārstēšanai no atkarības un rehabilitācijai;
  • pabalsts ārstu izrakstīto medikamentu daļējai apmaksai;
  • sociālo gultu izdevumu apmaksa.
   1. tiesības saņemt pabalstus veselības aprūpei ir Cēsu pilsētā pamata dzīvesvietu deklarējušām personām, kuras atzītas par trūcīgām, vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, 1. un 2. grupas invalīdiem, kuru ienākumi nepārsniedz 85% no valsts noteiktā minimālās darba algas apmēra katram ģimenes loceklim;
   2. pabalstu ārstēšanas izdevumu apmaksai stacionārā un zobu protēžu izdevumiem un veselības apdrošināšanas polišu iegādei piešķir 50% apmērā no izlietotās summas, nepārsniedzot Ls. 25,00;
   3. pabalsts endoprotezēšanas izdevumiem 25% apmērā no endoprotēzes izmaksas, bet nepārsniedzot Ls 250,00;
   4. pabalsts ārstēšanai no atkarības un rehabilitācijai atkarībā no ārstēšanas kursa izmaksām, izvērtējot klienta līdzdalības iespējas. Atsevišķi no bērniem dzīvojošiem pensionāriem, ar ienākumiem līdz Ls. 75,00 mēnesī( ja viņu bērniem piešķirts trūcīgas ģimenes statuss), ir tiesības saņemt pabalstu rehabilitācijas izdevumu apmaksai līdz 20 dienām mēnesī vienu reizi gadā saskaņā ar ārsta norīkojumu. Klienta piemaksa Ls. 3,00 diennaktī;
   5. pabalsts ārstu izrakstīto medikamentu daļējai apmaksai. Klientam izsniedz izziņu medikamentu iegādei ar 50% atlaidi laika periodam 1- 3 mēneši, ar iespēju pagarināt, bet ne vairāk kā sešus mēnešus kalendārā gada laikā. Medikamentus iegādājas līdz tekošā gada 30.novembrim. Pašvaldība apmaksā medikamentu izsniedzēja rēķinu (vienlaicīgi iesniedz medikamentu saņēmēju sarakstu un izlietoto summu). Maksimālā pabalsta summa ne vairāk kā Ls. 45,00 gadā;
   6. par uzturēšanos sociālajā gultā klients apmaksā izdevumus 85% apmērā no pensijas, starpību starp klienta maksājumu un uzturēšanās izdevumiem apmaksā pašvaldība laika periodā līdz trīs mēnešiem, saskaņā ar veselības aprūpes iestādes rēķinu;
   7. pabalsts bārenim vai bez vecāku gādības palikušam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un mācās vidusskolā:

9.5.8.1. pabalstu aprēķina

P = PB – I

P - aprēķinātais pabalsts

PB - pabalsts aizbildnim aizbilstamā uzturēšanai

I - ienākumi (ģimenes valsts pabalsts, stipendijas, apgādnieka zaudējuma pensija u.c.);

9.5.8.2. pabalsts tiek izmaksāts katru mēnesi mācību gada laikā;

9.5.8.3. dokumenti, kuri jāiesniedz, lai saņemtu pabalstu:

  • izziņa no skolas
  • iesniegums
  • bāriņtiesas lēmums par ārpusskolas aprūpes noteikšanu bērnam
  • izziņas par ienākumiem.
   1. tiesības saņemt vienreizēju pabalstu 1x gadā Ls. 20,00- (divdesmit latu) apmērā daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai ir vienatnē dzīvojošām personām uz kurām attiecas noteikumi par trūcīgu ģimeni, kuru pensija pārsniedz 85% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī, bet nepārsniedz 100% no attiecīgā gada 1. janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī.
   2. 9.5.9.1. lai novērtētu nepieciešamību pabalsta saņemšanai jāiesniedz medicīnisko izdevumu apliecinošus dokumentus (ārstu izrakstītas receptes, kases čekus un stingrās uzskaites kvītis, kas nav vecāki par trīs mēnešiem vai arī ārsta izziņu par veselības stāvokli un medicīnisko pakalpojumu nepieciešamību;

   3. lēmumu par pabalstu veselības aprūpes izdevumu apmaksai SN pieņem novērtējot visus mājsaimniecības ienākumus ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā no dienas, kad iesniegti visi izvērtēšanai nepieciešamie dokumenti;
   4. Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komiteja var lemt par cita veida palīdzības piešķiršanu veselības aprūpei (sarežģīta operācija, izmeklējumi).
  1. Pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem:
   1. tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms ieslodzījuma bija Cēsu pilsēta;
   2. pabalsta pieprasītājs SN iesniedz:
 • iesniegumu;
 • pases kopiju;
 • ieslodzījuma vietas izdotu izziņu par atbrīvošanu;
   1. pabalsts ir vienreizējs, tā apmērs ir 25% no spēkā esošās minimālās mēneša darba algas valstī;
   2. lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem un izmaksā trīs darba dienu laikā.
 1. Apbedīšanas pabalsts
  1. Cēsu pilsētas domes SN ir tiesīga piešķirt apbedīšanas pabalstu par personām, kuru deklarētā dzīves vieta pirms miršanas bija Cēsu pilsēta, un, kuras nesaņem no VSAA likumā par ``Valsts sociālo pabalstu likums`` apbedīšanas pabalstus vai no VSAA saņemtais apbedīšanas pabalsts ir mazāks par minimālajiem apbedīšanas izdevumiem.
  2. 10.2. Pabalstu izmaksā personai, kura SN iesniedz iesniegumu, miršanas izziņu, miršanas apliecības kopiju (uzrāda oriģinālu), rēķinus par apbedīšanas pakalpojumiem un apņemas veikt mirušās personas apbedīšanu.

   Ja mirušai personai nav piederīgo, kas veiktu apbedīšanu, vai viņi atsakās to darīt, apbedīšanu veic Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas Kapu saimniecība, SN pārskaita līdzekļus par apbedīšanas pakalpojumiem saskaņā ar rēķinu.

   1. Apbedīšanas pabalsta apmērs līdz Ls 135,00, atbilstoši minimālajiem apbedīšanas izdevumiem un tas paredz sekojošus izdevumus: zārka iegādi, pakalpojumus kapos, transporta pakalpojumus, ja nepieciešams morga pakalpojumus.

10.4. Lēmumu par apbedīšanas pabalsta piešķiršanu SN pieņem un izmaksā trīs darba dienu laikā.

 1. Pabalsts ārkārtas situācijā
  1. Pēc Cēsu pilsētas domes speciālistu ieteikuma domes Sociālo lietu komitejai ir tiesības bez personas (ģimenes) materiālo apstākļu izvērtēšanas, bet izvērtējot kaitējuma apmērus un personas (ģimenes) iespējas novērst kaitējuma sekas, Sociālā budžeta iespēju robežās piešķirt vienreizēju pabalstu ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumos).
 1. Ierobežojumi pabalsta saņemšanai
  1. Ja persona nepilda 07.09.1995. likuma ``Par sociālo drošību`` 5.nodaļā noteiktos personas līdzdarbības pienākumus, SN vai Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komiteja var atteikt pabalstu pilnībā vai daļēji līdz šo pienākumu izpildīšanas brīdim.

12.2. Galvenie atteikuma iemesli pabalsta piešķiršanai:

12.2.1. ģimenes locekļi atkārtoti atsakās no līdzdarbības savas sociālās situācijas uzlabošanā (atsakās no medicīniskās izmeklēšanas, ārstēšanas, rehabilitācijas u.c. pasākumiem);

12.2.2. atsakās piedalīties līdzdarbības pasākumos;

   1. atsakās iesniegt ienākumus apliecinošus dokumentus:
   2. sniedz nepatiesas ziņas;

12.2.5.darbspējīga persona kā darba meklētājs nav reģistrējusies Nodarbinātības Valsts aģentūrā;

12.2.6. darbspējīgi ģimenes locekļi neizmanto iespēju izaudzēt pārtiku piemājas dārziņā vai mazdārziņā.

 1. Lēmumu paziņošanas, apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība
  1. Personu, kura saskaņā ar šiem noteikumiem ir iesniegusi visus nepieciešamos dokumentus un SN izvērtējusi ģimenes materiālos apstākļus un situāciju, varētu būt pabalstu saņēmēja, SN mutiski informē par pabalsta saņemšanas kārtību un laiku.

  13.2. SN vai Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas lēmumu par palīdzības atteikumu, pieprasītājam paziņo rakstveidā, norādot atteikuma pamatojumu, lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.

  13.3. Lēmumu apstrīdēšana un pārsūdzēšana:

  13.3.1. lēmumu, kuru pieņem Cēsu pilsētas domes SN speciālists, viena mēneša laikā var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejā;

  13.3.2. Sociālo lietu komitejas lēmumu var apstrīdēt viena mēneša laikā Cēsu pilsētas domes Apstrīdēšanas komisijā, bet tās lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā likumā noteiktajā kārtībā.

 2. Pārejas noteikumi
  1. Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanos, spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 26.02.2004. protokols Nr. 5, §12 ``Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem``.

14.2. Noteikumu izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komiteja.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

Pielikums Nr. 1

Cēsu pilsētas domes saistošajiem

noteikumiem Nr. 7

 

 

Dzīvokļa pabalsta aprēķināšana un normatīvie izdevumi

 

1. Aprēķinot dzīvokļa pabalstu, izmantojami šādi normatīvie izdevumi:

Garantēto minimālo ienākumu katram ģimenes loceklim noteikt 40% no attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās darba algas valstī.

2. Par gāzi – gāzes abonentmaksa un izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:

2.1. dzīvoklī ar gāzes plīti un regulāru siltā ūdens padevi – 6 m3 izmaksas mēnesī vienai personai un 3 m3 izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai ģimenē;

2.2. dzīvoklī, kur karsto ūdeni iegūst, izmantojot gāzi – papildus 2.1.apakšpunktā noteiktajam 3 m3 izmaksas mēnesī personai;

2.2.3. dzīvoklī ar regulāru karstā ūdens padevi un sašķidrināto balonu gāzi –uz vienu ģimeni (mājsaimniecību) pabalstam par gāzes patēriņu aprēķināt izdevumus par 2 gāzes baloniem gadā.

3. Par elektroenerģiju – izmaksas atbilstoši skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā:

3.1. 50 kw/h izmaksas mēnesī vienai personai un 30 kw/h izmaksas mēnesī katrai nākamajai personai, bet ne vairāk kā 150 kw/h izmaksas mēnesī ģimenei;

3.2. ja dzīvoklī ir stacionārā elektriskā plīts – 100 kw/h izmaksas mēnesī, bet ne vairāk kā 200 kw/h izmaksas mēnesī ģimenei.

4. Par dzīvojamo telpu īri vai apsaimniekošanas izdevumiem un par apkuri, kas nodrošināta visam namam:

4.1. par kopējo platību 24 m2 vienai personai un par kopējo platību 18 m2 katrai nākamai personai ģimenē;

4.2. izņemot gadījumus, kad pabalstu aprēķina par visu platību:

4.2.1. ja tas ir vienistabas dzīvoklis vai istaba kopējā dzīvoklī;

4.2.2. ja divistabu dzīvoklī dzīvo un dzīves vietu deklarējusi viena vai divas personas, kura(-as) vecāka(-as) par 70 gadiem un kurai(-ām)nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, vai 1.grupas invalīdi.

5. Par auksto un karsto ūdeni – atbilstoši īres un komunālo maksājumu rēķinā norādītajai summai, atbilstoši ūdens skaitītāju rādījumiem, bet ne vairāk kā

3,5 m3 izmaksas mēnesī vienai personai, no kurām ne vairāk kā 1,5 m3 karstā ūdens izmaksas mēnesī vienai personai, ja dzīvoklī ir ūdens skaitītājs.

6. Par citiem pakalpojumiem – atbilstoši īres (apsaimniekošanas izdevumi) un komunālo maksājumu rēķinos norādītajai summai par dzīvokli (t.sk.zemes nodevas maksa, nekustamā īpašuma nodoklis, atkritumu izvešana, inženiertīklu apkalpošana).

 1. Normatīvajos izdevumos par dzīvokli netiek ieskaitīta maksa par telefonu un kabeļtelevīziju.
 2. Dzīvokļa pabalsta apmērs tiek aprēķināts kā starpība starp palīdzības pieprasītāju kopējo GMI un normatīvo izdevumu summu, un palīdzības pieprasītāju kopējiem ienākumiem:
 3. P = (GMI x N + K) – I, kur

  P – dzīvokļa pabalsta apmērs;

  GMI – garantētā minimālā ienākumu summa

  palīdzības pieprasītājiem;

  K – normatīvie izdevumi par īri un

  komunālajiem pakalpojumiem,

  I – palīdzības pieprasītāju ienākumi (ieskaitot attiecīgā

  mēnesī saņemto GMI);

  N – personu skaits, ģimene

  Pabalsts ir izmaksas par apkuri un ūdens uzsildīšanu, bet nepārsniedzot Ls 20,- mēnesī dzīvoklim.

 4. Ģimene var pretendēt uz dzīvokļa pabalstu, ja tā starpapkures sezonā ir regulāri maksājusi un pilnā mērā nomaksājusi maksājuma par apkuri pastāvīgo daļu, t.i. Ls. 0,20 par m2 kopējās platības. Ja avansa maksājumi nav veikti objektīvu iemeslu dēļ, tad individuāli izvērtējot, ģimene var pretendēt uz pabalstu, bet to aprēķina no izmaksām par apkuri attiecīgajā mēnesī atskaitot Ls. 0,20 par m2.
 5. Kritēriji pabalstam kurināmā iegādei individuālās apkures nodrošināšanai dzīvoklī (mājoklī):
  1. pabalsts tiek piešķirts mājsaimniecībai un ir vienreizējs apkures sezonā;
  2. pabalsta lielums:
   1. daudzbērnu ģimenēm- Ls.35,-
   2. ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, kuri mācās- Ls 25,-;
   3. nestrādājošiem pensionāriem, invalīdiem u.c. maznodrošinātām ģimenēm, izņemot punktos 9.2.1. un 9.2.2. minētajām- Ls.20,-
   4. vientuļiem pensionāriem vai pensionāru pāriem, kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku ar ienākumiem līdz Ls.75 mēnesī katram ģimenes loceklim, pabalsts kurināmā iegādei Ls. 15,-
   5. Vientuļiem pensionāriem vai pensionāru pāriem, 70 gadus un vecākiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 80,- kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, pabalsts kurināmā iegādei Ls. 15,-
  3. Personām, kuras pašas nevar sagādāt un sagatavot kurināmo, pēc viņu vēlēšanās SN organizē kurināmā piegādi mājās 3½ m3 gadā.
 6. Ģimeņu, kurās ir parādi par īri un komunālajiem pakalpojumiem, pabalstu kurināmā iegādei, var pārskaitīt namu apsaimniekotājiem starpību izmaksājot pabalsta pieprasītājam.
 7. Denacionalizētajās mājās un mājās, kas atgūtas likuma ``Par namīpašumu atdošanu likumīgajiem īpašniekiem``, īrniekiem, kuri šajās mājās īrējuši dzīvojamās telpas līdz māju denacionalizācijai (atdošanai to īpašniekiem):
  • ja tās atbilst trūcīgās ģimenes (personas) statusam,
  • vientuļiem pensionāriem vai pensionāru pāriem, kuriem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, ja viņi ienākumi mēnesī ir 85% apmērā no valstī noteiktās minimālās darba algas,
  • vientuļiem pensionāriem vai pensionāru pāriem, kuriem nav taisnās līnijas palīdzētspējīgu radinieku ar ienākumiem līdz Ls. 75,00 mēnesī,

pabalsts dzīvokļa īres apmaksai Ls. 0,12 mēnesī par m2 kopējās dzīvokļa platības, bet nepārsniedzot 30 m2 dzīvokļa platības.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

Pielikums

 

CĒSU PAŠVALDĪBAS

SOCIĀLO PAKALPOJUMU UN SOCIĀLĀS PALĪDZĪBAS AĢENTŪRAS

NOLIKUMS

 1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI
  1. Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra (turpmāk – Aģentūra) ir Cēsu pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķis ir nodrošināt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – materiālu un/vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju, veicinot šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē.
  2. Aģentūras nosaukums latviešu valodā – Cēsu pašvaldības Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra.
  3. Aģentūrai ir savs norēķinu konts un zīmogs ar Cēsu pilsētas ģerboņa attēlu un Aģentūras pilnu nosaukumu.
  4. Aģentūras darbības pārraudzību veic Cēsu pilsētas dome. Attiecības starp Cēsu pilsētas domi un Aģentūru nosaka pārvaldes līgums, ko Cēsu pilsētas domes vārdā paraksta tās priekšsēdētājs, bet Aģentūras vārdā – Aģentūras direktors.
  5. Aģentūra savā darbībā ievēro Latvijas Republikas likumus, t.sk., Latvijas Republikas Publisko aģentūru likumu, Latvijas Republikas Ministru kabineta normatīvos aktus, Cēsu pilsētas domes lēmumus un citus normatīvos aktus, kā arī šo nolikumu.
 2. AĢENTŪRAS FUNKCIJAS UN KOMPETENCE
  1. Aģentūrai ir šādas funkcijas:
   1. organizēt un sniegt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem, lai apmierinātu to pamatvajadzības un veicinātu darbspējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā;
   2. sadarbībā ar citām institūcijām, sabiedriskām organizācijām un reliģiskām konfesijām sekmēt labvēlīgas sociālās vides veidošanu pašvaldības teritorijā;
   3. piedalīties sociāli ekonomiskās situācijas izpētē, analīzē un attīstības prognozēšanā pašvaldības teritorijā, izstrādāt sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;
   4. vadīt un realizēt Cēsu pilsētas pašvaldības projektus un programmas savas kompetences ietvaros;
   5. pārvaldīt un apsaimniekot tai valdījumā nodoto Cēsu pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu.
  2. Aģentūras kompetence:
   1. informēt iedzīvotājus par sociālās palīdzības pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību, Aģentūras darba organizāciju;
   2. sniegt pašvaldības teritorijā dzīvojošiem iedzīvotājiem sociālo palīdzību un pakalpojumus;
   3. veidot informatīvo datu bāzi par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju loku Cēsu pilsētā, sniegto pakalpojumu veidiem, institūcijām, kas var palīdzēt sociālās palīdzības sniegšanā, finansu līdzekļu izlietojumu;
   4. nodrošināt saņemtās informācijas par sociālās palīdzības pieprasītāju un saņēmēju konfidencialitāti;
   5. piedalīties projektu izstrādē un to finansējuma piesaistē;
   6. plānot un koordinēt sociālās palīdzības darbu pašvaldības teritorijā;
   7. iesniegt prasības tiesā un sūdzības administratīvajās iestādēs;
   8. saņemt informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām.
  3. Aģentūra patstāvīgi uzņemas saistības normatīvajos aktos un šajā Nolikumā noteiktajā kārtībā un apjomā.
  4. Aģentūra sniedz publiskos pakalpojumus sociālajā jomā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem.
  5. Aģentūrai ir tiesības par tās sniegtajiem publiskajiem pakalpojumiem iekasēt maksu. Aģentūras sniegtos publiskos pakalpojumus un to izcenojumus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc Aģentūras direktora priekšlikuma, ja likumos un Ministru kabineta noteikumos nav paredzēta cita izcenojumu apstiprināšanas kārtība.
 3. cĒSU PILSĒTAS DOMES KOMPETENCE AĢENTŪRAS DARBĪBAS UZRAUDZĪBĀ
  1. Aģentūras darbības uzraudzībai Cēsu pilsētas dome veic šādus pasākumus:
   1. apstiprina Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un kopējo gada budžeta apjomu;
   2. pieņem darbā, atlaiž no darba un disciplināri soda Aģentūras direktoru, kā arī nosaka viņa amatalgu;
   3. novērtē Aģentūras darbības rezultātus;
   4. atceļ Aģentūras direktora prettiesiskus lēmumus.
  2. Cēsu pilsētas dome, izņemot Nolikuma 3.1.punkta apakšpunktos minēto pasākumu veikšanai, nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.
  3. Cēsu pilsētas domei Aģentūras darbības uzraudzības un savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību.
  4. Aģentūras darbības uzraudzību veic Cēsu pilsētas domes izpilddirektors vai cita iecelta persona;
  5. Cēsu pilsētas domes izpilddirektora vai citas ieceltas personas kompetence Aģentūras darbības uzraudzībā:
   1. uzraudzīt Aģentūras darbību un informēt Cēsu pilsētas domi par Aģentūras darbības jautājumiem;
   2. savu pienākumu veikšanai ir tiesības pieprasīt un saņemt informāciju par Aģentūras darbību;
   3. Cēsu pilsētas domes izpilddirektors vai cita iecelta persona nedrīkst ar tiešiem lēmumiem iejaukties Aģentūras darbā.
  6. Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram vai citai ieceltai personai ir šādi pienākumi:
   1. sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju;
   2. sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto Aģentūras gadskārtējo darbības plānu un gadskārtējā budžeta projektu;
   3. sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras direktora izstrādāto pārvaldes līgumu;
   4. sniegt Cēsu pilsētas domei atzinumu par Aģentūras kārtējo un gada pārskatu, kā arī par Aģentūras darbību un finansu līdzekļu izlietojumu;
   5. sniegt Cēsu pilsētas domei priekšlikumu attiecībā uz Aģentūras direktora darbības novērtēšanu (arī materiālās stimulēšanas vai disciplinārās sodīšanas jautājumos);
   6. Cēsu pilsētas domes uzdevumā pieprasīt no Aģentūras direktora informāciju Aģentūras darbības jautājumos un izvērtēt to;
   7. izskatīt sūdzības par Aģentūras darbību un sniegt priekšlikumu Cēsu pilsētas domei attiecībā uz nepieciešamo rīcību.
 4. Aģentūras vadība un darbības plānošana
  1. Aģentūras darbu vada direktors, kas rīkojas saskaņā ar likumā, Aģentūras nolikumā un pārvaldes līgumā minētajiem noteikumiem. Aģentūras direktors ir atbildīgs par pārvaldes līguma izpildi.
  2. Aģentūrā tiek izveidotas nodaļas, saskaņā ar pielikumu Nr. 1.
  3. Uz Aģentūras direktora amatu tiek izsludināts atklāts konkurss likumā ‘’Publisko aģentūru likums’’ noteiktajā kārtībā.
  4. Darba līgumu ar Aģentūras direktoru slēdz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs. Darba līgums tiek slēgts uz laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Izbeidzoties darba līgumā noteiktajam termiņam, līgumu var atjaunot uz jaunu termiņu, kas nepārsniedz piecus gadus.
  5. Aģentūras direktora kompetence:
   1. vadīt un organizēt Aģentūras administratīvo darbu un nodrošina tās darbības nepārtrauktību;
   2. noteikt Aģentūras darbinieku kompetenci un atbildību;
   3. noteikt Aģentūras struktūru un amata vienību sarakstu;
   4. izstrādāt Aģentūras darbības un attīstības stratēģiju, darbības plānu un budžetu;
   5. nodrošina pārvaldes līguma izpildi;
   6. nosaka Aģentūras darbinieku atalgojumu, saskaņojot ar Cēsu pilsētas domi;
   7. pieņem darbā un atlaiž no darba Aģentūras darbiniekus;
   8. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Aģentūru, ja likums nenosaka citu pārstāvības kārtību;
   9. nodrošina Aģentūras personāla vadību;
   10. atbild par Aģentūras funkciju veikšanu;
   11. atbild par Aģentūras resursu lietderīgu izmantošanu;
   12. atbild par Aģentūras darbības tiesiskumu;
   13. sniedz Cēsu pilsētas domei un izpilddirektoram nepieciešamo informāciju un priekšlikumus Aģentūras darbības jautājumos;
   14. veic citas normatīvajos aktos noteiktās darbības.
  6. Aģentūras direktors izstrādā Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju uz pārvaldes līguma darbības laiku, paredzot noteiktā laika posmā sasniedzamos darbības rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai prognozējamos resursus. Aģentūras direktors iesniedz Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai.
  7. Pamatojoties uz Aģentūras vidēja termiņa darbības un attīstības stratēģiju, Aģentūra izstrādā Aģentūras gadskārtējo darbības plānu. Gadskārtējā darbības plānā nosaka gada laikā sasniedzamos rezultātus un šo rezultātu sasniegšanai nepieciešamos pasākumus. Pamatojoties uz gadskārtējo darbības plānu, tiek apstiprināts Aģentūras gadskārtējais budžets.
 5. PĀRVALDES LĪGUMS
  1. Pārvaldes līgums ir vienošanās par Aģentūrai nodoto Cēsu pilsētas pašvaldības kompetencē esošo funkciju veikšanu un tai piešķirto finansu līdzekļu izlietojumu atbilstoši Cēsu pilsētas domes apstiprinātajai Aģentūras darbības un attīstības stratēģijai un budžetam. Pārvaldes līgumu Cēsu pilsētas pašvaldības vārdā paraksta Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs, bet Aģentūras vārdā — Aģentūras direktors.
  2. Pārvaldes līgumā nosaka:
   1. Aģentūras darbības kvantitatīvos un kvalitatīvos rādītājus, to skaitā publisko pakalpojumu sniegšanas un klientu apkalpošanas rādītājus;
   2. Aģentūras funkciju veikšanai paredzamos finansu līdzekļus un to avotus, ja nepieciešams, citus paredzamos resursus un to avotus;
   3. Aģentūras darbības rezultātu izvērtēšanas kārtību un kritērijus;
   4. kārtību, kādā Aģentūra sniedz Cēsu pilsētas domei kārtējo un gada pārskatu;
   5. pārvaldes līguma grozīšanas nosacījumus un kārtību;
   6. kārtību, kādā izdarāmi grozījumi pārvaldes līgumā, ja tiek izdarīti grozījumi gadskārtējā valsts budžeta likumā vai citos likumos;
   7. Aģentūras darbinieku materiālās stimulēšanas kārtību un kārtību, kādā viņiem tiek piemērotas sankcijas atbilstoši pārvaldes līguma izpildes novērtējumam;
   8. pārvaldes līguma darbības termiņu, kas nevar būt īsāks par trim gadiem;
   9. grāmatvedības uzskaiti;
   10. citus jautājumus, kurus Cēsu pilsētas dome un Aģentūras direktors uzskata par būtiskiem.
  3. Aģentūras gadskārtējais darbības plāns un gadskārtējais budžets ir pārvaldes līguma sastāvdaļas, kuras katru gadu pēc to apstiprināšanas pievieno pārvaldes līgumam.
  4. Pārvaldes līgums ir publiski pieejams.
  5. Pārvaldes līgumu precizē katru gadu, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pašvaldības gadskārtējā budžeta pieņemšanas.
 6. Aģentūras manta un finansēšanas kārtība
  1. Aģentūras manta ir nekustamā un kustamā Cēsu pilsētas pašvaldības manta, kura nodota Aģentūras valdījumā, izveidojot Aģentūru, kā arī cita Aģentūras valdījumā esoša pašvaldības manta.
  2. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iegādāties savai darbībai nepieciešamo mantu apstiprinātā budžeta ietvaros. Nekustamās mantas iegādei nepieciešams Cēsu pilsētas domes lēmums.
  3. Aģentūrai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā atsavināt Aģentūras valdījumā esošo Cēsu pilsētas pašvaldības kustamo mantu un mantu, kuru tā iegādājusies savas darbības nodrošināšanai. Līdzekļi, kas iegūti Cēsu pilsētas pašvaldības kustamā mantas atsavināšanas rezultātā, ieskaita Aģentūras budžetā.
  4. Aģentūrai nav tiesības uzņemties garantijas par citu fizisku un juridisku personu
  5. Aģentūrai ir tiesības ņemt aizņēmumus tikai ar Cēsu pilsētas domes piekrišanu likuma noteiktajā kārtībā.
  6. Aģentūra tiek finansēta no Cēsu pilsētas domes budžeta dotācijām, kā arī no pašu ieņēmumiem, to skaitā ieņēmumiem par Aģentūras sniegtajiem maksas pakalpojumiem, no valsts un pašvaldību pasūtījumiem, no ziedojumiem, dāvinājumiem un ārvalstu finansiālās palīdzības.
 7. GRĀMATVEDĪBAS UZSKAITE UN DARBA SAMAKSA
  1. Aģentūra kārto grāmatvedības uzskaiti pēc uzkrājuma grāmatvedības principiem un pēc kases izdevumiem, kā arī sagatavo un iesniedz pārskatus par finanšu resursu izlietojumu atbilstoši likumu ‘’Par grāmatvedību’’, ‘’Par budžetu un finansu vadību’’ un ‘’Publisko aģentūru likums’’ prasībām.
  2. Darba samaksa Aģentūrā:
   1. Aģentūras direktora atalgojumu Cēsu pilsētas domes lēmumā noteiktajā apmērā nosaka Aģentūras direktora darba līgumā;
   2. Aģentūras darbinieku atalgojumu nosaka Aģentūras direktors Aģentūras budžeta darba samaksas fonda ietvaros, nepārsniedzot attiecīgās kvalifikācijas speciālista darba samaksu darba tirgū.
 8. revīzija un pārskati
  1. Lai kontrolētu Aģentūras finansiālās darbības tiesiskumu un atbilstību pārvaldes līgumam, Aģentūrā tiek veikta revīzija un sagatavots revīzijas pārskats likumā ‘’Par pašvaldībām’’ noteiktajā kārtībā.
  2. Aģentūras kārtējais un gada pārskats:
   1. Aģentūras direktors pārvaldes līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā iesniedz Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram kārtējo un gada pārskatu par pārvaldes līguma izpildi un finansu resursu izlietojumu. Kārtējā un gada pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Cēsu pilsētas dome;
   2. noslēdzot finanšu gadu, Aģentūra sagatavo un publicē gada publisko pārskatu, lai informētu sabiedrību par Aģentūras darbības mērķiem un rezultātiem, kā arī par Aģentūras budžeta līdzekļu izlietojumu. Gada publiskajā pārskatā iekļaujamo informāciju nosaka Ministru kabinets. Gada pārskats iesniedzams Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumā noteiktajā termiņā.
 9. Aģentūras reorganizācija un likvidēšana
  1. Aģentūru reorganizē vai likvidē ar Cēsu pilsētas domes lēmumu.
  2. Aģentūru reorganizējot vai likvidējot, sastāda Aģentūras slēguma bilanci, nosaka mantas vērtību un saistību apjomu, kā arī paredz mantas un saistību nodošanu citai Cēsu pilsētas pašvaldības iestādei.
  3. Aģentūru var reorganizēt:
   1. pievienojot Aģentūru citai Cēsu pilsētas pašvaldības iestādei, kā rezultātā pievienojamā Aģentūra beidz pastāvēt;
   2. apvienojot Aģentūru ar citu Cēsu pilsētas pašvaldības iestādi vai vairākām citām pašvaldības iestādēm, kā rezultātā apvienojamās iestādes beidz pastāvēt un uz to bāzes izveidota jauna pašvaldības iestāde.

Pielikums

 

NOLIKUMS

PAR AUDZĒKŅU MAKSU IEKASĒŠANU

CĒSU BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRĀ

 1. Vispārīgie noteikumi
  1. Audzēkņu maksas apjoms Cēsu bērnu un jauniešu centrā tiek noteikts ar dibinātāja lēmumu.
  2. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā veicama audzēkņu maksas iekasēšana, audzēkņu atbrīvošana no maksas.

2. Audzēkņu maksas noteikšanas kārtība

  1. Audzēkņu maksa tiek iekasēta par 9 mēnešiem mācību gadā.
  2. Audzēkņu maksa jāmaksā visiem Cēsu bērnu un jauniešu centra audzēkņiem, izņemot šī nolikuma punktā 3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.2., 3.3. minētajos gadījumos.
  3. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības ( ārsta zīme, vecāku zīme vai cits iemesls) un kavējuma periods ilgāks par septiņām dienām, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu maksa nav jāmaksā. Proporcionāli:
   1. kavējot 1 nedēļu mēnesī, jāmaksā 75% no maksas, ko noteicis dibinātājs,
   2. kavējot 2 nedēļas mēnesī, jāmaksā 50% no maksas, ko noteicis dibinātājs,
   3. kavējot 3 nedēļas mēnesī, jāmaksā 25% no maksas, ko noteicis dibinātājs.

 

3. Atbrīvošana no audzēkņu maksas

 

3.1. Cēsu bērnu un jauniešu centra administrācija var lemt par audzēkņu atbrīvošanu no maksas;

3.1.1.Pamatojoties uz 2003.gada 25.februāra LR MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” to ģimeņu bērniem, kuru vecāku (apgādnieku) pēdējo 3 mēnešu ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50% no attiecīgajā kalendārajā gadā LR MK apstiprinātās minimālās algas uz vienu ģimenes locekli. Minētie dati jāapstiprina ar Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas izsniegtu izziņu par trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanu

3.1.2. audzēkņi, kuru nodarbības notiek uz rajona vai pilsētas skolu bāzēm;

3.1.3. audzēkņi, kuri maksā biedru naudas centrālajai organizācijai (skauti,

gaidas u.c.);

3.1.4. Cēsu bērnu un jauniešu centra darbinieku bērni divās ( ar zemāko dalības

maksu ) interešu izglītības programmās.

3.2. Pulciņa audzēkni var atbrīvot no mēneša dalības maksas uz laiku – līdz 3 mēnešiem, par sasniegumiem un aktivitāti izstādēs, konkursos, pasākumos, pamatojoties uz pulciņa skolotāja vai pasākuma organizatora iesniegumu, pulciņā, kurā ir sasniegumi.

3.3. Galīgu lēmumu par atbrīvošanu no pulciņa audzēkņu maksām pieņem iestādes direktors, pamatojoties uz augstāk minētajiem kritērijiem.

 

4. Maksas iekasēšana.

 

4.1. Audzēkņu maksa jāmaksā par tekošo mēnesi:

4.1.1.pulciņa skolotājam vai iestādes kasē – ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša10.datumam.

4.1.2.Cēsu bērnu un jauniešu centra norēķinu kontā - ne vēlāk kā līdz nākamā

mēneša 15.datumam, norādot audzēkņa vārdu, uzvārdu, interešu

pulciņu, mēnesi par ko tiek veikts maksājums.

4.1.3.Cēsu bērnu un jauniešu centra norēķinu konta rekvizīti:

 

Cēsu bērnu un Jauniešu centrs

Reģ.Nr. 90000579585

konts LV16 UNLA 0004 0141 30371

A/S LUB Cēsu fil.,kods UNLALV2X

4.2 Par maksājumiem bankā vai internetbankā informēt pulciņa skolotāju vai kasieri.

4.3.Veicot audzēkņu maksu atbilstoši 4.1.1. punktam, audzēknis parakstās

sarakstā (ailē „Paraksts par naudas iemaksāšanu un kvīts saņemšanu”),

pretī saņemot stingrās uzskaites darījumu kvīti.

4.4. Audzēkņu maksu var iemaksāt avansā par periodu no viena līdz deviņiem mēnešiem.

4.5. Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem .

4.6. Iekasēto līdzekļu izlietošana notiek saskaņā ar Cēsu pilsētas domes apstiprināto plānoto izdevumu un ieņēmumu tāmi, iestādes nolikumu un attīstības koncepciju.

5.Citi jautājumi

5.1. Audzēkņu vecāki tiek iepazīstināti ar šo nolikumu, audzēknim iestājoties Cēsu bērnu un jauniešu centrā, vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu.

5.2. Pēc iepazīšanās ar šo nolikumu, apņemoties to ievērot, viens no vecākiem to apliecina ar parakstu.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

Pielikums

 

Saistošie noteikumi Nr. 8

 

 

Par Cēsu pilsētas dabas  un kultūrvēsturiskā

 parka aizsardzību un uzturēšanu

 

  Izdoti pamatojoties uz likuma

‘’Par pašvaldībām’’ 21. un 43.pantu,

Likuma “Par vides aizsardzību” 10. pantu,

Likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13. panta 3. punktu

 

Šie saistošie noteikumi nosaka Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamās nozīmes teritorijas „Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parks” izveidošanas mērķus,  robežas, uzturēšanas un aizsardzības kārtību.

1.          Vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija "Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskais parks”, turpmāk tekstā – Parks, ir dabas un kultūrvēsturisku objektu komplekss, kuram ir īpaša, tikai Cēsīm raksturīga kultūrvēsturiska un dabas objektu daudzveidība un vērtība.

2.          Parks izveidots, lai novērstu kultūrvēsturiskās un dabas vides  degradāciju, lai saglabātu  to nākamajām paaudzēm kā mantojumu, veicinātu  teritorijas  līdzsvarotu attīstību, izvērstu izglītības un pētniecības darbu, veicinātu iedzīvotāju rekreācijas iespējas un tūrisma attīstību.

3.          Parks aptver pilsētas teritorijas daļu 767 ha platībā, saskaņā ar robežu aprakstu (1.pielikumā).

4.          Parka daļā, kas savietojas ar Gaujas Nacionālā parka lieguma zonu ir spēkā 16.12.1999. likuma “Gaujas Nacionālā parka likums”, LR Ministru kabineta 07.08.2001. noteikumi Nr. 352 “Gaujas Nacionālā parka individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumi” ; LR Ministru kabineta 2003.gada 22.jūlija noteikumi Nr. 415 ‘’Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vispārējie aizsardzības un izmantošanas noteikumi’’, un Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 3. “Par vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu”.   

5.          Parkā ietilpst kultūrvēsturiskā un dabas mantojuma kopums, kas veidojies kopš pilsētas pirmsākumiem līdz 21.gs sākumam:

5.1.    Gaujas, tās ielejas un mazo pieteku veidotā ūdensteču un gravu sistēma;

5.2.    reljefs, ģeoloģiskie un ģeomorfoloģiskie objekti ;

5.3.    teritorijai  raksturīgā  flora un fauna ar bioloģiski vērtīgiem biotopiem ;

5.4.    dabas un kultūrainavas, t.sk. maz pārveidotās Gaujas upes ielejas ainavas, mežu ainavas, vēsturiskās pilsētvides ainavas;

5.5.    savdabīgi, kultūrvēsturiski nozīmīgi un iedzīvotāju iecienīti pilsētas izziņas un rekreācijas rajoni (Bērzaine, Blaņķītis, Cīrulīši, Florida, Glūdaskalns, Pipariņi, Siļķes, Mūrleja) ;

5.6.    atsevišķi kultūrvēsturiski objekti.

6.          Parkā saudzējami kultūrvēsturiskie un dabas objekti, vēsturiskā apbūve, telpiskais plānojums un zemes izmantošanas sistēma (kultūrvēsturiskā un dabas ainava, kultūrvēsturiskiem objektiem atbilstoša vide, vēsturisko ceļu, ielu un taku tīkls, mežu, pļavu un lauku dabiskās vēsturiskās robežas), dabiskais un vēsturiskais reljefs, mākslas darbos (gleznās, fotogrāfijās) fiksētie vēsturiskie skati, teritorijas savdabība un identitāte.

7.          Lai nodrošinātu sabiedrībai nozīmīgu vērtību attīstību un saglabāšanu, parks iekļaujams kopējā pilsētas attīstības plānā un teritorijas plānojumā tādā veidā, lai nemazinātos kultūrvēsturiskās vides kvalitāte un būtu nodrošināti īpaši aizsargājamās teritorijas izveidošanas mērķi.

8.          Parkā ieteicama un atbalstāma :

8.1.    pilsētnieku un viesu atpūtas iespējas un rekreācija:

8.1.1.      sporta aktivitātes brīvā dabā, izņemot motorizētos troksni un dūmgāzes radošos sporta veidus;

8.1.2.      tūrisma iespējas visu gadu;

8.1.3.      atsevišķi periodiski organizēti plašāki pasākumi, piem., tautas svētku svinības;

8.2. pieļaujama jaunu zemes gabalu izveidošana un jaunu objektu būvniecība, galvenokārt, Parka teritorijai noteikto mērķu realizēšanai tikai uz detaļplānojuma pamata, vietās, kur tā nebūtu pretrunā ar kultūrvēsturiskās un dabas teritorijas aizsardzības režīmu.

9.          Parkā aizliegta:

9.1.    jebkāda darbība, kas izmaina kultūrvēsturiskās vides īpatnības un raksturīgos ainavu elementus vai samazina bioloģisko daudzveidību un ekoloģisko stabilitāti, ir pretrunā ar parka izveidošanas mērķiem vai izraisa nevēlamas  pārmaiņas dabas procesu norisēs, kā arī kultūrvēsturiskās vides un ainavu telpiskajā struktūrā;

9.2.    vidi degradējošu jaunu objektu būvniecība un vidi degradējošu būvju paplašināšana;

9.3.    kultūrvēsturiskās ainavas, kultūras pieminekļu, dabas un kultūrvēsturisko objektu bojāšana un iznīcināšana;

9.4.    jaunu objektu būvniecība aizsargājamo ainavu zonās un vēsturiskā zemes reljefa pārveidošana, vai cita veida darbības, kas veicina zemes erozijas attīstību;

9.5.     ainavu un tās  elementu iznīcināšana, bojāšana un pārveidošana.

10.      Parka izveidošanas mērķu īstenošanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem:

10.1.Amatpersonas Cēsu pilsētas domē un tās pilnvarotās institūcijas:

10.1.1.  kontrolē un koordinē visas nepieciešamās un pieļaujamās darbības, kā arī pārtrauc destruktīvās darbības un procesus, tai skaitā nelikumīgo celtniecības objektu demontāžu;

10.1.2.  nodrošina parka dabas un kultūrvēsturisko vērtību inventarizāciju, objektu aizsardzības zonu robežu un režīma noteikšanu;

10.1.3.  nodrošina ilgtermiņa un ikgadējo apsaimniekošanas plānu izstrādi, pārrauga to realizāciju;

10.1.4.  slēdz teritorijas apsaimniekošanas līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašumi atrodas parkā;

10.1.5.  parka uzturēšanai un pārvaldei līdz 2006. gada 1. janvārim  izveido  Parka apsaimniekošanas Padomi;

10.1.6.  Gaujas Nacionālā parka dabas lieguma zonā veicamās darbības koordinē un  savas kompetences ietvaros saskaņo ar parka administrāciju;

10.2.Cēsu pilsētas vides attīstības padome:

10.2.1.  nodrošina izpildāmo darbu konsultatīvi metodisko vadību;

10.2.2.  izskata un sniedz atzinumus attiecīgajām lemttiesīgajām institūcijām par teritorijas plānojumu, būviecerēm un būvprojektiem, kas var būtiski ietekmēt parka vides kvalitāti, kā arī izvērtē to atbilstību Cēsu pilsētas kultūrvēsturiskā un dabas parka izveidošanas  mērķiem.

11.      Līdzekļu piesaistei parka apsaimniekošanas mērķiem ar atsevišķu Cēsu pilsētas domes lēmumu tiek izveidots “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka fonds”.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

Pielikums

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Maija ielā 12, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Maija ielā 12, Cēsīs’’ pieņemts 27.01.2005. sēdes protokols Nr. 2 & 56.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 08.02.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 08.03.2005.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.Iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

REZULTĀTI.

6.Pavisam kopā saņemti 8 (5 derīgi) viedokļi no

6.1.domes mājas lapas

Andris Vasins, Elīna Stapulone

Indra Adamova- Stavro Saņemti 8 viedokļi, no kuriem

Iveta Druva - Druvaskalne

Guntars Kazaks 5 -pozitīvi

0-negatīvi;

____3- nav parakstīti derīgi 5

6.2. atbildīgā sekretāra pastā - viedokļu nav

6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām - viedokļu nav

 

SECINĀJUMI

7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Maija ielā 12, Cēsīs.

8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Maija ielā12, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:

5 pozitīvi – 100 %

0 negatīvi - 0%

Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:

Būvniecības , teritorijas plānošanas

un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

Pielikums

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Stacijas laukumā 1, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Stacijas laukumā 1, Cēsīs’’ pieņemts 09.12.2004. sēdes protokols Nr. 26 & 22.
 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēts Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Jānis Zlaugotnis.
 3. Paziņojums rajona laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 04.02.2005. , nosaucot apspriešanas termiņu līdz 07.03.2005.
 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta:

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projektu un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē , Raunas ielā 4, 2.stāvā,vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, 9249517, e-pastu janis.zlaugotnis@dome.cesis.lv

5.Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:
5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;
5.2.iesniedzost iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;
5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu.

REZULTĀTI.
6.Pavisam kopā saņemti 31 (17 derīgi) viedokļi no
6.1.domes mājas lapas

Olga Kašu, Iveta Druva-Druvaskalne, Inese Venediktova, Maija Ēvele, Ivars Ceriņš, Artūrs Grava, Gundars Avotiņš, Helēna Jaundzema , Inese Avotiņa, Ivars Krūmiņš, Jānis Vinters, Normunds Teteris, Ziedonis Makars, Edmunds Juškēvics, Modris Poznikovs, Nikolajs Samučenoks

 

Saņemts 31 viedoklis, no kuriem

13 pozitīvi;

1 negatīvs;

3 vairāk pozitīvi nekā negatīvi;

1 ievietots 2 reizes;

1- cita pilsētas;

12 – nav parakstīti

____________

derīgi 18

6.2. atbildīgā sekretāra pastā - nav viedokļu
6.3. iesnieguma veidā no fiziskām personām - nav viedokļu

SECINĀJUMI
7.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Stacijas laukumā 1, Cēsīs.
8.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.
9.Cēsu pilsētas iedzīvotāju izteiktais viedoklis par būvniecības ieceri Stacijas laukumā 1, Cēsīs, ir sadalījies sekojoši:
17 pozitīvi un vairāk pozitīvi nekā negatīvi –94,44%
1 negatīvs – 5,56 %
Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs:
Būvniecības , teritorijas plānošanas
un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs J.ZLAUGOTNIS
Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv