Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2019.gada 20.jūlijs   Vārda dienu svin: Ritma, Ramona
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2019

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 10. martā protokols Nr. 5


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 10.MARTĀ
PROTOKOLS NR.5
PIEŅEMTIE LĒMUMI
Darba kārtība

Par būvniecības ieceres Stacijas laukumā 1, Cēsīs

publiskās apspriešanas rezultātiem

______________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Stacijas laukumā 1, Cēsīs (2004.gada 9.decembra prot. Nr. 26, punkts Nr.22).
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).
 3. Apstiprināt Guntim SPROGAM būvniecības ieceri objektam Stacijas laukumā 1, Cēsīs.
 4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Guntim SPROGAM Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Stacijas laukumā 1, projektēšanas darbu uzsākšanai.


Par būvniecības ieceres Maija ielā 12 , Cēsīs,
publiskās apspriešanas rezultātiem
______________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr.309’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības , teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja Jāņa Zlaugotņa ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Maija ielā 12, Cēsīs (2005.gada 27.janvāra prot. Nr. 2, punkts Nr.56).
  2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).
  3. Apstiprināt Birutai Bikarei un Gintam Bikaram būvniecības ieceri objektam Maija ielā 12, Cēsīs.
  4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei (būvvaldes vadītāja vietas izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Birutai Bikarei un Gintam Bikaram Plānošanas un arhitektūras uzdevumu objekta Cēsīs, Maija ielā 12 projektēšanas darbu uzsākšanai.

Par publiskās apspriešanas

„Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijastajumi nakosaja nedela!jat akajiem aretu veidot Vidzemes regiona ” rezultātiem

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu un publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas ieceri;
 2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums ).;
 3. Apstiprināt SIA „Cēsu Būvnieks” (reģ. Nr. 40003001934, juridiskā adrese Kalnciema ielā 41a, Rīga, LV 1046) būvniecības ieceri Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijai.

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs,

sadalīšanu un adrešu maiņu

_________

(Ziņo: J.Pētersons, Zemes komisijas priekšsēdētājs)

(izsakās: )

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, īpašnieces VALENTĪNAS ZINOVSKAS, iesniegumu (reģ.Nr.366/1-23; 16.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.novembra lēmuma 14.punku (prot.Nr.25) “Par viesu nama būvniecības ieceres Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.37 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0520), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Bebru ielu, Cēsīs, un saimniecības un pirts ēkai uz tā (kad.apz.4201 009 0520 001) piešķirt jaunu adresi Bebru iela 14, Cēsis (kad.nr.4201-009-0546);
  1. Zemes gabala platība 1667 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 43A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0520);
  1. Zemes gabala platība 1129 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);
 4. VZD kadastra reģistrā līdz šim ar adresi Bebru iela 14, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0526), reģistrētam zemes gabalam noteikt jaunu adresi Bebru iela 16, Cēsis;
 5. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 34, Cēsīs, sadalīšanu

___

Izskatot nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 34, Cēsīs, īpašnieces LĪGAS KRASTIŅAS, iesniegumu (reģ.Nr.401/1-23; 22.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.38 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 34, Cēsīs (kad.nr.4201-009-0222), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai neapbūvētajai zemes gabala daļai, kura robežojas ar Bebru ielu, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Bebru iela 5, Cēsis (kad.nr.4201-009-0242);
  1. Zemes gabala platība 1217 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601);
 3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Piebalgas iela 34, Cēsis (kad.nr.4201-009-0222);
  1. Zemes gabala platība 2675 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo ēku apbūve (0601);
 4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Līgatnes ielā 52, Cēsīs, sadalīšanu

un jaunas ielas izveidošanu

___

Zemesgrāmatā reģistrētam zemes gabalam Līgatnes ielā 38, Cēsīs (zemesgrāmatas nod.Nr.697), ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmuma 15.punktu (prot.Nr.10) “Par zemes gabala Līgatnes ielā 40, Cēsīs, sadalīšanu un adrešu maiņu” piešķirta jauna adrese Līgatnes iela 52, Cēsis. Zemesgrāmatā adreses maiņa nav reģistrēta.

Izskatot zemes gabala Līgatnes ielā 52, Cēsīs, īpašnieces DAINAS LUKSTIŅAS, iesniegumu (reģ.Nr.442/1-23; 28.02.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.39 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Līgatnes ielā 52, Cēsīs (agrāk Līgatnes ielā 38, Cēsīs, kad.nr.4201-007-1607), vienpadsmit atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
 2. Atdalītajai 10 m platai joslai gar zemes gabala ziemeļrietumu robežu noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Svīres iela;
  1. Atdalītā zemes gabala platība 1283 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Svīres ielā 2 un Svīres ielā 4, Cēsīs, kā arī zemes gabaliem, kuri varētu veidoties, sadalot blakus esošo zemes gabalu Atpūtas ielā 15, Cēsīs (kad.nr.4201- 007- 1630);
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
 3. Atdalītajai 8 m platajai joslai ar 12x12 m lielu apgriešanās laukumu galā - piebraucamajam ceļam (Atpūtas iela) - piešķirt ielas statusu un apstiprināt kadastra numuru 4201-007-1666);
  1. Atdalītā zemes gabala platība 688 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Apgrūtinājums – caur šo zemes gabalu piekļūšana zemes gabaliem Atpūtas ielā 37, Atpūtas ielā 39, Atpūtas ielā 41 un Atpūtas ielā 43, Cēsīs;
  3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
  4. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Atpūtas ielā 37, Atpūtas ielā 39, Atpūtas ielā 41 un Atpūtas ielā 43, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala - piebraucamais ceļš (Atpūtas iela) - domājamā daļa;
 4. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem apstiprināt sekojošas adreses un platības, kuras precizējamas zemes gabalus uzmērot dabā:
  1. Atpūtas iela 33, Cēsis (kad.nr.4201-007-1670), platība 1151 m2;
  2. Atpūtas iela 35, Cēsis (kad.nr.4201-007-1669), platība 1547 m2;
  3. Atpūtas iela 37, Cēsis (kad.nr.4201-007-1668), platība 1504 m2;
  4. Atpūtas iela 39, Cēsis (kad.nr.4201-007-1667), platība 1528 m2;
  5. Atpūtas iela 43, Cēsis (kad.nr.4201-007-1665), platība 1587 m2;
  6. Atpūtas iela 45, Cēsis (kad.nr.4201-007-1664), platība 1656 m2;
  7. Svīres iela 2, Cēsis (kad.nr.4201-007-1671), platība 1569 m2;
  8. Svīres iela 4, Cēsis (kad.nr.4201-007-1672), platība 1537 m2;
 5. Zemes lietošanas mērķis 4.punktā minētajiem zemes gabaliem – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 6. Atlikušajai zemes gabala daļai mainīt adresi un piešķirt jaunu adresi Atpūtas iela 41, Cēsis (kad.nr.4201-007-1607);
  1. Zemes gabala platība 1834 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
 7. Svīres ielas posmam - turpinājumam līdz Griezes ielai (platums 10 m) apstiprināt kadastra numuru 4201-007-1674, zemes gabals ir Cēsu pilsētas pašvaldībai piekrītošs;
  1. Zemes gabala platība 808 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
  2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1101);
  3. Zemes gabala Līgatnes ielā 46, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1631), no kura tiek izdalīts zemes gabals jaunizveidotās Svīres ielas posmam, platību līdz zemes gabala kadastrālajai uzmērīšanai noteikt 4292 m2;
 8. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs,

lietošanas mērķi

______

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0003 3876 uz SIA “OGUS”, reģistrācijas Nr.49503002454, juridiskā adrese Dzintara iela 6, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs. Zemes gabala līdzšinējais lietošanas mērķis - rūpniecības objektu apbūves teritorija (1001).

2005.gada 4.martā Cēsu pilsētas domē reģistrēts nekustamā īpašuma Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, īpašnieces SIA “OGUS” iesniegums ar lūgumu mainīt zemes gabalam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, lietošanas mērķi no rūpniecības objektu apbūves teritorijas uz darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūves teritoriju. Uz minētā zemes gabala plānota vieglo automašīnu apkalpes centra un veikala būvniecība.

Izskatot SIA “OGUS” iesniegumu (reģ.Nr.430/1-23; 04.03.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 24.februāra lēmumu (prot.Nr.4, 46.punkts) “Par būvniecības ieceres Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem”, ar kuru apstiprināta SIA “OGUS” būvniecības iecere objektam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’ un Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.41 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Zemes gabalam Uzvaras bulvārī 40, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-1320), noteikt zemes lietošanas mērķi - darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801).

 

Par Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmuma Nr.99

“Par pārtikas veikala “100 sīkumi” ierīkošanu Cēsīs, Līgatnes ielā 18”

un Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmuma (prot.Nr.17, 6.punkts)

atzīšanu par spēku zaudējušiem un par zemes gabala

Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi

_____

Cēsu pilsētas zemesgrāmatā uz Laimoņa Pāžes, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Līgatnes ielā 18, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmumu Nr.99 namīpašumā Līgatnes ielā 18 saskaņota pārtikas preču veikala funkcija, kas arī šajā namīpašumā tika realizēta. Ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmumu “Par zemes gabala Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi” (prot.Nr.17, 6.punkts) zemes gabalam noteikti sekojoši zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 2063 m², darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801)- 229 m².

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Ēku un būvju apsekošanas komisijas aktu Nr.2 (24.02.2005.), kurā ir norādīts, ka namīpašumā Līgatnes ielā 18, Cēsīs, komercdarbība vairs nenotiek, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 4.marta atzinumu Nr.40 (prot.Nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas TDP valdes 1994.gada 15.marta lēmumu Nr.99 “Par pārtikas veikala “100 sīkumi” ierīkošanu Cēsīs, Līgatnes ielā 18”.
 2. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 12.augusta lēmumu “Par zemes gabala Līgatnes ielā 18, Cēsīs, lietošanas mērķi” (prot.Nr.17, 6.punkts).
 3. Zemes gabalam Līgatnes ielā 18, Cēsīs (kadastra Nr.4201-007-0926), noteikt zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601).

 

Par būvju Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.februāra sēdes protokolu Nr. 3; 4. punktu Cēsu pilsētas pašvaldības nepabeigtās celtniecības objektam būvēm, kuras projektētas un būvniecība uzsākta ar nosaukumu “Cēsu pilsētas peldētava (Gaujas labais krasts)” piešķirta adrese Pārgaujas ielā 2, Cēsīs.

Saskaņā ar likuma “Par nekustamā īpašuma ierakstīšanu zemesgrāmatās” 36. panta 7.punktu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.03.2005. atzinumu Nr.42 (prot.nr.4), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Pārgaujas ielā 2, Cēsīs, kas sastāv no divām nepabeigtām jaunbūvēm - tirdzniecības kiosks ar pārģērbšanās kabīnēm un ateja, kuras atrodas uz zemesgrāmatā reģistrēta zemes gabala Pārgaujas ielā 2, Cēsīs (kad.Nr. 4201 001 0121), īpašnieks Gunārs Klezbergs, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu.

Par zemes gabala Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, izveidošanu

_______________

Saskaņā ar tehnisko projektu sporta kompleksam Piebalgas ielā 18, Cēsīs (sākotnējā adrese Leona Paegles ielā 1, Cēsīs, akceptēts 28.08.2002.), tas atrodas uz četru vēsturisko zemes gabalu daļām.

Zemes gabals Leona Paegles ielā 1 (vēsturiskais zemes gabals 540F ar adresēm Jaunā ielā 18, Brieža ielā 2, Lakstīgalas ielā 2 un Patversmes ielā 1), Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0005 2761; 03.01.2002.) un no tā atdalīts zemes gabals Piebalgas ielā 18, Cēsīs, sporta kompleksa būvniecības vajadzībām (nod.Nr.100 0008 7584; 16.12.2002.).

Zemes gabals Leona Paegles ielā 2C (daļa no vēsturiskā Cēsu pilsētas pašvaldībai piederējušā zemes gabala 500F ar adresēm Kaļķu ielā 2, Patversmes ielā 2, Vāveres ielā 10), Cēsīs, nostiprināts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nod.Nr.1000 0009 1828; 07.02.2003.) un no tā ar Cēsu pilsētas domes 2004.gada 23.septembra lēmuma 6.punktu (prot.Nr.21) atdalīts zemes gabals Leona Paegles ielā 2E, Cēsīs, uz kura atrodas daļa no sporta kompleksa autostāvvietām.

Daļa no sporta kompleksa autostāvvietām atrodas uz zemes gabala, uz kura atrodas Leona Paegles iela (agrāk Patversmes iela). Ielas daļa ar Cēsu pilsētas domes 2003.gada 26.jūnija lēmuma §21 (prot.Nr.13) slēgta sporta kompleksa būvniecības vajadzībām.

Daļa no sporta kompleksa autostāvvietām atrodas uz bijušās dzelzceļa atsavinātās joslas zemes gabala daļas, no kuras lietošanas tiesībām VAS “Latvijas Dzelzceļš” atteikusies ar 2002.gada 28.oktobra valdes lēmumu Nr.16/171.

Ievērojot to, ka sporta kompleksa ēka un būves daļēji atrodas uz zemesgrāmatā nereģistrētām zemēm, kuras sastāv no divu vēsturisko zemes gabalu daļām, kuras pēc apbūves veikšanas ir funkcionāli nedalāmas, šīs zemes perspektīvā reģistrējamas zemesgrāmatā kā vienots zemes gabals.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 29.10.04. atzinumu Nr.118(prot.nr.21), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Izveidot jaunu zemes gabalu, uz kura atrodas daļa no sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, ēkām un būvēm, kurš sastāv no Leona Paegles ielas slēgtā posma un daļas no dzelzceļa atsavinātās joslas, no kuras lietošanas atteikusies VAS “Latvijas Dzelzceļš”, un piešķirt tam adresi Piebalgas iela 18A, Cēsis (kad.nr.4201-009-0132);
 2. 1.1. Zemes gabala platība 3500 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

  1.2. Zemes lietošanas mērķis - sabiedriskas nozīmes objekti (0910);

 3. Rekomendēt Cēsu pilsētas domei izslēgt no ielu bilances Leona Paegles ielas posmu no Piebalgas ielas līdz gājēju pārejai pret ieeju Cēsu pilsētas ģimnāzijā (posma garums 125 m);
 4. VZD zemju masveida kadastrālās vērtēšanas reģistrā Leona Paegles ielas posma ar kad.nr.4201-009-0124 platību (līdz galīgajai precizēšanai kadastrāli uzmērot) noteikt 7100 m2;
 5. Pieņemt zināšanai, ka:

4.1.dzelzceļa joslas platība tiks precizēta ar atsevišķu lēmumu;

  1. zemes gabali Piebalgas ielā 18, Piebalgas ielā 18A un Leona Paegles ielā 2E, Cēsīs, perspektīvā apvienojami vienā zemes gabalā, vienoti ar ēkām un būvēm uz tā, izveidojot vienotu nekustamo īpašumu.

Par nekustamā īpašuma Piebalgas ielā 18A, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

_______________

Saskaņā ar 29.10.2004. zemes komisijas atzinumu Nr.118(prot.nr.21), tika izveidots jauns zemes gabals Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, uz kura atrodas daļa no zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēta (nodalījums Nr. 1000 0016 3218) sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs, ēkām un būvēm.

Pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un SIA “Mērnieks MMR” veikto zemes gabala Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un izgatavoto zemes robežu plānu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 21.01.2005. atzinumu Nr. 15 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome

n o l e m j:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, (kadastra Nr.4201 009 0132), kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.3380ha (3380 m2), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti ( 0910 );
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju – 0.0032ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0013ha; aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju - 0.0105ha; aizsargjosla gar apakšzemes kabeļu sakaru līniju – 0.0634ha; aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.1342ha; aizsargjosla gar ūdensvadu – 0.0067ha; aizsargjosla gar pašteces kanalizācijas vadu – 0.0718ha; aizsargjosla gar pašteces lietus kanalizācijas vadu – 0.1138ha; aizsargjosla gar gāzes vadu - 0.0092ha;
 4. Pieņemt zināšanai, ka nekustamais īpašums Piebalgas ielā 18A, Cēsīs, perspektīvā apvienojams ar nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18, Cēsīs.

Par nekustamo īpašumu Piebalgas ielā 18, Piebalgas ielā 18A un Leona Paegles iela 2E, Cēsīs, apvienošanu un reģistrēšanu zemesgrāmatā kā vienotu Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Ievērojot to, ka Sporta kompleksa Piebalgas ielā 18, Cēsīs ēkas un būves, kā nedalāms objekts, reģistrētas zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda (nodalījums Nr.1000 0016 3218, 17.01.2005).

Saskaņā ar sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsīs (sākotnējā adrese Leona Paegles ielā 1,Cēsīs) tehnisko projektu, tās atrodas uz trīs zemes gabaliem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma ”Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 2.daļu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 29.10.2004. atzinumu Nr.118 (prot.nr.21) un 21.01.2005. atzinumu Nr. 15 (prot.nr.1), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Zemesgrāmatā reģistrētie zemes gabali Piebalgas iela 18, Piebalgas iela 18A, Leona Paegles iela 2E, Cēsīs apvienojami vienā zemes gabalā, vienoti ar zemesgrāmatā reģistrētām sporta kompleksa Piebalgas iela 18, Cēsis, ēkām un būvēm uz tā, apvienojot vienā zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1000 0008 7584;
 2. Apvienotajam zemes gabalam noteikt adresi Piebalgas iela 18, Cēsis (kadastra Nr.4201 009 0129), zemes gabala platība 1,2999ha (12999 m2), vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes robežu plānu;
 3. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti ( 0910 );
 4. Pieņemt zināšanai, ka apvienotajam zemes gabalam Piebalgas iela 18, Cēsis inženierkomunikāciju radīto apgrūtinājumu sastāvs un apjoms nosakāms pēc apvienotā zemes robežu plāna izgatavošanas.

Par grozījumiem nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs privatizācijas projektā

_______________

Pamatojoties uz akciju sabiedrības ‘’CATA’’ 2005.gada 12.janvāra iesniegumu Nr. 01-J-23/01 (saņemts 2005.gada 13.janvārī, reģ. Nr. 64/1-25) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 2.marta priekšlikumu (prot. Nr. 7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Grozīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs, privatizācijas projekta (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 23.novembra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, privatizācijas projekta apstiprināšanu’’, protokols Nr. 26, paragrāfs Nr. 23) 11.punktu, nosakot, ka autobusu stacijas ēkas un pasažieru iekāpšanas laukuma no Noliktavas ielas līdz Raunas ielai, Cēsīs, projektēšana un izbūve jāveic līdz 2006.gada 31.decembrim.
 2. Grozīt nekustamā īpašuma Raiņa ielā 33, Cēsīs, pirkuma līguma (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2000.gada 28.decembra lēmumu ‘’Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raiņa ielā 33, pirkuma līguma apstiprināšanu, protokols Nr. 28, paragrāfs Nr. 4) 4.2.punktu, nosakot atpakaļpirkuma tiesību izmantošanas termiņu līdz 2007.gada 31.decembrim.

Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles rezultātu apstiprināšanu

_______________

Pamatojoties uz likumu ‘’Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām’’, Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu pārdošanu’’ (prot. Nr. 26, punkts Nr. 11), 2004.gada 23.decembra lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (prot. Nr. 27, punkts Nr. 12), 2005.gada 13.janvāra lēmumu ‘’Par papildinājumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (prot. Nr. 1, punkts Nr. 46) un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas sēdes 2005.gada 24.februāra un 2.marta priekšlikumiem (prot. Nr. 6,7), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’, reģ. Nr. 40003007848, turpmāk tekstā – Sabiedrība, kapitāla daļu atsavināšanas 2005.gada 24.februāra izsoles rezultātus, pamatojoties uz kuriem Sabiedrības 8708 (astoņi tūkstoši septiņi simti astoņas) kapitāla daļas ir nosolījusi SIA ‘’Cēsu būvnieks’’, reģ. Nr. 40003001934, par Ls 620,00 (seši simti divdesmit latiem).
 2. Uzdot Sabiedrības kapitāla daļu turētāja pārstāvim J.BEIKMANIM ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pirkuma līguma parakstīšanas sasaukt Sabiedrības dalībnieku sapulci un pilnvarot pieņemt attiecīgus lēmumu, kā arī parakstīt dokumentus (t.sk., dalībnieku sapulces protokolu), kas nepieciešami, lai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētu Sabiedrības dalībnieku maiņu.
 3. Uzdot kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS)

Par finansiālu atbalstu Cēsu pils korim koru konkursā Francijā

_

Pamatojoties uz Cēsu pils kora prezidentes iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5 atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Atbalstīt Cēsu pils kora dalību starptautiskajā koru konkursā Francijā Tūrā, piešķirt no kultūras pasākumiem plānotiem līdzekļiem finansējumu. 

Par izmaiņām kultūras notikumu kalendārā

_______________

 

Pamatojoties uz Valsts aģentūras tautas mākslas centrs iesniegumu Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas ( 03.02.2005. prot.Nr. 5 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1.Akceptēt valsts aģentūras Tautas mākslas centrs priekšlikumu 2005.gada 17.jūlijā Cēsīs organizēt 6.Starptautisko tautas deju festivālu „Sudmaliņas”

2.Izdarīt izmaiņas Kultūras notikumu kalendārā 2005.gadam, atceļot 2005.gada 16.jūlijā plānoto tautas deju festivāla „Sudmaliņas” Novadu dienas koncertu.

 

Par Cēsu pilsētas domes saistošo noteikumu Nr. 7

„Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības

pabalstiem Cēsu pilsētā” apstiprināšanu

______________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2005. (protokols Nr. 4) un Finansu komitejas 04.03.2005. (protokols Nr. 5) sēžu lēmumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes Saistošos noteikumus Nr. 7 „Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā”. (noteikumi pielikumā ).
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem 26.02.2004., Cēsu pilsētas domes sēdes protokols Nr.5, punkts12, „Noteikumi par Cēsu pilsētas domes sociālajiem pabalstiem”

Par Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošanu

________________

Lai nodrošinātu efektīvāku sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu Cēsu pilsētā, pamatojoties uz Publisko aģentūras likumu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 15.panta 3.daļas 3.punktu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot. Nr. 5) un Finansu komitejas 2005.gada 4.marta atzinumu (prot. Nr. 5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Izveidot Cēsu pašvaldības aģentūru „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra’’ (turpmāk tekstā –Aģentūra), reorganizējot Cēsu pilsētas domes struktūru.
 2. Apstiprināt Aģentūras nolikumu
 3. Apstiprināt Aģentūras struktūru
 4. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.ZERNE) izstrādāt Aģentūras budžetu.
 5. Aģentūras darbības uzsākšanas laiku, Cēsu pilsētas domes struktūras reorganizācijas un Aģentūrai nododamās mantas sarakstu un nodošanas termiņus un kārtību noteikt ar atsevišķu Cēsu pilsētas domes lēmumu pēc Aģentūras budžeta izstrādāšanas un apstiprināšanas.

Par finansiālu atbalstu līdzdalībai

2. Transnacionālās pieredzes apmaiņas programmas

Sociālās izstumtības mazināšanai projektā

“Personu ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgo

nodarbinātību veicinošo pakalpojumu sistēmas modeļa izstrāde”

________________

 

Pamatojoties uz Vidzemes attīstības aģentūras piedāvājumu un domes Sociālo lietu komitejas 17.02.2005. (prot.Nr.4) un Finansu komitejas 04.03.2005. (prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atbalstīt Cēsu pilsētas domes piedalīšanos projektā “Personu ar garīgās veselības traucējumiem un viņu piederīgo nodarbinātību veicinošo pakalpojumu sistēmas modeļa izstrāde”, paredzot līdzfinansējumu ne vairāk kā EUR 450 par vienu pieredzes apmaiņas pasākuma iesaistīto dalībnieku.

Par Cēsu pilsētas domes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas domes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

17 660 237

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

3 548 743

2.2.

speciālais budžets

- LVL

471 487

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

44 437

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

2 091 062

3.2.

speciālais budžets

- LVL

262 674

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

35 916

4.

Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi:

4.1.

izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

- LVL

-89 840

4.2.

pašvaldības ielu un laukumu novērtējums

- LVL

5 413 678

Par Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

39 440

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

113 875

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

98

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

84 013

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3

Par Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

123 806

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

214 154

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

30

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

191 851

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

30

Par Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

76 890

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

182 891

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

154 931

Par Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda”

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes „Akmens ligzda” 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

6 077

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

62 388

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

62 500

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

79 511

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

182 698

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

163

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

150 687

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

59

Par Cēsu 1.pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 1.pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

124 051

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

297 019

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 584

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

260 878

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

595

Par Cēsu 2.pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

139 987

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

222 525

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

205

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

194 874

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

205

Par Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

100 810

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

200 292

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

330

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

153 562

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

461

Par Cēsu pilsētas pamatskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas pamatskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

46 537

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

326 444

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 713

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

329 269

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3 816

Par Cēsu pilsētas ģimnāzijas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas ģimnāzijas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

391 833

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

349 822

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

18 035

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

324 098

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

13 556

 

Par Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

102 519

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

241 022

2.2.

speciālais budžets

- LVL

4 866

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 294

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

236 321

3.2.

speciālais budžets

- LVL

2 182

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

794

 

Par Cēsu 2.vidusskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu 2.vidusskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

107 062

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

202 815

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

389

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

184 127

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

389

 

Par Cēsu pilsētas vakara vidusskolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas vakara vidusskolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

32 898

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

152 591

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

84

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

134 651

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

84

 

Par Cēsu pilsētas mākslas skolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas mākslas skolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

30 094

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

84 740

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

80

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

62 847

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

460

 

Par Cēsu pilsētas sporta skolas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pilsētas sporta skolas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

56 094

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

242 405

2.2.

speciālais budžets

- LVL

7 750

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 807

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

253 769

3.2.

speciālais budžets

- LVL

8 433

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

5 210

 

Par Cēsu bērnu un jauniešu centra

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu bērnu un jauniešu centra 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

24 830

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

189 243

2.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 000

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

181 352

3.2.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

1 000

 

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

123 950

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

122 792

2.2.

speciālais budžets

- LVL

3 030

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

3 151

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

123 350

3.2.

speciālais budžets

- LVL

2 595

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 007

 

Par Cēsu Kultūra Centra

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu Kultūras Centra 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

235 905

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

pamatbudžets

- LVL

128 557

2.2.

speciālais budžets

- LVL

16 224

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

660

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

pamatbudžets

- LVL

128 021

3.2.

speciālais budžets

- LVL

15 223

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

970

 

Par Cēsu pašvaldību aģentūras

„Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs”

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Cēsu pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes Vēstures un Tūrisma Centrs” 2004.gada pārskatu:

1.

Bilances aktīvi

- LVL

124 784

2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.1.

Pamatbudžets

- LVL

283 310

2.2.

speciālais budžets

- LVL

34 283

2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 423

3.

Faktiskie izdevumi:

3.1.

Pamatbudžets

- LVL

233 169

3.2.

speciālais budžets

- LVL

35 006

3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

2 294

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības

2004.gada pārskata apstiprināšanu

__________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 21.pantu un Finansu komitejas (04.03.2005., protokols Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada pārskatu:

 

1.1.

Bilances aktīvi

- LVL

19 630 043

1.2.

Faktiskie ieņēmumi:

1.2.1.

pamatbudžets

- LVL

7 363 438

1.2.2.

speciālais budžets

- LVL

537 640

1.2.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

86 483

1.3.

Faktiskie izdevumi:

1.3.1.

pamatbudžets

- LVL

5 550 861

1.3.2.

speciālais budžets

- LVL

326 113

1.3.3.

ziedojumi un dāvinājumi

- LVL

67 849

1.4.

Citi budžeta izpildes rezultātu ietekmējoši darījumi:

1.4.1.

izdevumi no ilgtermiņa finanšu ieguldījumiem

- LVL

-89 840

1.4.2.

pašvaldības ielu un laukumu novērtējums

- LVL

5 413 678

2. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 08.07.2004. lēmumu „Par pašvaldību publiskās aģentūras „Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators” budžeta iekļaušanu pašvaldības budžetā un finanšu pārskatos” (sēdes protokols Nr.15, lēmums Nr.54), Cēsu pilsētas pašvaldības 2004.gada pārskatā iekļauti sekojoši aģentūras finansu dati:

 

2.1.

Bilances aktīvi

- LVL

2 728

2.2.

Faktiskie ieņēmumi:

2.2.1.

pamatbudžets

- LVL

15 112

2.3.

Faktiskie izdevumi:

2.3.1.

pamatbudžets

- LVL

15 536

 

“Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu”

 

Saskaņā ar 14.10.2004. Cēsu pilsētas domes lēmumu “Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanu” (protokols Nr. 22, paragrāfs Nr.32), ņemot vērā, ka kreditoru prasījumu aizsardzībai noteiktajā 3 mēnešu termiņā no paziņojuma publicēšanas Latvijas Vēstnesī neviens kreditors nav iesniedzis pretenziju, pamatojoties uz Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” valdes priekšsēdētāja M. Bērziņa ziņojumu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.03.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Piekrist Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanai no LVL193 410,- (viens simts deviņdesmit trīs tūkstoši četri simts desmit lati 00 santīmi) uz LVL 167 970,- (viens simts sešdesmit septiņi tūkstoši deviņi simti septiņdesmit lati 00 santīmi).
 2. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” pamatkapitāla samazināšanas noteikumus
 3. Apstiprināt grozījumus Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” Statūtu 5. un 6.punktā
 4. Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu tirgus” statūtus jaunajā redakcijā
 5. Uzdot Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” (valdes priekšsēdētājs M.Bērziņš) reģistrēt grozījumus statūtos LR Uzņēmumu reģistrā.

 

Par zemes lietošanas mērķa maiņu zemes gabalam Vilku ielā 12, Cēsīs

____________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatu nodalījumā Nr.1781 uz JURA PLAŽIO vārda reģistrēts nekustamais īpašums – zemes gabals Vilku ielā 12, Cēsīs. Zemes gabala platība 6077 m2. Zemes gabalam ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2000.gada 25.augusta lēmumu Nr.220 (prot.nr.18) “Par zemes gabalu Cēsīs, Vilku ielā 12” noteikts zemes lietošanas mērķis pārvaldes, veselības aizsardzības, izglītības, kultūras, sporta un citu sabiedriskas nozīmes objektu apbūve, izbūve – neapgūta teritorija (saskaņā ar pašreiz spēkā esošo zemes lietošanas mērķu klasifikatoru – sabiedriskas nozīmes objekti – grupa 09). Pašreizējais zemes īpašnieks Juris Plažio vēlas zemes gabalu izmantot daudzdzīvokļu māju būvniecībai. Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galīgajā redakcijā, kuras sabiedriskā apspriešana ir beigusies, zemes gabals iekļauts zemes lietošanas veidu zonā “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”, kas neparedz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, augstāku par diviem stāviem, apbūvi. Ar Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.11 (prot.nr.1) “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs” noraidīts Jura Plažio lūgums mainīt zemes gabalam lietošanas mērķi uz daudzstāvu daudzdzīvokļu apbūvi.

Izskatot zemes gabala Vilku ielā 12, Cēsīs, īpašnieka JURA PLAŽIO iesniegumu (reģ.Nr.409/1-23; 23.02.2005) par Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinuma Nr.11 “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs” atcelšanu un zemes lietošanas mērķa maiņu minētajam zemes gabalam, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 “Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība”, Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 21.janvāra atzinumu Nr.11 (prot.nr.1) “Par zemes lietošanas mērķi Vilku ielā 12, Cēsīs”;
 2. Mainīt zemes lietošanas mērķi zemes gabalam Vilku ielā 12, Cēsīs (kad.nr.4201-004-0704), nosakot tam zemes lietošanas mērķi - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);
 3. Koriģēt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma galīgo redakciju atbilstoši šim lēmumam, iekļaujot zemes gabalu Vilku ielā 12, Cēsīs, zemes lietošanas veidu zonā “daudzstāvu dzīvojamā apbūve”.

 

Par A/S „CATA” 2005.gada 4.marta iesniegumu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. izstrādes darba grupas vadītāja Jāņa Rozenberga ziņojumu, Cēsu pilsētas domes nolemj:

  1. Iekļaut Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. galējā redakcijā A/S „CATA” 2005.gada 4.marta iesniegumā nr. 01-7-98/01 (reģ. 2005.gada 7.martā, nr. 438/1-23) minētos priekšlikumus.
  2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. izstrādes darba grupai (vadītājs Jānis Rozenbergs).

 

Par Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt ar domes sēdē izteiktajām korekcijām Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017. kā galīgo redakciju.
 2. Iesniegt Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. apstiprināto galējo redakciju Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai izskatīšanai un atzinuma sniegšanai.

 

Par nolikuma

“Par audzēkņu maksu iekasēšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”

apstiprināšanu

_________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5) un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Apstiprināt nolikumu “Par audzēkņu maksu iekasēšanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā”
 2. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

 

Par papildinājumiem 2005.gada 13.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmumā “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam”

_

 

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (Nr.375/1-25 28.02.2005.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (03.03.2005., prot.Nr.5) un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Papildināt 2005.gada 13.janvāra Cēsu pilsētas domes lēmuma “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam”(prot.Nr.1, 39.) pielikuma 5.punktu sekojoši:

 • A4 formāta lapas kopēšana no abām pusēm - Ls 0,07
 • A3 formāta lapas kopēšana no abām pusēm - Ls 0,15.

 

Par privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma

“Dzīvokļu pārvalde” 2004. gada pārskata apstiprināšanu

________________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 04.03.2005. (prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt privatizējamā Cēsu pilsētas pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma
 2. “Dzīvokļu pārvalde” 2004. gada finansu pārskatu

  1.1. bilances aktīvi - 555364,- Ls;

  1.2. ieņēmumi - 379527,- Ls;

  1.3. izdevumi - 362491,- Ls;

  1.4. peļņa - 17036,- Ls;

 3. Peļņu 17036,- Ls / septiņpadsmit tūkstoši trīsdesmit seši lati/ novirzīt uz

rezervēm.

 

Par nepieciešamo finansējumu vētras postījumu seku likvidēšanai

Cēsu pilsētas pašvaldības dzīvojamā fondā

___

Pamatojoties uz Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas 2005.gada 01.februāra vēstuli Nr.1-06/630 “ Par līdzekļu piešķiršanas kārtību vētras radīto seku novēršanai “, Cēsu pilsētas būvvaldes 2005.gada 4.marta (prot.Nr.9) sēdes un domes Finansu komitejas 2005.gada 4.marta (prot.Nr.5) sēdes atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Apstiprināt SIA “Cēsu Dzīvokļu pārvalde” tāmi būves “Dzīvojamās mājas Vaļņu ielā 35, Cēsīs jumta remonts” par kopējo summu Ls 3261,31, tajā skaitā PVN 18% Ls 497,49. Piešķirt valsts dotāciju vētras radīto zaudējumu novēršanai Ls 3111.62.
  2. Apstiprināt SIA “Cēsu Dzīvokļu pārvalde” tāmi būves “Dzīvojamās mājas Zvirbuļu ielā 15, Cēsīs jumta remonts” par kopējo summu Ls 20854,16 tajā skaitā PVN 18% Ls 3181,14.Piešķirt valsts dotāciju vētras radīto zaudējumu novēršanai Ls 19 898.38.

3. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

Par finansiālu atbalstu Lienei Gruzītei

__

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta padomes priekšsēdētāja M.Niklasa iesniegumu un Finansu komitejas (04.03.2005.prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

Piešķirt no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu Lienes Gruzītes sagatavošanai Eiropas 2.čempionātam vieglatlētikā invalīdiem.

 

Par Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai

_________________

Izskatot Latvija Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas Jāņmuižas profesionālās vidusskolas 2005.gada 8.februāra iesniegumu Nr. 1-11/15 (11.02.2005. Nr. 242/1-24) un Cēsu pilsētas SIA ‘’VINDA’’ 2005.gada 15.februāra iesniegumu Nr. 01-03/57 (15.02.2005. Nr. 257/1-25), pamatojoties uz likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 21.panta 17.punktu, likuma ‘’Par valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas kārtību’’ 35.pantu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot. Nr.5), Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 29.aprīļa lēmumu ‘’Par Cēsu rajona, Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai’’ (protokols Nr. 10, punkts Nr. 1).
  2. Jautājumu par Cēsu rajona Priekuļu pagasta Jāņmuižas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas nodošanu Cēsu pilsētas pašvaldībai izskatīt pēc zemes gabalu, uz kuriem un kuros atrodas šie tīkli, īpašuma tiesību noskaidrošanas.

 

Par grozījumu

Telpu nomas līgumā ar SIA „M& I Plus”

CĒSĪS RAUNAS IELĀ 12

______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas ( 03.03.2005., prot.Nr.5) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Veikt labojumu telpu nomas līgumā starp Cēsu Kultūras centru un SIA „M&I Plus” Cēsīs Raunas ielā 12, (Cēsu pilsētas domes lēmums Nr.13 prot.nr.1. no 13.01.2005) izsakot 5.1. punktu šādā redakcijā:

5.1.. „Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2,50 ( divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 242, 00 (divi simti četrdesmit divi lati) + PVN 18% Ls 43,56 ( četrdesmit trīs lati 56 sant.), pavisam kopā Ls 285,56 ( divi simti astoņdesmit pieci lati 56 sant.), t. sk. PVN 18% mēnesī.

2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I. Groza).

 

Par nomas līguma apstiprināšanu

ar Andi Kalniņu Cēsīs, Rīgas ielā 7

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimnieciskās komitejas 03.03.2005.g.sēdes atzinumu / protokols Nr.5/ , Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt nomas līgumu ar Andi Kalniņu par nomas telpām Cēsīs, Rīgas ielā 7 ar kopējo platību 40,3 m2 ; Līguma termiņš viens gads;
 2. Pirms darbības uzsākšanas Cēsu pilsētas domē izņemt telpu reģistrācijas apliecību.
 3. Pilnvarot SIA “Cēsu dzīvokļu pārvalde” (reģ.Nr.49503000909, valdes loceklis Ģ.Beikmanis) Cēsu pilsētas domes vārdā parakstīt telpu nomas līgumu.

 

 

Par jaunas katoļu baznīcas ēkas celtniecību

uz zemes gabaliem Bērzaines ielā 1 un Palasta ielā 11, Cēsīs

___________

 

2003.gada 2.septembrī Cēsu pilsētas domē saņemts Cēsu Romas katoļu draudzes prāvesta Bernarda Kublinska iesniegums (ar pievienotu apbūves izvietojuma priekšlikuma skici) par zemes platības iedalīšanu jaunas katoļu baznīcas būvei Cēsīs. Ēka bija plānota daļēji uz zemes gabala Bērzaines ielā 1, Cēsīs, kura īpašuma tiesības nebija nostiprinātas zemesgrāmatā, daļēji uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederoša zemes gabala Palasta ielā 11, Cēsīs, un daļēji uz Cēsu Romas katoļu draudzei piederoša zemes gabala Palasta ielā 7, Cēsīs.

2004.gada 22.aprīlī zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums nostiprināts zemes gabals Bērzaines ielā 1, Cēsīs (zemesgrāmatas nodalījums Nr.1000 0013 4194).

2005.gada 18.februārī saņemts atkārtots Cēsu Romas katoļu draudzes prāvesta Bernarda Kublinska iesniegums ar lūgumu iznomāt vai pārdot katoļu draudzei zemes gabalu baznīcas celtniecībai.

Ievērojot iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas Pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 2.marta atzinumu (prot.Nr.7) un Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta atzinumu (prot.Nr.5), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Neiebilst jaunas Cēsu Romas katoļu draudzes baznīcas būvniecībai daļēji uz Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošu zemes gabalu Bērzaines ielā 1, Cēsīs, un Palasta ielā 11, Cēsīs, daļām.
 2. Zemes gabalu reālu atdalīšanu un iznomāšanu ar apbūves tiesībām veikt pēc sekojošu nosacījumu izpildīšanas:
  1. tiek izstrādāts baznīcas apbūves priekšlikums skiču stadijā;
  2. tas ir saskaņots Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;
  3. apbūves publiskās apspriešanas pozitīva rezultāta gadījumā.

 

Par nekustamā īpašuma A.Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu

 

 

Izskatot SIA „ Kapitālo Investīciju Kompānija” iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja J.Rozenberga ziņojumu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadiem, Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 03.03. 2005. sēdes ( prot. Nr. 5) atzinumu Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Rīkot konkursu par nekustamā īpašuma A. Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nomas tiesībām.
 2. Izveidot konkursa komisiju šādā sastāvā:
 • komisijas priekšsēdētājs- Andris Mihaļovs, Cēsu pilsētas domes izpilddirektors
 • komisijas priekšsēdētāja vietnieks – Jānis Rozenbergs, Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs
 • komisijas locekļi- Jānis Zlaugotnis- Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs

-Viesturs Krastiņš- Cēsu pilsētas būvinspektors

-Gints Gārša- IT nodaļas vadītājs

- Sigita Zvirbule-Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas vadītāja

-Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūras pārstāvis

-Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras pārstāvis

-Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrijas pārstāvis

- komisijas sekretāre- Inga Sirmā – Cēsu pilsētas domes Juridiskās nodaļas juriste

3. Komisijai izstrādāt konkursa nolikumu, izsludināt konkursu un iesniegt Cēsu pilsētas domei apstiprināšanai konkursa rezultātus.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram Andrim Mihaļovam.

Par Cēsu pilsētas domes 13.01.2005. lēmuma

„ Par ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs, atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas” atzīšanu par spēku zaudējušu.

Izskatot 22.02.205. DZĪKS „ Dārziņkalns” iesniegumu, noklausoties Cēsu pilsētas domes izpilddirektora A.Mihaļova un SIA „ Cēsu būvnieks” siltumtīklu uzņēmuma direktora J.Blausa informāciju un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu ( 03.03.2005., prot. Nr. 5) , Cēsu pilsētas dome nolemj:

Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes lēmumu ( 13.01.2005., prot. Nr.1, 16. punkts) „ Par ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs, atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas”

 

Par Saistošo noteikumu Nr.8

”Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”

apstiprināšanu

_____________

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 3.marta (prot.Nr.5) sēdes atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.8 ”Par Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka aizsardzību un uzturēšanu”, saskaņā ar pielikumu.

 

Par Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma

“ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums”

2004.gada finansu pārskata apstiprināšanu

_______________

Pamatojoties uz likumu “Par uzņēmumu gada pārskatiem”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt likvidējamā Cēsu pilsētas pašvaldības uzņēmuma “ Cēsu Siltumtīklu uzņēmums” 2004.gada pārskatu, saskaņā ar pielikumu.

 

Par domes priekšsēdētāja G.Šķendera atvaļinājumu

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja Ginta Šķendera iesniegumu un Latvijas Republikas Darba likuma 149.panta 2.daļu, 151.panta 2.daļu Cēsu pilsētas domes darbinieku darba koplīgumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Piešķirt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam Šķenderam no 2005.gada 14.marta līdz 2005.gada 5.aprīlim ikgadējo atvaļinājumu.
  2. Domes priekšsēdētāja pienākumus šajā laikā, saskaņā ar nolikumu, veiks domes priekšsēdētāja vietnieks Jānis Beikmanis.

 

 

 

Par Cēsu pilsētas domes sēžu 10.02.2005. (prot. Nr.3; 24.p. un 25.p) un 24.02.2005. (prot. Nr.4.; 44.p.un 45.p) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” un “Par individuālā darba reģistrāciju” punktu atzīšanu par spēku zaudējušiem

_________________

 

Pamatojoties uz likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 17.panta 10.daļas 7.punktu, Cēsu pilsētas dome nolemj :

  1. Atzīt par spēku zaudējušiem:
   1. Cēsu pilsētas domes sēdes 10.02.2005. lēmuma (prot. Nr. 3, 24.punkts) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” šādus punktus - 1., 3., 5.
   2. Cēsu pilsētas domes sēdes 10.02.2005. lēmuma (prot. Nr.3, 25.punkts) “Par individuālā darba reģistrāciju” šādus punktus – 12.;13.;14.;15.;16.;17.;18.;19.;20.;21.;22.;23.;25.
  2. Atzīt par spēku zaudējušiem :
   1. Cēsu pilsētas domes sēdes 24.02.2005. lēmuma (prot. Nr.4., 44.punkts) “Par saskaņojumu individuālā darba veikšanai” 1.punktu;
   2. Cēsu pilsētas domes sēdes 24.02.2005. lēmuma (prot. Nr.4., 45.punkts) “Par individuālā darba reģistrāciju” šādus punktus – 4.;5.;6.;7.;8.

 

 

Pielikums

 

Gala ziņojums par publiskās apspriešanas

„Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas iecere” rezultātiem

Cēsu pilsētas dome 2005.gada 13.janvārī pieņēma lēmumu (protokola Nr.1, §12) „Par publiskās apspriešanas ierosināšanu Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas iecerei”.

Publiskās apspriešanas laiks: 2005.gada 7.februāris – 7.marts.

Publiskās apspriešanas gala ziņojuma nolasīšana: Cēsu pilsētas domes sēdē 2005.gada 10.martā.

Ar publiskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Cēsu pilsētas mājas lapā (www.cesis.lv).

Publiskās apspriešanas sapulce: 2005.gada 24.februārī plkst.17.00 Cēsu pilsētas domes zālē.

Komentārus un ierosinājumus varēja iesūtīt pēc adreses: Cēsu pilsētas dome, Raunas ielā 4, LV 4100, Cēsīs, ar norādi „Publiskā apspriešana par siltumapgādes rekonstrukciju”.

Papildus informāciju un skaidrojumus darba dienās varēja saņemt SIA „Cēsu Būvnieks” Siltumtīklu birojā: Cēsīs, Dzintara ielā 7.

 

Rezultāti

2005.gada 24.februārī publiskās apspriešanas ietvaros tika organizēta tikšanās ar pilsētas iedzīvotājiem un namu apsaimniekotājiem. Piedalījās 26 cilvēki. Ziņojums sniedza Jānis Rozenbergs (Cēsu pilsētas dome - par apspriešanas norisi), Jēkabs Blauss (SIA „Cēsu Būvnieks” - par nomaināmajiem siltumtrašu posmiem) un Andris Rudzītis (SIA „Tex” pārstāvis – par tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādi Cēsu pilsētas centralizētā siltumtīklu nomaiņai). Sapulces laikā netika saņemtas ne mutiskas, ne rakstiskas pretenzijas pret veicamajiem siltumtīklu modernizācijas un rekonstrukcijas darbiem, līdz ar to uzskatāms, ka minētā iecere tiek atbalstīta no iedzīvotāju un namu apsaimniekotāju puses.

Cēsu pilsētas mājas lapā ir saņemts viens komentārs, kurš atbalsta būvniecības ieceri.

Cita veida rakstiski iesniegumi minētās publiskās apspriešanas ietvaros nav saņemti.

 

Gala ziņojums

Cēsu pilsētas iedzīvotāji atbalsta būvniecības ieceri, līdz ar to uzskatāms, ka publiskās apspriešanas rezultāts ir pozitīvs un ir pieļaujama tālāka projekta realizācija.

Domes priekšsēdētājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums

 

Saistošie noteikumi Nr. 7

 

2005.gada 10.martā

Cēsīs

 

 

 

Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības

pabalstiem Cēsu pilsētā

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma ``Par pašvaldībām`` 15.panta 8.punktu, 21. panta 16.punktu, 43.panta 13.punktu’;

Likumu ``Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā``;

Likumu ``Par sociālo drošību``;

Likumu ``Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums``;

likuma ``Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām`` 3. panta 2.daļu, 4.panta 1.daļu, 12.pantu;

Ministru kabineta 09.12.2003. noteikumi Nr.693 ``Noteikumi par garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai``;

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr. 96 ``Kārtība, kādā piešķirams, aprēķināms un izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai``;

Ministru kabineta 25.02.2003. noteikumi Nr.97 ``Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu``;

Ministru kabineta 04.11.2002. noteikumi Nr. 592 ``Kārtība, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis``;

Ministru kabineta 27.05.2003. noteikumi Nr.278 ``Sociālo pakalpojumu un Sociālās palīdzības saņemšanas kārtība``;

Ministru kabineta 13.07.1999. noteikumi Nr. 254 ``Noteikumi par sociālajām garantijām bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem`` 24. un 25. pantu;

Ministru kabineta 11.01.2005. noteikumi Nr. 32 ``Noteikumi par sociāli mazaizsargāto personu grupām``;

Ministru kabineta 25.03.2004. noteikumi Nr.174 ``Audžuģimeņu noteikumi``35. pantu.

1.Vispārīgie noteikumi

  1. Noteikumos lietotie termini
   1. Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa (SN) – Cēsu pilsētas domes izveidota struktūrvienība, kas sniedz sociālo palīdzību, organizē un sniedz sociālos pakalpojumus pašvaldības iedzīvotājiem.
   2. Pašvaldības iedzīvotāji – Cēsu pilsētas teritorijā pamata dzīves vietu deklarējušas personas.
   3. Mājsaimniecība – persona vai personu grupa, ko saista radniecība vai citas personiskas attiecības, kam ir kopēji izdevumi uzturam un kas mitinās vienā dzīvojamā vienībā (mājā, dzīvoklī un tml.), kuras uzturēšanu veic kopīgi.
   4. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI) – naudas vai mantisks pabalsts, ko piešķir mājsaimniecībām, kuras objektīvu apstākļu dēļ negūst pietiekamus ienākumus un kuras atzītas par trūcīgām. Šis pabalsts nodrošina katram mājsaimniecības loceklim garantēto minimālo ienākumu līmeni.
   5. Sociālā palīdzība – naudas vai mantiskais pabalsts, kura piešķiršana balstās uz materiālu novērtēšanu personām (ģimenēm), kurām trūkst līdzekļu pamatvajadzību apmierināšanai.
   6. Pamatvajadzības – ēdiens, apģērbs, mājoklis, veselības aprūpe, obligātā izglītība.
   7. Klients – persona, kas saņem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību.
   8. Bērns – persona vecumā līdz 18 gadiem.
   9. Daudzbērnu ģimene – ģimene, kuras aizgādībā atrodas trīs vai vairāk bērnu.
   10. Apgādnieks – persona, kurai saskaņā ar Civillikumu ir pienākums rūpēties par savu laulāto, bērniem, mazbērniem, vecākiem vai vecvecākiem.
   11. Bezpajumtnieks – persona, kurai nav noteiktas dzīvesvietas.
   12. Pabalsta pieprasītājs – persona, kura pati vai ar pilnvarotas personas starpniecību, iesniegusi pašvaldības institūcijai rakstveida pieprasījumu piešķirt materiālo palīdzību.
   13. Pabalsta saņēmējs – persona, kurai piešķirts prasītais pabalsts.
   14. Apbedīšanas pabalsts – pabalsts, kuru piešķir personai, kura uzņēmusies apbedīšanu.
   15. Audžuģimene – ģimene, kas nodrošina bērnam, kuram uz laiku vai pastāvīgi atņemta viņa ģimeniskā vide vai kura interesēs nav pieļaujama palikšana savā ģimenē, īpašu valsts un pašvaldības palīdzību un aizsardzību līdz brīdim, kamēr bērns nav atgriezies savā ģimenē, vai ja tas tiek adoptēts, viņam nodrošināta aizbildnība, vai bērns ir iekārtots bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē.
   16. Sociālā aprūpe – aprūpes pakalpojumu sniegšana personām, kurām ir objektīvas grūtības sevis aprūpēšanā.
   17. Sociālā rehabilitācija – pasākumu komplekss, kas vērsts uz personas sociālās funkcionēšanas spēju atjaunošanu un uzlabošanu, integrāciju sabiedrībā.
   18. Līdzdarbības pasākumi – ziņu sniegšana, personiska ierašanās, medicīniskā izmeklēšana, pakļaušanās ārstēšanās un atveseļošanās pasākumiem, iesaistīšanās nodarbinātību veicinošos pasākumos, piedalīšanās sabiedriski derīgos darbos.
  2. Šie noteikumi nosaka Cēsu pilsētas trūcīgās ģimenes (personas) statusa piešķiršanas kārtību, sociālo pabalstu veidus, saņemšanas kārtību, pabalstu apmēru, kā arī atbilstošo lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
  3. Pamats pabalsta piešķiršanai ir pabalsta pieprasītāja – klienta paša vai ar mutiski vai rakstiski pilnvarotas personas starpniecību iesniegts motivēts rakstveida pieprasījums, noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarācija, ienākumus un izdevumus apliecinoši dokumenti, citi dokumenti pēc SN darbinieka pieprasījuma.
  4. Ja mājsaimniecībā (ģimenē) ir nestrādājoša, darbspējīgā vecumā esoša persona, pabalstu piešķir pēc līdzdarbības pienākumu veikšanas.

 

2.Sociālās palīdzības pabalstu veidi

2.1. Likumos noteiktie pašvaldību izmaksājami sociālie pabalsti:

   1. Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (GMI);
   2. Vienreizējs pabalsts pilngadību sasniedzot bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem;
   3. Pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai.
  1. Cēsu pilsētas pašvaldības pabalsti, ja ir apmierināts pamatots Cēsu pilsētas trūcīgo iedzīvotāju pieprasījums, pēc pabalsta GMI līmeņa nodrošināšanai:
   1. Dzīvokļa pabalsts – daļēja maksa par apkuri un ūdens uzsildīšanu, ja māja tiek apsildīta centralizēti un pabalsts kurināmā iegādei, ja mājā ir lokālā vai krāsns apkure;
   2. Pabalsti ģimenei:
  • ēdināšanas izdevumu apmaksa,
  • ceļa izdevumu apmaksa skolēniem, kuri mācās citas pašvaldības administratīvās teritorijas skolā,
  • mācību līdzekļu iegāde skolēniem, kuri mācās vispārizglītojošajā skolā,
  • pabalsts audžuģimenēm,
  • pabalsts veselības aprūpei,
  • pabalsts no ieslodzījuma atbrīvotajiem,
  • pabalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri nav sasnieguši pilngadību un mācās vidusskolā,
   1. Apbedīšanas pabalsts;
   2. Pabalsts ārkārtas situācijā (ugunsgrēks, plūdi u.c. gadījumi).

Ja iespējama punktos 2.2 minēto pabalstu izmaksa, prioritāte pabalstu izmaksā ir ģimenēm, kurās ir nepilngadīgi bērni.

Piešķirto pabalstu personai var izmaksāt naudā vai par pabalsta summu apmaksāt preces vai pakalpojumus, kas nepieciešami personas vai tās ģimenes locekļu pamatvajadzību apmierināšanai.

 1. Pabalstu piešķiršanas kritēriji
  1. Garantēto minimālo ienākumu līmeni un pabalsta apmēru, GMI līmeņa nodrošināšanai, nosaka un katru gadu saistībā ar valsts budžeta likuma projektu pārskata Ministru kabinets.
  2. Ģimene (persona) var pretendēt uz pašvaldības sociālo palīdzību, ja tā noteiktā kārtībā atzīta par trūcīgu.
  3. Ja ģimenē dzīvo tikai pensionārs vai pensionāru pāris, kuru vienīgais ienākums ir tikai pensija un viņiem nav palīdzētspējīgu taisnās līnijas radinieku, par maznodrošinātu atzīstama persona (ģimene), ja tās ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 85% no attiecīgā gada pirmajā janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī.
  4. Lai saņemtu sociālo palīdzību, ģimenei (personai) ienākumi jādeklarē:
   1. ik pa trim mēnešiem, ja ģimenē ir darbspējīga persona;
   2. ik pa sešiem mēnešiem, ja visi ģimenes locekļi nav darbspējīgi (pensijas un sociālo pabalstu saņēmēji).
  5. Pabalstu ģimenei (personai) var piešķirt ja;
   1. tai nepieder īpašums, kura vērtība pārsniedz 3000 latus, izņemot ģimenes māju vai privatizētu dzīvokli, kurā ģimene (persona) dzīvo;
   2. tai nav apgādnieku, kuri spēj dot uzturu;
   3. tā nav noslēgusi uztura līgumu.

 

4. Trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršana.

  1. Mājsaimniecības ienākumus un atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam novērtē un lēmumu pieņem Cēsu pilsētas domes Sociālā nodaļa Cēsu pilsētā pamata dzīves vietu deklarējušām personām, kuras iesniedz rakstveida iesniegumu un aizpilda noteikta parauga iztikas līdzekļu deklarāciju.

4.2. Deklarācijas pieprasītājs norāda visu mājsaimniecības locekļu:

4.2.1. ienākumus no darba algas, saimnieciskās darbības (uzņēmēja ienākumi vai ienākumi no individuālā darba) par pēdējiem trim mēnešiem;

   1. autoratlīdzību vai honorārus par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   2. pensijas, pabalstus (arī sociālos pabalstus), stipendijas un uzturnaudas par pēdējiem trim mēnešiem;
   3. ienākumus no nekustamā īpašuma izīrēšanas vai iznomāšanas par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   4. ienākumus no kustamās mantas nomas par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
   5. ienākumus no palīgsaimniecības par pēdējiem trim mēnešiem;
   6. pēdējo divpadsmit mēnešu laikā saņemtos mantojumus un dāvinājumus;
   7. pēdējo divpadsmit mēnešu laikā saņemtos laimestus un dividendes;
   8. atsevišķi dzīvojoša laulātā sniegto materiālo atbalstu ģimenei par pēdējiem divpadsmit mēnešiem;
  1. Ģimene (persona) atzīstama par trūcīgu – ja tās ienākumi uz katru mājsaimniecības locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 50% no attiecīgā gada pirmajā janvārī spēkā esošās minimālās algas valstī un ja:
   1. tai nepieder naudas līdzekļu uzkrājums kredītiestādēs;
   2. tai nepieder vērtspapīri, izņemot privatizācijas un kompensācijas sertifikāti;
   3. tai nav parādsaistību;
   4. tai nepieder īpašums, kuru var izmantot ienākumu gūšanai;
   5. tā nav noslēgusi uzturlīgumu;
   6. tā neatrodas pilnā valsts vai pašvaldības apgādībā;
   7. tā nav izsniegusi aizdevumu;
   8. attiecībā uz visiem tās atsevišķi dzīvojošiem apgādniekiem ir spēkā noteikumi:

4.3.8.1.apgādniekam nav citu ienākumu, izņemot valsts pabalstus un pensijas;

4.3.8.2.apgādnieka ieņēmumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz valstī noteikto minimālās darba algas apmēru uz katru apgādnieka ģimenes locekli;

4.3.8.3.apgādnieks ārzemēs mācās vai strādā.

  1. Par naudas uzkrājumiem nav uzskatāmi bezskaidras naudas uzkrājumi algas, sociālās apdrošināšanas izmaksu un valsts pabalstu izmaksu kontos kredītiestādēs, kas nepārsniedz trīs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērus.
  2. Par parādsaistībām nav uzskatāmi studiju kredīti un kredīti mājokļa pielāgošanai invalīdiem, kā arī parāds par dzīvokļa īri, apsaimniekošanas izdevumiem, komunālajiem pakalpojumiem.
  3. Par īpašumu nav uzskatāmi:
   1. dzīvokļa iekārta, apģērbs, sadzīves priekšmeti, kas pieprasītājam pieder trūcīgas ģimenes statusa noteikšanas brīdī;
   2. nekustamais īpašums vai tā daļa, vai kustamā manta, kas tiek izmantota mājsaimniecības pamatvajadzību – uztura, mitekļa un apģērba nodrošināšanai;
   3. viens transporta līdzeklis, kas tiek izmantots mājsaimniecības ikdienas vajadzību nodrošināšanai (nokļūšanai uz darbu vai izglītības iestādi) un ir vecāks par desmit gadiem.
  4. Nekustamo īpašumu, to daļu un kustamo mantu, kas netiek izmantota mājsaimniecības pamatvajadzību nodrošināšanai, novērtēšanai par pamatu izmanto tā tirgus vērtību attiecīgajā teritorijā.
  5. Parakstot deklarāciju, pieprasītājs un deklarācijā norādītie pilngadīgie mājsaimniecības locekļi dod atļauju pašvaldības darbiniekam iepazīties ar viņa konta stāvokli un īpašumiem. Pieprasītājs ir atbildīgs par deklarācijā norādīto ziņu patiesumu.
  6. SN darbinieks deklarācijā sniegtās ziņas pārbauda izlases veidā, novērtējot pieprasītāja dzīves apstākļus un pieprasot ziņas no valsts un pašvaldības institūcijām.SN darbiniekam ir tiesības saņemt ziņas no institūcijām bez maksas, ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
  7. Atsevišķi dzīvojoša apgādnieka ienākumus un materiālo stāvokli novērtē tā pašvaldība, kuras administratīvajā teritorijā apgādnieks ir reģistrējis savu dzīvesvietu.
  8. SN ne vēlāk kā desmit darba dienu laikā, bet gadījumos, kad nepieciešama papildus pārbaude, objektīvu iemeslu dēļ var šo termiņu pagarināt par piecām dienām, pēc visu dokumentu saņemšanas dienas pieņem lēmumu par pieprasītāja atbilstību vai neatbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam. Ja ģimene (persona) atbilst trūcīgas ģimenes statusam, SN speciālisti pieprasītājam izsniedz rakstisku izziņu par atbilstību trūcīgas ģimenes statusam.
  9. Ja ģimene (persona) neatbilst trūcīgas ģimenes statusam, SN pieprasītājam izsniedz rakstisku atteikumu piešķirt trūcīgas ģimenes statusu, norādot atteikuma pamatojumu un lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtību.
  10. Ja kaut viens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem ir darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz trim mēnešiem. Ja neviens no pilngadīgajiem ģimenes locekļiem nav darbspējīgs, trūcīgas ģimenes (personas) statusu piešķir uz sešiem mēnešiem. Pēc šī perioda beigām ģimene (persona) var atkārtoti vērsties pašvaldībā ar lūgumu noteikt tās atbilstību trūcīgas ģimenes (personas) statusam.

4.14. SN iekārto personas lietu un glabā to piecus gadus pēc pabalsta izmaksas termiņa beigām.

 

5.Pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai

  1. Tiesības saņemt GMI pabalstu ir Cēsu pilsētas pamata dzīves vietu deklarējušām ģimenēm (personām), kurām piešķirts trūcīgas ģimenes statuss un kuru ienākumi ir zemāki par Latvijas Republikas Ministru kabineta vai Cēsu pilsētas domes noteikto minimālo ienākumu līmeni un kuras pilda līdzdarbības pienākumus.
  2. Pabalsts GMI līmeņa nodrošināšanai izmaksājams ne vairāk kā deviņus mēnešus kalendārā gada laikā. Ģimenei izmaksājamais pabalsta maksimālais apmērs nevar pārsniegt trīskāršu valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru mēnesī.
  3. GMI pabalsta saņemšanai viens no ģimenes locekļiem iesniedz rakstisku iesniegumu, aizpildītu iztikas līdzekļu deklarāciju un mājsaimniecības locekļu ienākumus apliecinošas izziņas.
  4. SN speciālists pēc ģimenes materiālā stāvokļa izvērtēšanas, ar pabalsta pieprasītāju noslēdz vienošanos, kura paredz pieprasītājam un viņa darbspējīgajiem ģimenes locekļiem pildāmos līdzdarbības pienākumus. Atzīmes par līdzdarbības pienākumu pildīšanu vai pārkāpumiem, SN speciālists ieraksta vienošanās dokumentos.
  5. Pabalstu piešķir no dienas, kad pabalsts pieprasīts un to piešķir uz trīs mēnešiem. Pēc šī perioda beigām, pabalstu var pieprasīt atkārtoti.
  6. Ja ģimene GMI pabalstu pieprasa ne vēlāk kā mēnesi pēc trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanas, pabalstu aprēķina, pamatojoties uz ziņām, kas sniegtas trūcīgas ģimenes statusa piešķiršanai. Šajā gadījumā pabalstu piešķir uz laiku, uz kuru ģimenei (personai) piešķirts trūcīgas ģimenes statuss, bet ne vairāk kā uz trīs mēnešiem.
  7. Pabalsta apmēru aprēķina kā starpību starp Ministru kabineta vai Cēsu pilsētas domes noteikto GMI līmeni katram ģimenes loceklim un ģimenes kopējiem ienākumiem pēc formulas:
  8. P = GMIxn – I, kur

   P – pabalsta apmērs,

   GMI – ģimenes kopējais GMI līmenis mēnesī,

   I - ģimenes ienākumi mēnesī,

   n - ģimenes locekļu skaits

  9. Ja kāds no ģimenes locekļiem nepilda līdzdarbības pienākumus, pabalsta apmēru samazina par to personu skaitu, kuras nepilda līdzdarbības pienākumus.

5.9. Pabalstu GMI līmeņa nodrošināšanai samazina par bērniem paredzēto daļu ģimenei, ja:

   1. vecākiem atņemtas aprūpes tiesības;
   2. ģimenes valsts pabalstu par bērnu valsts sociālo pabalstu likumā noteiktajā kārtībā saņem cita persona;
   3. bērns ievietots ilgstošas sociālās aprūpes vai sociālās rehabilitācijas institūcijā, nodots aprūpē audžu ģimenē vai aizbildnībā un atrodas tās apgādībā;
   4. skolas vecuma bērns neapmeklē vispārizglītojošo mācību iestādi.
  1. GMI pabalstu izmaksā katru mēnesi.
  2. SN speciālists un pabalsta pieprasītājs vienojas par pabalsta izmaksas kārtību un veidu. Ja pabalsta saņēmējs pārkāpis vienošanos par pabalsta izlietošanas mērķiem, pabalsta izmaksu skaidrā naudā var aizvietot ar mantisku pabalstu vai pakalpojumu apmaksu, sākot ar nākošo mēnesi.
  3. SN lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem ne vēlāk kā desmit dienu laikā kopš visu dokumentu saņemšanas.
  4. SN iekārto pabalsta saņēmēja