Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 12. maijā protokols nr. 12


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2005.GADA 12.MAIJĀ
PROTOKOLS NR.12
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par ēkas Ata Kronvalda ielā 40/14, Cēsīs, sadalīšanu un

jaunas adreses piešķiršanu

_____________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1913 (23.03.2001.) uz SIA “Riepnieks”, reģistrācijas Nr.410300651, juridiskā adrese Ata Kronvalda iela 40/20, Cēsis, vārda reģistrēts nekustamais īpašums – ēka ar adresi Ata Kronvalda ielā 40/14, Cēsīs.

Izskatot SIA “Riepnieks” rīkotājdirektora U.Kokina iesniegumu (reģ.Nr.705/1-23;18.04.2005.) par ēkas Ata Kronvalda ielā 40/14, Cēsīs, sadalīšanu reālās daļās, ievērojot to, ka dabā ēka pastāv kā divas atsevišķas ēkas, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 5.maija atzinumu Nr.52 (prot.nr.7), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par, pret – nav, atturas - nav, n o l e m j:

1. Sadalīt ēku Ata Kronvalda ielā 40/14, Cēsīs (kad. Apzīmējums 42010040131014), divās reālās daļās:

2. ēkas daļai, kura sastāv no četrām telpām saskaņā ar dalījuma skici, piešķirt jaunu adresi Ata Kronvalda iela 40/26, Cēsis;

2.2. atlikušajai ēkas daļai saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 40/14, Cēsis.

3. Pieņemt zināšanai, ka ēkas Ata Kronvalda ielā 40/26 un Ata Kronvalda ielā 40/14, Cēsīs, atrodas uz zemes gabala Ata Kronvalda ielā 40, Cēsīs (kadastra Nr.4201-004-0131), kurš reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu Svētā Jāņa lauku evanģēliski luteriskās draudzes vārda.

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Cēsīs, sadalīšanu

____________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.53 uz Valda Apšas, vārda reģistrēts nekustamais īpašums Rīgas ielā 51, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala 3923 m2 platībā un namīpašuma - trijām pamatceltnēm un trijām palīgceltnēm.

Izskatot nekustamā īpašuma Rīgas ielā 51, Cēsīs, īpašnieka Valda Apšas, iesniegumu par nekustamā īpašuma sadalīšanu (reģ.Nr.761/1-23; 20.04.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 5.maija atzinumu Nr.51 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome , atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par, pret nav , atturas - nav , n o l e m j:

1. Sadalīt nekustamo īpašumu Rīgas ielā 51, Cēsīs (kad.nr.4201-005-3308), divos atsevišķos īpašumos, saskaņā ar dalījuma skici

2. Atdalītajam zemes gabalam, kurš robežojas ar Raiņa ielu, un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 42010053308002, 42010053308003, 42010053308004, 42010053308005, 42010053308006 piešķirt jaunu adresi Raiņa iela 3, Cēsis;

2.1. Zemes gabala platība 3235 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Zemes lietošanas mērķis - daudzdzīvokļu māju apbūve (0702);

2.3. Zemes gabalam Raiņa ielā 3 saglabāt zemesgrāmatā reģistrētos apgrūtinājumus “Zemes gabalu šķērso elektropārvades līnija. Pa zemes gabala robežu no Raiņa ielas ziemeļu virzienā ieguldīts lietus ūdeņu kanalizācijas kolektors, ziemeļu pusē gruntsgabals robežojas ar ūdens novadgrāvi. Gruntsgabalam kopīga iebrauktuve ar zemes gabalu Cēsīs, Raiņa ielā 5.”;

2.4. Apgrūtinājumi: upes aizsargjosla - 10 m katrā Pirtsupītes krastā. Zemes gabals daļēji atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” un arheoloģijas pieminekļa “Cēsu senpilsēta” aizsargjoslā. Visa veida saimnieciskā darbība un celtniecība skaņojama pilsētas domē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;

2.5. Pieņemt zināšanai, ka rekonstruējot Raiņa ielu, iespējama tās trases daļēja atrašanās zemes gabala robežās;

3. Atlikušajam zemes gabalam un uz tā esošajai ēkai ar kadastra apzīmējumu 42010053308001 saglabāt adresi Rīgas iela 51, Cēsis (kad.nr.4201-005-3308);

3.1. Zemes gabala platība 688 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķi – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) – 344 m2, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801) – 344 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.3. Zemes gabals atrodas Valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Cēsu pilsētas vēsturiskais centrs” un arheoloģijas pieminekļa “Cēsu senpilsēta” aizsargjoslā. Visa veida saimnieciskā darbība un celtniecība skaņojama pilsētas domē un Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijā;

4. Lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, zemes gabalu īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________________________________

 

Izskatot zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs, īpašnieka Māra Gaiļa, iesniegumu par zemes gabala sadalīšanu (reģ.Nr. 766/1-23; 20.04.2005.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 5.maija atzinumu Nr.53 (prot.nr.7), Cēsu pilsētas dome , atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par, pret - nav , atturas nav , n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Birzes ielā 34, Cēsīs (kad.nr.4201-002-0106), divpadsmit atsevišķos zemes gabalos, saskaņā ar dalījuma skici

2. Diviem zemes gabaliem noteikt ielas statusu un nosaukumu piebraucamais ceļš (Birzes iela);

2.1. Piebraucamā ceļa gar sadalāmā zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs, ziemeļaustrumu robežu platība 2622 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.1.1. Ceļa joslas platums 10 m;
2.1.2. Apgrūtinājums – pa šo zemes gabalu piekļūst zemes gabaliem Birzes ielā 34, Birzes ielā 36, Birzes ielā 38, Birzes ielā 40, Birzes ielā 42, Cēsīs, un zemes gabalam “Kalnieki” Priekuļu pag., Cēsu raj.;

2.1.3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
2.1.4. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Birzes ielā 34, Birzes ielā 36, Birzes ielā 38, Birzes ielā 40 un Birzes ielā 42, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala “piebraucamais ceļš (Birzes iela)” domājamā daļa;

2.2. Piebraucamā ceļa, kurš veidojams sadalāmā zemes gabala Birzes ielā 34, Cēsīs, rietumu daļā, platība 987 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.1. Ceļa joslas platums 10 m, tā galā apgriešanās laukums 12x12 m;
2.2.2. Apgrūtinājums – pa šo zemes gabalu piekļūst zemes gabaliem Birzes ielā 44, Birzes ielā 46, Birzes ielā 48, Birzes ielā 50 un Birzes ielā 52, Cēsīs;
2.2.3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objekti (1102);
2.2.4. Pieņemt zināšanai, ka, atsavinot zemes gabalus Birzes ielā 44, Birzes ielā 46, Birzes ielā 48, Birzes ielā 50 un Birzes ielā 52, Cēsīs, līdz ar tiem atsavināma zemes gabala “piebraucamais ceļš (Birzes iela)” domājamā daļa;

3. Atdalītajiem apbūves zemes gabaliem piešķirt sekojošas adreses un noteikt platības, kuras precizējamas, zemes gabalus iemērot dabā:

3.1. Birzes iela 36, Cēsis, platība 4056 m2;
3.2. Birzes iela 38, Cēsis, platība 4480 m2;
3.3. Birzes iela 40, Cēsis, platība 5298 m2;
3.4. Birzes iela 42, Cēsis, platība 5560 m2;
3.5. Birzes iela 44, Cēsis, platība 8014 m2;
3.6. Birzes iela 46, Cēsis, platība 6936 m2;
3.7. Birzes iela 48, Cēsis, platība 6293 m2;
3.8. Birzes iela 50, Cēsis, platība 6811 m2;
3.9. Birzes iela 52, Cēsis, platība 15221 m2;

4. Zemes lietošanas mērķis zemes gabaliem Birzes ielā 46, Birzes ielā 48 un Birzes ielā 50 – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601), zemes gabaliem Birzes ielā 36, Birzes ielā 38, Birzes ielā 40, Birzes ielā 42, Birzes ielā 44, Birzes ielā 52 - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) un mežsaimniecība (0201), zemes lietošanas mērķiem piekrītošo platību lielumus nosakot saskaņā ar eksplikāciju (meža platība) pēc zemes gabalu kadastrālās uzmērīšanas;

5. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Birzes iela 34, Cēsis,

5.1. Zemes gabala platība 5425 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;
5.2. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601) un mežsaimniecība (0201), zemes lietošanas mērķiem piekrītošo platību lielumus nosakot saskaņā ar eksplikāciju (meža platība) pēc zemes gabala kadastrālās uzmērīšanas;

6. Zemes gabaliem noteikt sekojošus apbūves nosacījumus

6.1. Būvlaides attālums no Birzes ielas – 12m;
6.2. Būvlaides attālums no piebraucamajiem ceļiem (Birzes iela) – 4m;
6.3. Piebraukšana zemes gabaliem gar Birzes ielu organizējama no piebraucamajiem ceļiem, t.sk.:

6.3.1. Piebraukšana zemes gabalam Birzes ielā 44 caur zemes gabaliem Birzes ielā 46 un Birzes ielā 48;
6.3.2. Piebraukšana zemes gabalam Birzes ielā 46 caur zemes gabalu Birzes ielā 48;

7. Zemes gabaliem Birzes ielā 34, Birzes ielā 44, Birzes ielā 46, Birzes ielā 48 un piebraucamajiem ceļiem apgrūtinājums – upes aizsargjosla 10m katrā Siļķupītes krastā;
8. Zemes gabaliem Birzes ielā 50 un Birzes ielā 52 apgrūtinājums – zemes gabali daļēji atrodas Meža kapu aizsargjoslā;
9. Zemes gabalam Birzes ielā 42, Cēsīs, apgrūtinājums – tā robežās atrodas valsts ģeodēziskais atbalsta punkts Nr.118;
10. Zemes gabaliem Birzes ielā 42, Birzes ielā 44, Birzes ielā 46 un Birzes ielā 48 apgrūtinājums – tos šķērso elektropārvades līnijas;
11. Zemes gabalam Birzes ielā 48, Cēsīs, apgrūtinājums – piebraukšana zemes gabaliem Birzes ielā 44 un Birzes ielā 46;
12. Zemes gabalam Birzes ielā 46 apgrūtinājums – piebraukšana zemes gabalam Birzes ielā 44;
13. Zemes gabaliem Birzes ielā 44 un Birzes ielā 46 piebraukšanas servitūttiesības atbilstoši 11.un 12. punktā noteiktajiem apgrūtinājumiem;
14. Pieņemt zināšanai, ka līdz piebraucamā ceļa izbūves pabeigšanai jānodrošina piekļūšana zemes gabalam “Kalnieki” Priekuļu pag., Cēsu raj., pa līdzšinējo servitūta ceļu vai citu vietu, īpašniekiem savstarpēji vienojoties.

Par adrešu piešķiršanu vēsturiskā zemes gabala “Siļķes nr.31” daļai

________________________________________

 

Saskaņā ar 1992.gada 15.decembra LR Vides Aizsardzības komitejas rīkojumu Nr.7 “Par īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības nodrošināšanu pilsētu zemēs” daļa no vēsturiskā zemes gabala “Siļķes nr.31” zemēm atradās teritorijā, kurā nebija atjaunojamas bijušo zemes īpašnieku un viņu mantinieku zemes īpašuma tiesības. LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija 1998.gada 18.jūnijā izdeva rīkojumu Nr.99 ‘’Par grozījumiem 1992.gada 15.decembra rīkojumā Nr.7 ‘’Par īpaši aizsargājamo dabas objektu aizsardzības nodrošināšanu pilsētu zemēs’’’’, ar kuru zemes gar Gauju Cēsu pilsētā ir izslēgtas no valsts īpašumā saglabājamo zemju saraksta.

Pamatojoties uz iepriekš minēto rīkojumu un likumu “Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās” Cēsu pilsētas zemes komisija 1998.gada 3.decembrī pieņēma atzinumu Nr.446 (prot.Nr.22), ar kuru Andrejam Jansonam, un Jurim Jansonam, atjaunotas īpašuma tiesības (līdzīgas domājamās daļās) uz vēsturiskā zemes gabala “Siļķes nr.31” Gaujai pieguļošo daļu.

Lai zemes īpašumus sagatavotu reģistrēšanai zemesgrāmatā, tiem apstiprināmas adreses saskaņā ar pašreizējo Cēsu pilsētas adresācijas sistēmu.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 5.maija atzinumu Nr.54 (prot.Nr.7), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , n o l e m j:

1. Noteikt, ka vēsturiskā zemes gabala “Siļķes nr.31” Gaujai pieguļošā daļa sastāv no diviem atsevišķiem zemes gabaliem ar adresēm:

1.1. zemes gabalam, kurš atrodas starp zemes gabalu Dzirnavu ielā 33 un Gauju, piešķirt adresi Dzirnavu iela 33A, Cēsis;
1.2. zemes gabalam, kas atrodas Mūrlejas ielas pāra numuru pusē (starp Mūrlejas ielu un Gauju) piešķirt adresi Mūrlejas iela 2, Cēsis.

2. Pēc zemes gabalu Dzirnavu ielā 33A un Mūrlejas ielā 2, Cēsīs, kadastrālās uzmērīšanas, Cēsu pilsētas zemes komisijai pieņemt lēmumu par minēto zemes gabalu precīzajām platībām, zemes lietošanas mērķiem, zemes gabalu apgrūtinājumiem un servitūtiem, atbilstoši zemes gabalu robežu plāniem.

Par apgrūtinājumu noteikšanu zemes gabalam Lielā Līvu ielā 1, Cēsīs

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.622(17.08.1998.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums Lielā Līvu ielā 1, Cēsīs. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 22.01.1999. lēmumu Nr.28 (prot.nr.2) Cēsu pilsētas dome , atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret - nav, atturas - nav , n o l e m j:

1. Noteikt zemes gabalam Lielā Līvu ielā 1, Cēsīs apgrūtinājumus – nodrošināt piekļūšanu zemes gabalam Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs un ēkai Gaujas ielā 2, Cēsīs, kadastra apzīmējums 42010053011002.
2. Grozīt ierakstu zemesgrāmatas nodalījumā Nr.622(17.08.1998.), papildinot to ar noteiktajiem apgrūtinājumiem.
3. Zemes gabalam Lielā Kalēju ielā 3, Cēsīs, noteikt servitūtu – piekļūšana zemes gabalam Lielā Kalēju ielā 3, caur zemes gabalu Lielā Līvu ielā 1, Cēsīs.

Par nekustamā īpašuma Lokā ielā 6, Cēsīs, atsavināšanu

____________________________________________________

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 3.maija protokola Nr.13 punktu 1, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Loka ielā 6, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4201-002-0403, 3695 kv.m. platībā, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 18 000,00 (astoņpadsmit tūkstoši lati).
3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus
5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

 

Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168) atsavināšanu

_______________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldības mantas atsavināšanas likumu, Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija lēmumu ‘’Par dzelzceļa pievada Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabala Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168), atsavināšanu’’, 2003.gada 9.oktobra lēmumu ‘’Par Cēsu pilsētas domes 2003.gada 15.maija sēdes lēmuma (prot. Nr. 10, paragrāfs Nr. 12) ‘’Par dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra apzīmējums 4201 503 0045; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201 003 0165; zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs, kadastra Nr. 4201-003-0168, atsavināšanu’’ izpildes apturēšanu’’, Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas 2005.gada 13.aprīļa protokola Nr. 11 2.punktu un 2005.gada 27.aprīļa protokola Nr. 12. 7. punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 21.aprīļa atzinumu (protokols Nr. 8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:

1. Atkārtoti nodot atsavināšanai kā vienotu objektu dzelzceļa pievadu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 503 0045), zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 17A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201 003 0165) un zemesgabalu Eduarda Veidenbauma ielā 18A, Cēsīs (kadastra Nr. 4201-003-0168), turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, pārdodot atklāta izsolē
2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 77 600,00 (septiņdesmit septiņi tūkstoši seši simti lati), t.sk., zemes gabaliem – Ls 13 600,00 (trīspadsmit tūkstoši seši simti lati), dzelzceļa pievadiem – Ls 64000,00 (sešdesmit četri tūkstoši lati).
3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati no nosolītās cenas.
4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles noteikumus
5. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijai (priekšsēdētājs A.MIHAĻOVS).

Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar SIA”M&I Plus”

____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.05.2005.(prot.Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:

1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.aprīlī (prot.Nr. 9 punkts Nr.20) pieņemto lēmumu „Par grozījumiem telpu nomas līgumā ar SIA „M&I Plus”.
2. Veikt labojumus telpu nomas līgumā starp Cēsu Kultūras centru un SIA „M & I Plus” Cēsīs Raunas ielā 12, noslēgtu 2005.gada 20.janvārī , izsakot 1.1., 1.2 un 5.1. punktu šādā redakcijā:

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 130,3 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:

Telpa Nr. 19 – 6,9 kv.m.;
Telpa Nr. 20 – 7,6 kv.m;
Telpa Nr. 21 – 19 kv.m;
Telpa Nr. 22 – 14,5 kv.m;
Telpa Nr. 23 – 12,3 kv.m;

Telpa Nr. 24 – 8,4 kv.m.;
Telpa Nr. 25– 34,5 kv.m;
Telpa Nr. 32 – 12,7 kv.m;
Telpa Nr. 33 – 7,4 kv.m;
Telpa Nr. 28 – 2,0 kv.m.;
Telpa Nr. 29 – 1,4 kv.m;
Telpa Nr. 30 – 1,5 kv.m;
Telpa Nr. 31 – 2,1 kv.m.
1.2. Telpu platība sastāda 4,14 % no ēkas kopējās platības.
5.1. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2,50 (divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 325,75 (trīs simti divdesmit pieci lati 75 sant..) + PVN 18% Ls 58,64 (piecdesmit astoņi lati 64 sant.) pavisam kopā Ls 384,39 (trīs simti astoņdesmit četri lati 39 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

Par grozījumiem
Cēsu pilsētas domes 10.03.2005. sēdes lēmumā
“Par nekustamā īpašuma A.Kronvalda ielā 44, Cēsīs nomu”
(protokols Nr. 5, punkts Nr.63)

_______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 05.05.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Izslēgt no komisijas sastāva Valsts Nekustamā īpašuma aģentūras pārstāvi.
2. Grozīt lēmuma 4.punktu nosakot, ka kontrole par lēmuma izpildi tiek uzdota Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.Rozenbergam.

Par tiesas piesēdētāju ievēlēšanu

_______________________________________________________

Pamatojoties uz likumu „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanu noteikšanu”, „Par tiesas piesēdētāju vēlēšanām” 2. pantu un „Par tiesu varu” 64. pantu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav , atturas nav , nolemj:

1. Ievēlēt par tiesas piesēdētājiem Cēsu rajona tiesā:
1.1. Dzidru Nelliju ANTONI
1.2. Brigitu ROSKU
1.3. Mariju SUPI
1.4. Guntu KĀRKLIŅU
1.5. Veltu HARTMANI
1.6. Aiju Liliju TURCINOVIČU
1.7. Raimondu GAILĪTI
1.8. Zoju STRAUTU
1.9. Iriju PETAKU
1.10. Moniku MILLERI
1.11. Andu MARTINOVU
1.12. Ingu Guntu PAEGLI
2. Ievēlēt par tiesas piesēdētājiem Vidzemes apgabaltiesā:
2.1. Modrīti ZĀRDIŅU
2.2. Rolandu Laimoni BRIEDI
2.3. Ženiju ZVIEDRĀNI

Par Cēsu pilsētas vēlēšanu komisijas vēlēšanu izsludināšanu

_______________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Par pilsētu, rajonu, novadu un pagastu vēlēšanu komisijām un vēlēšanu iecirkņu komisijām” 1., 5. un 9. pantiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav , atturas nav , nolemj:

1. Noteikt pilsētas vēlēšanu komisijas skaitlisko sastāvu - 7.
2. Izsludināt līdz 2005. gada 26. maijam Cēsu pilsētas vēlēšanu komisijas vēlēšanas.

Par akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’
akcionāru pirmtiesību izmantošanu

_______________________________________________

Izskatot akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’ paziņojumu par akcionāru pirmtiesību izmantošanu (saņemts 2005.gada 25.aprīlī, Nr. 756/1-25) un pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 5.maija atzinumu (protokols Nr. 9) un Finanšu komitejas 2005.gada 5.maija atzinumu (protokols Nr. 9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav , atturas nav , nolemj:

Neizmantot pirmtiesības uz akciju sabiedrības ‘’Cēsu alus’’, reģ. Nr. 40003030721, slēgtās emisijas 20916 akcijām ar nominālvērtību Ls 84,00 (astoņdesmit četri lati) par vienu akciju.

Par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas
pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību
“Cēsu maksas autostāvvietas”

________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes iekšējās revidentes 28.04.2005. “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.05.2005., sēdes atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:

Apstiprināt “Aktu par revīzijas rezultātiem Cēsu pilsētas pašvaldības sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas”

Izvērtējot pilsētas pašvaldības uzņēmuma SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” finansiālo darbību, grāmatvedības uzskaiti un tās organizāciju, par 2004. pārskata periodu, var atzīt, ka grāmatvedības uzskaite kopumā noformēta atbilstoši likumiem un citiem normatīviem aktiem, varēja gūt patiesu un skaidru priekšstatu par sabiedrības finansiālo stāvokli, tā saimnieciskajiem darījumiem, īpašuma stāvokli, kā arī konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norises.

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Cēsu maksas autostāvvietas” direktoram J.Kamšam savā darbībā jāveic papildus analīze par kasieru kontrolieru darba pienākumu izpildi kā tas paredzēts Darba līgumā, lai nodrošinātu darbiniekiem ekonomiski pamatotu darba samaksu, un sabiedrības finansiāli saimniecisko darbību vērst, lai pilnveidotu uzņēmējdarbību.

Par Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas”
2004. gada pārskata apstiprināšanu

__________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 05.05.2005., sēdes
atzinumu (protokols Nr.9), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:
Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” 2004. gada finansu pārskatu

1.1. Bilances aktīvi - LVL 18 521
1.2. Ieņēmumi - LVL 24 696
1.3. Izdevumi - LVL 21 936
1.4. Peļņa - LVL 2 760

Par grozījumiem un papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 10.03.2005.
Saistošo noteikumu Nr. 7 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu
un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā”
pielikumā Nr. 1

_____________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 05.05.2005. (protokols Nr.8) un Finanšu komitejas 05.05.2005. (protokols Nr.9) sēžu lēmumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 8 balsīm – par, pret nav , atturas – 1 , nolemj:

1. Cēsu pilsētas domes 10.03.2005. Saistošo noteikumu Nr.7 “Par trūcīgas ģimenes statusa noteikšanu un sociālās palīdzības pabalstiem Cēsu pilsētā” pielikuma Nr.1 punktu 10.2. izteikt sekojošā redakcijā:

10.2. pabalsta lielums:

10.2.1. trūcīgām daudzbērnu ģimenēm Ls 35,-;
10.2.2. trūcīgām ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, kuri mācās Ls 25,-;
10.2.3. maznodrošinātiem pensionāriem un trūcīgām ģimenēm, izņemot punktos 10.2.1. un 10.2.2. minētajām, - Ls 20,-;
10.2.4. vientuļiem pensionāriem un pensionāru pāriem, 70 gadus un vecākiem, kuru ienākumi mēnesī nepārsniedz Ls 80,- kuriem nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku, pabalsts kurināmā iegādei Ls 15,-;
10.2.5. ģimenēm, kuras audzina bērnu invalīdu, kuram nepieciešama pastāvīga kopšana un kuru ienākumi mēnesī katram ģimenes loceklim nepārsniedz trīs valsts sociālā pabalsta apmērus, pabalsts kurināmā iegādei (mājokļa apkurei) Ls 25,-.

2. Papildināt Saistošo noteikumu Nr.7 pielikumu Nr.1 ar punktu 10.3.1. šādā redakcijā:

10.3.1. pensionāriem, kuru ienākumi pārsniedz šo Saistošo noteikumu
3.3 punktā minēto kritēriju, organizēt kurināmā piegādi mājās, ja ir spēkā vismaz divi no sekojošiem kritērijiem:

· persona ir vecāka par 75 gadiem;
· invaliditāte;
· nav palīdzētspējīgu likumīgo apgādnieku;
· pensijas apmērs nepārsniedz attiecīgā gada 1.janvārī spēkā esošās minimālās algas apmēru valstī.

Par finansējuma piešķiršanu konkursam
“ Sakoptākā fasāde Cēsu Vecpilsētā “

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 05.05.2005., prot.Nr.9 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav , atturas nav, nolemj:
Piešķirt konkursam “ Sakoptākā fasāde Cēsu Vecpilsētā “ finansējumu Ls 5000,00 no privatizācijas fonda līdzekļiem.
Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) piešķirto finansējumu iekļaut budžeta grozījumos.

Par nomas līguma pārslēgšanu ar Inetu Jurģēnu Cēsīs, Saules ielā 23

__________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (05.05.2005.,prot.Nr.9) un Finansu komitejas 05.05.2005. (prot.Nr.9) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:

1. Pārslēgt nomas līgumu ar Inetu Jurģēnu par nomas telpām Cēsīs, Saules ielā 23 ar kopējo platību 20,5 m2
2. Pilnvarot SIA “CDzP” ( valdes priekšsēdētājs Ģ. BEIKMANIS ) pārslēgt nomas līgumu par telpām Cēsīs, Saules ielā 23 ar Inetu Jurģēnu. Līguma termiņš trīs gadi. Nomas maksa Ls 1,00/m2 bez PVN.

Par telpu nomu Cēsīs, Gaujas ielā 56a

___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (05.05.2005.,prot.Nr.9) un Finansu komitejas 05.05.2005. (prot.Nr.9) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, nolemj:

1. Atcelt Cēsu pilsētas domes 23.12.2004. lēmumu ( prot.Nr.27.18.) “Par nomas līguma apstiprināšanu SIA “Lattelekom” Cēsīs, Gaujas ielā 56a”.
2. Apstiprināt nomas līgumu ar SIA “Lattelekom” par nomas telpām Cēsīs, Gaujas ielā 56a ar kopējo platību 84,15 kv.m.
3. Pilnvarot SIA “CDzP” ( valdes priekšsēdētājs Ģ.BEIKMANIS ) noslēgt nomas līgumu par telpām Cēsīs, Gaujas ielā 56a ar SIA “Lattelekom”. Līguma termiņš pieci gadi.

Par līdzfinansējuma nodrošinājumu ESF projektam „Karjeras izvēles pasākumi jauniešiem „Es savā profesijā””

______________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (05.05.2005., prot.Nr.9) un Finansu komitejas (05.05.2005.prot.Nr.9) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj :

1. Atbalstīt ESF projektu „Karjeras izvēles pasākumi jauniešiem „Es savā profesijā””
2. Cēsu pilsētas domei projekta realizācijai 2005.gadā paredzēt līdzfinansējumu Ls 1443,32 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit trīs lati 32 santīmi).
3. Uzdot Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) piešķirtos līdzekļus ietvert budžeta grozījumos, papildinot valdības funkcijas “13.000 – Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti” sadaļu “13.600 – Pašvaldības dalība projektos”.

Par līdzfinansējuma nodrošināšanu
Intereg IIIB projektā “ Inovāciju aplis “

___________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 05.05.2005., prot.Nr.9 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, nolemj:

Atbalstīt Intereg IIIB projektu “ Inovāciju aplis “ .
Cēsu pilsētas domei projekta realizācijai no 2005.gada līdz 2007.gadam paredzēt līdzfinansējumu EUR 2500 ( divi tūkstoši pieci simti eiro ).
Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vadītāja A.Zerne ) piešķirtos līdzekļus ietvert budžeta grozījumos, papildinot valdības funkcijas “ 13.000 - Pārējā ekonomiskā darbība un dienesti “ sadaļu “ 13.600’- Pašvaldības dalība projektos “.

Par finansiālu atbalstu
M.Zālīša un A.Dolženko dalībai galda tenisa sacensībās Beļģijā

__________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas galda tenisa federācijas iesniegumu, Cēsu pilsētas Sporta padomes lēmumu ,Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, nolemj :
Atbalstīt M.Zālīša un A.Dolženko dalību galda tenisa sacensībās Beļģijā Latvijas izlases sastāvā, piešķirot no sporta pasākumiem plānotiem nesadalītiem līdzekļiem finansējumu.

Par projekta pieteikuma „ Cēsu pilsētas otrā transporta loka izbūve ( Raiņa iela)„ iesniegšanu Valsts investīciju programmā „Vietējās nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006-2010. gadam”

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav , nolemj:

1. Iesniegt Valsts investīciju programmā „Vietējās nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006-2010. gadam” projekta pieteikumu „ Cēsu pilsētas otrā transporta loka izbūve ( Raiņa iela)„.
2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai ( vad. A. ZERNE ) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.
3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram J.ROZENBERGAM .

Par nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 22, Cēsīs, sadalīšanu

______________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Ata Kronvalda ielā 22, Cēsīs, īpašnieces LAIMDOTAS DREIMANES, iesniegumu (reģ.Nr.790/1-24; 25.04.2005.) par zemes gabala sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2005.gada 12.maija atzinumu Nr.57 (prot.nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, n o l e m j:

1. Sadalīt zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 22, Cēsīs (kad.nr.4201-003-1302), divās atsevišķās daļās, saskaņā ar dalījuma skici
2. Atdalītajai zemes gabala daļai pie Ausekļa ielas un uz tā esošajām palīgēkām ar ēku kadastra apzīmējumiem 4201 003 1302 005 un 4201 003 1302 006 piešķirt jaunu adresi Ausekļa iela 8, Cēsis;
2.1. Zemes gabala platība 800 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
2.2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
3. Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkām ar kadastra apzīmējumiem 4201 003 1302 001, 4201 003 1302 002, 4201 003 1302 003 saglabāt adresi Ata Kronvalda iela 22, Cēsis;
3.1. Zemes gabala platība 1585 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;
3.2. Apgrūtinājumi – zemes gabala robežās atrodas sakaru kabelis un sakaru sadales skapis;
3.3. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);
4. Pieņemt zināšanai, ka, lai inženierkomunikāciju radītos zemes gabalu apgrūtinājumus reģistrētu Valsts kadastra reģistrā, īpašnieks nodrošina apgrūtinājumu fiksēšanu plānos, pasūtot to kadastrālo uzmērīšanu.

Par darba uzdevuma apstiprināšanu
brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu teritorijas Cēsīs detālplānojumam
un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu

_____________________________________________

Pamatojoties uz LR Ministru kabineta 2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 59.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 2005.gada 21.aprīļa atzinumu (prot.Nr.8), Cēsu pilsētas dome, atklāti balsojot, ar 9 balsīm – par, pret nav, atturas nav, n o l e m j:

1. Apstiprināt darba uzdevumu brīvdabas estrādes Cēsīs un ar to saistīto objektu teritorijas detālplānojumam saskaņā ar pielikumu
2. Organizēt sabiedriskās apspriešanas pirmo posmu, uzsākot apspriešanu ar 2005.gada 23.maiju.

DARBA UZDEVUMS
BRĪVDABAS ESTRĀDES CĒSĪS UN AR TO SAISTĪTO OBJEKTU TERITORIJAS DETĀLPLĀNOJUMAM.

Detālplānojuma izstrādes pamatojums:
Cēsu pilsētas domes 2005.gada 28.aprīļa lēmuma 21.punkts (prot.Nr.11) “Par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu brīvdabas estrādes Cēsīs un ar to saistīto objektu teritorijai”.

Detālplānojuma robežas:
Detālplānojums izstrādājams teritorijai, kura ietver Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošus zemes gabalus Glūdas ielā 9, Viestura ielā 3, Mazā Lenču ielā 3 un Palasta ielā 27.

Detālplānojuma mērķis:
Radīt priekšnosacījumus brīvdabas estrādes un ar to saistīto objektu pakāpeniskai projektēšanai un būvniecībai, nosakot funkcionālo shēmu, optimālu būvju, infrastruktūras un labiekārtojuma elementu apjomu un izvietojumu kopumā.

Detālplānojuma izstrādes uzdevumi:
1.Detālplānojumā risināt:

· teritorijas zonējumu;

· brīvdabas estrādes 10000 skatītāju vietām - 6000 sēdvietām un 4000 stāvvietām - optimālu izvietojumu dotajā teritorijā, paredzot zonas, kurās perspektīvā iespējams palielināt stāvvietu skaitu;

· nepieciešamo palīgobjektu (būvju un labiekārtojuma, tai skaitā automašīnu stāvvietu, to skaitu nosakot atbilstoši normatīvajām prasībām) sastāvu un izvietojumu;
· ielu, celiņu tīkla struktūru (transporta un gājēju kustības organizāciju);
· inženierkomunikāciju shēmu;
· ainavisko risinājumu;
· apzaļumošanas koncepciju;
· nepieciešamās zemes gabalu robežu izmaiņas;

2.Pieprasīt un ievērot detālplānojuma izstrādē nosacījumus no sekojošām institūcijām:

· Valmieras reģionālā vides pārvalde;
· VA “Sabiedrības veselības aģentūra”;
· Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija;
· Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests;
· VAS “Latvijas valsts ceļi”;
· VAS “Latvenergo” filiāle “ZET”;
· SIA “Lattelekom”;
· SIA “Vinda”;
· AS “Latvijas gāze”.

Izejas materiāli:

· Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar apstiprināšanas stadijā esošo Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu 2005.-2017.gadam (apstiprināts ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 10.marta sēdes lēmuma 47.punktu, prot.Nr 5);

· Topogrāfiskā plāna ar mēroga noteiktību 1:500 izgatavošanu nodrošina Cēsu pilsētas dome.

Izstrādāšanas nosacījumi:

· Detālplānojums izstrādājams saskaņā ar LR Ministru kabineta 2004.gada 4.novembra noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”;
· Detālplānojums izstrādājams digitālā formā DGN vai DWG formātā;
· Saskaņošanai un apstiprināšanai iesniedzami 4 pilni detālplānojuma eksemplāri.

Izstrādes laika grafiks:

· paziņojuma par detālplānojuma izstrādes uzsākšanu sniegšana laikrakstos “Druva “ un “Latvijas Vēstnesis”, blakus esošo nekustamo īpašumu īpašnieku informēšana - 2005.gada maijā;
· sabiedrības iepazīstināšana ar sabiedriskās apspriešanas pirmā posma materiāliem, sabiedrības priekšlikumu un viedokļu uzklausīšana, iesniegumu un institūciju nosacījumu saņemšana – no 2005.gada 23.maija līdz 2005.gada 6.jūnijam;
· detālplānojuma pirmās redakcijas izstrādāšana – 3 mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas ar projektētāju;
· sabiedriskās apspriešanas otrais posms divas nedēļas, nosakot apspriešanas sākuma laiku domes lēmumā par sabiedriskās apspriešanas otrā posma uzsākšanu.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv